Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: nwcl2016: työryhmät ja ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
NWCL2016

Ohjeita abstraktin kirjoittajille

  • Mikäli haluat pitää esityksen työryhmässä, lähetä enintään 2500 merkin abstrakti esityksestäsi viimeistään 16.9.2016 klo 16.00. (Aikaa on jatkettu.)

  • Abstraktin tulee olla yhden tekstikappaleen mittainen tiivitys esityksen sisällöstä. Siitä tulee ilmetä esityksen aihepiiri, tutkimuskysymys, käytetty aineisto, menetelmälliset, käsitteelliset ja teoreettiset välineet sekä keskeiset tulokset.

  • Esitykset työryhmiin valitaan lähetettyjen abstraktien perusteella.

  • Työryhmäkoordinaattori(t) ilmoittavat abstraktien hyväksymisestä tai hylkäämisestä viimeistään perjantaina 23.9.2016 klo 12.00 mennessä. Konferenssikoordinaattori ilmoittaa tuloksen ehdotuksen lähettäjälle sähköpostitse.

  • Hyväksytyn abstraktin lähettäjä kirjoittaa esitykseen laajannetun abstraktin (ks. alla)Ohjeita laajennetun abstraktin kirjoittajalle

  • Hyväksytyn abstraktin lähettäjä kirjoittaa esityksestään enintään 5 sivun mittaisen (ml. lähteet) laajennetun abstraktin, jossa esitetään abstraktia laajemmin esityksen sisältöä ja pääkohtia.

  • Laajennettu abstrakti tulee lähettää TÄÄLLÄ viimeistään maanantaina 17.10.2016
  • Laajennetut abstraktit on lähetetty tapahtuman osallistujille sähköpostilinkkinä. HUOM! Mikäli et ole saanut kyseistä sähköpostia, ole hyvä ja ota yhteyttä nwlc2016@uta.fi

  • Työryhmä, kirjoittajien nimet, organisaatiot ja yhteystiedot (järjestyksessä: työryhmä, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) kirjoitetaan vasempaan yläreunaan ennen abstraktin otsikkoa. Kappaleet erotetaan ylimääräisellä rivin vaihdolla.


Avainsanat:
 3–5 avainsanaa

Laajuus: enintään 5 sivua (m.l lähteet)

Marginaalit: ylhäällä ja alhaalla 2,0 cm, oikealla ja vasemmalla 3,0 cm

Fontti: Arial, kirjasinkoko 11

Riviväli: 1

Otsakkeet: Arial, kirjasinkoko 11, ao. porrastuksen mukaan:

1.    Johdanto

1.1   Tausta

1.2   Teoria

1.2.1   XXX

1.2.2   XXX

1.2.3   XXX

 

Tallennusmuoto: .doc tai .docx

Kaikki teksti aloitetaan suoraan vasemmasta reunasta ilman sisennyksiä. Molemmat reunat tasataan. Tummennusta ei käytetä ja kursiivia tulee käyttää säästeliäästi. Blokkikirjaimia tulee välttää. Pakollista rivinvaihtoa käytetään vain kappaleiden lopussa. Kappaleiden väliin jätetään yksi tyhjä rivi. Tavutusta ei käytetä. Taulukot on tehtävä Wordin taulukkotoiminnolla ja kuviot mahdollisuuksien mukaan Excelillä.

Kuvien skannaus:
1. Mustavalko- eli grayscalekuvat – skannausresoluutio 200 dpi – skannaus mode grayscale
2. Bitmap- eli viivakuvat – skannausresoluutio 1200 dpi – skannaus mode bitmap
3. Värikuvat – resoluutio 300 dpi
Tallennusmuoto: TIF tai JPG
Koko: skannaa lopulliseen kokoon, sillä myöhemmin yli 15 %:n kokomuutokset eivät anna hyvää lopputulosta.

HUOM! Yhden tiedoston maksimikoko on 1.0 GB (1048576 kB), voit tarvittaessa liittää palautuslomakkeelle useampia tiedostoja. Tarvittaessa lähetä kuvat, kuviot ja taulukot erillisinä tiedostoina (merkitse kuvien, kuvioiden ja taulukoiden paikka tekstiin).

Kuvien, kuvioiden ja taulukoiden tulee olla verkkojulkaisuun tarkoitetussa muodossa.

 

 

Lähdeviitteet ja kirjallisuusluettelo

Artikkeleissa lähdeviitteet merkitään sulkeisiin (Ahonen 2000, 35; Ahonen & Bergström 2002, 50). Mikäli kirjoittajia on useampi kuin kolme, ilmoitetaan ensimmäinen nimi ja ym.

Kirjallisuusluettelo liitetään artikkelin loppuun otsikolla Kirjallisuus ja sen laatimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (ks. esimerkit alla). Lähteistä ilmoitetaan (tässä järjestyksessä) Kirjoittaja(t), vuosiluku (suluissa), kirjan tai artikkelin nimi, painopaikka ja julkaisija.

Internet-lähteistä tulee ilmoittaa tekijän, vuosiluvun (suluissa) ja artikkelin nimen lisäksi täydellinen internet-osoite sekä päivämäärä, jolloin teksti on internetistä luettu.

Alapuro, R. (1988) State and Revolution in Finland. Berkeley: University of California Press.

Kinnunen, M. & Korvajärvi, P. (1996) Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino.

Lauren, J. & Wrede, S. (2008) Immigrants in Care Work: Ethnic Hierarchies and Work Distribution. Finnish Journal of Ethnicity and Migration 3 (3), 20–31. [online]. <URL: http://www.etmu.fi/fjem/pdf/FJEM_3_2008.pdf. Luettu 13.9.2010.

       Virkki, T. (2004) Työelämän haavoittamat. Teoksessa E. Jokinen, M. Kaskisaari & M. Husso (toim.) Ruumis töihin.
       Käsite ja käytäntö. Tampere: Vastapaino, XX-XX.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 28.10.2016 18.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti