To page body
university of tampere: faculty of social sciences: contact information: personnel:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences

Arto Laitinen

Arto Laitinen

Professor, social philosophy.


Phone: 050 318 7018
E-mail: Arto.Laitinen@uta.fi
Room: PINNI B4135

Research interests:

Social philosophy; ethics; philosophical anthropology; social ontology; theories of practical reason, value, and normativity; theories of mutual recognition; solidarity; Hegel.

Journal:

Journal of Social Ontology

Research projects and networks:

Publications:

 • https://uta-fi.academia.edu/ArtoLaitinen for downloads and an updated list
 • Arto Laitinen,  “MacIntyre and Taylor: Traditions, Rationality, and the Modern Predicament,” in Jeff Malpas and Hans-Helmuth Gander (eds.) Routledge Companion of Hermeneutics, 2014, 204-215
 • Arto Laitinen, ”Group minds and the problem of the first belief”, The Balkan Journal of Philosophy, Special issue on Social Ontology, 1/2014, 43-48
 • Arto Laitinen, "Against representations with two directions of fit,” in Phenomenology and the Cognitive Sciences. Special issue on Social facts: metaphysical and empirical perspectives. 2014, 13:179–199.
 • Arto Laitinen, “Collective Intentionality and Recognition from Others”. Anita Konzelmann-Ziv, Hans Bernhard Schmid (eds.) Institutions, Emotions, and Group Agents. Contributions to Social Ontology. Springer. Philosophical Studies Series, 2014, 213-227.
 • Arto Laitinen, "From Recognition to Solidarity: Universal Respect, Mutual Support, and Social Unity” in Arto Laitinen and Anne Birgitta Pessi (eds.) Solidarity: Theory and Practice. Lanham, MD: Lexington Books, 2014, 126-154.
 • Arto Laitinen, ”Hyve-etiikka teoriana oikeasta ja väärästä?” [Virtue ethics as a theory of right and wrong?”], Hyve, Nora Hämäläinen, Juhana Lemetti & Ilkka Niiniluoto (eds.), Helsinki: Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 45, 2014, 43-56.
 • Arto Laitinen & Anna Birgitta Pessi, eds. Solidarity - Theory and Practice. Lanham, MD. Lexington Books. 2014.
 • Arto Laitinen, Heikki Ikäheimo, Petteri Niemi, Pessi Lyyra & Jussi Saarinen, eds. Sisäisyys ja suunnistautuminen. Juhlakirja Jussi Kotkavirralle. Jyväskylä: SoPhi. 2014.
 • Teea Kortetmäki, Mikko Yrjönsuuri & Arto Laitinen (eds.) Ilmastoetiikka  [Climate ethics]. SoPhi: Jyväskylä. 2013.
 • Arto Laitinen, "Solidarity,” in Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences, ed. Byron Kaldis. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publishing, 948-950.
 • Arto Laitinen, “Sekularisaation ulottuvuudet Charles Taylorilla.” Teologinen aikakauskirja 5-6/2013, 389-400.
 • Arto Laitinen, ”Voiko yhteismitattomien asioiden arvoa vertailla?” [Can the value of incommensurable things be compared?], in Teppo Eskelinen & Suvi Heikkilä: Talous ja Arvo, Sophi: Jyväskylä, 2013, 34-66.
 • Arto Laitinen, ”Voiko representaatioilla olla kahta vastaavuuden suuntaa?” Ajatus 2013. 70:1, 69-93
 • Teea Kortetmäki, Mikko Yrjönsuuri & Arto Laitinen, “Ajatuksia ilmastoetiikasta” [Thoughts on climate ethics – an editors’ introduction], with Teea Kortetmäki and Mikko Yrjönsuuri, in Ajatuksia ilmastoetiikasta, SoPhi: Jyväskylä, Teea Kortetmäki, Mikko Yrjönsuuri & Arto Laitinen, eds. 2013, 5-20.
 • Arto Laitinen, “Mihin kysymyksiin oikeudenmukaisuusteoriat vastaavat?” Talentia, Tutkiva sosiaalityö: oikeudenmukaisuus sosiaalityössä, eds. Johanna Hurtig, Anna Nikupeteri & Marjo Romakkaniemi, 2013, 5-10.
 • Arto Laitinen, “Misrecognition, Misrecognition, and Fallibility.Res Publica, vol. 18, no. 1, 2012, 25-38.
 • Arto Laitinen, ”Vapauden filosofi. G. W. F. Hegel.” Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela (eds.): Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino, 2012, 386-421.
 • Arto Laitinen, “Onko toisten ihmisten ymmärtäminen normatiivista ymmärtämistä?” Valtteri Viljanen, Helena Siipi & Matti Sintonen (eds.): Ymmärrys. Turku: University of Turku. Reports from the Department of Philosophy, 2012, 330-339.
 • Arto Laitinen, “Halu, elämä ja siirtymä tietoisuudesta itsetietoisuuteen.” In Susanna Lindberg (ed.): Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan. Helsinki: Gaudeamus, 2012.
 • Arto Laitinen, ”Ovatko vastaukset normatiivisiin kysymyksiin maailmassa?” In Jussi Kotkavirta, Olli-Pekka Moisio, Sami Pihlström & Henna Seinälä (eds.), Maailma. Jyväskylä: Sophi, 2012, 281-291.
 • Arto Laitinen, "Oikeus toimia väärin”, Ajatus 2012, 11-41.
 • Arto Laitinen, "Social bases of self-esteem: Rawls, Honneth and beyond“, Nordicum-Mediterraneum. 7: 2. http://nome.unak.is/nm-marzo-2012/vol-7-n-2-2012
 • Heikki Ikäheimo & Arto Laitinen (eds.), Recognition and Social Ontology. Leiden, Boston: Brill, 2011.
 • Arto Laitinen & Anne Birgitta Pessi (eds.), Solidaarisuus. Helsinki: Gaudeamus, 2011.
 • Arto Laitinen, "Ricoeur's surprising take on recognition." In Etudes Ricoeuriennes/Ricoeur Studies Journal, vol. 2, no. 1, 2011, 35-50.
 • Arto Laitinen, “Recognition, Acknowledgement, and Acceptance” in Ikäheimo & Laitinen (eds.) Recognition and Social Ontology. Leiden, Boston: Brill, 2011, 309-348.
 • Arto Laitinen & Constantine Sandis (eds.), Hegel on Action. Palgrave Macmillan, 2010.
 • Arto Laitinen, "On The Scope of ‚Recognition‘: The Role of Adequate Regard and Mutuality." in Hans-Christoph Schmidt am Busch & Christopher Zurn (eds.), Philosophy of Recognition: Historical and Contemporary Perspectives. Lanham: Rowman & Littlefield, 2010, 319-342.
 • Heikki Ikäheimo & Arto Laitinen, "Esteem for contributions to the common good: The role of personifying attitudes and instrumental value." In Michel Seymour (eds.), Plural States of Recognition. Basingstoke, New York: Palgrave MacMillan, 2010, 98-121.
 • Arto Laitinen, Itseään tulkitseva eläin. Charles Taylor ja filosofinen ihmistutkimus. Helsinki: Gaudeamus, 2009.
 • Arto Laitinen, Strong Evaluation without Moral Sources. On Charles Taylor's Philosophical Anthropology and Ethics. Berliini, New York: Walter de Gruyter, 2008.
 • Heikki Ikäheimo & Arto Laitinen (eds.), Dimensions of Personhood. Academic Imprint, 2007.
 • Heikki Ikäheimo ja Arto Laitinen, "Analyzing Recognition: Identification, Acknowledgement and Recognitive Attitudes Towards Persons." In Bert van den Brink & David Owen (eds.), Recognition and Power. Cambridge University Press, 2007, 33-56.

 

 
School of Social Sciences and Humanities, Pinni B4135, FI-33014 University of Tampere
Maintained by: arto.laitinen@uta.fi
Last update: 15.2.2017 11.44 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Andor - renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results