To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: tampere peace research institute (tapri): history of tapri:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
Tampere Peace Research Institute (TAPRI)

In English

TAPRIn Historiaa

Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos TAPRI perustettiin Tampereelle vuonna 1969 eduskunnan säätämällä lailla ja se aloitti toimintansa seuraavana vuonna. TAPRIn ensimmäiseksi perustehtäväksi määriteltiin rauhan säilyttämiseen ja turvaamiseen sekä kansainvälisten ja kansallisten ristiriitojen poistamiseen, ratkaisemiseen ja säätelyyn liittyvä tutkimus ja selvitystyö. Ensimmäisten vuosikymmenten aikana TAPRIn tutkimus painottui varsinkin asevarustelun ja aseidenrajoittamisen sekä rakenteellisen väkivallan tutkimukseen. Kylmän sodan jälkeistä TAPRIn tutkimuspolitiikkaa on puolestaan leimannut ajatus rauhanomaisesta muutoksesta sekä globalisaatioon liittyvät kysymykset.

Tutkimuksen lisäksi kansainvälinen yhteistyö on ollut olennainen osa TAPRIn toimintaa sen perustamisesta lähtien. Alkuvuosina korostui erityisesti pohjoismainen yhteistyö sekä osallistuminen YK:n ja sen erityisjärjestöjen tutkimushankkeisiin. TAPRI on myös ollut aktiivinen alan kansainvälisessä kattojärjestössä, IPRAssa (International Peace Research Association), sekä alueellisessa EuPRAssa (European Peace Research Association). Vuosina 1975—79 TAPRI mm. toimi IPRAn päämajana. Vuonna 1987 TAPRI sai YK:n "peace messenger" -tunnustuksen.

TAPRIn muut perustehtävät liittyvät julkaisutoimintaan, asiantuntijapalveluihin ja kansainväliseen yhteistyöhön. TAPRI on neljän vuosikymmenensä aikana tuottanut satoja julkaisuja, jotka sisältävät sekä sen omien että keskuksen ulkopuolella toimivien tutkijoiden tuotantoa. Vastaavasti keskuksen tutkijat ovat julkaisseet laajalti TAPRIn ulkopuolisilla foorumeilla. TAPRIn asiantuntijapalveluita ovat hyödyntäneet eri viranomaiset – erityisesti ulkoasian-, opetus- ja puolustusministeriöt – yliopisto- ja korkeakoululaitos, tiedotusvälineet, kansalaisjärjestöt, sekä yksittäiset kansalaiset. Lisäksi TAPRIn tutkijat ovat antaneet rauhan- ja konfliktintutkimukseen liittyvää opetusta.

Alun perin opetusministeriön alaisuudessa ollut TAPRI liitettiin vuonna 1994 itsenäiseksi tutkimuskeskukseksi Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen yhteyteen. Samalla sen nimi muuttui Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskukseksi. Vuonna 2011 TAPRIsta tuli osa Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköä.

 
Visiting address: Linna building, 6th floor
Postal address: TAPRI, School of Social Sciences and Humanities
FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 6.9.2015 1.40 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results