To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: the finnish centre of excellence in historical research: members:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
The Finnish Centre of Excellence in Historical Research
Raiha_Antti.jpg

Antti Räihä

Research Fellow
University of Jyväskylä

E-mail: antti.raiha[at]jyu.fi

Research Interests

Early modern identities, state-building and territorial particularity in the frontier areas under Swedish and Russian rule.

Selected Publications

Räihä, Antti, Jatkuvuus ja muutosten hallinta. Hamina ja Lappeenranta Ruotsin ja Venäjän alaisuudessa 1720-1760-luvuilla (Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2012).

Räihä, Antti, "Övergångsprocess, besittningstagande och lokala sedvänjor. Erövrade provinser under den nya överheten i Ryssland och Sverige under 1600- och 1700-talen. Scandia 77:1 (2011).

Räihä, Antti, "Främmande men bekanta? Synen på ryskhet i Villmanstrand efter ofrederna på 1700-talet". Historisk tidskrift för Finland 93:4 (2008).

 

Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 25.9.2012 13.38 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results