Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: yhteiskunnan historian huippuyksikkö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskunnan historian huippuyksikkö

Tutkijat

Ulla Aatsinki
Johanna Annola
Jari Eilola
Piia Einonen
Jari Eloranta
Pirita Frigren
Pertti Haapala
Marko Hakanen
Matti Hannikainen
Minna Harjula
Tiina Hemminki
Laura Hollsten
Antero Holmila
Antti Häkkinen
Mervi Kaarninen
Heli Kananen
Petri Karonen
Sari Katajala-Peltomaa
Ville Kivimäki
Jussi Koivuniemi
Heikki Kokko
Ulla Koskinen
Christian Krötzl
Marko Lamberg
Jason Lavery
Christopher Lloyd
Antti Malinen
Pirjo Markkola
Olli Matikainen
Katja-Maria Miettunen
Marko Nenonen
Pasi Nevalainen
Marjaana Niemi
Atina Nihtinen
Ilkka Nummela
Henry Nygård
Jari Ojala
Ilona Pikkanen
Antti Räihä
Katri Sieberg
Irma Sulkunen
Sami Suodenjoki
Petri Talvitie
Marko Tikka
Raisa Maria Toivo
Tanja Vahtikari
Heli Valtonen
Kustaa H. J. Vilkuna
Nils Erik Villstrand
Heikki Vuorinen
Johanna Wassholm
Ann-Catrin Östman
 

Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.2.2018 9.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti