To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: the finnish centre of excellence in historical research:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
The Finnish Centre of Excellence in Historical Research

Publications

2017

Annola, Johanna, "Female Biographies, Social Service and Social Mobility". In Nyström Daniel et al. (eds), A Report of XIth Nordic Women’s and Gender History Conference 2015. Makadamia, forthcoming 2017.

Annola, Johanna, ”The Initiation of State Control of Poor Relief in Finland and Sweden, 1880–1920”. Revue d’histoire nordique 22, 2017.

Eloranta, Jari, ”Pro Bono Publico? Demand for Military Spending between the World Wars” Essays in Economic and Business History, XXXV (2), 2017.

Frigren, Pirita & Koskinen-Koivisto, Eerika: ”Aitoa kansainvälistymistä?” Jyväskylän yliopiston tiedeblogi [University of Jyväskylä, Finland blog]. Published May 3, 2017.

Frigren, Pirita, "Miksi yliopistossa opetetaan sukupuolihistoriaa?" Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2017.

Frigren, Pirita, ”Tirkistelyä vai ymmärryksen lisäämistä? Historiantutkija arkaluontoisista asioista kirjoittamassa”. In Lidman, Satu & Koskivirta, Anu & Eilola, Jari (eds.), Historiantutkimuksen etiikka. Helsinki: Gaudeamus forthcoming 2017.

Götlind, Anna & Lamberg, Marko (eds.) Tillfälliga stockholmare – människor och möten under 600 år. Stockholmia förlag: Stockholm 2017.

Haapala, Pertti, ”Historia ei lopukaan”, Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2017 (2018).

Haapala, Pertti & Hannikainen, Matti (toim.). Suomen rakennehistoria. Näkökulmia pitkään muutokseen 1500–2000. Vastapaino, in print.

Haapala, Pertti & Jalava, Marja & Larsson, Simon (ed.) Making Nordic Historiography: Connections, Tensions and Methodology, 1850-1970. Berghahn Books, New York/Oxford 2017.

Hemminki, Tiina, "Velka on veli maksettaessakin". Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2017.

Hollsten, Laura, ”Laajat tutkinnot ja monitieteiset opinnot 1700-luvulla", Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2017.

Kallestrup, Louise Nyholm & Toivo, Raisa Maria, Contesting Orthodoxy in Medieval and Early Modern Europe. Palgrave Macmillan 2017.

Kallestrup, Louise Nyholm & Toivo, Raisa Maria: “Approaching Heresy, Magic and Witchcraft”. In Kallestrup, Louise Nyholm & Toivo, Raisa Maria, Contesting Orthodoxy in Medieval and Early Modern Europe. Palgrave Macmillan 2017.

Karonen, Petri & Hakanen, Marko (eds.), Personal Agency in the Swedish Age of Greatness 1560–1720. Forthcoming 2017.

Karonen, Petri & Hakanen, Marko, “Personal Agency and State Building in Sweden, c. 1560–1720: Approaches and Perspectives”. In Karonen, Petri & Hakanen, Marko (eds.) Personal Agency in the Swedish Age of Greatness 1560–1720. Forthcoming 2017.

Karonen, Petri & Kivimäki, Ville, ”Suffering, Surviving and Coping. Outlines for the Human History of the Post-war Years in Europe”. In Kivimäki, Ville & Karonen, Petri (eds.), Continued Violence and Troublesome Pasts. Post-war Europe between the Victors after the Second World War. Studia Fennica Historica 22. Finnish Literary Society (SKS): Helsinki 2017.

Karonen, Petri & Östberg, Kjell, ”Avslutning”. In Meinander, Henrik & Karonen, Petri & Östberg, Kjell, Demokratins drivkrafter. Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020. Forthcoming 2017.

Karonen, Petri & Roitto, Matti & Ojala, Jari, ”Poliittiset kulttuurit Ruotsissa ja Suomessa keskiajan lopulta demokratian ja parlamentarismin läpimurtoon”. In Meinander, Henrik & Karonen, Petri & Östberg, Kjell, Demokratins drivkrafter. Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020. Forthcoming 2017.

Karonen, Petri & Roitto, Matti & Ojala, Jari, ”Talouden ja demokratian voimavirrat vuoden 1890 perspektiivissä”. In Meinander, Henrik & Karonen, Petri & Östberg, Kjell, Demokratins drivkrafter. Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020. Forthcoming 2017.

Karonen, Petri & Roitto, Matti & Ojala, Jari, ”Suomi, Ruotsi, demokratia ja geopolitiikka – konteksti ja voimavirta?” In Meinander, Henrik & Karonen, Petri & Östberg, Kjell, Demokratins drivkrafter. Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020. Forthcoming 2017.

Karonen, Petri (ed.), Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710). Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita osa 19. Helsinki: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 2017.

Karonen, Petri “Tutkimuskirjallisuuteen viittaamisen etiikasta”. In Lidman, Satu & Koskivirta, Anu & Eilola, Jari (eds.), Historiantutkimuksen etiikka. Forthcoming 2017.

Karonen, Petri, “Alfons Wilhelm Willberg (1897–1963)”. Julkaistu verkkojulkaisussa Suomen talouselämän vaikuttajat, 2017.

Karonen, Petri, “Året 1717: enbart dåliga alternativ?” In Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (eds.), Öppet fall: Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 813. Svenska litteratursällskapet i Finland: Helsingfors 2017.

Karonen, Petri, “The Bane of the Burghers, the Crown’s Scourge, Effective Developers of Urban Government: Royal Mayors during Sweden’s Great Power Age”. In Karonen, Petri & Hakanen, Marko (eds.) Personal Agency in the Swedish Age of Greatness 1560–1720. Forthcoming 2017.

Karonen, Petri, ”Helmer Viktor Timgren (1901–1986)”. Julkaistu verkkojulkaisussa Suomen talouselämän vaikuttajat, 2017.

Karonen, Petri, ”Henrik (Heikki) Oskari Peura (1870–1937)”. Julkaistu verkkojulkaisussa Suomen talouselämän vaikuttajat, 2017.

Karonen, Petri, ”Juhana (Jussi) Mononen (1888–1962)”. Julkaistu verkkojulkaisussa Suomen talouselämän vaikuttajat, 2017.

Karonen, Petri, ”Kauppaneuvos Bernt Starckjohann (1923–1997)”. Julkaistu verkkojulkaisussa Suomen talouselämän vaikuttajat, 2017.

Karonen, Petri, ”Kauppaneuvos Tapani Kääpä (1926–2014)”. Julkaistu verkkojulkaisussa Suomen talouselämän vaikuttajat, 2017.

Karonen, Petri, ”Viipurin musiikkielämä 1500–1600-luvulla”. In Karonen, Petri (ed.) Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710). Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita osa 19. Helsinki: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 2017.

Karonen, Petri, ”Viipurin neljä vuosisataa”. In Karonen, Petri (ed.) Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710). Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita osa 19. Helsinki: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 2017.

Katajala-Peltomaa, Sari, ”Finland år 1417. Ett område långsamt på väg mot enhet”. In Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (eds.), Öppet fall: Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 813. Svenska litteratursällskapet i Finland: Helsingfors 2017.

Kivimäki, Ville, ”Viena ja Suomi – vuoden 1917 erottamat historiat”, Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2017.

Kivimäki, Ville & Karonen, Petri (eds.), Continued Violence and Troublesome Pasts. Post-war Europe between the Victors after the Second World War. Studia Fennica Historica 22. Finnish Literary Society (SKS): Helsinki 2017.

Koivuniemi, Jussi, Voimamies: Sven-Erik Rosenlew 1902-1963. Kustannusosakeyhtiö Siltala. Helsinki 2017.

Koskinen, Ulla, "Toivotut ja ei-toivotut ulkomaalaiset". Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2017.

Koskinen, Ulla, ”Alternativen till en luthersk nationalstat år 1517”. In Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (eds.), Öppet fall: Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 813. Svenska litteratursällskapet i Finland: Helsingfors 2017.

Lamberg, Marko & Götlind, Anna, “Tracing temporary Stockholmers”. In Götlind, Anna & Lamberg, Marko (eds.) Tillfälliga stockholmare – människor och möten under 600 år. Stockholmia förlag: Stockholm 2017.

Lamberg, Marko & Kauko, Mikko & Tirri, Rauno & Tirri, Seija, Naantalin luostarin kirja. Tietolipas 254. SKS: Helsinki 2017.

Lamberg, Marko, “Den kungliga sporthallen blir kyrka: Finska kyrkan.” In Magnusson, Thomas et al (eds.), Kyrkornas hemligheter: Stockholm. Medströms förlag: Stockholm 2017.

Lamberg, Marko, “Lurendrejare, rymlingar och solochvårare – identitetsbytare i det tidigmoderna Stockholm”. In Götlind, Anna & Lamberg, Marko (eds.) Tillfälliga stockholmare – människor och möten under 600 år. Stockholmia förlag: Stockholm 2017.

Lamberg, Marko, “Religiosity and Readiness for the Reformation among Late Medieval Burghers in Stockholm, ca. 1420–1570”. In Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria (eds.) Lived Religon and Temporal Change in Northern Europe, c. 1300–1700. Brill Academic Publishers: Leiden 2017.

Lavery, Jason, Reforming Finland: The Diocese of Turku in the Age of Gustav Vasa 1523–1560. Brill Academic Publishers: Leiden 2017.

Lloyd, Christopher & Ramsay, T., “Resisting neo-liberalism, reclaiming democracy? 21st century organised labour beyond Polanyi and Streeck”, Economic and Labour Relations Review, 28: 1, 2017.

Malinen, Antti & Hytönen, Kirsi-Maria & Oksanen, Johanna, ”Lastensuojelun hallinnosta sen tekijöiden, kohteiden ja kokemusten historiaan”. Kasvatus & Aika 2017:1.

Malinen, Antti & Hytönen, Kirsi-Maria, “Kaltoinkohtelun äänet ja hiljaisuudet lastensuojelun historian tutkimuksessa”. In Danielsbacka, Mirkka & Hannikainen, Matti O., & Tepora, Tuomas (eds.), Historiako teoriatonta. Gaudeamus, forthcoming 2017.

Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo, Jälleenrakentajien lapset. Sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin. Gaudeamus, forthcoming 2017.

Malinen, Antti & Tilli, Jouni, “Lahden pappeinkokous ja sodan muistojen järjestely, 8.1.–10.1.1945” [The Clergy Meeting in Lahti and the Politics of War Memory, 8.1.–10.1.1945]. Historiallinen Aikakauskirja 115, forthcoming 2017.

Malinen, Antti, “Rauhaa rauhattomuuteen: luonnon ja eläinten merkitys vaikeissa oloissa eläneiden lasten elämässä, n. 1945–1960.” Kasvatus ja Aika, 2017:1.

Markkola, Pirjo, “Negotiating Family, Education and Labor. Working-Class Children in Finland in the Nineteenth and Twentieth Centuries”. In Bunge, Marcia & Roos, Merethe & Aasgaard, Reidar (eds.), Nordic Childhoods 1700–1950: Interdisciplinary Perspectives. Routledge 2017.

Markkola, Pirjo, ”Lutheri församlings jubelår 1817”. In Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (eds.), Öppet fall: Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 813. Svenska litteratursällskapet i Finland: Helsingfors 2017.

Markkola, Pirjo, ”Välfärdsstatens professionella hembiträde” (Karin Carlsson, Den tillfälliga husmodern. Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960. Stockholm, Nordic Academic Press, 2013). Historisk Tidskrift 1/2017.

Markkola, Pirjo, Review (Marilyn J. Boxer & John S. Partington (eds), Clara Zetkin: National and International Contexts, 2013). Women’s History Review 2017. Published online 3 Aug 2017.

Matikainen, Olli, Judges, Law-readers and Malpractice (1560–1680). In Karonen, Petri & Hakanen, Marko (eds.) Personal Agency in the Swedish Age of Greatness 1560–1720. Forthcoming 2017.

Matikainen, Olli, ”Jyväskylän vuoden 1968 Afrikka-konferenssi kulttuurin murroksessa”. In Hokkanen, Markku & Laine-Frigren, Tuomas & Särkkä, Timo (eds.), Matkoja aatehistoriaan: esseitä Anssi Halmesvirralle. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2017.

Matikainen, Olli, Kivikkopellon poika. Erkki Laatikainen 1946 – 2013. Helsinki: Teos, 2017.

Matikainen, Olli, “The Violent Finn: Cultural Images and New Research Directions”. Revue d'histoire Nordique 21 (2017).

Muravyeva , Marianna & Toivo, Raisa Maria, “Conclusions”. In Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa Maria (eds.), Parricide and Violence against Parents Throughout History. Deconstructing Family and Authority. Palgrave Macmillan 2017.

Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa Maria, “Introduction”. In Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa Maria (eds.), Parricide and Violence against Parents Throughout History. Deconstructing Family and Authority. Palgrave Macmillan 2017.

Niemi, Marjaana, “Building on and breaking from the past: Helsinki and Dublin after independence”, Irish Historical Journal, 41 (2017).

Niemi, Marjaana, ”Epilogue: How Green is Your City? Transnational and Local Perspectives on Urban Green Spaces', in Peter Clark, Marjaana Niemi and Catharina Nolin (eds), Green Landscapes in the European City. Routledge, 2017.

Niemi, Marjaana & Clark, Peter & Nolin, Catharina (eds), Green Landscapes in the European City, 1750–2010. Routledge 2017.

Niemi, Marjaana, ”1917: en reseguide till et sargat men okuvat Finland', Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (red.),Öppet fall: Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017. Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Niemi, Marjaana, ”Matkaopas rikkinäiseen, pystypäiseen Suomeen”. Teoksessa Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (toim.), Kulkemattomat polut. Mahdollinen Suomen historia. Gaudeamus 2017.

Nihtinen, Atina, "Alli Trygg-Helenius (1852-1926) and Victorian Philanthropy", Revue Histoire Nordique 22 (2017).

Nihtinen, Atina, "Åland as a special case: from monolith to diverse?" Journal for Northern Studies, Vol. 12, No 2 (2017).

Suodenjoki, Sami, ”Paikallinen itsehallinto sai ryhtiä valtuustodemokratiasta”, Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2017.

Suodenjoki, Sami & Turunen, Risto (eds.), Työväki kumouksessa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2017.

Suodenjoki, Sami & Turunen, Risto, ”Johdanto: Työväki, valta ja vapaus vuonna 1917”. In Suodenjoki, Sami & Turunen, Risto (eds.), Työväki kumouksessa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2017.

Suodenjoki, Sami, “Land Agitation and the Rise of Agrarian Socialism in South-Western Finland, 1899-1907”. In Hilson, Mary & Neunsinger, Silke & Vyff, Iben (eds.), Labour, Unions and Politics under the North Star: The Nordic Countries, 1700-2000. Berghahn, New York 2017.

Toivo, Raisa Maria, “Domestic Violence”. In Broomhall, Susan (ed.), Early Modern Emotions. Routledge 2017.

Toivo, Raisa Maria, “Ignorant Superstition: popular education on magic in early 17th century confessionalist Finland. The case of Mary and the Rosaries”. In Kallestrup, Louise Nyholm & Toivo, Raisa Maria (eds.), Contesting Orthodoxy in Medieval and Early Modern Europe. Palgrave Macmillan 2017.

Toivo, Raisa Maria, ”Pitkä ja monikkoinen reformaatio”. Teologinen aikakauskirja 4/2017.

Toivo, Raisa Maria, ”Pitkä reformaatio”. Teologia.fi, 2017.

Toivo, Raisa Maria, ”Reformaatiotutkimuksen ajankohtaisia haasteita”. Katsaus. Historiallinen aikakauskirja 1/2017.

Toivo, Raisa Maria: “Parricide in Nineteenth-Century Finland”. In Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa Maria (eds.), Parricide and Violence against Parents Throughout History. Deconstructing Family and Authority. Palgrave Macmillan 2017.

Vahtikari, Tanja, “‘Washing Away the Dirt of the War Years’: History, Politics and the Reconstruction of Urban Communities in Post-World War II Helsinki”, in Harm Kaal & Stefan Couperus (eds.) (Re)Constructing Communities in Europe, 1918–1968: Senses of Belonging Below, Beyond and Within the Nation-State. Routledge: London & New York, 2017, 65–84.

Vahtikari, Tanja, “ICOMOS, the States Parties and the Transforming Frameworks of World Heritage Valuation”, in Asshoff, Carmen (ed.), A city, we need to build an entire city! Arbeitshefte des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen. Landesamt für Denkmalpflege Hessen: Darmstadt, forthcoming 2017.

Vahtikari, Tanja, Valuing World Heritage Cities. Routledge: London & New York, 2017.

Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri (eds.), Öppet fall: Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 813. Svenska litteratursällskapet i Finland: Helsingfors 2017.

Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri, “Titthålshistoria eller öppna framtider”. In Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (eds.), Öppet fall: Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 813. Svenska litteratursällskapet i Finland: Helsingfors 2017.

Wassholm, Johanna, "1909 – toinen satavuotisjuhla toisena aikana". Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2017.

2016

Ameel, Lieven & Jokela, Salla & Kivilaakso, Aura & Laine, Silja & Vahtikari, Tanja (eds.), Joustava kaupunki, a themed issue. Terra 128:3, 2016.

Annola, Johanna, “The Ahrenberg Siblings and the Rise out of Poverty, 1860–1920”. Journal of Finnish Studies 21, 2016.

Annola, Johanna, Elli Tavastähti ja 1920-luvun sosiaalipolitiikka maailmankuvien murroksessa. In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Brautaset, Camilla & Ojala, Jari, “Business as usual”. Scandinavian Economic History Review, 64 (2), 2016.

Cantell, Timo & Vahtikari, Tanja & Wass, Teemu (eds.), Helsinki in Transnational Historical Perspectives. Helsinki Quarterly 2/2016.

Eloranta, Jari & Ojala, Jari & Pehkonen, Jaakko & Bruno, Lars Christian, ”Equality and Convergence in Nordic Societies in the Long Run: Europe and Other Comparative Mirrors”. Briefing Papers. Australian National University, School of Politics and International Relations. 7 (2), 2016.

Eloranta, Jari & Golson, Eric & Markevich, Andrei & Wolf, Nikolaus (eds.) Economic History of Warfare and State Formation. Springer, Tokyo 2016.

Eloranta, Jari & Nummela, Ilkka, “Unequal Partners: Germany and Finland during the Second World War”. In White, Eugene & Scherner, Jonas (eds.) Paying for Hitler’s War: The Consequences of Nazi Hegemony for Europe. Cambridge University Press, Cambridge 2016.

Eloranta, Jari, “Between Conflicts and Commerce: The Impact of Institutions and Wars on Swedish-Portuguese Trade, 1686-1815”. Journal of European Economic History, 3, 2015-2016 (with Maria Cristina Moreira and Lauri Karvonen).

Eloranta, Jari, “Historicizing Divergence: A Comparative Analysis of the Revolutionary Crises in Russia and Finland”. In Eloranta, Jari & Golson, Eric & Markevich, Andrei & Wolf, Nikolaus (eds.) Economic History of Warfare and State Formation. Springer, Tokyo 2016 (with Pavel Osinsky).

Eloranta, Jari, “Preface”. In Eloranta, Jari & Golson, Eric & Markevich, Andrei & Wolf, Nikolaus (eds.) Economic History of Warfare and State Formation. Springer, Tokyo 2016 (with Andrei Markevich and Eric Golson).

Eloranta, Jari, “The Economics of Total War and Reconstruction, 1914-1922”. In Doumanis, Nicholas (ed.) Oxford Handbook on Europe, 1900-1950. Oxford University Press, Oxford 2016 (with Matthias Blum).

Eloranta, Jari, “Wartime Economies, 1939-1945’”. In Doumanis, Nicholas (ed.) Oxford Handbook on Europe, 1900-1950. Oxford University Press, Oxford 2016 (with Jeremy Land).

Frigren, Pirita & Hemminki, Tiina & Nummela, Ilkka, ”Experiencing and Encountering Impoverishment in Nineteenth-Century Finland”. Journal of Finnish Studies 21, 2016 (in print).

Frigren, Pirita, ”Merimiesten perheiden työ ja toimeentulo 1800-luvun rannikkokaupungissa”. In Bergholm, Tapio (ed.) Työ merellä. Nautica Fennica 2015–2016. Museovirasto, Helsinki 2016.

Frigren, Pirita, ”Posliinikoirat: merimiesten vaimojen elämää 1800-luvulla”. Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirja 2015–2016. Uusikaupunki 2016.

Frigren, Pirita, Kotisatamassa: merimiesten vaimot, naisten toimijuus ja perheiden toimeentuloehdot 1800-luvun suomalaisessa rannikkokaupungissa. Jyväskylän yliopisto 2016.

Harjula, Minna, “Health Citizenship and Access to Health Services: Finland 1900–2000”. Social History of Medicine 29 (3), 2016.

Hemminki, Tiina & Uotila, Merja & Einonen, Piia & Frigren, Pirita, ”Leipä taivalten takana – liikkuminen 1800-luvun alun Suomessa”. Ennen ja Nyt. Historian tietosanomat 5/2016.

Hemminki, Tiina, Talonpoikien lainasuhteiden rajat Ilmajoella 1796–1830. Lähde, historiatieteellinen aikakausikirja 2016.

Hollsten, Laura, ”Uusi teoria universumista: suhteellisuusteoria ja maailmankuvan muutos Suomessa 1905–1939 ”. In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Hytönen, Kirsi-Maria & Malinen, Antti & Salenius, Paula & Haikari, Janne & Markkola, Pirjo & Kuronen, Marjo & Koivisto, Johanna, Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983 [The Finnish inquiry on child abuse and neglect in child protection institutions and foster homes in Finland, 1937–1983]. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:22. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2016.

Hytönen, Kirsi-Maria & Malinen, Antti & Salenius, Paula & Haikari, Janne & Markkola, Pirjo & Kuronen, Marjo & Koivisto, Johanna, Missförhållanden och vanvård av barn inom barnskyddets vård utom hemmet 1937–1983 [The Finnish inquiry on child abuse and neglect in child protection institutions and foster homes in Finland, 1937–1983]. Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2016:55. Social- och hälsovårdsministeriet, Helsingfors 2016.

Häkkinen, Antti, “’Brothers from the Nordic Tribe’ – Scandinavian Idealism and Famine Relief for Finland, 1856-68″, with Andrew G. Newby in Andrew G. Newby (ed.) ”The Enormous Failure of Nature”: Famine and Society in the Nineteenth Century. Helsinki: Collegium (in print).

Häkkinen, Antti, “Methodological challenges of life course analysis in historical demography”, in Matthijs, K., Hin, S., Kok., J., and Matsuo, H. (eds.) The future of historical demography. Upside down and inside out. Leuven: Acco 2016.

Häkkinen, Antti, ”Afterword” in Journal of Finnish Studies special number: Poverty of a Beggar and a Nobleman: Experiencing and Encountering Impoverishment in the Nineteenth-Century Finland, 2016 (in print).

Häkkinen, Antti, ”Sukupolvet ja hyvä elämä” with Mikko Salasuo in Myllyniemi, Sami (ed.) Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Nuorisotutkimusverkosto 2016.

Jansson, Karin Hassan & Fiebranz, Rosemarie & Östman, Ann-Catrin, “Constitutive Tasks: Performances of Hierarchy and Identity”. In Ågren, Maria (ed.), Making a Living, Making a Difference Gender and Work in Early Modern European Society. Oxford university press, 2016.

Kaarninen, Mervi, Vahtikari, Tanja & Vilén, Timo (eds.), Kaupunki tapahtumien näyttämönä. SKS, Helsinki 2016.

Kaihovirta, Matias; Hanna Lindberg & Pirjo Markkola, Reflektioner om historikernas roll i den finländska utredningen om barnskyddets historia [Reflections on the role of historians in the Finnish inquiry on the history of child welfare]. Historisk Tidskrift 3/2016.

Karonen, Petri & Paloheimo, Maare, Raja taloudellisena mahdollisuutena. Venäläiset kauppiaat Suomessa (n. 1808–1820). Lähde – tieteellinen aikakauskirja 2016: Rajat – Borders. Joensuuu 2016.

Karonen, Petri & Räihä, Antti, Ruotsalainen ja suomalainen, mutta ei koskaan venäläinen. Suomen ja suomalaisuuden rakentaminen 1900-luvun alkupuolen tietokirjoissa (Summary: Swedish, Finnish but never Russian: The construction of the conception of Finland and Finnish nationhood in nonfiction books during the first half of the 20th century. Faravid 42, 2016.

Karonen, Petri, Forskning om läskunnighet och bokhistoria i Gamla Finland. Arvioitu teos: Ville Vauhkonen, Kohti kirjan oppia. Vanhan Suomen talonpoikien kirjallistuminen Ruotsin kuningaskunnan ja Venäjän keisarikunnan luterilaisuuden risteymässä 1721–1811 (Helsinki 2016, yhteensä 445 s.). HTF 1/2016

Karonen, Petri, Handelsmännen i Viborg som förmedlare av materiell och andlig kultur. Wiborgs Nyheter 2016.

Karonen, Petri, Talouden ehdoilla: Aineellisen ja henkisen kulttuurin vuorovaikutus Viipurissa 1500–1600-luvuilla. Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18. Toim. Anu Koskivirta, Pentti Paavolainen, Sanna Supponen. Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura: Helsinki, 2016.

Karonen, Petri, Uutta koulutuspolitiikkaa 1970-luvun Suomessa. Arvioitu teos: Leskinen, Jari: Jari Leskinen, Kohti sosialismia! Pirkkalan peruskoulun marxilainen kokeilu 1973–1975. Siltala, Helsinki, 2016. 444 sivua. Julkaistu Agricola – Suomen historiaverkko –verkkojulkaisussa 11.8.2016.

Katajala-Peltomaa, Sari & Salonen, Kirsi & Villads Jensen, Kurt, ”In the Name of Saints Peter and Paul. Popes, Conversion, and Sainthood in Western Christianity”. In Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders. Amsterdam University Press, Amsterdam 2016.

Katajala-Peltomaa, Sari & Salonen, Kirsi (eds.) Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders. Amsterdam University Press, Amsterdam 2016.

Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa (eds.) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700. Brill, Leiden 2016.

Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa, “Religion as Experience”. In Katajala-Peltomaa, Sari, & Toivo, Raisa (eds.) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700. Brill, Leiden 2016.

Katajala-Peltomaa, Sari, ”Devotional Strategies in Everyday Life: Laity’s Interaction with Saints in the North in the Fourteenth and Fifteenth Centuries”. In Katajala-Peltomaa, Sari, & Toivo, Raisa (eds.) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700. Brill, Leiden 2016.

Katajala-Peltomaa, Sari, ”Diabolical Rage? Children, Violence, and Demonic Possession in the Late Middle Ages”, Journal of Family History 2016.

Katajala-Peltomaa, Sari, ”Riivattu Cristina. Yksilö, yhteisö ja rituaalit keskiajan maailmankuvassa”. In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Kivimäki, Ville & Männistö, Anssi, Sodan särkemä arki. WSOY, Helsinki 2016.

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi, Nihtipäämies Per Nilsinpoika ja Eurajoen Arvelan suku. Genos 87 (3) 2016.

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi, Takun nimismiessuku Huittisten Sammusta. Genos 87 (1) 2016.

Koskinen, Ulla, Aggressiiviset talonpojat Valenciassa. Kirjoitus Triviumin (Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies) blogissa 15.6.2016.

Koskinen, Ulla,”Ruotsalaiset Venäjällä ja portugalilaiset Brasiliassa: onko kaukovertailussa järkeä?” In Miettinen, Tiina & Toivo, Raisa Maria (eds.), Mitä väliä on historialla? Tampere University Press, Tampere 2016.

Koskinen, Ulla & Dørum, Knut & Hallenberg, Mats & Holm, Johan & Katajala, Kimmo & Miettinen, Tiina & Rian, Øystein: “Conclusion: Resisting, Cooperation, and Fighting”. In Koskinen, Ulla (ed.) Aggressive and Violent Peasant Elites in the North, c. 1500-1700. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2016.

Koskinen, Ulla (ed.) Aggressive and Violent Peasant Elites in the North, c. 1500-1700. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2016.

Koskinen, Ulla, “The story of the aggressive and violent peasant elites in the North. In Koskinen, Ulla (ed.) Aggressive and Violent Peasant Elites in the North, c. 1500-1700. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2016.

Koskinen, Ulla, “Violence and the peasant elite in Lower Satakunta (1550-1680)”. In Koskinen, Ulla (ed.) Aggressive and Violent Peasant Elites in the North, c. 1500-1700. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2016.

Lamberg, Marko, Häiden maantiede. Suomen Museo 2014 (2016).

Lamberg, Marko, Miettinen, Tiina & Tiilikkala, Jasse, Lopuksi: Maisema, kylät ja asukkaat liikkeessä. Suomen Museo 2014 (2016).

Lamberg, Marko, Miettinen, Tiina & Tiilikkala, Jasse, Pitäjä liikkeessä: Hauhon asutuksen ja väestön liikkuvuus rautakaudelta 1800-luvulle. Suomen Museo 2014 (2016).

Lamberg, Marko, “Turku”. In Wallace, David (ed.) A Literary History of Europe, 1348–1418, Vol. 1. Oxford University Press: Oxford 2016.

Lavery, Jason, "Mikael Agricola: Father of the Finnish Language, Builder of the Swedish State". In Katajala-Peltomaa, Sari, & Toivo, Raisa (eds.) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700. Brill, Leiden 2016.

Malinen, Antti, ”Marriage Guidance, Women and the Problem(s) of Returning Soldier(s) in Finland, 1944–1946, forthcoming In Scandinavian Journal of History. Malinen, Antti, Tilastoihin jääneet. Suomen Akatemia, Tietysti.fi.

Malinen, Antti, Tilastoihin jääneet. Suomen Akatemia, Tietysti.fi.

Markkola, Pirjo, “Deaconesses in the history of nursing in Finland, 1890s to 1960s”. In Susanne Kreutzer & Karen Nolte (eds.), Deaconesses in Nursing Care – International Transfer of a Female Model of Life and Work in the 19th and 20th Century. Medizin, Gesellschaft und Geschichte. Robert Bosch Foundation. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016.

Markkola, Pirjo, ”Historiantutkimus ja menneisyyden vääryydet”. Historiallinen Aikakauskirja 2/2016.

Markkola, Pirjo, Historiantutkijan valta ja vastuu. Suomen Akatemia, Tietysti.fi.

Matikainen, Olli ”Gödik Fincke ja aatelin ryhmäidentiteetin kriisi 1590-luvulla”. In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Matikainen, Olli, Sanomalehti Otavan radikaali kausi (1860-1863). In Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna (eds.), Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 2016.

Miettinen, Tiina & Toivo, Raisa Maria (eds.) Mitä väliä on historialla? TUP 2016 open access.

Miettinen, Tiina & Toivo, Raisa Maria, ”Mitä väliä on historialla?” In Miettinen, Tiina & Toivo, Raisa Maria (eds.) Mitä väliä on historialla? TUP 2016 open access http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9969-2

Miettunen, Katja-Maria, ”Yrjö Koskisen ja Magnus Gottfrid Schybergsonin historiateokset ja kielikiistan pitkä varjo”. In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa Maria (eds.) Journal of Family History Special Issue: ‘‘Honor Thy Father and Thy Mother’’: A History of Violence against Parents 41 (3) 2016.

Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa Maria: “’Honor Thy Father and Thy Mother’: A History of Violence against Parents”. Journal of Family History 41 (3) 2016.

Nevalainen, Pasi, Facing the inevitable? The public telecom monopoly’s way of coping with deregulation. Business History, 2016.

Nevalainen, Pasi, Kaukokaupasta globaaliin liiketoimintaan. A book review. Historiallinen aikakauskirja, 114 (3), 2016.

Nevalainen, Pasi, Pragmaattisen porvarin myyttiset luomukset. A book review Agricolan kirja-arvostelut, 28.10.2016.

Nevalainen, Pasi, Suuret liikelaitokset - uuden julkisen hallinnon muurinmurtajat? Hallinnon tutkimus, 35 (2), 2016.

Niemi, Marjaana, ‘Bridge to a better future. Town planning in Helsinki, Tallinn and Dublin in the 1910s’. In Tanja Vahtikari & Timo Cantell (eds.), Helsinki Quarterly 2/ 2016: Helsinki in Transnational Historical Perspectives.

Niemi, Marjaana, “Itsenäisyyden kansallismaisema – vuosisadan kestänyt projekti loppusuoralla”. Suomen Akatemia, Tietysti.fi.

Niemi, Marjaana, ”Kaupunkisuunnittelijat ilman rajoja: Eliel Saarinen luomassa kansallisia, kansainvälisiä kaupunkeja”. In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Nihtinen, Atina, Review: Samuel Edquist & Janne Holmén, Islands of Identity: History writing and identity formation in five island regions in the Baltic Sea, Stockholm, Södertörn Academic Studies 59. 2015. 418 pages. Island Studies Journal, Volume 11 (1), May 2016.

Nihtinen, Atina, Symbolinen ja instrumentaalinen kieli. Suomen Akatemia, Tietysti.fi.

Nygård, Henry, ”Tieteellisen maailmankuvan vakiinnuttaminen: perinnöllisyystiede ja politiikan legitimointi vuosina 1900–1945”. In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Nygård, Henry, Kuopasta kiertotalouteen. Suomen yhdyskuntajätehuollon historia. Jätelaitosyhdistys ry, Helsinki 2016.

Ojala, Jari & Hemminki, Tiina & Nevalainen, Pasi, ”Defending dissertations on economic history”. Scandinavian Economic History Review, 64 (23), 2016.

Ojala, Jari & Pehkonen, Jaakko & Eloranta, Jari, “Nuorten miesten ammatti? Ikä ja ammattitaito merenkulussa 1700-luvulta 1900 -luvun puoliväliin”. In Bergholm, Tapio (ed.) Työ merellä. Navis Fennica 2015-2016. Suomen merihistoriallinen yhdistys & Suomen merimuseo, Helsinki 2016.

Ojala, Jari & Pehkonen, Jaakko & Eloranta, Jari, ”Deskilling and Decline in Skill Premiums during the Age of Sail: Swedish and Finnish Seamen, 1751–1913”. Explorations in Economic History, 61 (July), 2016.

Ojala, Jari & Reckendrees, Alfred, “Towards debate and open conversation”. Scandinavian Economic History Review, 64 (1), 2016.

Ojala, Jari, “Pohjanmaan kauppaporvarien sukulaisverkostot 1700-1800-luvulla. Handelsborgarnas släktnätverk i Österbotten 1700-1800”. In Engberg, Erik & Liisanantti, Anna (eds.) Pohjanmaan porvariston vuosisadat 1700 – 1800 – Elinkeinojen verkostot / Borgarliv I Österbotten 1700 – 1800 – Näringslivets nätverk. K.H. Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon julkaisuja 6. K.H. Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo, Kokkola 2016.

Pikkanen, Ilona, Kirja-arvio: Tarja-Liisa Luukkanen: Mitä maalaiskansa luki? Kirjasto, kirjat ja kirjoja lukeva yhteisö Karstulassa 1861–1918. Historiallinen arkisto 143. SKS (616 s.) In Agricola – Suomen historiaverkko 2016.

Pikkanen, Ilona, ”’Rahvaan metelinen mielentila’ ja Yrjö Koskisen Nuijasota osana kansallista kulttuurista muistia”. In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Pikkanen, Ilona, Ylirajainen menneisyys, kulttuurinen omiminen ja kansallinen historiankirjoitus. Suomen Akatemia, Tietysti.fi.

Räihä, Antti,”Hengellisyys − poliittisuus – yhteisöllisyys. Konsistorien toiminta 1700-luvun Venäjän rajaseudulla”, Teologinen aikakauskirja 5/2016.

Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari, “Johdanto. Maailmankuvat ja identiteetit pitkällä aikavälillä”. In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Sulkunen, Irma, ”Elias Lönnrot: mies, myytti ja kansallinen historiankirjoitus”. In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Sulkunen, Irma, ”Paimentytön liikutus: hurmosherätykset, sekularisaatio ja maailmankuvan muutos”. In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Suodenjoki, Sami, ”Ilmiannot palvelevat vallan keskittämistä”. Kanava 6/2016.

Suodenjoki, Sami, ”Ilmiantopalveluita tulee kehittää huolellisesti - ne myös lisäävät perättömiä ilmoituksia”. Helsingin Sanomat, vieraskynä, 25.3.2016.

Suodenjoki, Sami, ”Kansalaisia patistellaan yhä ilmiantajiksi”. Kaleva 14.8.2016.

Suodenjoki, Sami, ”Kansalaisten viestit hallinnolle maailmansodan vuosina 1914–1917”. Genos 86 (2) 2016.

Suodenjoki, Sami, ”Keisarille uskolliset soraäänet: ilmiantajat kansallisen historiakuvan haastajina”. In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Suodenjoki, Sami, ”Vaalivilpin kitkeminen jäi Venäjällä puolitiehen”. Kansan Uutiset 30.9.2016.

Toivo, Raisa Maria & van Gent, Jacqueline (eds.) Scandinavian Journal of History Special Issue: Gender, Material Culture and Emotions in Scandinavian History. 41 (3) 2016.

Toivo, Raisa Maria, “Protestantism, Modernity and the Power of Penetration: Saints and Sacrifice in 17th Century Lutheran Finland”. In Katajala-Peltomaa, Sari, & Toivo, Raisa (eds.) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700. Brill, Leiden 2016.

Toivo, Raisa Maria, “Religion and Emotion: Rosaries as Objects and the associated emotions in 17th century Finland”. Scandinavian Journal of History 41:3, 2016.

Toivo, Raisa Maria, ”Luterilaisia maailmankuvia 1600-luvun Suomesta. Yksilön tarina ja yhteisön maailmankuva.” In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Toivo, Raisa Maria, Abuse of Parents in Early Modern Finland: Structures and Emotions. Journal of Family History 41 (3) 2016.

Toivo, Raisa Maria, Faith and Magic in Early Modern Finland. Palgrave Macmillan 2016.

Vahtikari, Tanja & Cantell, Timo “Editorial: Helsinki in Transnational Historical Perspectives”. Helsinki Quarterly 2/2016.

Vahtikari, Tanja & Vilén, Timo, “Katse kaupunkiin: kaupunkitapahtumat ja kaupunkien katsominen historian tutkimuskohteena”. In Kaarninen, Mervi, Vahtikari, Tanja & Vilén, Timo (eds.), Kaupunki tapahtumien näyttämönä. SKS, Helsinki 2016.

Vahtikari, Tanja, ”’Ei minkään Saarijärven Paavon tarinaa’. Vuosisataisjuhla menneisyyden ja tulevaisuuden välittäjänä jälleenrakennusajan Helsingissä”. In Kaarninen, Mervi, Vahtikari, Tanja & Vilén, Timo (eds.), Kaupunki tapahtumien näyttämönä. SKS, Helsinki 2016.

Vahtikari, Tanja, Kenen kulttuuriperintö? Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2016.

Van Gent, Jacqueline & Toivo, Raisa Maria, “Introduction: Gender, material culture and emotions in Scandinavian history”. Scandinavian Journal of History 41:3, 2016.

Wassholm, Johanna, ”Kansallisen suurmiehen muisto: A. I. Arwidsson suomalaisessa historiankirjoituksessa ja historiakulttuurissa 1858–1910. In Sulkunen, Irma & Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. SKS, Helsinki 2016.

Wawrzeniuk, Piotr & Östman, Ann-Catrin, “Brukbar historia? Bönders historia och seder i galiziska och finländska kooperativa tidskrifter omkring år 1900”. In Eriksson, Fredrik & Eriksson, Per (eds..) Perspektiv på jordbrukets organisering – historiografi, begreppshistoria och källor. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2016.

Villstrand, Nils Erik, "Konstnären i möte med stadsskrivaren i 1800-talets Rom. En studie av förmedlare mellan muntligt och skriftligt utgående från två konstverk", Tahiti 4/2016.

2015

Annola, Johanna, "The Conflict between Lived Religion and State Control of Poor Relief. The Case of Emma Mäkinen’s Private Orphanage at the Turn of the 20th Century", Perichoresis, vol. 13 (2) 2015.

Annola, Johanna, Joulupidot Kissankulmassa ja inhimillisen vanhustyön haaste. Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2015.

Eloranta, Jari & Blum, Matthias, ‘The Economics of Total War and Reconstruction, 1914-1922’. In Doumanis, Nicholas (ed.) Oxford Handbook on Europe, 1900-1950. Oxford University Press, Oxford 2015.

Eloranta, Jari & Kermani, Husayn & Rahimi, Babak, ‘Chapter 1. Facebook Iran: Social Capital and the Iranian Social Media’. In Faris, David M. & Rahimi, Babak (eds.) Digital Dynamics: Social Media, Contentious Politics & Society in Post-2009 Iran. State University of New York Press, Albany 2015.

Eloranta, Jari & Land, Jeremy, ‘Wartime Economies, 1939-1945. In Doumanis, Nicholas (ed.) Oxford Handbook on Europe, 1900-1950. Oxford University Press, Oxford 2015.

Eloranta, Jari & Osinsky, Pavel, ‘Longitudinal comparative historical analysis: challenges and possibilities’ in Ojala, Jari & Tanaka, Yasushi & Tamaki, Toshiaki & Eloranta, Jari, Preface. In Tanaka, Yasushi & Tamaki, Toshiaki & Ojala, Jari & Eloranta, Jari (eds.) Comparing Post War Japanese and Finnish Economies and Societies, Routledge, London 2015.

Eloranta, Jari & Tanaka, Yasushi, ‘Military spending in Japan and Finland: from warfare to welfare state’ in Ojala, Jari & Tanaka, Yasushi & Tamaki, Toshiaki & Eloranta, Jari, Preface. In Tanaka, Yasushi & Tamaki, Toshiaki & Ojala, Jari & Eloranta, Jari (eds.) Comparing Post War Japanese and Finnish Economies and Societies, Routledge, London 2015.

Eloranta, Jari, ‘Cliometric Approaches to War’. In Diebolt, Claude & Haupert, Michael (eds.) Handbook of Cliometrics. Springer 2015.

Frigren, Pirita, ”Työläisperhe hajallaan. 1800-luvun merityön vaikutukset kotisatamassa.” In Kirsi-Maria Hytönen & Tuomas Laine-Frigren (eds.), Työläisperhe arjessa ja kriiseissä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2015.

Golubev, Alexey & Räihä, Antti & Tolstikov, Alexander, Language and Border Between Scandinavia and Russia, The Nordic Historical Review 19 (2) 2015.

Hannikainen, Matti, Eläkeikä, rakenteet ja iso historia. Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2015.

Harjula, Minna, Hoitoonpääsyn hierarkiat. Terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 1900-luvulla. Tampere University Press, Tampere 2015.

Häkkinen, Antti & Forsberg, Henrik: “Finland’s ’famine years’ of the 1860s: a nineteenth century percpective” in Declan Curran, Ludomyr Luciuk and Andrew G. Newby (eds.) Famines in European Economic History. The last great European famines reconsidered. Routledge, New York 2015.

Jensen-Eriksen, Niklas & Ojala, Jari, Tackling Market Failure or Building a Cartel? Creation of Investment Regulation System in Finnish Forest Industries. Enterprise & Society, 16 (3), 2015.

Kaarninen, Mervi, "Jätimme kotimme ja astuimme junaan". Kahden koulutytön kirjeenvaihto 1942–1945. In Tikka, Marko & Taskinen, Ilari & Nevala-Nurmi, Seija-Leena (eds.) Kirjeitä sodasta. Kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina. Tampereen Historiallisen Seuran julkaisuja XVIII. Tampere 2015.

Kaarninen, Mervi, Maisteri Emma Irene Åström: Legenda ja eläessään. In Engman, Marja & Mäkinen, Riita (eds.) Naisten aika – Valkoinen varis ja muita oppineita naisia. Gaudeamus, Helsinki 2015.

Kaarninen, Mervi, Tytöt opiskelevat ja opettavat. Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2015.

Kaarninen, Mervi, Valkolakin valloittajat: Varhaiset naisylioppilaat ja mitä heistä tuli. In Engman, Marja & Mäkinen, Riita (eds.) Naisten aika – Valkoinen varis ja muita oppineita naisia. Gaudeamus, Helsinki 2015.

Kaljundi, Linda & Laanes, Eneken & Pikkanen, Ilona (eds.) Novels, Histories, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Studia Fennica Historica 19. SKS, Helsinki 2015.

Kananen, Heli, "Kylmille asuinsijoille : miten paikallisväestö otti vastaan ortodoksisen siirtoväen". In Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria (eds.) Rauhaton rauha: suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Vastapaino, Tampere 2015.

Karonen, Petri, Fogelholm, Gunnar Magnus (1894–1974), Teollisuusneuvos, Metra Oy:n toimitusjohtaja, insinööri. Julkaistu verkkojulkaisussa Suomen talouselämän vaikuttajat.

Karonen, Petri, "Pohjolan leijona ja Suomi". Historiallinen aikakauskirja 4/2015.

Karonen, Petri, Propagandan ja viestintävaikuttamisen erot ja yhtäläisyydet. Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2015.

Karonen, Petri, "State Authorities and Economic Actors in the Border District of Sweden and Russia, C. 1700–1810 = L’État et les acteurs économiques dans la zone frontière entre la Suède et la Russie (1700– 1810)". Revue d'histoire Nordique 19/2015.

Karonen, Petri, "Suomi vuonna yksi: sodasta rauhaan siirtyminen valtakunnallisena ongelmana". In Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria (eds.) Rauhaton rauha: suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Vastapaino, Tampere 2015.

Karonen, Petri, Teollisuusneuvos Karl-Jan Govenius (1916–2004). Upo Oy:n muovitehtaan tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri. Julkaistu verkkojulkaisussa Suomen talouselämän vaikuttajat.

Katajala-Peltomaa, Sari, “Learning by Doing: Pilgrimages as a Means of Socialisation in the Late Middle Ages”. In Mustakallio, Katariina & Hanska, Jussi (eds.) Agents and Objects. Children in Pre-Modern Europe. Acta IRF 42. Institutum Romanum Finlandiae, Rome 2015.

Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria & Karonen, Petri, ”Ennen huomispäivää: toisen maailmansodan päättyminen Suomessa ja Euroopassa”. In Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria (eds.) Rauhaton rauha: suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Vastapaino, Tampere 2015.

Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria (toim.) Rauhaton rauha : suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Vastapaino, Tampere 2015.

Kivimäki, Ville, "Hämärä horisontti, avautuvat tulevaisuudet: Suomalaissotilaat ja syksyn 1944 tunnemaisema". In Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria (eds.) Rauhaton rauha: Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Vastapaino, Tampere 2015.

Kivimäki, Ville, "Uusi Suomi: Sotasukupolvi ja sodanjälkeinen aika". In Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria (eds.) Rauhaton rauha: Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Vastapaino, Tampere 2015.

Lamberg, Marko, Medeltida adresser: Bruk, formuleringar och praxis. In Pålsson Ann (ed.) Gamla stan: stad i förvandling. Samfundet Sankt Erik & Historiska Media, Stockholm 2015.

Lloyd, Christopher, Analytical frameworks of Australia’s Economic History’, Ch 3 of The Cambridge Economic History of Australia, (eds) S Ville and G Withers, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

Lloyd, Christopher, ‘Concluding Thoughts on the Finnish/Japanese Comparison’ CH 11 in Y Tanaka, T Tamaki, J Ojala, and J Eloranta (eds) Comparing Post War Japanese and Finnish Economies and Societies, Routledge, London, 2015.

Lloyd, Christopher, ‘The Lucky Country Syndrome in Australia: Resources, Social Democracy and Regimes of Development in Historical Political Economy Perspective’, Ch 13 in M Badio-Miro, H Willebald, and V Pinilla (eds) Natural Resources and Economic Growth: The Lessons of History, Routledge, London, 2015.

Malinen, Antti, ”Ei ole pakko pärjätä yksin”. Kirkko ja kaupunki 5, 2.2.2015.

Malinen, Antti, ”Helsinkiläiskodit sodan rasitusten kantajina”. Kvartti 1/2015.

Malinen, Antti, ”Hyvä antaa vähästäkin”. Sukulaisten tarjoama tilapäismajoitus sotienjälkeisessä Helsingissä 1944–1948. In Hytönen, Kirsi-Maria & Laine-Frigren, Tuomas (eds.) Väki voimakas 28, 2015.

Malinen, Antti, ”Kodittomuutta ja kotien rauhaa. Kaupunkilaisten asuinolojen kehitys”. In Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria (eds.) Rauhaton rauha: Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Vastapaino, Tampere 2015.

Markkola, Pirjo & Laine-Frigren, Tuomas & Hytönen, Kirsi-Maria, ”Muuttuva työläisperhe tutkimuksen kohteena”. Teoksessa Kirsi-Maria Hytönen ja Tuomas Laine-Frigren (toim.), Työläisperhe arjessa ja kriiseissä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2015.

Markkola, Pirjo (ed.) Special Issue: The Long History of Lutheranism in Scandinavia. Contemporary Voices in Finnish Historical Research. Perichoresis, Volume 13, Issue 2, October 2015.

Markkola, Pirjo , "The Long History of Lutheranism in Scandinavia. From State Religion to the People’s Church". Perichoresis, vol 13, Issue 2 (2015).

Moreira, Cristina & Eloranta, Jari & Ojala, Jari & Karvonen, Lauri, Early modern trade flows between smaller states: The Portuguese-Swedish trade in the eighteenth century as an example. Revue de l´OFCE, (140), 2015.

Nevalainen, Pasi, Telealan suuri murros ja Suomi. Historiallinen Aikakauskirja 3/2015.

Nygård, Henry, Polttava kysymys. Orikedon jätteenpolttolaitos ja yhdyskuntajätehuollon kehitys Suomen Turussa. Julkaisija Turun Seudun Jätehuolto Oy ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy, Turku 2015.

Ojala, Jari & Eloranta, Jari, Sweden and Finland c.1700-1809, Finland 1809-c.1850. Revue de l´OFCE, 2015 (140), 2015.

Ojala, Jari & Sogner, Knut, Re-collaborating in the Nordic economic history research community. Scandinavian Economic History Review, 63 (3), 2015.

Ojala, Jari & Tanaka, Yasushi & Tamaki, Toshiaki & Eloranta, Jari, Comparing Japanese and Finnish economies and societies. Longitudinal perspectives. In Tanaka, Yasushi & Tamaki, Toshiaki & Ojala, Jari & Eloranta, Jari (eds.) Comparing Post War Japanese and Finnish Economies and Societies, Routledge, London 2015.

Ojala, Jari & Tanaka, Yasushi & Tamaki, Toshiaki & Eloranta, Jari, Preface. In Tanaka, Yasushi & Tamaki, Toshiaki & Ojala, Jari & Eloranta, Jari (eds.) Comparing Post War Japanese and Finnish Economies and Societies, Routledge, London 2015.

Ojala, Jari & Tenold, Stig, Sharing Mare Nostrum: An analysis of Mediterranean maritime history articles in English-language journals. Scandinavian working Papers in Economics (S-WoPEc). NHH, Norges Handelshoeskole, Bergen, Norge. Institutt for samfunnsoekonomi, SAM 7, 2015.

Ojala, Jari, Från svenskt till ryskt system. Det finska näringslivets samarbete med konsuler i utlandet på 1800-talet. In: Aryo Makko & Leos Müller (eds.) I Främmande Hamn. Den svenska och svensk-norska konsulstjänsten 1700–1985. Universus Academic Press, Malmö 2015.

Ojala, Jari, Kommentar till potatisodlingen. In M. Jonasson, & P. Hyttinen (eds.), Anders Chydenius samlade skrifter. Band 3. 1777–1803. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsinki 2015.

Ojala, Jari, Kommentar till Utlåtande angående riksgäldssedlar. In M. Jonasson, & P. Hyttinen (eds.), Anders Chydenius samlade skrifter. Band 3. 1777–1803. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsinki 2015.

Ojala, Jari, Lukijaystävällinen teos mailman taloushistoriasta (syväluotaus). Historiallinen aikakauskirja 113, no. 1, 2015.

Rosaria Napolitano, Maria & Marino, Vittoria & Ojala, Jari, In search of an integrated framework of business longevity. Business History (published online March 23, 2015).

Pikkanen, Ilona & Kaljundi, Linda & Laanes, Eneken, Preface. In Kaljundi, Linda & Laanes, Eneken & Pikkanen, Ilona (eds.) Novels, Histories, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Studia Fennica Historica 19. SKS, Helsinki 2015.

Pikkanen, Ilona & Kaljundi, Linda & Laanes, Eneken, Introduction: Historical Fiction, Cultural Memory and Nation Building in Finland and Estonia. In Kaljundi, Linda & Laanes, Eneken & Pikkanen, Ilona (eds.) Novels, Histories, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Studia Fennica Historica 19. SKS, Helsinki 2015.

Pikkanen, Ilona, "The Dangers of Too Easy a Life" – Aarno Karimo´s Historical Vingettes and the Post-Civil War Nation. In Kaljundi, Linda & Laanes, Eneken & Pikkanen, Ilona (eds.) Novels, Histories, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Studia Fennica Historica 19. SKS, Helsinki 2015.

Räihä, Antti, Borders, Concepts and the Representation of Solidarity in the Russo Swedish Borderlands at the End of the Early Modern Period, The Nordic Historical Review 19 (2) 2015.

Räihä, Antti, Lutheran Clergy in an Orthodox Empire: The Appointment of Pastors in the Russo-Swedish Borderlands in the 18th Century, Perichoresis 13 (2) 2015.

Sulkunen, Irma, "An International Comparison of Women's Suffrage: The Cases of Finland and New Zealand in the Late Nineteenth and Early Twentieth Century". Journal of Women's History 27 (4) 2015.

Suodenjoki, Sami & Heimo, Anne & Pollari, Mikko & Rajavuori, Anna & Salmesvuori, Päivi & Salmi-Niklander, Kirsti & Seppälä, Mikko-Olavi , Matti Kurikka: profeetta omalla ja vieraalla maalla. Työväentutkimus 2015.

Tanaka, Yasushi & Tamaki, Toshiaki & Ojala, Jari & Eloranta, Jari (eds.) Comparing Post War Japanese and Finnish Economies and Societies, Routledge, London 2015.

Toivo, Raisa Maria, Lived Lutheranism and Daily Magic in Seventeenth-Century Finland. In Edwards, Kathryn A. (ed.) Everyday Magic in Early Modern Europe. Ashgate, Aldershot & London 2015.

Toivo, Raisa Maria: Violence between parents and children: courts of law in early modern Finland. In Marianna Muravyeva (ed.) Domestic Disturbances, Patriarchal Values : Violence, Family and Sexuality in Early Modern Europe, 1600-1900. London, Routledge 2015.

Villstrand, Nils Erik & Westerlund, Kasper,”Inledning”. In Villstrand, Nils Erik & Westerlund, Kasper (eds.), Stor seger – litet nederlag? Perspektiv på sjöslaget vid Rilax 2014. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 34. Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi, Åbo 2015.

Villstrand, Nils Erik & Villstrand, Britt-Marie, ”I rikets och nationens tjänst. General Torsten Stålhandske 1594-1896”, Personhistorisk Tidskrift 111:2, 2015.

Villstrand, Nils Erik, “Att stå upp för sin världsliga överhet i gudstjänsten”. In Oldach, Robert & Wegener Friis, Thomas (eds.), ”Staat – Militär – Gesellschaft. Festschrift für Jens E. Olesen zum 65. Geburtstag, Publikationen des Lehrstuhls für Nordische Geschichte 20. Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Greifswald 2015.

Villstrand, Nils Erik, Hyvä Suomi – heja Finland! Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2015.

Villstrand, Nils Erik, ”Kommentar” (Comment on Anders Chydenius ”Om saltpetter-sjuderier särdeles i Österbotten”). In Jonasson, Maren & Hyttinen, Pertti (eds.), Anders Chydenius samlade skrifter 3. Svenska litteratursällskapet i Finland & Atlantis, Helsinki & Stockholm 2015.

Wassholm, Johanna, "1812 год в Финляндиии Швеции: Опыт современников, историография и празднованиe" [’The Year 1812 in Sweden and Finland: Contemporary Experience, Historiography and Commemoration']. In Sdvizkov, Denis (ed.), После грозы. 1812 год в исторической памяти России и Европы [After the Storm. The Year 1812 in the Historical Memory of Russia and Europe]. Kutjkovo Pole, Moskva 2015.

Wassholm, Johanna, "The Great Northern War in Finnish Memory Culture". In Bleile, Ralf & Krüger, Joachim (eds.), 'Princess Hedvig Sofia' and the Great Northern War. Sandstein Verlag, Dresden 2015.

Wassholm, Johanna, "Storslagen seger eller ärofullt nederlag? Slaget vid Rilax 1714 i svensk, rysk och finsk historiekultur". In Villstrand, Nils Erik & Westerlund, Kasper (red.), Stor seger - litet nederlag? Perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 34. Åbo 2015.

2014

Aatsinki, Ulla, Michiganin suomalaiset. Suomen Akatemia, Tietysti,fi, 2014.

Eilola, Jari, Noituuden paikallishistoriat. In Markkola, Pirjo & Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin (eds.) Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu. SKS, Helsinki 2014.

Eilola, Jari & Salonen, Kirsi, Kirkko ja uskonto kansakunnan selkärankana.In Karonen, Petri & Räihä, Antti (eds.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. SKS, Helsinki 2014.

Eilola, Jari & Valtonen, Heli, Perheen sääntely modernisoituvassa Suomessa. In Karonen, Petri & Räihä, Antti (eds.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. SKS, Helsinki 2014.

Einonen, Piia & Räihä, Antti & Tikka, Marko, Kapinointi, separatismi ja vastarinnan legitimiteetti. In Karonen, Petri & Räihä, Antti (eds.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. SKS, Helsinki 2014.

Eloranta, Jari, Democratization and Central Government Spending, 1870–1938: Emergence of the Leviathan? In Christopher Hanes, Susan Wolcott (ed.) Research in Economic History (Research in Economic History, Volume 30), Emerald Group PublishingLimited, 1-46 (2014). With Svetlozar Andreev and Pavel Osinsky.

Eloranta, Jari & Osinsky, Pavel, Maailmansotien vaikutus vallankumouksiin Venäjällä, Suomessa, Espanjassa ja Kiinassa. Historiallinen Aikakauskirja 2/2014.

Fingerroos, Outi & Jouhki, Jukka, Etnologinen kenttätyö ja tutkimus: metodin monimuotoisuuden pohdintaa ja esimerkkitapauksia. In Pilvi Hämeenaho & Eerika Koskinen-Koivisto, Moniulotteinen etnografia. Ethnos ry, 2014.

Haapala, Pertti, The Expected and Non-Expected Roots of Chaos: Preconditions of the Finnish Civil War. In Tuomas Tepora & Aapo Roselius (eds.) The Finnish Civil War 1918: History, Memory, Legacy. Brill, Leiden 2014.

Haapala, Pertti, Miten pitkä historia on? Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2014.

Haapala, Pertti, Tampere in Global History. In Tampere – City of the Rapids. Tampere Museums, Tampere 2014.

Haapala, Pertti (ed.) Uudistuva maakunta. Satakunnan historia VI (1750–1870). Satakunnan museo 2014.

Harjula, Minna, Terveys ja sosiaaliturva kansakunnan rakentajina. In Karonen, Petri & Räihä, Antti (eds.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. SKS, Helsinki 2014.

Holmila, Antero & Koskinen, Ulla & Villstrand, Nils-Erik & Karonen, Petri, Tiedonvälitys sivistysmissiosta uutisiin. In Karonen, Petri & Räihä, Antti (eds.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. SKS, Helsinki 2014.

Häkkinen, Antti, Huono elämä – hyvä kuolema, vai hyvä elämä – huono kuolema. Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2014.

Kaarninen, Mervi, Suomen kansa opin tiellä. In Karonen, Petri & Räihä, Antti (eds.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. SKS, Helsinki 2014.

Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta: Ruotsi ja Suomi 1521–1809. 4th, revised edition. SKS, Helsinki 2014.

Karonen, Petri & Räihä, Antti (eds.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. SKS, Helsinki 2014.

Karonen, Petri & Räihä, Antti, Oma Maa -kirjasarja ja instituutioiden historia. In Karonen, Petri & Räihä, Antti (eds.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. SKS, Helsinki 2014.

Karonen, Petri & Räihä, Antti, Valtion synty, resurssit ja kehitys. In Karonen, Petri & Räihä, Antti (eds.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. SKS, Helsinki 2014.

Karonen, Petri, Suurvaltakauden yleiskuva. Barokki – Barock. Heinolan kaupunginmuseon julkaisuja 25. Toimittajat Sirpa Juuti, Kari-Paavo Kokki. Esa Print Oy: Lahti 2014.

Karonen, Petri, Tasavuodet ja historiantutkimuksen relevanssi. Suomen Historiallinen Seura. Jäsenlehti 1/2014, [s.l.] 2014.

Karonen, Petri & Villstrand Nils-Erik, Sotilaskansan tuskainen taival. In Karonen, Petri & Räihä, Antti (eds.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. SKS, Helsinki 2014.

Katajala-Peltomaa, Sari, Arki, hoiva ja pyhiinvaellukset. In Katajala-Peltomaa, Sari & Krötzl, Christian & Meriluoto-Jaakkola, Marjo (eds.), Suomalaisten Pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. SKS, Helsinki 2014.

Katajala-Peltomaa, Sari & Krötzl, Christian & Meriluoto-Jaakkola, Marjo, Kun maailma aukeni - näkökulmia suomalaisten pyhiinvaelluksiin. In Katajala-Peltomaa, Sari & Krötzl, Christian & Meriluoto-Jaakkola, Marjo (eds.), Suomalaisten Pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. SKS, Helsinki 2014.

Katajala-Peltomaa, Sari, Riivaukset ja perheiden hyvinvointi. In Lamberg, Marko & Kanerva, Kirsi (eds.) Hyvä elämä keskiajalla. SKS, Helsinki 2014.

Katajala-Peltomaa, Sari, Demonic Possession as Physical and Mental Disturbance in the Later Medieval Canonization Processes. In Sari Katajala-Peltomaa & Susanna Niiranen (eds.) Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe. Brill, Leiden 2014.

Katajala-Peltomaa, Sari, Sokea marttyyrineitsyt ja muita nykyajan pyhiä. Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2014.

Katajala-Peltomaa, Sari & Krötzl, Christian & Meriluoto-Jaakkola, Marjo (eds.), Suomalaisten Pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. SKS, Helsinki 2014.

Katajala-Peltomaa, Sari & Niiranen, Susanna (eds.) Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe. Brill, Leiden 2014.

Katajala-Peltomaa, Sari & Niiranen, Susanna, Perspectives to Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe. In Sari Katajala-Peltomaa & Susanna Niiranen (eds.) Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe. Brill, Leiden 2014.

Kontturi, Saara-Maija & Eilola, Jari, Varhaiset piirilääkärit kummeina. Genos, vol. 84, issue 4, 2014.

Koskinen, Ulla & Einonen, Piia, Hallinnon sankarilliset yksilöt ja kasvoton koneisto. In Karonen, Petri & Räihä, Antti (eds.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. SKS, Helsinki 2014.

Koskinen, Ulla, Kirkko ja pitäjänhallinto. In Haapala, Pertti (ed.) Uudistuva maakunta. Satakunnan historia VI (1750–1870). Satakunnan museo 2014.

Koskinen, Ulla, Kouluolot. In Haapala, Pertti (ed.) Uudistuva maakunta. Satakunnan historia VI (1750–1870). Satakunnan museo 2014.

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi, Elisabeth Jordanin ja Johan Rachlitzin avioliitto sekä jälkeläiset. Genos 85 (4) 2014.

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi, Kuka oli Ebba Jordanin puoliso Sigfrid Johaninpoika? Genos 85 (3) 2014.

Koskinen, Ulla, Satakunnan maakunta. In Haapala, Pertti (ed.) Uudistuva maakunta. Satakunnan historia VI (1750–1870). Satakunnan museo 2014.

Koskinen, Ulla, Talouden hidas muutos. In Haapala, Pertti (ed.) Uudistuva maakunta. Satakunnan historia VI (1750–1870). Satakunnan museo 2014.

Lamberg, Juha-Antti & Laukia, Arjo & Ojala, Jari, The anatomy and causal structure of a corporate myth: Nokia by the book. Management and Organizational History, 2014.

Lamberg, Marko, Hyväkin mies saa erehtyä: hengenmiesten minäkuva myöhäiskeskiaikaisissa luostaritarinoissa. In Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko (eds.), Näkymätön sukupuoli: mieheyden pitkä historia. Vastapaino, Tampere 2014.

Lamberg, Marko & Kanerva, Kirsi, Hyvinvointi ja sen tavoittelu keskiajalla. In Lamberg, Marko & Kanerva, Kirsi (eds.) Hyvä elämä keskiajalla. SKS, Helsinki 2014.

Lamberg, Marko, 1600-luvun ihmiset keskellämme. Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2014.

Lamberg, Marko, Mistään kotoisin. Historiallinen Aikakauskirja 1/2014.

Lamberg, Marko, The tale of two courts in one town. The relationship between the Stockholm Town Court and the Svea Court of Appeal 1614-1624. In Korpiola, Mia (ed.) The Svea Court of Appeal in the early modern period: historical reinterpretations and new perspectives. Institutet för Rättshistorisk Forskning: Stockholm, 2014.

Lloyd, Christopher & Ramsay, T., Macroeconomic Prosperity and Social Inclusion: From Long-run History to the Shock of May 2014, Journal of Australian Political Economy, 74, 2014.

Lloyd, Christopher, Kapitalismin historia: suuri ja hankala mutta merkittävä ongelma. Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2014.

Malinen, Antti, "Asuntopulan tuottaman huolen ja hädän kokemus tutkimuskohteena". Historiallinen aikakauskirja 4/2014.

Malinen, Antti, "Korsusta kadulle", Suomen Kuvalehti 36/2014.

Malinen, Antti, Perheet ahtaalla: asuntopula ja siihen sopeutuminen toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä 1944-1948". Väestöliitto, Helsinki 2014.

Markkola, Pirjo, Families duties in the history of poor relief and social legislation in Finland. In Pauli Kettunen & Stein Kuhnle & Yuan Ren (eds.), Reshaping welfare institutions in China and the Nordic countries. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 7, Helsinki 2014.

Markkola, Pirjo, Focusing on the Family: the Lutheran Church and the Making of the Nordic Welfare State in Finland. Journal of Church and State, vol 56, issue 1, 2014.

Markkola, Pirjo & Kajander, Konsta, Paikallishistorioiden papit yhteisöissään. In Markkola, Pirjo & Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin (eds.) Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu. SKS, Helsinki 2014.

Markkola, Pirjo, Moraalin miehet: mitä prostituution sääntely kertoo mieheydestä? In Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko (eds.), Näkymätön sukupuoli: mieheyden pitkä historia. Vastapaino, Tampere 2014.

Markkola, Pirjo & Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin (eds.) Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu. SKS, Helsinki 2014.

Markkola, Pirjo & Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin, Yhteisöä purkamassa. In Markkola, Pirjo & Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin (eds.) Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu. SKS, Helsinki 2014.

Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin, Historian ja naistutkimuksen välissä. Naishistoria Suomessa 1970-luvulta 1990-luvulle. Sukupuolentutkimus - Könsforskning 1/2014.

Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko (eds.), Näkymätön sukupuoli: mieheyden pitkä historia. Vastapaino, Tampere 2014.

Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko, Onko suomalaisella miehellä historiaa? In Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko (eds.), Näkymätön sukupuoli: mieheyden pitkä historia. Vastapaino, Tampere 2014.

Matikainen, Olli, "Harakka joka sian tappajaisissa": sanomalehdistö Viipurin läänissä. In Yrjö Kaukiainen & Risto Marjomaa & Jouko Nurmiainen (eds.) Autonomisen Suomen rajamaa. Viipurin läänin historia V. Karjalan Kirjapaino Oy, Keuruu 2014.

Matikainen, Olli & Lidman, Satu, Histories of Social Control. In Matikainen, Olli & Lidman, Satu (eds.), Morality, Crime and Social Control in Europe 1500 - 1900. Studia Historica 84. SKS 2014.

Matikainen, Olli, Luterilainen kirkko Viipurin läänissä 1812-1918. In Yrjö Kaukiainen & Risto Marjomaa & Jouko Nurmiainen (eds.) Autonomisen Suomen rajamaa. Viipurin läänin historia V. Karjalan Kirjapaino Oy, Keuruu 2014.

Matikainen, Olli, Vanhaa ja vanhentunutta tutkimusta. Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2014.

Matikainen, Olli, Ylioppilaat, maakunta ja sivistyneistö. In Yrjö Kaukiainen & Risto Marjomaa & Jouko Nurmiainen (eds.) Autonomisen Suomen rajamaa. Viipurin läänin historia V. Karjalan Kirjapaino Oy, Keuruu 2014.

Miettunen, Katja-Maria, Muistelu historiantutkimuksen haasteena ja mahdollisuutena. In Hakkarainen Jani, Hartimo Mirja, Virta Jaana (eds.) Muisti. Acta philosophica Tamperensia 6. Tampere University Press, Tampere 2014.

Naumann, Ingela & Markkola, Pirjo (eds.), Lutheranism and the Nordic Welfare States. Journal of Church and State, vol 56, nr 1, Winter 2014.

Nenonen, Marko & Toivo, Raisa Maria, Challenging the Paradigm of Witch-Hunt Historiography. In Marko Nenonen & Raisa Maria Toivo (eds.) Writing Witch-Hunt Histories: Challenging the Paradigms. Brill, Leiden 2014.

Nenonen, Marko & Toivo, Raisa Maria (eds.) Writing Witch-Hunt Histories: Challenging the Paradigms. Brill, Leiden 2014.

Niemi, Marjaana, Itsenäisyyden kansallismaisema muuttuu 1994–2004. In Anja Kervanto-Nevanlinna & Sauli Seppälä (eds.), Meidän Helsinki: Kahdeksan ikkunaa kotikaupunkiin. Helsinki-Seura, Helsinki 2014.

Nummela, Ilkka & Laitinen, Erkki K., Kaupunkimaalaisia ja muita kuopiolaisia. In Markkola, Pirjo & Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin (eds.) Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu. SKS, Helsinki 2014.

Ojala, Jari & Frigren, Pirita & Eloranta, Jari, Lönade det sig att gå till sjöss? Arbetarnas löner till sjöss och på land i 1800-talets Sverige och Finland. Historisk Tidskrift (Sverige) 134 (3), 2014.

Ojala, Jari, The anatomy and causal structure of a corporate myth: Nokia by the book. Management and Organizational History, 2014. With Juha-Antti Lamberg and Arjo Laukia.

Ojala, Jari, Miksi julkaista ulkomailla? Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2014.

Räihä, Antti, Kejsarinnas undersåte i stället för donationsbo: Bondeaktivism och rättvisenormer i 1700-talets ryska gränstrakt. Historisk Tidskrift (Sweden) 134:4, 2014.

Räihä, Antti, Venäjään liittäminen ja Suomen suuriruhtinaskuntaan yhdistäminen: Hallinto ja talous kaupunkien argumentaatiossa. Historiallinen Aikakauskirja 112:3, 2014.

Sieberg, Katri, Kansakunnan terveyttä myymässä. Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2014.

Snellman, Hanna, Kansatieteellisten karttojen takaa. In Markkola, Pirjo & Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin (eds.) Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu. SKS, Helsinki 2014.

Suodenjoki, Sami, Ilmianto valvonnan ilmapiirin lietsojana routavuosien Suomessa. Historiallinen Aikakauskirja 112:2, 2014.

Suodenjoki, Sami, Naming Enemies, Crafting Political Identities: Finnish Rural People’s Letters of Denunciation 1898-1905. In Shuhua Chen & Amanda Kelly (eds.) Approaching Letters and Letter Writing. Inter-Disciplinary Press, Oxford 2014.

Suodenjoki, Sami, Whistleblowing from Below: Finnish Rural Inhabitants’ Letters to the Imperial Power at the Turn of the Twentieth Century. In Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (eds.) Vernacular Literacies – Past, Present and Future. Umeå University and Royal Skyttean Society, Umeå 2014.

Tikka, Marko & Eilola, Jari, Lakien synty ja oikeudenkäytön ihanteet. In Karonen, Petri & Räihä, Antti (eds.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. SKS, Helsinki 2014.

Tikka, Marko & Karonen, Petri, Säätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat. In Karonen, Petri & Räihä, Antti (eds.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960. SKS, Helsinki 2014.

Tikka, Marko, Peter ja Olavi, edelläkävijät. Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2014.

Toivo, Raisa Maria, Uhrikirkkoperinne – luterilainen pyhiinvaellus uuden ajan alun Suomessa? In Katajala-Peltomaa, Sari& Krötzl, Christian & Meriluoto-Jaakkola, Marjo (eds.): Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla. SKS, Helsinki 2014.

Toivo, Raisa Maria, Witchcraft as Discourse on Gender and Trouble. In Marko Nenonen & Raisa Maria Toivo (eds.) Writing Witch-Hunt Histories: Challenging the Paradigms. Brill, Leiden 2014.

Vilkuna, Kustaa, Suomen kansan heimot. In Markkola, Pirjo & Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin (eds.) Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu. SKS, Helsinki 2014.

Vilkuna, Kustaa, Viina miehen mitta: vapaa-ajalla rakennettu miehekkyys 1550–1850. In Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko (eds.), Näkymätön sukupuoli: mieheyden pitkä historia. Vastapaino, Tampere 2014.

Östman, Ann-Catrin, Kylätalkoot: kun paikallisyhteisö sai yhteiskunnallisen merkityksen. In Markkola, Pirjo & Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin (eds.) Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu. SKS, Helsinki 2014.

Östman, Ann-Catrin, Rakkaus ja patriarkaalisuus ahtaassa yhteisössä: mieheys kansanomaisessa kehityskertomuksessa. In Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko (eds.), Näkymätön sukupuoli: mieheyden pitkä historia. Vastapaino, Tampere 2014.

Östman, Ann-Catrin, Ylpeys ja historia - stolthet och historia. Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2014.

2013

Aatsinki, Ulla, Juhannus amerikansuomalaiseen tapaan, Genos 3/2013.

Annola, Johanna, Valtiovalta köyhäintalon johtajan ammatin rakentajana 1880–1921. Janus 21 (3), 2013.

Buchardt, Mette & Markkola, Pirjo & Valtonen, Heli (eds.) Education, state and citizenship. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 4. Helsinki 2013.

Eilola, Jari & Moilanen, Laura-Kristiina, Ajan ja paikan muovaamat yhteisöt. In Eilola, Jari & Moilanen, Laura-Kristiina (eds.), Yhteisöllisyyden perintö: Tutkimuksia yhteisöstä eri vuosisadoilla. Historiallinen Arkisto 139. SKS, Helsinki 2013.

Eilola, Jari & Moilanen, Laura-Kristiina (eds.), Yhteisöllisyyden perintö: Tutkimuksia yhteisöstä eri vuosisadoilla. Historiallinen Arkisto 139. SKS, Helsinki 2013.

Einonen, Piia, Nuoret ja kurittomat. Friskin pojat yhteisön sietokyvyn koettelijoina 1600-luvun alun Tukholmassa. In Eilola, Jari & Moilanen, Laura-Kristiina (eds.), Yhteisöllisyyden perintö: Tutkimuksia yhteisöstä eri vuosisadoilla. Historiallinen Arkisto 139. SKS, Helsinki 2013.

Eloranta, Jari, The Economic History of War and Defense. In Parker, Randall & Whaples, Robert (eds.) The Handbook of Modern Economic History, Routledge 2013.

Eloranta, Jari & Blum, Matthias, War Zones, Economic Challenges, and Well-being – Perspectives on Germany during the First World War. In Miller, Nathan (eds.) War: Global Assessment, Public Attitudes and Psychological Effect, Nova Publishers 2013.

Eloranta, Jari, World War I. In Parker, Randall & Whaples, Robert (eds.) The Handbook of Major Events in Economic History, Routledge 2013.

Haapala, Pertti & Tikka, Marko, Rivoluzione, guerra civile e terrore in Finlandia nel 1918. In Gerwarth, Robert & Horne, John (eds.) Guerra in pace : Violenza paramilitare in Europa dopo la grande guerra. Bruno Mondadori, 2013.

Haapala, Pertti & Tikka, Marko, Vallankumous, sisällissota ja terrori Suomessa vuonna 1918. In Gerwarth, Robert & Horne, John (eds.) Sodasta rauhaan: väkivallan vuodet Euroopassa 1918–1923. Vastapaino, Tampere 2013.

Hannikainen, Matti, 1930-luvun laman opetukset eivät puolla palkanalennuksia. Talouselämä 16.1.2013.

Hannikainen, Matti, Comparison, Measurement, and Economization: The Origin of the Retirement Age of 65 in Finland. In Haggrén, Heidi & Rainio-Niemi, Johanna & Vauhkonen, Jussi (eds.), Multi-layered Historicity of the Present: Approaches to Social Science History. Publications of the Department of Political and Economic Studies 8. Unigrafia, Helsinki 2013.

Hannikainen, Matti, Economic Crisis and Ageing Welfare State: Reforming Pension Schemes in Finland in the 1990s and early 2000s. In Jónsson, Guðmundur & Stefánsson Kolbeinn, Retrenchment or Renewal: Welfare States in Times of Economic Crisis. NordWel Studies in Historical Welfare Research 6. Nordic Centre of Excellence Nordwel, Helsinki 2013.

Harjula, Minna, Terveyskansalaisuus - kuka kuuluu kansakuntaan, kuka pääsee palveluihin? Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2013.

Hynninen, Sanna-Mari & Ojala, Jari & Pehkonen, Jaakko, Technological Change and Wage Premiums: Historical Evidence from Linked Employer-Employee Data. Labour Economics Vol 24 (October), 2013.

Häkkinen, Antti & Puuronen, Anne & Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anne, Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 139/2013.

Jalava, Marja & Kinnunen, Tiina & Sulkunen, Irma, Kansallinen historiakulttuuri – näkökulmia yksiäänisyyden purkamiseen. In Jalava, Marja & Kinnunen, Tiina & Sulkunen, Irma (eds.), Kirjoitettu kansakunta: Sukupuoli, uskonto ja kansallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa. SKS, Helsinki 2013.

Jalava, Marja & Kinnunen, Tiina & Sulkunen, Irma, Kirjoitettu kansakunta: Sukupuoli, uskonto ja kansallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa. SKS, Helsinki 2013.

Jäppinen, Jukka & Nummela, Ilkka & Voutilainen, Heli-Maija, Kauppakadun laudatur, Jyväskylän Kauppakadun historiaa. Keski-Suomen Museo, Jyväskylä 2013.

Kaarninen, Mervi, Higher education for the people. In Buchardt, Mette & Markkola, Pirjo & Valtonen, Heli (eds.) Education, state and citizenship. Nordic Centre of Excellence Nordwel, Helsinki 2013.

Kaarninen, Mervi, "Pitäisi olla puoleksi runoilija voidakseen kirjoittaa historiaa...": kirjoittavat naiset ja isänmaan historia nuorisolle. In Jalava, Marja & Kinnunen, Tiina & Sulkunen Irma (eds.) Kirjoitettu kansakunta : sukupuoli, uskonto ja kansallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa. SKS, Helsinki 2013.

Karonen, Petri, Finland in the Swedish Realm during the 17th and 18th centuries. In Matikainen, Satu & Barany, Attila (eds.) Small nations on the Borderlines of Great Powers. Speculum Historiae Debreceniense (14). University of Debrecen, Debrecen 2013.

Karonen, Petri, Jaetun alueen talouselämä. In Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko (eds.) Vanhan Suomen aika. Viipurin läänin historia 4. osa. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Karjalan Kirjapaino, Keuruu 2013.

Karonen, Petri, Autonomian alun kertauskurssi. Review: Ekman, Torsten, Aleksanteri I. Keisari ja isänmaa. Venäjän keisari, Suomen suuriruhtinas. Suomentanut Martti Ahti. Schildts & Söderströms, Helsinki 2013. Helsingin Sanomat 18.8.2013.

Karonen, Petri, Savonlinnan ja Kyminkartanon läänin maaherra Johan Henrik Frisenheim rajaseudun kehittäjänä. In Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko (eds.) Vanhan Suomen aika. Viipurin läänin historia 4. osa. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Karjalan Kirjapaino, Keuruu 2013.

Karonen, Petri, Sodasta rauhaan ja takaisin – Suomi 1500–2000. In Hämeen-Anttila, Jaakko & Katajala, Kimmo & Sihvola, Ari & Hetemäki, Ilari (eds.) Kaikki syntyy kriisistä. Gaudeamus, Tallinna 2013.

Karonen, Petri, Talouselämä 1780-luvun jälkipuoliskolta Vanhan Suomen ajan loppuun. In Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko (eds.) Vanhan Suomen aika. Viipurin läänin historia 4. osa. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Karjalan Kirjapaino, Keuruu 2013.

Karonen, Petri, Viipurin läänin talouselämä hattujen sodasta 1780-luvulle. In Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko (eds.) Vanhan Suomen aika. Viipurin läänin historia 4. osa. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Karjalan Kirjapaino, Keuruu 2013.

Karonen, Petri, Vuosien 1741–1743 sota. In Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko (eds.) Vanhan Suomen aika. Viipurin läänin historia 4. osa. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Karjalan Kirjapaino, Keuruu 2013.

Katajala-Peltomaa, Sari, Fatherhood, Masculinity and Lived Religion in Late Medieval Sweden, Scandinavian Journal of History 38:2, 2013.

Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville, Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Gaudeamus, Helsinki 2013.

Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville (eds.), Religious Participation in Ancient and Medieval Societies. Rituals, Interaction and Identity. Acta Instituti Romani Finlandiae XLI. Institutum Romanum Finlandiae, Rooma 2013.

Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville (eds.), Religious Practices and Social Interaction in the Ancient and Medieval World. In Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville (eds.), Religious Participation in Ancient and Medieval Societies. Rituals, Interaction and Identity. Acta Instituti Romani Finlandiae XLI. Institutum Romanum Finlandiae, Roma 2013.

Koivuniemi, Jussi, 18 articles (176 pages) in Lind, Mari & Antila, Kimmo (eds.) Liitoa – kiitoa – siirtoa: Tampereen lentokonetehdas 1936–2012. Cargotec Finland Oy, Tampere 2013.

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi, Katilan Matin kuolema. Satakunnan Sukututkimusseura ry: Vuosikirja 2012. Satakunnan Sukututkimusseura r.y., Pori 2013.

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi, Luvian Lemlahden Maijalan suku. Talonpoikaispurjehdusta ja Ruotsi-yhteyksiä. Genos 84 (3), 2013.

Koskinen, Ulla, Rauhantahtoinen soturiaateli? Historian yleisesitysten kuva Suomen rälssistä 1500-luvulla. Historiallinen Aikakauskirja 111 (2), 2013.

Krötzl, Christian & Tamminen, Miikka (eds.) Changing Minds. Communication and Influence in the High and Later Middle Ages. Insitutum Romanum Finlandiae, Roma 2013.

Krötzl, Christian, 'Fama volat': On Propagation, Decision-Making and Influence in the Later Middle Ages. In Krötzl, Christian & Tamminen, Miikka (eds.) Changing Minds. Communication and Influence in the High and Later Middle Ages. Insitutum Romanum Finlandiae, Roma 2013.

Lamberg, Marko, Birgittalaissääntökunta ylirajaisena yhteisönä myöhäiskeskiajalla. In Eilola, Jari & Moilanen, Laura-Kristiina (eds.) Yhteisöllisyyden perintö: Tutkimuksia yhteisöstä eri vuosisadoilla. Historiallinen Arkisto 139. SKS, Helsinki 2013.

Lamberg, Marko, A Finnish Identity within the Merchant Community of Late Medieval Stockholm? In Bisgaard, Lars & Boje Mortensen, Lars & Pettitt, Tom (eds.) Guilds, Towns and Cultural Transmission in the North, 1300–1500. Syddansk Universitetsforlag, Odense 2013.

Lamberg, Marko, Identifying Places in Late Medieval Stockholm. Revue d'histoire Nordique 2013 (16).

Lamberg, Marko, Kulturelle Varianz in Finnland (ca. 1150–1520). In Halmesvirta, Anssi (eds.) Land unter dem Nordlicht : Eine Kulturgeschichte Finnlands. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2013.

Lamberg, Marko, Suomalaisuus identiteettinä ja toiseutena varhaismodernissa Ruotsin valtakunnassa. In Hänninen, Marja-Leena (ed.) Vieras, outo vihollinen: Toiseus antiikista uuden ajan alkuun. SKS, Helsinki 2013.

Lloyd, Christopher, The 1890-1910 Crisis of Australian Capitalism and the Social Democratic Response: Was the Australian Model a Pioneering Regime of Social Democratic Welfare Capitalist Regulation? In Haggrén, Heidi & Rainio-Niemi, Johanna & Vauhkonen, Jussi (eds.), Multi-layered Historicity of the Present: Approaches to Social Science History. Publications of the Department of Political and Economic Studies 8. Unigrafia, Helsinki 2013.

Lloyd, Christopher, Beyond orthodoxy in economic history: Has Boldizzoni resurrected synthetic-structural history? Investigaciones de Historia Económica – Economic History Research 9 (2), 2013.

Lloyd, Christopher, Evolution Theory and Economic History: A Partnership of Mutual Necessity. In Granda, Jeanette & Schreiber, Jürgen (eds.) Perspektiven durch Retrospektiven: Wirtschaftsgeschichtliche Beiträge: Festschrift für Rolf Walter zum 60. Geburtstag. Böhlau Verlag, Weimar 2013.

Lloyd, Christopher, Institutional Patterns of the Settler Societies: Hybrid, Parallel and Convergent. In Lloyd, Christopher & Metzer, Jacob & Sutch, Richard (eds.) Settler Economies in World History. Brill, Leiden 2013.

Lloyd, Christopher & Metzer, Jacob, Settler Colonization and Societies in World History: Patterns and Concepts. In Lloyd, Christopher & Metzer, Jacob & Sutch, Richard (eds.) Settler Economies in World History. Brill, Leiden 2013.

Lloyd, Christopher & Metzer, Jacob & Sutch, Richard (eds.) Settler Economies in World History. Brill, Leiden 2013.

Lloyd, Christopher, Welfare State and Capitalist Crisis. In Jonsson, Gudmundur & Steffansson, Kolbeinn (eds.) Retrenchment or renewal? Welfare states in times of economic crisis. Nordwel Centre, Helsinki University, Helsinki 2013.

Markkola, Pirjo, Deaconesses go transnational. Knowledge transfer and deaconess education in nineteenth century Finland and Sweden. In Fleischman, Ellen et al. (eds.) Transnational and Historical Perspectives on Global Health, Welfare and Humanitarianism. Portal Forlag, Kristiansand 2013.

Markkola, Pirjo, Introduction: Education and the making of the Nordic welfare states. In Buchardt, Mette & Markkola, Pirjo & Valtonen, Heli (eds.) Education, state and citizenship. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 4. Helsinki 2013.

Markkola, Pirjo, Irrallaan ja vahvasti paikallaan. Review: Miettinen, Tiina, Ihanteista irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana perhettä ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun. Acta Universitatis Tamperensis 1756, Tampereen yliopisto 2012. Historiallinen Aikakauskirja 4/2013.

Markkola, Pirjo, Isää etsimässä ja löytämässä. Review: Aalto, Ilana, Isyyden aika. Historia, sukupuoli ja valta 1990-luvun isyyskeskusteluissa. Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuskeskus, Jyväskylä 2012. Historiallinen Aikakauskirja 3/2013.

Markkola, Pirjo, The Nordic and gendering dimensions of labour history in Finland. In Haggrén, Heidi & Rainio-Niemi, Johanna & Vauhkonen, Jussi (eds.), Multi-layered Historicity of the Present: Approaches to Social Science History. Publications of the Department of Political and Economic Studies 8. Unigrafia, Helsinki 2013.

Matikainen, Olli, Kulturgeschichte des unabhängigen Finnland. In Halmesvirta, Anssi (eds.) Land unter dem Nordlicht : Eine Kulturgeschichte Finnlands. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2013.

Matikainen, Olli, Savon henkirikollisuus 1500-luvulla. Genos, 1/2013.

Nenonen, Marko, ”Hän parakin luona patjaa kantaa”. Työttömyystyöläisen Suomi. In Hytönen, Kirsi-Marja & Rantanen, Keijo, Onnen aika? Valoja ja varjoja 1950-luvulla. Atena, Jyväskylä 2013.

Nummela, Ilkka, 15 articles in Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto (eds.) Suomen talouselämän vaikuttajat. Studia Biographica (8). SKS, Helsinki 2013.

Nummela, Ilkka, Economy and Society in Finnish Historiography of the World War II. Öt kontinens, 2012 (1), 2013.

Nummela, Ilkka, Suomen aatelisten varallisuudesta autonomian alkupuolella. Historiallinen Aikakauskirja, 2/2013.

Nummela, Ilkka, ”Suomalaisen nikkelin kuljetukset Petsamosta”. In Koponen, Matti (eds.) Kavassi (IX). Saimaan Purjehdusmuseoyhdistys ry. ja Savonlinnan maakuntamuseo, Savonlinna 2013.

Nygård, Henry, Kaatopaikkayhtiöstä palveluyhtiöksi: 20 vuotta Rosk’n Roll. Från soptippsbolag till servicebolag. 20 år med Rosk’n Roll. Lohja 2013.

Nygård, Henry, De brydde sig: Hälso- och sjukvården i Jakobstadsnejden under ett sekel. Jakobstad 2013.

Ojala, Jari & Lamberg, Juha-Antti & Peltoniemi, Mirva & Särkkä, Timo & Voutilainen, Miikka, A Evolucao da Industria de Papel Global. O Papel 74 (9), 2013.

Ojala, Jari & Pehkonen, Jaakko, Ammattiryhmittäiset palkat, palkkahajonta ja teknologiamuutokset: havaintoja kolmelta vuosisadalta. Kansantaloudellinen aikakauskirja 109 (2), 2013.

Ojala, Jari, Anders Chydenius “Ändring i seglationsfriheten”. Kommentar. In Jonasson, Maren & Hyttinen, Pertti (eds.) Anders Chydenius samlade skrifter, Band 2, 1765-1776. Atlantis, Stockholm (SLS, Helsinki) 2013.

Ojala, Jari & Pehkonen, Jaakko & Eloranta, Jari, Desertions in nineteenth-century shipping: modelling quit behavior. European Review of Economic History 17 (1), 2013.

Ojala, Jari, Securing Property Rights in the Early Modern Europe: Case of Consular Networks. The Bulletin of the Institute for World Affairs. No. 28. Kyoto Sangyo University, Kyoto 2013.

Ojala, Jari, Anders Chydenius “Tietoja siitä muutoksesta…”. Kommentar. In Jonasson, Maren & Hyttinen, Pertti (eds.) Anders Chydenius samlade skrifter, Band 2, 1765–1776. Atlantis, Stockholm (SLS, Helsinki) 2013.

Ojala, Jari & Tenold, Stig, What is Maritime History? A Content and Contributor Analysis of the International Journal of Maritime History, 1989-2012. International Journal of Maritime History 25 (2), December 2013.

Penttinen, Antti & Moltchanova, Elena & & Nummela, Ilkka, Bayesian modeling of the evolution of male height in 18th century Finland from incomplete data. Economics and Human Biology, 4/2013.

Räihä, Antti, Etu intressinä, konflikti toimintamuotona. Porvariyhteisön jäsenyys, vuorovaikutus ja valtasuhteet 1700-luvun rajaseudulla. In Eilola, Jari & Moilanen, Laura-Kristiina (eds.), Yhteisöllisyyden perintö: Tutkimuksia yhteisöstä eri vuosisadoilla. Historiallinen Arkisto 139. SKS, Helsinki 2013.

Shvetsova, Olga & Sieberg, Katri, Deciding How to Choose the Healthcare System. In Schofield Norman & Caballero, Gonzalo & Kselman Daniel (eds.) Advances in Political Economy: Institutions, Modelling and Empirical Analysis. Springer Verlag, Germany 2013.

Sieberg, Katri & Clark, David & Holt, Charles A. & Nordstrom, Timothy & Reed, William, An Experimental Analysis of Asymmetric Power in Conflict Bargaining. Games 4 (3), 2013.

Sieberg, Katri, Information and Cooperation. Homo Oeconomicus 29 (4), 2013.

Sieberg, Katri, Obamacare: Saving the Market – at a Price. Kleio (2), 2013.

Sulkunen, Irma, Uskonto ja kansakunta: Juhani Aho kansallisen historian popularisoijana. In Jalava, Marja & Kinnunen, Tiina & Sulkunen, Irma (eds.), Kirjoitettu kansakunta: Sukupuoli, uskonto ja kansallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa. SKS, Helsinki 2013.

Suodenjoki, Sami, Sosialismi tuli murroksittain. Työväenhistorian uutisvirtaa – Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2013.

Tikka, Marko & Haapala, Pertti, Revoliucija, pilietinis karas ir teroras Suomijoje 1918 M. In Gerwarth, Robert & Horne, John (eds.) Karas taikos metu: Paramilitarizmas po Pirmojo pasaulinio karo 1917–1923. Mintis, Vilnius 2013.

Toivo, Raisa Maria, Noitatutkija nykyajassa. Suomen Akatemia, Tietysti.fi, 2013.

Toivo, Raisa Maria: Violence Between Parents And Children in Early Modern Finland. The History of the Family, June/July 2013.

Vilkuna, Kustaa H. J., Kapina kampuksella. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 113. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2013.

Vilkuna, Kustaa H. J., Die schwedische Reichskultur und Finnland 1500–1800. In Halmesvirta, Anssi (eds.) Land unter dem Nordlicht : Eine Kulturgeschichte Finnlands. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2013.

Villstrand, Nils Erik & Östman, Ann-Catrin, Annorlundagörandets olidliga lätthet. Sverige, Finland och den långa gemensamma historien. Historisk Tidsskrift, Stockholm 2013.

Villstrand, Nils Erik, Drei Küsse, zwei Treffen und eine unerwiderte Liebe. Das Fürstentreffen 1812 in Åbo – aus der Sicht der Bevölkerung. In Reichel, Maik (eds.) Napoleon. Vor dem Fall. Grossgörschen 1813. Verlag Janos Stekovics, Dössel 2013.

Villstrand, Nils Erik, Forskning om 1600-talets historia i Finland. Fortid. Historiestudentenes tidsskrift UiO 2/2013.

Villstrand, Nils Erik, Furstar och folk i Åbo 1812 – referensram, tolkning och handlingsutrymme. Sphinx. Årsbok 2012–2013, Finska Vetenskaps-Societeten, 2013.

Villstrand, Nils Erik & Villstrand Britt-Marie, Förkunnare på två språk. Henrik Naars och den tidiga baptismen i Jurva. In Groop, Kim & Sarelin, Birgitta (eds.) Historiska perspektiv på kyrka och väckelse. Festskrift till Ingvar Dahlbacka på 60-årsdagen. Finska kyrkohistoriska samfundet, Helsingfors 2013.

Villstrand, Nils Erik, I en höjande och sänkande maktens närhet. Review: Westerberg, Sten & Rålamb, Clas, Maktspelare i storhetstidens Sverige, Atlantis: Stockholm 2012. Respons. Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, 2013.

Villstrand, Nils Erik, Norden i stöpsleven. In Löfgren Backman, Cathrin (eds.) Korsvägar & mötesplatser – konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Mariehamn, Aktuellt om historia 1/2013.

Östman, Ann-Catrin, Andelsmannen: om Hedvig Gebhards kooperativa småbrukarfostran. In Tjeder, David et al (eds). Kvinnorna gör mannen. Makadam förlag, 2013.

Östman, Ann-Catrin, Frigörelse och framgång – pigan, torparen och lantbruksutveckling. Kung. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift 152:10, 2013.

Östman, Ann-Catrin & Gräslund Berg Elisabet et al., Praktiker som gör skillnad: om den verb-inriktade metodens roll. Historisk Tidskrift (Sverige) 3/2013.

Östman, Ann-Catrin, Valio och Enighetens tidiga historia – om smör, språk och kooperativ handel, Historisk Tidskrift för Finland 1/ 2013.

Östman, Ann-Catrin & Villstrand, Nils Erik, Erilaistamisen sietämätön keveys: Ruotsi, Suomi ja pitkä yhteinen historia. Historiallinen Aikaikauskirja 2013:2.

2012

Annola, Johanna, Köyhäintalojen johtajattaret – emäntävallan edustajat isäntävaltaisessa köyhäinhoidossa. Sosiaalitiedon 100-vuotisjuhlanumero, Sosiaalitieto 5–6/2012. With Mirja Satka.

Fingerroos, Outi, Idästä tulleet vieraat kerronnassa. Elore 2012.

Fingerroos, Outi, Karelianism in Present-Day Finland. Journal of Finnish Studies 2012.

Fingerroos, Outi, Karjalan kysymyksen kolme aaltoa. Teoksessa Outi Fingerroos & Maunu Häyrynen, Takaisin Karjalaan. SKS, Helsinki 2012.

Fingerroos, Outi, Ylirajainen karjalainen kulttuuriperintö. In Outi Fingerroos & Maunu Häyrynen, Takaisin Karjalaan. SKS, Helsinki 2012.

Fingerroos, Outi & Kinnunen, Tiina & Kivimäki, Ville, "Karelia issue": the politics and memory of Karelia in Finland. In Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki (eds.) Finland in World War II : history, memory, interpretations. Brill, Leiden 2012.

Fingerroos, Outi & Haanpää, Riina, Fundamental Issues in Finnish Oral History Studies. Oral History 2012.

Fingerroos, Outi & Häyrynen, Maunu, Takaisin Karjalaan. SKS, Helsinki 2012.

Haapala, Pertti, Été 1914 – été 1915: les répercussions de la Premiere Guerre mondiale sur l'économie et la société finlandaises. Revue d'Histoire nordique 2012 (15), 137–151.

Haapala, Pertti & Tikka, Marko, Revolution, Civil War, and Terror in Finland in 1918. In Gerwarth, Robert & Horne, John (eds.) War in Peace. Paramilitary Violence in Europe after the Great War. Oxford UP, Oxford 2012.

Hannikainen, Matti & Vauhkonen, Jussi, Ansioiden mukaan. Yksityisalojen työeläkkeiden historia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2012.

Hannikainen, Matti. Yhteiskunnan muutokset muokkaavat eläkkeitä. Kanava 2012:4, 42–45.

Harjula, Minna, Köyhät ja kipeät: sosiaalinen kansalaisuus ja terveyspalveluiden saatavuus Suomessa 1900-luvulla. In Forssén, Katja et al (eds.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? UNIpress, Kuopio 2012.

Häkkinen, Antti, Johan Adolf Kock: elämänkulkuanalyysi ja historia. Historiallinen aikakauskirja, 4/2012, 378–389.

Häkkinen, Antti, Suomen 1860-luvun nälkäkatastrofi – syitä ja seurauksia. Duodecim 12/2012, 2425–30.

Kaarninen, Mervi, Sisällissodan naiset – totuutta etsimässä. Historiallinen Aikakauskirja 110 (2), 2012.

Karonen, Petri & Holmila, Antero, La guerra y la paz en la historia de Finlandia: 1590–1950. Istor 48, 2012, 68–94.

Karonen, Petri, Konsten att vinna ett krig – och att förlora ett annat: fredens kriser efter trettioåriga kriget och stora nordiska kriget. In Kuvaja, Christer & Östman, Ann-Catrin (eds.) Svärdet, ordet & pennan – kring människa, makt och rum i nordisk historia. Historiska Samfundet i Åbo, Åbo 2012, 81–95.

Karonen, Petri, Pitkä parlamentti ja rauhankriisi toisen maailmansodan jälkeen. In Enbuske, Matti & Mäntylä, Matti & Salo, Matti & Satokangas, Reija (eds.)Historian selkosilla. Jouko Vahtolan juhlakirja. Studia Historica Septentrionalia 65. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. Vaasa 2012, s. 163–172.

Katajala-Peltomaa, Sari, A Good Wife?: Demonic Possession and Discourses of Gender in Later Medieval Culture. In Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa Maria (eds.), Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. Routledge 2012, 73–88.

Katajala-Peltomaa, Sari, Fighting with Demons in Swedish Canonization Processes. In Ott, John S., Vedriš, Trpimir (eds.) Saintly Bishops and Bishops’ Saints: Proceedings of the 3rd Hagiography Conference organized by Croatian Hagiography Society Hagiotheca and International Hagiography Society, Poreč, 27–30 May 2010. Hagioteca 2012, 217–233.

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi, Mustan Maijan ja hänen miehensä suku: Margareta Kettermanna ja Anders Äimä. Genos 83 (3–4), 2012.

Koskinen, Ulla, Raja railona aukeaa? Historiallinen Aikakauskirja 110 (3), 2012.

Krötzl, Christian, How to choose a Saint? On Propagation, Advice, and Decision-Making in Medieval Communities. Pietro Boglioni (ed.) Agiografia e Culture Popolari. Hagiography and Popular Cultures : Atti del Convegno Internazionale di Verona (28–30 ottobre 2010). Clueb, Bologna 2012.

Krötzl, Christian, Networks across the Baltic – back to history? Baltic Rim Economies 2, 2012.

Lamberg, Marko, Historialliset väestötietokannat. Historiallinen Aikakauskirja 1/2012.

Lavery, Jason, A Frontier of Reform: Finland in the Reformation Era. In Czaika, Otfried & Holze, Heinrich (eds.) Migration und Kulturtransfer. Biblis, Stockholm: 2012, 60–75.

Lavery, Jason, The Swedish Kingdom and Europe’s Age of Reform 1523-1611. In Laine, Tuija (ed.) Luther, reformaatio ja kirja. Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki 2012, 9–14.

Lloyd, Christopher, Settler Economies and Indigenous Encounters: The Dialectics of Conquest, Hybridisation and Production Regimes. In Keen, Ian (ed.) Indigenous Participation in Australian Economies, ANU e-press, Canberra 2012.

Hilson, Mary & Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin (eds.) Co-operatives and the Social Question. The Co-operative Movement in Northern & Eastern Europe 1880 to 1950. Welsh Academic Press, Cardiff 2012.

Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin, Torparfrågan tillspetsas. Frigörelse, oberoende och arbete – 1918 års torparlagstiftning ur mansperspektiv. Historisk tidskrift för Finland 1/2012, 17–41.

Markkola, Pirjo & Ojala, Jari, Seguridad social y bienestar en Finlandia. Istor, vol XII, nr 48, primavera de 2012, 95–128.

Markkola, Pirjo, Työläislapsen matka maailmaan. In Hytönen, Kirsi-Maria & Niskanen, Heli & Saarimäki, Pasi (eds.), Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään. SKS, Helsinki 2012, 283–320.

Markkola, Pirjo, Skattejägarhemman i Ikalis socken – soldater som aldrig hann bli soldater. In Kuvaja, Christer & Östman, Ann-Catrin (eds.) Svärdet, ordet & pennan – kring människa, makt och rum i nordisk historia. Historiska Samfundet i Åbo, Åbo 2012, 81–95.

Hilson, Mary & Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin, Introduction: Co-operatives and the social question. Co-operatives and the Social Question. The Co-operative Movement in Northern & Eastern Europe 1880 to 1950. Welsh Academic Press, Cardiff 2012.

Markkola, Pirjo, Marriage Counselling, Family Values and the Lutheran Church of Finland in the 1950s. In Owetschkin, Dimitrij (ed.), Tradierungsprozesse im Wandel der Moderne Religion und Familie im Spannungsfeld von Konfessionalität und Pluralisierung, Bochum 2012, 181–197.

Matikainen, Olli, Jyväskylän kesä. In Valtonen, Heli & Matikainen, Olli (eds.), Kesäsemesteristä se alkoi. Jyväskylän kesäyliopisto 1912–2012. Jyväskylän kesäyliopisto 2012.

Matikainen, Olli & Valtonen, Heli, Kesäyliopisto sata vuotta. In Valtonen, Heli & Matikainen, Olli (toim.), Kesäsemesteristä se alkoi. Jyväskylän kesäyliopisto 1912–2012. Jyväskylän kesäyliopisto 2012.

Nenonen, Marko, Les chantiers de construction routière à haute intensité de main d'oeuvre en Finlande de 1948 à 1971 – Relief works as a means of building highways in Finland, 1948—1971. Routes / Roads (France) 3:2012.

Nenonen, Marko, Who Bears the Guilt for the Persecution of Witches? Studia Neophilologica vol 84, Supplement 1, 2012.

Nygård, Henry, Exempla sunt odiosa – bildning och herrerädsla i österbottnisk folkskoldebatt 1860-1880. In Kuvaja, Christer & Östman, Ann-Catrin (eds.) Svärdet, ordet & pennan – kring människa, makt och rum i nordisk historia. Historiska Samfundet i Åbo, Åbo 2012.

Nygård, Henry, Fram bygdefolk – fram för bonderesningen. Österbottens Svenska Producentförbund 1934-2004. Vasa 2012.

Nygård, Henry (red.): Icke av råg allenast. Vörå kommuns historia 1945–2006. Vörå 2012.

Ojala, Jari & Kaukiainen, Yrjö, Finnish Shipping – A Nordic Exception? In Tenold, Stig & Jes Iversen, Martin & Lange, Even (eds.) Global Shipping in Small Nations. Nordic Experiences after 1960. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012, 129–155.

Lamberg, Juha-Antti & Ojala, Jari & Peltoniemi, Mirva & Särkkä, Timo, Research on Evolution and the Global History of Pulp and Paper Industry: An Introduction.In Lamberg, Juha-Antti & Ojala, Jari & Peltoniemi, Mirva & Särkkä, Timo (eds.) The Evolution of Global Paper Industry 1800–2050; A Comparative Analysis. World Forests Vol. 17. Springer, Dordrecht 2012, 1–18.

Järvinen, Joonas & Ojala, Jari & Melander, Anders & Lamberg, Juha-Antti, The Evolution of Pulp and Paper Industries in Finland, Sweden and Norway 1800-2005. In Lamberg, Juha-Antti & Ojala, Jari & Peltoniemi, Mirva & Särkkä, Timo (eds.) The Evolution of Global Paper Industry 1800–2050; A Comparative Analysis. World Forests Vol. 17. Springer, Dordrecht 2012, 19–47.

Ojala, Jari, The Evolution of the Global Paper Industry: Concluding Remarks. In Lamberg, Juha-Antti & Ojala, Jari & Peltoniemi, Mirva & Särkkä, Timo (eds.) The Evolution of Global Paper Industry 1800–2050; A Comparative Analysis. World Forests Vol. 17. Springer, Dordrecht 2012, 345–363. With Miikka Voutilainen & Juha-Antti Lamberg.

Lamberg, Juha-Antti & Ojala, Jari & Peltoniemi, Mirva & Särkkä, Timo (eds.) The Evolution of Global Paper Industry 1800–2050; A Comparative Analysis. World Forests Vol. 17. Springer, Dordrecht 2012.

Salonen, Kirsi, L'attività della Penitenzieria Apostolica durante il pontificato di Pio II (1458–1464). In Saraco, Alessandro (ed.) La Penitenzieria Apostolica e il suo archivio. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012.

Hinkel, Sascha & Hörnschemeyer, Jörg & Lorenz-Filograno, Maria Pia & Richter, Elisabeth-Marie & Salonen, Kirsi & Schüler, Barbara & Wolf, Hubert, Die kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis. Präsentation des Projektes. Hubert Wolf (ed.) Eugenio Pacelli asl Nuntius in Deutschland: Forschungsperspektiven und Ansätze zu einem internationalen Vergleich. Schöningh, Paderborn 2012.

Salonen, Kirsi, Re-defining Marital Impediments – Tolerating Dubious Marriages through a Special Declaration from the Apostolic Penitentiary in the Late Middle Ages. Andersen, Per & Salonen Kirsi & Møller Sigh, Helle & Vogt, Helle (eds.) Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times: Proceedings of the Eighth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2011. DJØF, Copenhagen 2012.

Salonen, Kirsi, The Vatican Archives and the Nordic Countries. In Matheus, Michael (ed.) Friedensnobelpreis und historische Grundlagenforschung: Ludwig Quidde und die Erschliessung der kurialen Registerüberlieferung. De Gruyter, Berlin 2012.

Sieberg, Katri K. & Shvetsova, Olga, Kustannustehokkuuden ja kattavuuden ongelmat Yhdysvaltain terveydenhuollossa. Hallinnon tutkimus 31:2, 2012.

Snellman, Hanna, The Green Belt Undone. In Harpelle, Ronald N. & Beaulieu, Michel, Pulp Friction: Communities and the Forest Industry in a Globalized World, Northern and Regional Studies Series nr. 21. Lakehead University, Centre for Northern Studies, Thunder Bay 2012, 174–190.

Snellman, Hanna, Suomen lippu ja sombrero. In Koivunen, Anu (ed.) Maailman paras maa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2012, 46–65.

Snellman, Hanna, Muistoja Suomesta. In Nieminen, Aila & Olsson, Pia & Ruotsala, Helena & Siivonen, Katriina, Aineen taikaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2011 (2012), 231–242.

Snellman, Hanna, Pieni ihminen ja kansatiede. Historiallinen Aikakauskirja 4/2012, 438–442.

Lehtola, Veli-Pekka & Piela, Ulla & Snellman, Hanna (eds.) Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia Kalevalaseuran vuosikirja 91. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012.

Hirvi, Laura & Snellman, Hanna (eds.) Where is the Field? The Experience of Migration Viewed through the Prism of Ethnographic Fieldwork. Studia Fennica Ethnologica 14. Finnish Literature Society, Helsinki 2012.

Sulkunen, Irma, Kiven verkostot kirjeiden kertomina. In Juhani Niemi et al. (eds.) Aleksis Kivi: Kirjeet – Kriittinen editio. SKS, Helsinki 2012.

Suodenjoki, Sami, Kansalaisyhteiskunnan ja Suomen ideat, liikkeet ja julkisuudet ennen vuotta 1917. In Paakkunainen, Kari (ed.) Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 2012:1. Helsingin yliopisto, Helsinki 2012.

Suodenjoki, Sami, Rudolf Winter: Tehdaskaupungin liikevoima ja hänen perintönsä. A. R. Winterin Muistosäätiö, Tampere 2012.

Toivo, Raisa Maria, Discerning Voices and Values in the Finnish Witch Trial Records. Studia Neophililogica. Special Issue 2012.

Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa Maria (eds.) Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. Routledge Research in Gender and History, Routledge 2012.

Toivo, Raisa Maria: Male Witches and Masculinity in Early Modern Finnish Witchcraft Trials. In Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa Maria (eds.) Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. Routledge Research in Gender and History, Routledge 2012.

Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa Maria: Why and How Gender Matters? In Muravyeva, Marianna & Toivo, Raisa Maria (eds.) Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. Routledge Research in Gender and History, Routledge 2012.

Vilkuna, Kustaa H. J. & Eilola, Jari & Hakanen, Marko & Lamberg, Marko, La herencia sueca en Finlandia. Istor. Revista de Historia Internacional 48 (2012), 38–67.

Halmesvirta, Anssi & Vilkuna, Kustaa H. J., A születöden levö public history. Törtenelmi Szemle 2012:3, 377–388.

Villstrand, Nils Erik, Furstar och folk i Åbo 1812. Svenska litteratursällskapet i Finland och Stockholm, Bokförlaget Atlantis, Helsingfors 2012.

Villstrand, Nils Erik, Valtakunnanosa. Suurvalta ja valtakunnan hajoaminen 1560–1812, Suomen ruotsalainen historia 2. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsinki 2012.

Villstrand, Nils Erik, Kohtaaminen Turussa 1812. In Nuorteva, Jussi & Hakala, Pertti (eds.) Kotkien varjot. Suomi vuonna 1812. Arkistolaitos, Helsinki 2012.

Villstrand, Nils Erik, Den nationella hanteringen av en förlust, Finsk Tidskrift 7/2012, pp. 7–17.

Östman, Ann-Catrin (ed.) Historisk tidskrift för Finland 1/2012. Temanumret Mannen i samhället.

Kuvaja, Christer & Östman, Ann-Catrin (eds.) Svärdet, ordet & pennan – kring människa, makt och rum i nordisk historia. Historiska Samfundet i Åbo, Åbo 2012.

Östman, Ann-Catrin, Vad gör vi med historia? Om kvinno- och könshistoria i Finland", Scandia 2/2012 (supplement), s. 92–100.

Östman, Ann-Catrin, Manligt medborgarskap och samhällsreformer i Finland, 1918-1960. Historisk Tidskrift för Finland 1/2012, 2–16. With Anders Ahlbäck.

Östman, Ann-Catrin, Civilising and mobilising the peasantry: Co-operative organization and understandings of progress and gender c. 1899–1918. In Hilson, Mary & Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin (eds.) Co-operatives and the Social Question. The Co-operative Movement in Northern & Eastern Europe 1880 to 1950. Welsh Academic Press, Cardiff 2012.

Östman, Ann-Catrin, Buller och besvär – stormaktstidens bonde som aktör i tidig historieskrivning. In Kuvaja, Christer & Östman, Ann-Catrin (eds.) Svärdet, ordet & pennan – kring människa, makt och rum i nordisk historia. Historiska Samfundet i Åbo, Åbo 2012.

Östman, Ann-Catrin, Osuustoimintamies. Hedvig Gebhardin pienviljelijäin osuustoiminnallisesta sivistämisestä. In Lempiäinen, Kirsti et al (eds.), Erot ja etiikka feministisessä tutkimuksessa. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen julkaisuja 2012.

 
The Finnish Centre of Excellence in Historical Research
School of Social Sciences and Humanities (History)
FI-33014 University of Tampere, Finland
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 8.2.2018 9.38 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results