To page body
university of tampere: faculty of social sciences: contact information: personnel:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences

Ville Kivimäki

Ville Kivimäki

PhD, Postdoctoral researcher

Phone: +358 (0)50 318 6121
E-mail:
ville.j.kivimaki@uta.fi
Room:
Pinni B3100

Office hours:

By appointment.

Research interests:

Social and cultural history of the Second World War.
Experience, emotions and trauma as the objects of historical knowledge.
Gender history, especially war and masculinities in the twentieth century.
History of psychiatry and psychology in Finland and Germany.
"Cultural trauma" and the mental history of the postwar era.

Ongoing projects:

Academy of Finland postdoctoral project 2016–19: "Trauma before Trauma: Finnish War Veterans and the Posttraumatic Stress, 1945–55"

Academy of Finland Centre of Excellence in the History of Experiences, "Lived Nations" Research Team Leader

Project Leader, "Large Databases in Studying the History of War Experiences" funded by the Finnish Cultural Foundation

Psychologization of the soul in twentieth-century Finland, as a part of the Finnish Centre of Excellence in Historical Research.

Emotions and the cultural history of war in Finland, 1939–51, together with Prof. Henrik Meinander and Dr. Tuomas Tepora (University of Helsinki).

Psychiatrist Konrad von Bagh (1908–1982) and the history of Finnish "madness", together with MA Katariina Parhi (University of Oulu).

Selected publications:

A full list of publications in the SoleCris-database.

Monographs and edited volumes:

& Anssi Männistö, Sodan särkemä arki (Helsinki: WSOY, 2016).

Rauhaton rauha: Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950, eds. Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (Tampere: Vastapaino, 2015).

Murtuneet mielet: Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945 (Helsinki: WSOY, 2013).

Battled Nerves: Finnish Soldiers' War Experience, Trauma, and Military Psychiatry, 1941–44, PhD thesis in Nordic history (Åbo Akademi University, 2013).

Finland in World War II: History, Memory, Interpretations, eds. Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki (Leiden: Brill, 2012).

Norma – Nordic Journal for Masculinity Studies 3 (2008): 2, theme issue on gender and civil-military relations, eds. Anders Ahlbäck, Ville Kivimäki, Jarna Soilevuo-Grønnerød, Teemu Tallberg & Johanna Valenius.

Ihminen sodassa: Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta, eds. Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki (Helsinki: Minerva, 2006).

Chapters and articles:

with Kirsi-Maria Hytönen & Petri Karonen, "Ennen huomispäivää: Toisen maailmansodan päättyminen Suomessa ja Euroopassa", in Kivimäki & Hytönen, Rauhaton rauha (2015), 11–36.

"Hämärä horisontti, avautuvat tulevaisuudet: Suomalaissotilaat ja syksyn 1944 tunnemaisema", in Kivimäki & Hytönen, Rauhaton rauha (2015), 73–100.

"Uusi Suomi: Sotasukupolvi ja sodanjälkeinen aika", in Kivimäki & Hytönen, Rauhaton rauha (2015), 285–321.

"Traumatisés par la guerre: Les troubles psychologiques des soldats finlandais en tant que phénomène historique lors de la Guerre d'Hiver de 1939–1940," Revue d'histoire Nordique 17 (2014): 2, 123–150.

"Sotamies Riitaojan poikauhri: Sota suomalaisen mieheyden myyttisenä lähteenä," in Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman & Marko Lamberg, eds., Näkymätön sukupuoli: Mieheyden pitkä historia (Tampere: Vastapaino, 2014), 246–270.

"IV Armeijakunnan joukoissa puhjenneet paniikki-ilmiöt kesällä 1944," Sotahistoriallinen Aikakauskirja 34 (2014), 173–215.

"Rintamamiesten Suur-Suomi: Odotukset, kokemukset ja tunteet jatkosodassa," in Sari Näre & Jenni Kirves, eds., Luvattu maa: Suur-Suomen unelma ja unohdus (Helsinki: Johnny Kniga, 2014), 259–319.

"Sodan traumasta ja muistamisesta," Historiallinen Aikakauskirja 111 (2013): 3, 360–362.

"Between Defeat and Victory: Finnish Memory Culture of the Second World War," Scandinavian Journal of History 37 (2012): 4, 482–504.

"Militärpsykologi och föränderliga uppfattningar om män: Finländska soldater som föremål för psykologiska observationer 1944–1956," Historisk tidskrift för Finland 97 (2012): 1, 95–126.

"Three Wars and Their Epitaphs: Introduction to the Finnish History and Scholarship of World War II," in Kinnunen & Kivimäki (2012), Finland in World War II, 1–46.

& Tuomas Tepora, "Meaningless Death or Regenerating Sacrifice? Violence and Social Cohesion in Wartime Finland," in Kinnunen & Kivimäki (2012), Finland in World War II, 233–275.

"Krigets erfarenhetshistoria: Erfarenhet, upplevelse och trauma som föremål för historieforskningen," in Lena Marander-Eklund & Ann-Catrin Östman, eds., Biografiska betydelser: Norm och erfarenhet i levnadsberättelsen (Hedemora: Gidlunds, 2011), 87–108.

& Tuomas Tepora, "War of Hearts: Love and Collective Attachment as Integrating Factors in Finland During World War II," Journal of Social History 43 (2009): 2, 285–305.

& Anders Ahlbäck, "Masculinities at War: Finland 1918–1950," Norma – Nordic Journal for Masculinity Studies 3 (2008): 2, 114–131.

"Rintamaväkivalta ja makaaberi ruumis – Nuorten miesten matka puhtaudesta traumaan," in Jenni Kirves & Sari Näre, eds., Ruma sota: Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia (Helsinki: Johnny Kniga, 2008), 135–179.

"Sodan rampauttama vanhemmuus," in Jenni Kirves, Sari Näre & Juha Siltala, eds., Sodassa koettua, Vol. 1: Haavoitettu lapsuus (Helsinki: Weilin+Göös, 2007), 215–245.

"Ryvetetty enkeli: Suomalaissotilaiden neuvostoliittolaisiin naissotilaisiin kohdistama seksuaalinen väkivalta ja sodan sukupuolittunut mielenmaisema," Naistutkimus 20 (2007): 3, 19–32.

"Sodan kokemushistoria: Uusi saksalainen sotahistoria ja kokemushistorian sovellusmahdollisuudet Suomessa," in Kinnunen & Kivimäki (2006), Ihminen sodassa, 69–86.

"Sotilaan työ, siviilin taakka: 'Vihollisen tuhoamisen' dynamiikasta, kokemuksesta ja muistosta," in Kinnunen & Kivimäki (2006), Ihminen sodassa, 191–208.

"Psykiatrien paperisota: Suomalaissotilaiden psyykkisten vammojen diagnoosit ja hoito toisen maailmansodan aikana," Historiallinen Aikakauskirja 104 (2006): 3, 235–254.

"Mies, armeija ja vastarinta: Arndt Pekurisen (1905–1941) kohtalo kriittisen mieshistorian valossa," Historiallinen Aikakauskirja 102 (2004): 3, 347–357.

Earlier research projects funded by the Academy of Finland:

Male Citizenship and Societal Reform, Prof. Pirjo Markkola, Åbo Akademi University

Wounds of War, Prof. Juha Siltala, University of Helsinki

The War that Follows Peace, Prof. Petri Karonen, University of Jyväskylä & Åbo Akademi University

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 13.6.2018 23.34 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results