To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: the finnish centre of excellence in historical research: members:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
The Finnish Centre of Excellence in Historical Research
Villstrand_Nils.jpg

Nils Erik Villstrand

Professor
Åbo Akademi University

E-mail: nils.villstrand[at]abo.fi

Research Interests

Early modern political culture, in particular political literacy.

Selected Publications

Villstrand, Nils Erik, "Kungen, bonden och skriften 1500-1800", Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Årsbok 2011 (Stockholm 2011).

Villstrand, Nils Erik, Sveriges historia 1600-1721 (Norstedts, Stockholm 2011).

Villstrand, Nils Erik, Riksdelen. Stormakt och rikssprängning 1560–1812, Finlands svenska historia 2. (Svenska litteratursällskapet i Finland & Atlantis, Helsingfors & Stockholm 2009). Forthcoming in Finnish in 2012.

Villstrand, Nils Erik, "Skriftlighet med förhinder. Den svenska statsmaktens kungörelser i finskspråkiga församlingar under 1700-talet". In Max Engman & Nils Erik Villstrand (eds.) Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket (Svenska litteratursällskapet i Finland & Atlantis, Helsingfors & Stockholm 2008).

Villstrand, Nils Erik "Finnland und der Grosse Krieg: Ehrfarung und Erinnerung" In Maik Reichel & Inger Schuberth (eds.), Gustav Adolf. König von Schweden. Die Kraft der Erinnerung 1632–2007 (Verlag Janos Stekovics, Dössel 2007).

 

Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 23.8.2012 14.36 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results