Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: psykologian tutkinto-ohjelma: tutkimus oppiaineessa: psykologian tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Traumatized Adolescents Seeking Asylum

Yksintulleet alaikäiset – Traumahoidon malli 

Tutkimushanketta rahoittaa Suomen Akatemia Kärkihankerahoituksena vuosina 2016-2018.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää traumahoidon malli alaikäisyksiköille. Pilottitutkimuksen aikana ensimmäisen vaiheen ennaltaehkäisevää ja vakauttavaa psyykkistä tukea tullaan tarjoamaan vakauttavan hoitomuodon kautta ryhmäkodeissa ja perheryhmäkodeissa alaikäisille yksintulleille turvapaikanhakijoille. Toisen vaiheen fokusoitua traumahoitoa tullaan tarjoamaan niille nuorille, jotka selkeästi ovat tehostetumman tuen tarpeessa. Toisen vaiheen hoitomuotona tarjotaan uutta, vaikuttavaksi todettua hoitomuotoa, Narratiivista altistusterapiaa. Hoidon tarve arvioidaan yhdessä työntekijöiden kanssa, ja sitä toteuttavat kokeneet, menetelmään koulutetut terapeutit. Narratiivisen altistusterapian vaikuttavuutta Suomeen sota-alueilta tulleiden lasten keskuudessa tutkitaan parhaillaan toisessa Suomen Akatemian (2014-2017) rahoittamassa projektissa ”Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - muistitoimintojen rooli terapeuttisessa interventiossa”.

Tutkimuksen jalkauttaminen: pilottitutkimukseen pohjautuen kaikki alaikäisyksiköt Suomessa tulevat saamaan projektin työkirjan traumanhoidon mallista alaikäisyksiköille. Tässä työkirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti, kuinka alaikäisyksiköiden on mahdollista järjestää itsenäisesti vakauttavaa hoitomuotoa asiakkailleen ja kuinka he voivat saada apua kaikkein traumatisoituneimmille nuorille. Työkirja tullaan kääntämään englanniksi ja ruotsiksi ja sitä tullaan käyttämään Pohjoismaisessa yhteistyössä. Projekti tulee edesauttamaan alaikäisten turvapaikanhakijoiden oikeuden toteutumista terveydenhuollon palveluiden saamiseen.

_______________

AJANKOHTAISTA

 

Katso video: "Traumahoidon haasteet ja vaihtoehdot yksin tulleiden nuorten kohdalla"

Katso haastattelu: "Yksin Suomeen tulleet lapset kaipaavat runsaasti tukea"

pääkuvapitkä.jpg

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 4.5.2018 9.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti