To page body
university of tampere: faculty of social sciences: contact information: personnel:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences

Repo Katja

Professor of Social Policy, PhD
School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere, Finland
FIN-33014 University of Tampere, FINLAND
E-mail: Katja.Repo@uta.fi
Room: LINNA 5099
Tel. 03 3551 6339
Consultation Wed 11-12

Katja Repo, PhD, is Director of the Tampere Centre for Childhood, Youth and Family Research PERLA at the University of Tampere.

Pedagogical training:

 • Course on Mentoring, The University of Tampere, 2012
 • Finnish Teacher’s Certificate, Tampere University of Applied Sciences, 2006
 • University Pedagogy Study Module, University of Tampere, 2005 

Projects:

Publications:

 

 • Repo, Katja  & Valkonen, Satu (forthcoming 2017) Children’s Media Use - the Perspective of Time Use. In Media, Family Interaction and the Digitalisation of Childhood.
 • Repo, Katja (2016) Lastenhoito, investoitu lapsi ja lapsen ääni [Childcare, Invested Child and the Voice of the Child] . In Antti Halmetoja, Pertti Koistinen & Satu Ojala (eds.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 67–73.
 • Alasuutari, Maarit; Hautala, Paula; Karila, Kirsti; Lammi-Taskula, Johanna & Repo, Katja (2016) Suomalainen lastenhoitopolitiikka ja tasa-arvon kysymykset [Finnish Childcare Policies and the Issues of Inequality]. CHILDCARE-tutkimuskonsortio. Tilannekuvaraportti 2015. The Academy of Finland.
 • Repo, Katja & Nätti, Jouko (2015) Televisio ja tietokone lasten ja nuorten ajankäytön rytmittäjänä [The Rhythms od Children's and Young People's Media Use]. In Anu-Hanna Anttila, Timo Anttila, Mirja Liikkanen & Hannu Pääkkönen (eds.) Ajassa kiinni ja irrallaan - yhteiskunnalliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus.
 • Repo, Katja (2015) Sitkeää vääntöä lastenhoitopolitiikasta [Struggling on childcare]. E-journal Uutistamo. 15.4.2015.
 • Repo, Katja &  Nätti, Jouko (2015) Lasten ja nuorten median käytön aika trendit [The Time Trends of Children's and Young People's Media Use]. In Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (eds.) Media lapsiperheessä [Media in Families with Children]. Tampere: Vastapaino.
 • Repo, Katja & Nätti, Jouko (2015) Lapset ja nuoret yksin ja yhdessä median parissa [Children and Young People Alone and Together with Media]. In Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (eds.) Media lapsiperheessä [Media in Families with Children]. Tampere: Vastapaino.
 • Lahikainen, Anja Riitta; Mälkiä, Tiina & Repo, Katja (2015) Ikkunoita perhe-elämään [The Windows to Family Life]. In Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (eds.) Media lapsiperheessä[Media in Families with Children].Tampere: Vastapaino, 40–54.
 • Lahikainen, Anja Riitta; Mälkiä, Tiina & Repo, Katja (2015) Johdanto [Introduction]. In Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä [Media in Families with Children].Tampere: Vastapaino. 11–13.
 • Repo, Katja (2014) Apua! Lapsestani on tullut kuluttaja [Help Me! My Child is a Consumer]. Book review Janus. 3/2014
 • Repo, Katja (2014) Puheenaihe: Miten Suomen lapset ja nuoret voivat? Kuulemmeko me heidät? Aamulehti 21.5.2014.
 • Repo, Katja (2013) The Child in the Context of Home Care – Finnish Mothers’ Assessments. In Eriikka Oinonen & Katja Repo (eds.) Women, Men and Children in Families: Private Troublesand Public Issues. Tampere: Tampere University Press, 195-212.
 • Repo, Katja (2013) Hyvä pahassa ja paha hyvässä [Good in Evil and Evil in Good]. Book review. Janus, 1/2013.
 • Repo, Katja & Rantalaiho, Minna (2012) Suomi – Lastenhoidon mallimaa? [Finland – Theparadise of childcare?], Aamulehti B7, Vierailija, 18.11.2012.
 • Repo, Katja & Rantalaiho, Minna (2012) Aika päästä ulos lastenhoidon taistelukentästä [It’s the Time to Stop Fighting over Childcare]. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti.18.10.2012.
 • Repo, Katja (2012) Lasten kotihoidon tuen merkitykset perheiden arjessa [Daily Life Meanings of Child Home Care Allowance]. In Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (eds.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki [Loved and Hated Child Home Care Allowance]. Tampere: Vastapaino, 111-150.
 • Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) Kotihoidon tuen merkitys ja tulevaisuus [The Future of Child Home Care Allowance].In Jorma Sipilä, Minna
  Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (eds.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki [Loved and Hated Child Home Care Allowance]. Tampere: Vastapaino, 183-215.
 • Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) Kitkerän ristiriitaista perhepolitiikkaa [Contradictory Family Policy].In Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (eds.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki [Loved and Hated Child Home Care Allowance]. Tampere: Vastapaino, 7-23.
 • Repo , Katja (2011) Kuka nuoli kermat päältä? Tesso 3-4, 64.
 • Repo, Katja (2010) Lasten kotihoidon tuki: monisyinen lapsiperheiden etuus. Sosiaalitieto 11/2010, 7
 • Repo, Katja (2010) Finnish Child Home Care Allowance – User’s Perspective and Perceptions. In Sipilä, Jorma, Repo, Katja & Rissanen, Tapio (eds.) Cash- for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Repo, Katja; Sipilä, Jorma; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) The paradox of the Cash-for-Childcare: Are there Ways to Solve the Dilemma?. In Sipilä, Jorma; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (eds.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.  
 • Sipilä, Jorma; Repo, Katja; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) Introduction. In Sipilä, Jorma; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (eds.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar
 • Sipilä, Jorma; Repo, Katja; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) Cash-for-Childcare: Unnecessary Traditionalism or a Contemporary Necessity?. In Sipilä, Jorma; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (eds.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Repo, Katja (2010) Sukupuolittunut talous [Gendered Economy]. Book review on Halko, Marja-Liisa; Mikkola, Anne & Ruuskanen, Olli-Pekka (2010) (eds.) Naiset, miehet ja talous [Women, Men and Economy]. Helsinki: Gaudeamus. Tieteessä tapahtuu 2010.
 • Repo, Katja (2010) Children, Families and Homecare. Assessing the Finnish Child Home Care Allowance. Barn, 43-61
 • Repo, Katja (2009) Pienten lasten kotihoito - puolesta ja vastaan [Children’s Home Care – for and against]. In Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (eds.) Hoiva - tutkimus, politiikka ja arki [Care – Research, Politics and Daily Life]. Tampere: Vastapaino, 219-237.
 • Repo, Katja & Kröger, Teppo (2009) Lasten päivähoito - oikeus hoivaan ja varhaiskasvatukseen [Municipal Daycare – A Right to Care and Early Childhood Education]. In Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (eds.) Hoiva - tutkimus, politiikka ja arki [Care – Research, Politics and Daily Life]. Tampere: Vastapaino, 200-218 .
 • Repo, Katja (2009) Lapsiperheiden arki. Näkökulmina raha, työ ja lastenhoito. Abstract in English [The Everyday Life of Families with Small Children. Analyses of Talk about Money, Work, and Childcare.] Acta Universitatis Tamperensis 1479. Tampere: Tampere University Press.
 • Repo, Katja (2009) Family (versus) Policy. Combining Work and Care in Russia and Sweden. Book review. Nordisk Østforum 23(1), 92-94.
 • Repo, Katja (2007) Pieten lasten kotihoito lastenhoidon vaihtoehtona [Home Care as a Childcare Alternative]. Janus 15(3), 229-244.
 • Repo, Katja (2007) Finnish Working Mothers Talking about the Care of Their Children and the Flexibilities of Work. 5th International Research Conference on Social Security. Warsaw 5-7 March 2007.
 • Repo, Katja (2005) Combining Work and Family in Two Welfare State Contexts: A Discourse Analytical Perspective. In Sipilä, Jorma & Kröger, Teppo (eds.) Overstretched: Families Up Against The Demand of Work and Care. Oxford: Blackwell, 64-80.
 • Repo, Katja (2005) Muuttuvan työkulttuurin äidit ja lastenhoidon merkitykset. [Mothers, Changing Work Life, and the Meanings of Childcare.] Janus 13(4), 403-421.
 • Repo, Katja (2005) On the Constructions of Childcare in the Context of Work and Family Interplay. In Proceedings of the Community, Work and Family Conference 2005 “Change and Transformation”. RIHSC: Manchester Metropolitan University. (CD)
 • Repo, Katja (2004) Combining Work and Family in Two Welfare State Contexts: A Discourse Analytical Perspective. Social Policy & Administration 38(6), 622-639.
 • Repo, Katja (2004) Eskandinaviako Herrietako Gizarte-Arretako Ereduei Buruz: Finlandiako Eredua. In Sare 2003 Nazioarteko Kongresua: ‘Zaintzak kostua du: zaintzearen kostu eta irabaziak’. Vitoria-Gasteiz: Emakunde eta Europako Elkartea / Europako Gizarte Fondoa, 181-188.
 • Repo, Katja (2004) Acerca del Modelo de atención de los países nórdicos : el ejemplo de Finlandia. In Gongreso Internacional Sare 2003 : ‘Guidar cuesta : costes y beneficios del cuidado. Vitoria-Gasteiz:  Emakunde y Comunidad Europea / Fondo Social Europea, 195-203.
 • Repo, Katja (2003) Perheen sisäisen rahatalouden jännitteitä [Tensions in Intra-Family Finances]. In Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (eds.) Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä [Families in Transition. Essays on Critical Family Studies]. Helsinki: Gaudeamus. 
 • Repo, Katja (2003) On the Nordic Social Care Model: Finland as an Example.
 • Repo, Katja (2001) Raha ei kasva puussa. Perheen rahatalous ja sen diskursiivinen todellisuus [Money Doesn’t Grow in a Tree. The Discourses of Intra-Family Finances].Tampere: University of Tampere.
 • Repo, Katja (2001) Care Arrangements in Multi-Career Families. National Report: Finland. SOCCARE Project Report 3.1.
 • Repo, Katja (1997) Naiset ja eläketurva - vertaileva tutkimus naisten asemasta Suomen, Ison-Britannian ja Saksan eläkejärjestelmissä [Women and Pensions. Comparing Women’s Position in Pension Systems in Finland, Great Britain and Germany]. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 22, Helsinki: Kela
 • Repo, Katja (1997) Akateemisen keskustelun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välimaastossa [In the Middle Ground of Academic Debate and Civic Activity]. Book review on Taylor, D. (ed.) Critical Social Policy. A Reader, Janus 5(2), 236-238.
 • Repo, Katja (1996) Naisten köyhyys - esimerkkinä Iso-Britannia [Women’s Poverty – The case of Great Britain]. Stakes raportteja 189, Helsinki: Stakes.
 • Repo, Katja (1993) Euroopan yhteisön ympäristöpolitiikka - tavoitteet ja ongelmat [Environmental Policy in European Community – Objectives and Problems]. In Timo Heikkinen, Briitta Koskiaho, Eija Luukkanen & Katja Repo (eds.) Mistä ympäristöstä on puhe? [What Do We Talk about when We Talk about Environment?]. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia A(4), Tampere: The University of Tampere.
 • Saari, Timo; Laine, Markus; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Tiensuu, Teemu (1993) Sosiaalipolitiikan uusi oikeutus? [The New Legitimacy of Social Policy ?]. In Briitta Koskiaho, Jarmo Lehtinen & Heikki Lehtonen (eds.) Sosiaalipolitiikan oikeutus Juhlakirja Armas Niemisen täyttäessä 80 vuotta. [The Legitimacy of Social Policy] Acta Universitatis Tamperensis B(46). Tampere: The University of Tampere.
 • Repo, Katja (1991) Euroopan yhdentyminen ja suomalainen työttömyysturva. [European Integration and Finnish Unemployment Security], Helsinki: SAK.

Edited books:

Academic presentations:

 • 6/2015 a presentation titled Research on Childhood, Youth and Families at the University of Tampere. Open seminar on child protection organized by Tampere Centre for Childhood, Youth and Family Research (PERLA) and Finnish Institute for Health and Welfare (THL), University of Tampere, Tampere: Finland
 • 5/2015 a presentation titled The Tension of Finnish Childcare Policies. Varhaisen lapsuuden ja varhaiskasvatuksen politiikat –seminaari [Seminar on Politics of Early Childhood Education], The University of Jyväskylä: Jyväskylä: Finland (keynote)
 • 3/2015 a presentation titled Children and Media – the Perspective of Time. Media, lapset ja perhevuorovaikutus –seminaari [Media, Children and Family Interaction –seminar], Tampere Centre for Childhood, Youth and Family Research (PERLA), The University of Tampere, Tampere: Finland
 • 5/2014 a presentation titled Media and children's use of time. Values of Childhood and Childhood Studies VI Conference on Childhood Studies. Oulu
 • 4/2014  a presentation titled To choose or not to choose home care - the contradictions of Finnish childcare policies.  Perhetutkimuksen päivät 2014: Perheet ja suoritusyhteiskunta - Families and the competitive society, Jyväskylä (keynote)
 • 2/2014 a presentation on the challenges of parenting. Kansalliset mielenterveyspäivät 2014: Aikaa perheille! – Mitä kuuluu lapsille, nuorille ja aikuisille?, Tampere (keynote)
 • 11/2013 a presentation titled Children's media time. Annual Social Psychology Conference 2013. Tampere: Finland
 • 11/2013 a comment speech titled The importance of informal intergenerational transfers. LabourNet Special Seminar on Transitions in Work and Labour Markets – Challenges for transnational cooperation. Tampere: Finland
 • 10/2013 a presentation titled Childhood, Media and Home. Sosiaalipolitiikan päivät 2012 [Annual Finnish Social Policy Conference 2013]. Tampere: Finland.
 • 10/2013 a presentation titled The Contradictions of the Child Home Care Allowance. Naisunioni & Vihreät naiset [A lecture seminar organized by Green Party and Women’s Union]. Oulu: Finland.
 • 11/2012 a presentation titled A Home Cared Child. Yhdistetyt Lapsuudentutkimuksen ja Nuorisotutkimuksen päivät 2012: Lapsuutta ja nuoruutta tulkitsemassa [Annual Finnish
  Childhood Research Conference 2012]. Helsinki: Finland.
 • 11/2012 a comment speech titled The global care chains in the context of Filipino nurses in Finland. LabourNet Seminar: Shaping and Reshaping Boundaries in Working Life. The
  University of Tampere. Tampere: Finland.
 • 10/2012 a presentation titled Towards to Pluralistic Family Policy! Päin Perhettä! Naisten huoneessa puhetta vasemmistolaisesta perhepolitiikasta. Tampereen vasemmistonaisten
  seminaari [A discussion seminar organised by the Left Party]. Tampere: Finland.
 • 6/2012 Ia paper titled The contradictions of Finnish childcare policies: gender equality and children’s rights. International Conference – Cross-disciplinary Perspectives on
  Welfare State Development. Odense: Denmark.
 • 4/2012 a presentation titled A Child and Home Care. Perhetutkimuksen päivät: Eriarvoistuvat perheet [Family Research Conference]. Jyväskylä: Finland.
 • 11/2011 a presentation titled A Child as a Subject in the Context of Childcare Arrangements – Finnish Mothers’ Assessments. Statistic Norway. Oslo: Norway.
 • 10/2011 a presentation titled The Child in the Context of Childcare Choices. Sosiaalipolitiikan päivät: Sosiaalipolitiikka, arvot ja hyvinvointi [Annual Social Policy
  Conference 2011]. Turku: Finland.
 • 6/2011 a presentation titled The Finnish Child Home Care Allowance in the Framework of Combining Work and Family. Final Conference of the WoCaWo Research Project. Jyväskylä: Finland.
 • 5/2011 a presentation titled The Constructions of A Child as An Actor in the Context of Childcare: Finnish Mothers’ Assessments. 4th International Conference Community, Work and Family: Actors, Structures and Theories. University of Tampere: Tampere: Finland.
 • 3/2011 a presentation titled Working Life and Family. Mannerheimin lastensuojeluliiton 90 v. juhlavuoden luentosarja "Miten lapsuutta rakennetaan"[A lecture seminar organized by the Mannerheim League for Child Welfare]. Tampere: Finland.
 • 11/2010 a presentation titled Family, Work and Gender Equality. Demokraattisen sivistysliiton ja SKP:n tasa-arvotyöryhmän seminaari: Naisen asema ja tasa-arvo [A lecture
  seminar organised by Democratic League for Civilization]. Tampere: Finland.
 • 10/2010 a presentation titled Cash-for-Childcare in Finland: Daily Life Practices and Working Life. Statistic Norway. Oslo: Norway.
 • 10/2010 a presentation titled The Worries of Childcare. Sosiaalipolitiikan päivät.[Annual Social Policy Conference 2010]. Helsinki: Finland
 • 5/2010 a presentation titled Children’s Daycare: Rights, Choices and Contradictions. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen iltapäiväseminaari Hyvinvointipalvelut murroksessa. [A seminar
  organised by Finnish Social Policy Association]. Helsinki: Finland.
 • 4/2010 a presentation titled Childcare; Flexibilities, Contradictions and Life-Style. Perhetutkimuksen päivät [Family Research Conference]. Jyväskylä: Finland.
 • 3/2010 a presentation titled Family, Work and Own Time. Sefen Naistenpäivä. [A seminar organized by Finnish Trade Union of Economist]. Tampere: Finland.
 • 11/2009 a presentation titled The Contradictions of Finnish Childcare Policies: New Familism and Gender Equality. REASSESS strand 2, Family change, public policies and birthrates -research workshop, SFI. Copenhagen: Denmark.
 • 5/2009 a paper titled Cash-for-Care Schemes and Daily Life of Families: Finnish Child Home Care Allowance as an Example. The Mid-term Conference of NCoE Welfare
  REASSESS 2009: Taking stock of the work so far. Oslo: Norway.
 • 4/2009 a presentation The Finnish Child Home Care Allowance – An Answer for the Problems in Combining Work and Family. International Conference “The Modern Child and the Flexible Labour Market: Exploring early childhood education and care”. Norwegian Centre for Child Research. Trondheim: Norway.
 • 11/2008 a paper titled Home Care as an Alternative – The Contradictions of the Finnish Child Home Care Allowance. REASSESS strand 2, Family change, public policies and birth-rates -research workshop, SFI. Copenhagen: Denmark.
 • 9/2008 a presentation Home Care as an Alternative – Evaluating Finnish Child Home Care Allowance. 4th Congress of the European Society on Family Relations: Cultures,
  generations and family interactions. Jyväskylä: Finland.
 • 12/2007 a presentation on Finnish Childcare Policies. Reassessing the Nordic Welfare Model, Strand 2, Family change, public policies and birth-rates -research workshop, SFI,
  Copenhagen: Denmark.
 • 10/2007 a presentation Home Care in the Field of Childcare. Sosiaalipolitiikan päivät [Annual Social Policy Conference 2007]. Tampere: Finland.
 • 10/2007 a presentation The Themes of Women’s Poverty. Demokraattinen Naisverkosto [A seminar organized by Women’s Democratic Network]. Tampere: Finland.
 • 6/2007 a paper titled Finnish Child Home Care Allowance - User’s Perceptions. Gender, Work and Organization. 5th International Interdisciplinary
  Conference: Alternatives Modes of Work. Keele: Great Britain.
 • 3/2007 a paper titled Finnish Working Mothers Talking about the Care of Their Children and the Flexibilities of Work. 5th International Research Conference on Social Security. Warsav: Poland.
 • 11/2006 a presentation titled The Contradictory Nature of the Finnish Child Home Care Allowance. Naistutkimuspäivät [Women’s Studies Conference]. Tampere: Finland.
 • 11/2006 a presentation titled The Everyday Life of the Families with Children and Combining Work and Family at seminar organized by the Finnish Association for Persons with
  Intellectual Disabilities. Tampere: Finland.
 • 10/2006 a presentation on The Working of the Parents and the Child Home Care Allowance with Tapio Rissanen and Kati Pynnönen. Sosiaalipolitiikan päivät [Annual Social Policy Conference 2006]. Jyväskylä: Finland.
 • 10/2006 The Contradictions of the Child Home Care Allowance. The poster with Tapio Rissanen and Kati Pynnönen. Työelämän tutkimuspäivät III [The Work Research Conference
  III], Work Research Centre of the University of Tampere. Tampere: Finland.
 • 9/2006 a paper titled Meanings of Childcare and the New Culture of Work. International post-graduate conference: Shaping European Systems of Work and Welfare.
  LabourNet. Helsinki: Finland.
 • 8/2006 a paper titled Working Mothers Talking about the Care of Their Children. 23rd Nordic Sociological –conference. Turku: Finland.
 • 3/2005 a paper titled On the Constructions of the Childcare in the Context of Work and Family Interplay. The International Conference Community, Work and Family: Change and Transformation. Manchester Metropolitan University. Manchester: Great Britain.
 • 10/2004 a presentation on The Meanings of Childcare. Sosiaalpolitiikan päivä [Annual Social Policy Conference 2004]. Helsinki: Finland.
 • 6/2004 a paper titled Combining Work and Family in Two Cultural Contexts: A Discourse Analytical Perspective. The International Conference: Work-Life Balance across the Lifecourse. University of Edinburgh and the Center for Research on Families and Relations. Edinburgh: Great-Britain.
 • 3/2004 a presentation titled Does Family Count When It Comes to Care Arrangements? Perhetutkimuspäivät [Family research Conference]. Jyväskylä: Finland.
 • 3/2004 a presentation on Reconciling Work and Family at the Minna Canth –seminar organized by the Finnish Women Union. Helsinki: Finland.
 • 11/2003 a presentation titled Some Contradictions in Balancing Family and Work. What’s new? Family, Childhood and Social Problems –seminar. The Childhood and Family
  Research Unit at the University of Tampere. Tampere: Finland.
 • 10 2003 a paper titled On the Nordic Social Care Model: Finland as an Example. SARE 2003 conference: Caring has a cost: the cost and benefits of caring. San Sebastian: Spain.
 • 7/ 2003 a presentation on Reconciling Family and Work at a conference organized by the Finnish Federation for Social Welfare and Health. Kokkola: Finland.
 • 11/2002 a presentation on Dual-Career Families and Their Care Arrangements at a seminar organized by the Finnish Federation for Social Welfare and Health. Helsinki: Finland.
 • 3/1998 a presentation on Intra-Household Finances at a seminar for researchers organized by a European Social Fund and development project ‘Combining Working Life and
  Family Life’. Tampere: Finland.
 • 3/1998 a presentation on Money in the Family. Perhetutkimuspäivät [Family Research Conference]. Jyväskylä: Finland.
 • 1/1998 a paper titled The Distribution of Income and the Social Meaning of Money within Finnish Families in which Wives are Full-time Mothers. Nordic conference on the
  Allocation of Time, Money and Consumption within Families. The Nordic Council. Copenhagen: Denmark.
 • 11/1996 a presentation on Women’s Poverty at a seminar organized by the Women of Social Democratic Party. Tampere: Finland.
 • 11/1996 a presentation on Women’s Poverty at a seminar organized by the Tampere branch of the Social Policy Association. Tampere: Finland.
 • 5/1996 a presentation on Women’s Poverty at the TERVE-SOS –exhibition. Turku: Finland.
 • 5/1996 a presentation on women’s poverty at a seminar organized by the department of women’s studies at the University of Tampere. Tampere: Finland.
 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 14.11.2016 19.05 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results