Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: nwcl2016: työryhmät ja ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
NWCL2016


KUTSU: TULE TYÖRYHMÄKOORDINAATTORIKSI TYÖELÄMÄN TUTKIMUSPÄIVILLE 2016

Kolmattatoista kertaa järjestettävät Työelämän tutkimuspäivät on monitieteisen ja monialaisen työelämän tutkijajoukon, kehittäjien, konsulttien sekä tutkimustiedon käyttäjien ja soveltajien innostava ja odotettu kohtaamispaikka.

Työelämän tutkimuspäivät järjestetään tänä vuonna yhdistettynä Pohjoismaisen työelämän tutkimuksen konferenssiin (8th Nordic Working Life Conference, NWLC2016). Konferenssin aiheena  on Hard Times? / Kovat ajat? Työelämäntutkimuspäivät toteutetaan perinteisen tavan mukaan kaksipäiväisenä tapahtumana. Tänä vuonna pääpuheenvuorot kuullaan englanniksi. Suomenkieliset ryhmät kokoontuvat 3. ja 4. marraskuuta. Jos haluat osallistua koko kolmipäiväiseen NWLC 2016 –konferenssiin ja englanninkielisiin työryhmiin, ilmoittaudu osallistujaksi pohjoismaiseen konferenssiin.                                                                                                                       

Abstraktikutsu englanninkielisiin työryhmiin on avattu ja ilmoittautuminen niihin päättyy 31.3.2016 (aikaa on jatkettu). Työryhmien teemoihin on mahdollista tutustua TÄÄLLÄ.


Hard times? / Kovat ajat?

Euroopan pitkittynyt talouskriisi on tuonut mukanaan vaikeita yhteiskunnallisia, poliittisia ja sosiaalisia ongelmia sekä haasteita, joiden vaikutuksesta yhteiskunnalliset ja taloudelliset railot ovat syventyneet. Myös Suomessa on viime vuosina eletty kovia ja vaikeita aikoja. Suomalainen yhteiskunta on kohdannut voimakkaita taloudellisia paineita ja kasvavia sosiaalisia ongelmia sekä eriarvoistumista. Samaan aikaan koko Eurooppaa ravisteleva uudenlainen muuttoaalto on tavoittanut myös Suomen. On syntynyt tarve uudistaa eri sektoreiden rakenteita, työ-, toiminta- ja palvelujärjestelmiä.

Työelämän tutkimuspäivillä haastetaan eri tahot pohtimaan ja vastaamaan kysymyksiin:

  • Ovatko taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset kriisit horjuttaneet asiantuntijuuden, osaamisen ja koulutuksen varaan rakentuvaa suomalaista tieto- ja hyvinvointiyhteiskuntaa?
  • Mitä seurauksia talouskriisillä ja samanaikaisesti laajenevalla digitalisaatiolla on ollut työllisyyteen ja työoloihin?
  • Tukeeko vai horjuttaako kasvava maahanmuutto pohjoismaalaista työelämän mallia?
  • Onko pohjoismaalaisen työelämän korkea laatu uhattuna?
  • Mitä tapahtuu sukupuolten yhdenvertaisuudelle työelämässä?
  • Millainen rooli, merkitys ja vaikutus on/on ollut/voisi olla tutkimukseen perustuvalla työelämän kehittämisellä monenlaisten vaikeuksien, kriisien ja paineiden keskellä.
  • Miten tutkimus ja kehittäminen voisivat olla/ovat olleet avuksi ja tueksi kovina aikoina?

Toivomme saavamme tutkimuspäivien suomenkielisiin työryhmiin teemoja ja aiheita, jotka kuvastavat kovia aikoja erityisesti suomalaisen työelämän näkökulmasta. Työryhmät voivat olla painotuksiltaan joko tutkimuksellisia tai käytäntölähtöisiä ja niissä saa kuulua sekä tutkijoiden että käytännön toimijoiden äänet ja kokemukset.

Ehdota suomenkielistä työryhmää ja tule työryhmäkoordinaattoriksi Työelämän tutkimuspäiville. Työryhmät kokoontuvat 3. ja 4. marraskuuta. Lähetä enintään 4000 merkkiä sisältävä ehdotus työryhmästäsi mukaan lukien työryhmäsi teema, valittu työskentelytapa sekä arvio mahdollisista osallistujista viimeistään 29.4.2016. 

Kaikilta työryhmissä esiintyviltä edellytetään hyväksytty abstrakti ja hyväksymisen jälkeen laajennettu abstrakti (enintään 13 000 merkkiä lähteineen). Laajennetun abstraktin voi korvata myös lyhyellä esittelyllä omasta esitelmästä. Laajennetut abstraktit ja esitykset ovat saatavilla tutkimuspäivien aikana ja viikon ajan niiden jälkeen tutkimuspäivien verkkosivuilta.

Tervetuloa tuottamaan innostavaa ja kiinnostavaa konferenssia Tampereelle!

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 4.5.2016 11.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti