Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: philosophy - filosofia: tutkimusprojektit - research projects:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
The Cognitive Relevance of Aesthetics

THE COGNITIVE RELEVANCE OF AESTHETICS (2016–2018)

The three-year project, funded by the Cultural Foundation of Finland, investigates one of the most fundamental questions in philosophy of art and beauty, namely, the question of the cognitive relevance of aesthetics. In current academic world, the investigation of art and beauty is often seen as a secondary enterprise in relation to such core areas of philosophy as metaphysics, epistemology, and moral and political philosophy. Even when art and aesthetic judgment are taken seriously, their relevance is explained by in terms of discursive knowledge or morality. This project challenges these approaches by showing that aesthetics and art have cognitive relevance that cannot be reduced to conceptually constructed knowledge. The specific questions to be explored in this project are the following: (i) Is it possible to make room for the cognitive relevance of aesthetics within an autonomist, Kantian conception of art and the aesthetic? (ii) Do the judgments, beliefs, or perspectives relevant for aesthetic understanding differ in kind from those we encounter in the sciences and everyday life? (iii) What is the best way to construe the relation between the aesthetic value and cognitive value of art? (iv) What kinds of imaginary acts – make-believe, supplementation, conceptual reorganization, empathy, etc. – the understanding of the arts, especially literary narrative fiction, invites, and how does imagination and make-belief contribute to our understanding and appreciation of literary works of fiction? Building on the individual team members’ areas of expertise – the aesthetics of Kant and Wittgenstein (Hanne Appelqvist), pragmatist aesthetics (Kalle Puolakka), and philosophy of literature (Jukka Mikkonen) – the project will trace the development of the theme from late 18th century aesthetics onwards and address it in contemporary aesthetics.

Contact:

Hanne Appelqvist, https://helsinki.academia.edu/HanneAppelqvist

Kalle Puolakka, https://helsinki.academia.edu/KallePuolakka

Jukka Mikkonen, http://people.uta.fi/~jukka.mikkonen/index_en.html

 

ESTETIIKAN TIEDOLLINEN MERKITYS (2016–2018)

Suomen Kulttuurirahaston rahoittama kolmivuotinen projekti Estetiikan tiedollinen merkitys pureutuu yhteen taiteen ja kauneuden filosofian tärkeimmistä kysymyksistä eli kysymykseen estetiikan tiedollisesta merkityksestä. Estetiikan ja taiteen tutkimusta pidetään akateemisessa maailmassa usein vähemmän merkityksellisenä tutkimuksen alana. Silloinkin kun taide ja esteettiset arvostelmat otetaan vakavasti, niiden merkitys selitetään joko diskursiivisen tiedon tai moraalin näkökulmasta. Projekti haastaa nämä ajattelutavat osoittamalla, että estetiikalla ja taiteella on sellaista tiedollista merkitystä, joka ei palaudu käsitteelliseen, tieteellisen tiedon mallin mukaan ymmärrettyyn tietoon. Projektissa tutkittavia kysymyksiä ovat: (i) Kuinka taiteen autonomiaa korostavan näkemyksen puitteissa on mahdollista tehdä oikeutta taiteen ja estetiikan tiedolliselle merkitykselle? (ii) Eroavatko esteettisen ymmärtämisen kannalta keskeiset arvostelmat, uskomukset ja näkökulmat tieteen ja arkielämän vastaavista? (iii) Mikä on paras tapa ymmärtää taideteoksen esteettisen arvon ja tiedollisen arvon välinen suhde? (iv) Kuinka mielikuvitus edistää kirjallisuuden ymmärtämistä ja arvostamista? Millaiset mielikuvituksen aktit ovat tässä suhteessa tärkeitä? Projekti yhdistää jäsenten edustamat ja toisiaan täydentävät näkökulmat estetiikan tiedolliseen rooliin. Nämä ovat Kantin ja Wittgensteinin estetiikka (Hanne Appelqvist), pragmatistinen estetiikka (Kalle Puolakka) ja analyyttinen kirjallisuuden filosofia (Jukka Mikkonen).

Yhteystiedot:

Hanne Appelqvist, https://helsinki.academia.edu/HanneAppelqvist

Kalle Puolakka, https://helsinki.academia.edu/KallePuolakka

Jukka Mikkonen, http://people.uta.fi/~jukka.mikkonen/index_en.html

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 14.4.2016 13.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti