To page body
university of tampere: faculty of social sciences: contact information: personnel:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences

Ville Kivimäki

Ville Kivimäki

PhD, Postdoctoral researcher

Phone: +358 (0)50 318 6121
E-mail:
ville.j.kivimaki@uta.fi
Room:
Pinni B3100

Office hours:

By appointment.

Research interests:

Social and cultural history of the Second World War
Experience, emotions and trauma as the objects of historical knowledge
Gender history, especially war and masculinities in the twentieth century
History of psychiatry and psychology in Finland and Germany
"Cultural trauma" and the mental history of the postwar era

Ongoing projects:

Academy of Finland postdoctoral project 2016–19: "Trauma before Trauma: Finnish War Veterans and the Posttraumatic Stress, 1945–55"

Academy of Finland Centre of Excellence in the History of Experiences, "Lived Nations" Research Team Leader

"Large Databases in Studying the History of War Experiences" funded by the Finnish Cultural Foundation, project leader

Nordic NOS-HS workshop grant "Historical Trauma Studies: Nordic, Baltic and European Perspectice", project leader

Psychiatrist Konrad von Bagh (1908–1982) and the history of Finnish "madness", together with Dr. Katariina Parhi

Selected publications:

A full list of publications in the SoleCris-database.

Monographs and edited volumes:

Continued Violence and Troublesome Pasts: Post-war Europe between the Victors after the Second World War, eds Ville Kivimäki & Petri Karonen (Helsinki: SKS, 2017).

with Anssi Männistö, Sodan särkemä arki (Helsinki: WSOY, 2016).

Rauhaton rauha: Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950, eds Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (Tampere: Vastapaino, 2015).

Murtuneet mielet: Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945 (Helsinki: WSOY, 2013).

Battled Nerves: Finnish Soldiers' War Experience, Trauma, and Military Psychiatry, 1941–44, PhD thesis in Nordic history (Åbo Akademi University, 2013).

Finland in World War II: History, Memory, Interpretations, eds Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki (Leiden: Brill, 2012).

Norma – Nordic Journal for Masculinity Studies 3 (2008): 2, theme issue on gender and civil-military relations, eds Anders Ahlbäck, Ville Kivimäki, Jarna Soilevuo-Grønnerød, Teemu Tallberg & Johanna Valenius.

Ihminen sodassa: Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta, eds Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki (Helsinki: Minerva, 2006).

Chapters and articles:

"Traumaperäinen stressihäiriö ja historia: Diagnoosista historiantutkimuksen käsitteeksi", in Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora, eds, Menneisyyden rakentajat: Teoriat historiantutkimuksessa (Helsinki: Gaudeamus 2018), 94–115.

"Sodanjälkeisiä hiljaisuuksia: Kokemusten, tunteiden ja trauman historiaa", in Mervi Löfgren & Marja Tuominen, eds, Lappi palaa sodasta: Mielen hiljainen jälleenrakennus (Tampere: Vastapaino 2018), 34–57.

"Raskaat numerot: Sodissa 1939–1945 kuolleet", in Mikko Karjalainen, ed., Suomen puolustusvoimat 100 vuotta (Helsinki: Edita, 2018), 378–383.

with Anders Ahlbäck and Tuomas Tepora, "The Cult of Heroes", in Andrea Pető, ed., Gender: War. Macmillan Interdisciplinary Handbooks (Farmington Hills, MI: Macmillan Reference 2017), 303–319.

"Väkivalta sodassa tutkimuseettisenä kysymyksenä", in Satu Lidman, Anu Koskivirta & Jari Eilola, eds, Historiantutkimuksen etiikka (Helsinki: Gaudeamus 2017), 196–199.

with Petri Karonen, "Suffering, Surviving and Coping: Experiences of Violence and Defeat in Post-war Europe", in Kivimäki & Karonen (2017), Continued Violence and Troublesome Pasts, 7–26.

"Rakkaus tähän maahan ja kansaan: Psykiatri Sven E. Donnerin isänmaa vuosisadan alusta 1960-luvulle", in Marja Jalava, Ilkka Levä, Tuomas Tepora & Ville Yliaska, eds, Yhteisöstä yksilöön: Juha Siltalan juhlakirja (Helsinki: Into, 2017), 187–213.

with Kirsi-Maria Hytönen & Petri Karonen, "Ennen huomispäivää: Toisen maailmansodan päättyminen Suomessa ja Euroopassa", in Kivimäki & Hytönen (2015), Rauhaton rauha, 11–36.

"Hämärä horisontti, avautuvat tulevaisuudet: Suomalaissotilaat ja syksyn 1944 tunnemaisema", in Kivimäki & Hytönen (2015), Rauhaton rauha, 73–100.

"Uusi Suomi: Sotasukupolvi ja sodanjälkeinen aika", in Kivimäki & Hytönen (2015), Rauhaton rauha, 285–321.

"Traumatisés par la guerre: Les troubles psychologiques des soldats finlandais en tant que phénomène historique lors de la Guerre d'Hiver de 1939–1940," Revue d'histoire Nordique 17 (2014): 2, 123–150.

"Sotamies Riitaojan poikauhri: Sota suomalaisen mieheyden myyttisenä lähteenä," in Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman & Marko Lamberg, eds, Näkymätön sukupuoli: Mieheyden pitkä historia (Tampere: Vastapaino, 2014), 246–270.

"IV Armeijakunnan joukoissa puhjenneet paniikki-ilmiöt kesällä 1944," Sotahistoriallinen Aikakauskirja 34 (2014), 173–215.

"Rintamamiesten Suur-Suomi: Odotukset, kokemukset ja tunteet jatkosodassa," in Sari Näre & Jenni Kirves, eds, Luvattu maa: Suur-Suomen unelma ja unohdus (Helsinki: Johnny Kniga, 2014), 259–319.

"Sodan traumasta ja muistamisesta," Historiallinen Aikakauskirja 111 (2013): 3, 360–362.

"Between Defeat and Victory: Finnish Memory Culture of the Second World War," Scandinavian Journal of History 37 (2012): 4, 482–504.

"Militärpsykologi och föränderliga uppfattningar om män: Finländska soldater som föremål för psykologiska observationer 1944–1956," Historisk tidskrift för Finland 97 (2012): 1, 95–126.

"Three Wars and Their Epitaphs: Introduction to the Finnish History and Scholarship of World War II," in Kinnunen & Kivimäki (2012), Finland in World War II, 1–46.

with Tuomas Tepora, "Meaningless Death or Regenerating Sacrifice? Violence and Social Cohesion in Wartime Finland," in Kinnunen & Kivimäki (2012), Finland in World War II, 233–275.

"Krigets erfarenhetshistoria: Erfarenhet, upplevelse och trauma som föremål för historieforskningen," in Lena Marander-Eklund & Ann-Catrin Östman, eds, Biografiska betydelser: Norm och erfarenhet i levnadsberättelsen (Hedemora: Gidlunds, 2011), 87–108.

with Tuomas Tepora, "War of Hearts: Love and Collective Attachment as Integrating Factors in Finland During World War II," Journal of Social History 43 (2009): 2, 285–305.

with Anders Ahlbäck, "Masculinities at War: Finland 1918–1950," Norma – Nordic Journal for Masculinity Studies 3 (2008): 2, 114–131.

"Rintamaväkivalta ja makaaberi ruumis – Nuorten miesten matka puhtaudesta traumaan," in Jenni Kirves & Sari Näre, eds, Ruma sota: Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia (Helsinki: Johnny Kniga, 2008), 135–179.

"Sodan rampauttama vanhemmuus," in Jenni Kirves, Sari Näre & Juha Siltala, eds, Sodassa koettua, Vol. 1: Haavoitettu lapsuus (Helsinki: Weilin+Göös, 2007), 215–245.

"Ryvetetty enkeli: Suomalaissotilaiden neuvostoliittolaisiin naissotilaisiin kohdistama seksuaalinen väkivalta ja sodan sukupuolittunut mielenmaisema," Naistutkimus 20 (2007): 3, 19–32.

"Sodan kokemushistoria: Uusi saksalainen sotahistoria ja kokemushistorian sovellusmahdollisuudet Suomessa," in Kinnunen & Kivimäki (2006), Ihminen sodassa, 69–86.

"Sotilaan työ, siviilin taakka: 'Vihollisen tuhoamisen' dynamiikasta, kokemuksesta ja muistosta," in Kinnunen & Kivimäki (2006), Ihminen sodassa, 191–208.

"Psykiatrien paperisota: Suomalaissotilaiden psyykkisten vammojen diagnoosit ja hoito toisen maailmansodan aikana," Historiallinen Aikakauskirja 104 (2006): 3, 235–254.

"Mies, armeija ja vastarinta: Arndt Pekurisen (1905–1941) kohtalo kriittisen mieshistorian valossa," Historiallinen Aikakauskirja 102 (2004): 3, 347–357.

Earlier participation in research projects funded by the Academy of Finland:

Emotions and the Cultural History of War in Finland, Prof. Henrik Meinander, University of Helsinki

Male Citizenship and Societal Reform, Prof. Pirjo Markkola, Åbo Akademi University

Wounds of War, Prof. Juha Siltala, University of Helsinki

The War that Follows Peace, Prof. Petri Karonen, University of Jyväskylä & Åbo Akademi University

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 18.8.2018 23.28 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results