To page body
university of tampere: faculty of social sciences: contact information: personnel:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences

annarastas.jpg

Anna Rastas

Dr.Soc.Sc., Docent / Adjunct professor of Social Anthropology (University of Tampere) 

and European Ethnology (University of Helsinki)

Academy of Finland Research Fellow (2015-2020)

Faculty of Social Sciences, FIN-33014 University of Tampere, FINLAND

Email: anna.rastas@uta.fi

Tel +358 40 1909845

Office: Linna -building (Kalevantie 5), room 5090
Office hours: by appointment

 

Publications (see also https://uta-fi.academia.edu/AnnaRastas

I have been working at the University of Tampere, Faculty of social Sciences,  as a researcher and lecturer since 2001 (Assistant Professor / University lecturer  of Social Anthropology 2004–2007 and 2009–2010, acting Professor of Social Anthropology 2012-2014, Senior Research Fellow 2014-2015), teaching both graduate and post-graduate courses on racism and anti-racism, multiculturalism, transnational and diaspora studies, critical childhood studies and ethnographic and qualitative research methods. I am currently working as an Academy Research Fellow, my project Rethinking diasporas, redefining nations. Representations of African diaspora formations in museums and exhibitions is funded by the Academy of Finland (2015-2020).  

My reserch interests include: racism and anti-racism, transnational and diaspora studies, especially African diasporas, multiculturalism and ethnic relations, childhood studies, intersectionality, epistemological challenges in research on minoritized groups, as well as ethnographic, collaborative and participatory research methods.  The action phase of The African presence in Finland -project,  an exhibition on the African diaspora in Finland at the Finnish labour Museum Werstas (2015) started my journey in the exiting world of heritage studies, museums and exhibitions.

Previous projects:

The African presence in Finland -action research project (2011-2015, funding from various sources).

Epistemological challenges in research on new minorities. (2011-2012, the Fluid World Research Programme, Univeristy of Tampere). 

Africa(ns) in Finnish non-fiction - Tietokirjojen Afrikka Suomessa (2008-2010, Kone Foundation).

Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja monikultturistuva Suomi. (Doctoral dissertation, 2007)

 

Other research-related activities

The Federation of Finnish Learned Societies, Board member 2019 - 2021.

Deputy member of the European Comission against Racism and Intolerance (ECRI) since 2014. 

Member of many national learned societies and international scientific associations and research networks, e.g., ASWAD; SIEF; EASA ARE (Anthropology of Race and Ethnicity);  Afroeurope@ns: Afroeuropean Cultures and Identities research network(see http://afroeuropa.unileon.es/ ).

Board membr of Helinä Rautavaara Museum (8/2018 ->).

Chair of the steering comittee for collections on antiracim at the Finnish Labour Museum Werstas (2018->)

Responsible organizer of the 6th international Afroeuropeans: Black Cultures and Identities in Europe conference, Tampere 6-8 July 2017.

Coordinator of African diaspora in Finland research network 2009 - 2016.

Member of the steering comitees in two EU funded projects focusing on racism and migration. 

Publications

  

Books and special issues

Rastas, Anna and Karina Nikunen (guest editors) ‘Contemporary African and black diasporic spaces in Europe’. Special issue, Open Cultural Studies Vol 3, Issue 1, pages 207 – 401.

Rastas, Anna (ed.) (2013) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: SKS (Finnish Literature Society).

Keskinen, Suvi & Rastas, Anna & Tuori, Salla (eds) (2009) En ole rasisti mutta. Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino.

Rastas, Anna (2007) Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi. Tampere University Press ja Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto. [Racism in the everyday life of children and young people] (Doctoral dissertation, a companion volume, 186 pages, summarizing and expanding on the six previously published scholarly articles) http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-6964-0.pdf

Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (eds) (2005): Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino.

 

Articles in refereed journals and chapters (refereed) in books:

Rastas, Anna (forthcoming) Involving diaspora communities through action research. A collaborative museum exhibition on the African presence in Finland. In F.E. Garrido & C. Koegler & D. Nyangulu & M. Stein (eds.) Locating African European Studies. Routledge. (eds.) Locating African European Studies. Routledge.

Rastas, Anna (forthcoming, May 2020) Diaspora Childhoods. In SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. SAGE. 

Rastas, Anna & Kaarina Nikunen (2019) Introduction: Contemporary African and Black Diasporic Spaces in Europe. Open Cultural Studies, Volume 3, Issue 1, Pages 207–218, ISSN (Online) 2451-3474, DOI: https://doi.org/10.1515/culture-2019-0019.     

Rastas, Anna & Elina Seye (2018) Music and Anti-Racism: Musicians’ Involvement in Anti-Racist Spaces, Popular Music and Society.  (Published online: 22 Oct 2018 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03007766.2018.1526527 ).

 Rastas, Anna (2018) The emergence of race as a social category in Northern Europe. In Philomena Essed, Karen Farquharson, Elisa Joy White, and Kathryn Pillay (eds.) Relating Worlds of Racism: Dehumanization, Belonging and the Normativity of Whiteness. Palgrave Macmillan, 357–381.

Rastas, Anna and Leena Peltokangas (2018) Rosan jäljillä kolmella mantereella. Tulkintoja ylirajaisuudesta ja muuttuvasta suomalaisuudesta. In Marko Lamberg, Ulla Piela and Hanna Snellman (eds.) Satunnaisesti Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 97. SKS, 86–103.

Rastas, Anna & Seye, Elina (2016) Music as a site for Africanness and Diaspora Cultures: African Musicians in the White Landscape of Finland. African and Black Diaspora: An International Journal, Vol 9(1): 82-95.  DOI:10.1080/17528631.2015.1055652

Rastas, Anna (2016) Toimijuus edellä. Näyttely analyysina yhteisöistä ja kulttuurisista muutoksista. In Jouhki, Jukka & Steel, Tytti (eds.) Etnologinen tulkinta ja analyysi. Kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Ethnos-toimite 18. Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry. Helsinki, 125–164.

Rastas, Anna (2014) Talking Back: Voices from the African diaspora in Finland. In McEachrane, Michael (ed.) Afro-Nordic Landscapes: Equality and Race in Northern Europe. New York: Routledge, 187-207.

Rastas, Anna (2013) Alille, Ainolle, Fatimalle ja Villelle. Suomalainen lapsilukija afrikkalaisten diasporasta. In Rastas, Anna (ed.) (2013) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: SKS (Finnish Literature Society), 83-114.

Heikkilä-Halttunen Päivi & Rastas Anna (2013) Lastenkirja maahanmuuttajana. Kuinka etiopialaiset sadut ja tarinat kääntyvät suomalaiseen kulttuuriin. In  Rastas, Anna (ed.) (2013) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: SKS (Finnish Literature Society), 215-238.

Rastas, Anna (2013) Ethnic identities and transnational subjectivities. In Spickard, Paul (ed.) Multiple Identities. Migrants, Ethnicity, and Membership. Indiana University Press. 41- 60.

Rastas, Anna (2013) Nimeämisen politiikka ja rasismin rajaamat sosiaaliset suhteet. In Lehtonen, Mikko (ed.) Liikkuva maailma. Liike, rajat ja tieto. Tampere: Vastapaino.

Rastas, Anna (2012): Reading history through Finnish exceptionalism. In Loftsdottir, Kristin & Jensen, Lars (eds.) 'Whiteness' and Postcolonialism in the Nordic Region. Burlington, VT: Ashgate, 89-103.

Rastas, Anna (2011) Writing our future history together. Applying participatory methods in research on African diaspora in Finland. In Brancato, Sabrina (ed.) Afroeuropean Configurations: readings and projects. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 98-120.

Löytty, Olli & Rastas, Anna (2011) Afrikka Suomesta katsottuna. In Teppo, Annika (ed.) Afrikan aika – näkökulmia Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 23-37.

Rastas, Anna & Päivärinta, Jarkko (2010) Vastapuhetta afrikkalaisten diasporasta Suomessa. Kulttuurintutkimus [Finnish Journal of Cultural Studies] 27:4, 45–63.

Rastas, Anna (2010) Haastatteluaineistojen monet tehtävät etnografisessa tutkimuksessa. In Ruusuvuori, Johanna & Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti (eds) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, 64–89.

Rastas, Anna (2009) Racism in the everyday life of Finnish children with transnational roots. Barn – Nordic Journal of Child Research 1/2009, 29–43.

Rastas, Anna (2008) Kuinka rasismi värittää kulttuuria ja identiteettejä. In Anja-Riitta Lahikainen, Raija-Leena Punamäki & Tuula Tamminen (eds.) Kulttuuri lapsen kasvattajana. Helsinki: WSOY, 245–265.

Rastas, Anna (2007) Neutraalisti rasistinen? Erään sanan politiikkaa. In Kuortti, Joel & Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (eds) Kolonialismin jäljet. Helsinki: Gaudeamus, 119–141.

Rastas, Anna (2005) Racialising categorization among young people in Finland. YOUNG – Nordic Journal of Youth Research, Vol. 13(2):, 147-166.

Rastas, Anna (2005) Kulttuurit ja erot haastattelutilanteissa. In Ruusuvuori, Johanna Tiittula, Liisa (eds) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 78–102.

Tiittula, Liisa & Rastas, Anna & Ruusuvuori, Johanna (2005) Kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta tietokonevälitteiseen viestintään. Virtuaalihaastattelun näkymiä. In Ruusuvuori, Johanna ja Tiittula, Liisa (eds) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 264–271.

Rastas, Anna (2005) Rasismi: oppeja, asenteita, toimintaa ja seurauksia. In Rastas, Anna Huttunen, Laura & Löytty, Olli (eds) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 69–116.

Huttunen, Laura & Löytty, Olli, & Rastas, Anna (2005) Suomalainen Monikulttuurisuus. Paikallisia ja ylirajaisia suhteita. In Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (eds) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 16–40.

Rastas, Anna (2004) Am I Still White? Dealing with the Colour Trouble. Balayi: Culture, Law and Colonialism Vol. 6, 94–106.

Rastas, Anna (2004): Miksi rasismin kokemuksista on niin vaikea puhua? In Jokinen, Arja & Huttunen, Laura & Kulmala, Anna (eds) Puhua vastaan ja vaieta – neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus, 33–55.

Rastas, Anna (2003) Categorias raciais e identidades racializadas entre os jovens finlandeses. Sociedade e Cultura 5, Cadernos do Noroeste, Série Sociologia, Vol. 21 (1–2), 93–106.

Rastas, Anna (2002) Katseilla merkityt, silminnähden erilaiset. Lasten ja nuorten kokemuksia rodullistavista katseista. Nuorisotutkimus. 20:3, 3–17. [Finnish Journal of Youth Research 4/2007], 3–17.

Nisula, Tapio & Rastas, Anna & Kangaspunta, Kristiina (1995) Perinteen puhtaus ja somali-identiteetti. Pakolaistytöt kulttuurinsa vaalijoina. Nuorisotutkimus 13:3, 18–29. [Finnish Journal of Youth Research 3/1995], 18–29.

 

Other publications in refereed journals

Rastas, Anna (2017) Intersektionaalisuus kriittisen tutkimuksen ja politiikanteon välineenä. Kirja-arvio. Sukupuolentutkimus 2/2017, 83–85.

Rastas, Anna & Seye, Elina (2011) Ammattina afrikkalaismuusikko. Musiikin suunta 33:4, 22-36.

Rastas, Anna (2008) Antirasistinen tutkimusagenda – etiikkaa vai politiikkaa? Sosiologia 2/2008, 149–153.

Rastas, Anna (2008) Lapset ja sota, tunteet ja tieto. Nuorisotutkimus [Finnish Journal of Youth Research] 26:2, 51–55.

Simola, Anna & Rastas, Anna (2008) "Jos rohkenen sanoa...". Voiko ihonväristä puhua edistämättä rasismia? Journalismikritiikin vuosikirja 2008 / Tiedotustutkimus 2/2008. Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö, Tampere, 170–178.

Rastas, Anna (2007) Monimerkityksinen monikulttuurisuus. (Editorial) Nuorisotutkimus [The Finnish Journal of Youth Research] 25:4, 1–2.

Rastas, Anna (2007) Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Lectio praecursoria. Finnish Journal of Ethnicity and Migration 2/2, 40–42.

 

Articles popularizing science

Rastas, Anna (2017) Rasismi ja antirasismi osana adoptioperheiden elämää . Nettijulkaisu. Adoptioperheet ry.

Afrikka Suomessa -opetusmateriaali. Material for schools available on the intenet, including texts, videos, radio documentaries, assignments for school chidlren and instructions for teachers. The material is based on the Afrikka Suomessa / The African presence in Finland exhibition (28.4-8.11.2015 Finnish Labour Museum Werstas, manuscript of the exhibtion and some of texts on this website written by Anna Rastas). Educational package constructed by Wisam Elfadl, Hanna Niittymäki, Warda Ahmed, published by the Finnish Labour Museum Werstas, 2016. 

Sancho Querol, Lorena. Society in the Museum. Cultural participation in local European museums. Interview with Anna Rastas. 

Rastas, Anna (2013) African Diaspora in Finland. In Encyclopedia of Afroeuropean Studies (Enciclopedia de estudios afroeuropeos: http://www.encyclopediaofafroeuropeanstudies.eu/), published by the international Afroeuropean Cultures and Identities - research programme, Universidad de León, Spain.

Rastas, Anna (2013) Transznacionális gyökerek és rasszizmus a gyerekek és a fiatalok körében (Kuti Boróka fordítása). In Domokos, Johanna (ed.) Finnek? Tanulmányok a multikulturális Finnországról. Budabest: Ambroopook Kiado.

Rastas, Anna (2010) Rasismi haasteena kouluyhteisössä. In Immonen-Oikkonen, Pirjo (ed.) Monikulttuurinen kouluyhteisö. Helsinki: Opetushallitus.

Rastas, Anna (2010) Heidän tarinoitaan….vai meidän tarinamme? In Marttinen, Irma (ed.) Minun tarinani. Helsinki: Yhteiset lapsemme / All Our Children.

Keskinen, Suvi & Rastas, Anna & Tuori, Salla (2009) Johdanto: Suomalainen maahanmuuttokeskustelu tienhaarassa. In Keskinen, Suvi & Rastas, Anna & Tuori, Salla (eds) (2009) En ole rasisti mutta. Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä.. Tampere: Vastapaino, 7–21.

Rastas, Anna (2009) Rasismin kiistäminen suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa. In Keskinen, Suvi & Rastas, Anna & Tuori, Salla (eds) En ole rasisti mutta. Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino, 47–64.

Rastas, Anna (2009) Man behöver ständigt begrunda vad det betyder att vara “vitt” / You constantly have to reflect the meanings of your whiteness. Mia Info 2/2009. /based on an interview).

Rastas, Anna (2007) Tarkkailua, kuuntelemista vai myötäelämistä. Nuorisotutkimuksen verkkojulkaisu Kommentti.

Translated articles

Beezmohun, Sharmilla (2013) Puuttuva peilikuva. Etniset vähemmistöt brittiläisessä lastenkirjallisuudessa. In Rastas, Anna (ed.) (2013) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: SKS (Finnish Literature Society), 246-263. (Beezmohun, Sharmilla: No reflection: Remembering a reading childhood in London. Translated ny Anna Rastas and Päivi Kouki)

Malkki, Liisa (2012) Perinteet ja improvisointi etnografisessa tutkimuksessa.  In Kulttuuri, paikka ja muuttoliike. Edited by Laura Huttunen. Tampere: Vastapaino, 176–208 ja 240–248. (Malkki, Liisa (2007) Tradition and Improvisation in Ethnographic Field Research. In Cerwonka, Allaine & Malkki, Liisa (2007) Improvising theory. Process and Temporality in Ethnographic Fieldwork, 162–187, translated by Anna Rastas.)

 

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 10.10.2019 11.22 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results