To page body
university of tampere: faculty of social sciences: contact information: personnel:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences

Arto Laitinen

Arto Laitinen

Professor, social philosophy.


Phone: 050 318 7018
E-mail: Arto.Laitinen@uta.fi
Room: PINNI B4135

Research interests:

Social philosophy; ethics; philosophical anthropology; social ontology; theories of practical reason, value, and normativity; theories of mutual recognition; solidarity; Hegel.

Journal:

Journal of Social Ontology

Research projects and networks:

Publications:

 • https://uta-fi.academia.edu/ArtoLaitinen for downloads and an updated list
 • Arto Laitinen,  “MacIntyre and Taylor: Traditions, Rationality, and the Modern Predicament,” in Jeff Malpas and Hans-Helmuth Gander (eds.) Routledge Companion of Hermeneutics, 2014, 204-215
 • Arto Laitinen, ”Group minds and the problem of the first belief”, The Balkan Journal of Philosophy, Special issue on Social Ontology, 1/2014, 43-48
 • Arto Laitinen, "Against representations with two directions of fit,” in Phenomenology and the Cognitive Sciences. Special issue on Social facts: metaphysical and empirical perspectives. 2014, 13:179–199.
 • Arto Laitinen, “Collective Intentionality and Recognition from Others”. Anita Konzelmann-Ziv, Hans Bernhard Schmid (eds.) Institutions, Emotions, and Group Agents. Contributions to Social Ontology. Springer. Philosophical Studies Series, 2014, 213-227.
 • Arto Laitinen, "From Recognition to Solidarity: Universal Respect, Mutual Support, and Social Unity” in Arto Laitinen and Anne Birgitta Pessi (eds.) Solidarity: Theory and Practice. Lanham, MD: Lexington Books, 2014, 126-154.
 • Arto Laitinen, ”Hyve-etiikka teoriana oikeasta ja väärästä?” [Virtue ethics as a theory of right and wrong?”], Hyve, Nora Hämäläinen, Juhana Lemetti & Ilkka Niiniluoto (eds.), Helsinki: Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 45, 2014, 43-56.
 • Arto Laitinen & Anna Birgitta Pessi, eds. Solidarity - Theory and Practice. Lanham, MD. Lexington Books. 2014.
 • Arto Laitinen, Heikki Ikäheimo, Petteri Niemi, Pessi Lyyra & Jussi Saarinen, eds. Sisäisyys ja suunnistautuminen. Juhlakirja Jussi Kotkavirralle. Jyväskylä: SoPhi. 2014.
 • Teea Kortetmäki, Mikko Yrjönsuuri & Arto Laitinen (eds.) Ilmastoetiikka  [Climate ethics]. SoPhi: Jyväskylä. 2013.
 • Arto Laitinen, "Solidarity,” in Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences, ed. Byron Kaldis. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publishing, 948-950.
 • Arto Laitinen, “Sekularisaation ulottuvuudet Charles Taylorilla.” Teologinen aikakauskirja 5-6/2013, 389-400.
 • Arto Laitinen, ”Voiko yhteismitattomien asioiden arvoa vertailla?” [Can the value of incommensurable things be compared?], in Teppo Eskelinen & Suvi Heikkilä: Talous ja Arvo, Sophi: Jyväskylä, 2013, 34-66.
 • Arto Laitinen, ”Voiko representaatioilla olla kahta vastaavuuden suuntaa?” Ajatus 2013. 70:1, 69-93
 • Teea Kortetmäki, Mikko Yrjönsuuri & Arto Laitinen, “Ajatuksia ilmastoetiikasta” [Thoughts on climate ethics – an editors’ introduction], with Teea Kortetmäki and Mikko Yrjönsuuri, in Ajatuksia ilmastoetiikasta, SoPhi: Jyväskylä, Teea Kortetmäki, Mikko Yrjönsuuri & Arto Laitinen, eds. 2013, 5-20.
 • Arto Laitinen, “Mihin kysymyksiin oikeudenmukaisuusteoriat vastaavat?” Talentia, Tutkiva sosiaalityö: oikeudenmukaisuus sosiaalityössä, eds. Johanna Hurtig, Anna Nikupeteri & Marjo Romakkaniemi, 2013, 5-10.
 • Arto Laitinen, “Misrecognition, Misrecognition, and Fallibility.Res Publica, vol. 18, no. 1, 2012, 25-38.
 • Arto Laitinen, ”Vapauden filosofi. G. W. F. Hegel.” Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela (eds.): Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino, 2012, 386-421.
 • Arto Laitinen, “Onko toisten ihmisten ymmärtäminen normatiivista ymmärtämistä?” Valtteri Viljanen, Helena Siipi & Matti Sintonen (eds.): Ymmärrys. Turku: University of Turku. Reports from the Department of Philosophy, 2012, 330-339.
 • Arto Laitinen, “Halu, elämä ja siirtymä tietoisuudesta itsetietoisuuteen.” In Susanna Lindberg (ed.): Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan. Helsinki: Gaudeamus, 2012.
 • Arto Laitinen, ”Ovatko vastaukset normatiivisiin kysymyksiin maailmassa?” In Jussi Kotkavirta, Olli-Pekka Moisio, Sami Pihlström & Henna Seinälä (eds.), Maailma. Jyväskylä: Sophi, 2012, 281-291.
 • Arto Laitinen, "Oikeus toimia väärin”, Ajatus 2012, 11-41.
 • Arto Laitinen, "Social bases of self-esteem: Rawls, Honneth and beyond“, Nordicum-Mediterraneum. 7: 2. http://nome.unak.is/nm-marzo-2012/vol-7-n-2-2012
 • Heikki Ikäheimo & Arto Laitinen (eds.), Recognition and Social Ontology. Leiden, Boston: Brill, 2011.
 • Arto Laitinen & Anne Birgitta Pessi (eds.), Solidaarisuus. Helsinki: Gaudeamus, 2011.
 • Arto Laitinen, "Ricoeur's surprising take on recognition." In Etudes Ricoeuriennes/Ricoeur Studies Journal, vol. 2, no. 1, 2011, 35-50.
 • Arto Laitinen, “Recognition, Acknowledgement, and Acceptance” in Ikäheimo & Laitinen (eds.) Recognition and Social Ontology. Leiden, Boston: Brill, 2011, 309-348.
 • Arto Laitinen & Constantine Sandis (eds.), Hegel on Action. Palgrave Macmillan, 2010.
 • Arto Laitinen, "On The Scope of ‚Recognition‘: The Role of Adequate Regard and Mutuality." in Hans-Christoph Schmidt am Busch & Christopher Zurn (eds.), Philosophy of Recognition: Historical and Contemporary Perspectives. Lanham: Rowman & Littlefield, 2010, 319-342.
 • Heikki Ikäheimo & Arto Laitinen, "Esteem for contributions to the common good: The role of personifying attitudes and instrumental value." In Michel Seymour (eds.), Plural States of Recognition. Basingstoke, New York: Palgrave MacMillan, 2010, 98-121.
 • Arto Laitinen, Itseään tulkitseva eläin. Charles Taylor ja filosofinen ihmistutkimus. Helsinki: Gaudeamus, 2009.
 • Arto Laitinen, Strong Evaluation without Moral Sources. On Charles Taylor's Philosophical Anthropology and Ethics. Berliini, New York: Walter de Gruyter, 2008.
 • Heikki Ikäheimo & Arto Laitinen (eds.), Dimensions of Personhood. Academic Imprint, 2007.
 • Heikki Ikäheimo ja Arto Laitinen, "Analyzing Recognition: Identification, Acknowledgement and Recognitive Attitudes Towards Persons." In Bert van den Brink & David Owen (eds.), Recognition and Power. Cambridge University Press, 2007, 33-56.

 

 
School of Social Sciences and Humanities, Pinni B4135, FI-33014 University of Tampere
Maintained by: arto.laitinen@uta.fi
Last update: 15.2.2017 11.44 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results