Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: nwcl2016:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
NWCL2016


           
 

Työelämän tutkimuspäivät 2016                                  #Hardtimes2016            

Työelämän tutkijat ja kehittäjät kokoontuvat marraskuussa 2016 Tampereelle kahdeksanteen pohjoismaiseen työelämän tutkimuksen konferenssiin (8th Nordic Working Life Conference, NWLC2016), jonka aiheena on Hard Times?

Kansainvälisen konferenssin yhteydessä ja rinnalla järjestetään myös perinteiset Työelämän tutkimuspäivät aiheenaan Kovat ajat? Työelämäntutkimuspäivät toteutetaan perinteisen tavan mukaan kaksipäiväisenä tapahtumana. Tänä vuonna pääpuheenvuorot kuullaan englanniksi. Suomenkieliset ryhmät kokoontuvat 3. ja 4. marraskuuta. Jos haluat osallistua koko kolmipäiväiseen NWLC 2016 -konferenssiin ja englanninkielisiin työryhmiin, ilmoittaudu osallistujaksi pohjoismaiseen konferenssiin.

Euroopan pitkittynyt talouskriisi on tuonut mukanaan vaikeita yhteiskunnallisia, poliittisia ja sosiaalisia ongelmia ja haasteita. Niiden vaikutuksesta yhteiskunnalliset ja taloudelliset railot ovat syventyneet. Myös Suomessa on viime vuodet eletty kovia ja vaikeita aikoja. Poliittisen päätöksenteon ja työelämän eri toimijat ja tahot ovat kohdanneet voimakkaita talouden paineita sekä kasvavia sosiaalisia ongelmia ja eriarvoistumista. Niiden vuoksi on syntynyt tarve uudistaa eri sektoreiden rakenteita, työ-, toiminta- ja palvelujärjestelmiä, joihin kohdentuu myös voimakas poliittinen ohjaus. Samaan aikaan koko Eurooppaa ravisteleva uudenlainen muuttoaalto on tavoittanut myös Suomen.

Nykytilanne haastaakin kysymään, ovatko taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset kriisit horjuttaneet asiantuntijuuden, osaamisen ja koulutuksen varaan rakentuvaa suomalaista tieto- ja hyvinvointiyhteiskuntaa? Mitä seurauksia talouskriisillä ja samanaikaisesti laajenevalla digitalisaatiolla on ollut työllisyyteen ja työoloihin? Tukeeko vai horjuttaako kasvava maahanmuutto pohjoismaalaista työelämän mallia? Onko pohjoismaalaisen työelämän korkea laatu uhattuna? Mitä tapahtuu sukupuolten yhdenvertaisuudelle työelämässä?

Konferenssissa pohditaan ja jaetaan kokemuksia myös siitä, millainen rooli, merkitys ja vaikutus tutkimukseen perustuvalla työelämän kehittämisellä on monenlaisten vaikeuksien, kriisien ja paineiden keskellä. Miten tutkimus ja kehittäminen voisivat olla avuksi ja tueksi kovina aikoina?


KYSYMYKSET JA TIEDUSTELUT: NWLC2016@uta.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 1.11.2016 14.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti