To page body
university of tampere: faculty of social sciences: contact information: personnel:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences

Nelly PenttiläNelly Penttilä

University lecturer, Ph.D. student,
Master of Arts, Speech and language pathologist

Phone: 050 357 4041
E-mail: nelly.penttila@uta.fi
Room: PÄÄT D227

Office hours:

With the appointment

 

Special interest in research and teaching:

Research

Fluency in typical and disordered speech

Neurogenic stuttering

Speech disorders after traumatic brain injury

Voice disorder and speech intelligibility in Parkinson's disease

Teaching

LOGP1 (Introduction in Logopaedics), LOGP2 (The development of speech and language), LOGA1 (Speech and language disorders in children), LOGA8 (Assessment methods)

LOGA7, LOGS7 (clinical studies)

Supervisor for thesis

 

Publications:

Penttilä, N. & Korpijaakko-Huuhka, A.-M. & Kent, R. (2018). Auditory-Perceptual Assessment of Fluency in Neurologically Disordered Speech. 10th European Congress of Speech and Language Therapy. Portugal, 11.5.2018 (oral presentation).

Vaarala, I. & Penttilä, N. (2018). Pauses indicating the type of fluency disorder in atypical speech after TBI with and without neurogenic stuttering. 10th European Congress of Speech and Language Therapy. Portugal, 12.5.2018 (poster).

Penttilä, N. & Korpijaakko-Huuhka, A.-M. & Kent, R. (2018). Auditory-Perceptual Assessment of Fluency in Typical and Neurologically Disordered Speech. Accepted 17.1.2018. Journal of Speech, Language and Hearing Research.

Penttilä, N. & Korpijaakko-Huuhka, A.-M. & Kent, R. (2017). Tavallista sujumattomuutta. Puhuttu kieli aineistona ja metodologisena haasteena. Langnet-seminaari: Puhutun kielen tutkimus. Helsinki, 24.4.2017. (oral presentation)

Penttilä, N. & Korpijaakko-Huuhka, A.-M. & Kent, R. (2017). Puheen sujuvuuden kuulonvarainen arviointi. XXXI Fonetiikan päivät. Jyväskylä, 24.3-25.3.2017. (oral presentation)

Penttilä, N. & Korpijaakko-Huuhka, A.-M. (2016). Neurogeeninen änkytys-mitä siitä tiedämme? Puheterapeutti 2/2016, 14-16.

Penttilä, N. & Korpijaakko-Huuhka, A.-M. (2015). New guidelines for assessing neurogenic stuttering. Elsevier Ltd. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 193, 310-313.

Leipakka, N. & Korpijaakko-Huuhka, A.-M. (2014). New guidelines for assessing neurogenic stuttering. 10th Oxford Dysfluency Conference. Oxford, 17.-20.7.2014. (oral presentation)

Leipakka, N. & Korpijaakko-Huuhka, A.-M. (2013). Neurogeenisen änkytyksen arvioinnin haasteita. Teoksessa S. Stolt, A.-M. Korpijaakko-Huuhka, S. Tarvainen & M. Lehtihalmes (toim.), Puhe, kieli ja aivot (s. 41-50). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 45.

Leipakka, N. & Korpijaakko-Huuhka, A.-M. (2013). Neurogeenisen änkytyksen arvioinnin haasteita. Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 2013: Puhe, kieli ja aivot. Helsinki, 21.-22.3.2013. (oral presentation)

Leipakka, N. & Korpijaakko-Huuhka, A.-M. (2013). Neurogenic stuttering after traumatic brain injury. Challenges in evaluation. 29th World Congress of the IALP. Torino, 25.-29.8.2013. (poster)

Leipakka, N. (2012). Neurogeeninen änkytys suljetun aivovamman jälkeen. Monitapaustutkimus. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Logopedian pro gradu –tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.

Leipakka, N. (2011). Viestintätaitojen muutokset aivovammapotilaan ja hänen läheisensä arvioimina. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Logopedian kandidaatintutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.

Projects:

Dissertation: A holistic view of speech disfluencies in typical and disordered speech

Disordered Speech Bank

Kuuluva Ääni: Project related to voice, speech, and communication in patients with Parkinsons disease

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 18.9.2018 8.23 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results