To page body
university of tampere: faculty of social sciences: contact information: personnel: mari korpela:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
Mari Korpela

Teaching/ Mari Korpela

 

Kurssit/ Courses:

Sosiaaliantropologian peruskurssi/ Introduction to social anthropology (2 ECTS)

26.10.2010– 30.11.2010 Department of Social Research, University of Tampere  (18h)
28.10.2009-2.12.2009 Department of Social Research, University of Tampere  (18h)
15.6.2009-18.6.2009 Tampere Summer University (18 h)
30.10.2008- 4.12.2008 Department of Sociology and Social Psychology, University of Tampere (18 h)
22.2.2008-1.3.2008 Tampere Open University, Pori unit (18h)
15.1.2008-12.2.2008 Tampere Open University(18 h)
11.6.2007-14.6.2007 Tampere Summer University (18 h)
17.01.2007-7.2.2007 Tampere Open University(18 h)
30.10.2006- 5.12.2006 Department of Sociology and Social Psychology, University of Tampere (18 h)
19.6.2006-22.6.2006 Tampere Summer University  (18 h)
15.4.2005-7.5.2005 Tampere Open University, Seinäjoki Unit (24 h)
1.2.2005- 15.3.2005 Tampere Open University(24 h)

            

Kandidaatin seminaari/ Bachelor thesis seminar (10 ECTS) 

7.9.2017-3.5.2018 Faculty of Social Sciences, University of Tampere
8.9.2016-30,5,2017 School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere
7.9.2010– 15.12.2010   Department of Social Research, University of Tampere

Antropologian osa-alueet/ Key Fields of Anthropology (5 ETCS)

17.1.2018-4.4.2018 Faculty of Social Sciences, University of Tampere     
13.1.2017-7.4.2017 Faculty of Social Sciences, University of Tampere        

 

Sosiaaliantropologinen tutkimus/ Social anthropological research (7 ECTS)  

13.1.2010-28.4.2010 Department of Social Research, University of Tampere (24h)

Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen/ Research and academic writing (7 ECTS) 

12.1.2010-20.4.2010 Department of Social Research, University of Tampere (16h)

Women travellers in India (7 ECTS)

4.2.2008-4.4.2008 Department of Women’s Studies / International School of Social Sciences, University of Tampere/ The Finnish Network for Gender Studies / (online course)
18.9.2006-18.11.2006     

Department of Women’s Studies / International School of Social Sciences, University of Tampere / (online course)

1.9.2004-31.12.2004 Department of Women’s Studies / International School of Social Sciences, University of Tampere (24 h)

Elämäntapasiirtolaisuus / Lifestyle migration (6 ECTS)

14.4.2009-14.5.2009  Department of Social Research, University of Tampere (20 h)

Yhteisöt transnationaalissa maailmassa/ Transnational communities (6 ECTS)

29.9.2009-24.11.2009  

Department of Social Research, University of Tampere (20h)
19.3.2007-23.4.2007       

Department of Sociology and Social Pshychology/ International School of Social Sciences/ University of Tampere (18 h)

Transnational Countercultures (6 ECTS)

4.3.2008-29.4.2008                   Department of Sociology and Social Pshychology/International School of Social Sciences/ University of Tampere (18 h)

Empiirisen tutkimuksen perusteet/ Introduction to empirical research (3 ECTS)

7.9.2007-19.10.2007 Faculty of Social Sciences / University of Tampere         
11.1.2008-29.2.2008 Faculty of Social Sciences / University of Tampere           

       

Lectures abroad:

My touristic Experiences in India. On the course on tourism, Department of Sociology, University of Goa, India. 8.2.2012.

Methodological Challanges when studying Mobile Childhood. Western Children Living in Goa. On the course on research methods, Department of Sociology, University of Goa, India. 17.2.2011.

 

Lectures in Finland:

”Suomessa on niin kylmä talvella.” Rennompi elämä ulkomailla: Mistä elämäntapamuutossa on kyse? "In Finland, it's so cold in winters." A more relaxed life abroad. What is lifestyle migration about? Ikääntyvien yliopisto. Tampereen yliopisto. 27.3.2018.

Rennompi elämä ulkomailla. Mistä elämäntapamuutossa on kyse? A more relaxed life abroad. What is lifestyle migration about? Kurssilla Muuttoliikkeen tutkimuksen nykykeskustelut. 16.3.2017.

The situated knowledge in ethnographic research. On the course Feminist Methodology. 18.10.2016.

Etnografinen kenttätyö/ Ethnographic fieldwork. Kurssilla Sosiaaliantropologia. 20.10.2015.

Piirustukset osana lasten etnografista tutkimusta./The Use of Drawings in Ethgnoraphic Research among Children. Metodifestivaali 2015. Tampereen yliopisto. 20.8.2015.

”Apua! Mitä mä nyt teen?!” Aineistojen järjestäminen ja analysointi. / ”Help! What shall I do now?” Organising and analysing ethnographic data. Kurssilla Etnografinen tutkimusprosessi. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto. 30.3.2015 & 4.4.2016 & 15.2.2017 & 26.10.2017.

Liikkuva lapsuus. Elämäntapasiirtolaisten lapset Intian Goalla. / Mobile Childhood. Lifestyle Migrant Children in Goa, India. Kurssilla Tutkimuksen näkökulmia lapsuuteen, nuoruuteen ja perheeseen. Studia generalia luentosarja. YKY, Tampereen yliopisto 5.11.2014.

"Autenttista musiikkia oppimassa." Länsimaalaiset intialaisen klassisen musiikin lähteillä. / "Learning authentic music." Westerners at the sources of Indian classical music. Kurssilla Musiikkielämykset ja toiseuden tuottaminen. YKY, Tampereen yliopisto. 2.4.2014.

Lifestyle migration and the national order of things. On the course Global Change, Local Encounters: themes and concepts. University of Joensuu. 18.3.2014.

What should I do now? Analysing ethnographic data. On the course Ethnographic Approaches to Empirical Research. Doctoral School of the University of Tampere. 21.2.2014.

"Mistä olet kotoisin?" Asioiden kansallinen järjestys ja Goan länsimaalaiset lapset / "Where are you from?" Western children in Goa and the national order of things. Kurssilla Transnationaali antropologia. YKY, Tampereen yliopisto. 2.4.2013.

Etnografinen tutkimus: Liikkuva lapsuus. Elämäntapasiirtolaisten lapset Intian Goalla/ Ethnograhic Research: Mobile Childhood. Lifestyle migrant children in Goa, India. Kurssilla Instituutioiden kulttuuristen käytäntöjen ja tilojen tutkiminen ja etnografia. EDU, Tampereen yliopisto. 25.2.2013.

Lasten etnografinen tutkimus: Länsimaalaiset lapset Intian Goalla, eliittiä vai marginaalissa, tuttuja vai vieraita?/ Ethnographi Research on Children. Western Children in Goa, India, elite or marginalised? Familiar or strange? Luentosarjalla Toiminta, tulkinta ja tieto. YKY, Tampereen yliopisto. 11.2.2013. & 17.2.2014 & 26.1.2015 & 25.1.2016 & 23.1.2017.

Lasten haastatteleminen osana etnografista tutkimusta./ Interviewing children in ethnographic research. Luentosarjalla Haastattelu: taito, tyylit ja tutkimus. YKY, Tampereen yliopisto. 8.11.2012 & 11.11.2013.

Etnografinen tutkimus./Ethnographic research. Luentosarjalla Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät. YKY, Tampereen yliopisto. 25.9.2012.

Länsimaalaisten yhteisö Intian Varanasissa. Paikallinen tila, transnationaali elämäntapa./ The  Community of Westerners in Varanasi, India. A local space, a transnational lifestyle. Luentosarjalla ’Transnationaalit ja diasporiset kulttuurit ja yhteisöt’. Sosiaalitutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto. 8.11.2010.

Ikuisesti Nuori? Länsimaalaisyhteisö Varanasin kaupungissa Intiassa./ Forever young. The community of Westerners in Varanasi, India.
Luentosarjalla ’Elämänkulku’. Tampereen yliopiston Porin yksikkö. 25.2.2008 & 9.2.2010.
Luentosarjalla ’Nuoruuden siirtymät’, Sosiaalitutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto. 25.3.2010.

Opettamisen käytännöt monikulttuurisessa yliopistossa/ Teaching in a Multicultural University. Kurssilla ‘Feministinen yliopistopedagogiikka’, Sosiaalitutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto. 3.12.2009.

”Apua! Mitä mä nyt teen?!” Aineistojen järjestäminen ja analysointi. / ”Help! What shall I do now?” Organising and analysing ethnographic data. Kvalitatiivisten menetelmien metodikurssilla. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopisto. 2.10.2007

Between Europe and India. Searching for an Ideal lifestyle. Luentosarjalla “Transnational Europe”. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos/ International School of Social Sciences, Tampereen yliopisto.  4.10.2006.

Analysing ethnographic data.Etnografian metodikurssilla. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopisto. 7.3.2006.

Women’s position in Finland. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helia, Porvoo, 9.11.2000.

”En ole intialainen.” Eurooppalaisnaisten itsemäärittelyä Varanasissa. / ’I’m not Indian’. European women in Varanasi. Luentosarjalla ”Rikkaat, köyhät ja neuvokkaat. Kohtaamisia Itä-Afrikan ja Etelä-Aasian naisten kanssa, Kristiina-instituutti, Helsingin yliopisto, marraskuu 2000.

 

Yleistajuinen luento/ A lecture for the general public

Mikä Intiassa houkuttaa? Länsimaalaiset ihmiset ihanteellista elämää etsimässä./ Why India attracts? Westerners searching for an ideal life. Intia viikko, Tampereen kaupunki, 16.3. 2008

Intialainen nainen. Soroptimist International – Tampere. 12.2.2018           

 

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 23.5.2018 21.57 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results