To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: research center for knowledge, science, technology and innovation studies tasti: publications:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
Research Center for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies TaSTI

Publications 2002

Hakala, Johanna (2002). Internationalisation of research - necessity, duty or waste of time? Academic cultures and profiles of internationalization. VEST: Journal for science and technology studies 15, 1, 7-32.

Hakala, Johanna & Niskanen, Pirjo & Kaukonen, Erkki (2002). Becoming International, Becoming European: EU Research Collaboration at Finnish Universities. Innovation - The European Journal of Social Sciences 15, 4, 357-379.

Kautonen, Mika (2002). Sistemas Regionales de Innovacion desde la Perspectiva de las Trayectorias Technologicas. In M. Olazaran & M. Gomez-Uranga (eds.). Sistemas Regionales de Innovacion. Publishing Service of the University of the Basque Country, Leioa, Bilbao.

Kautonen, Mika & Kolehmainen, Jari (2002). Mitä isot edellä, sitä pienet ja keskisuuret perässä? (SMEs in co-operation with higher education institutes). Korkeakoulutieto 1/2002, 33-36.

Kautonen, Mika & Kolehmainen, Jari & Koski, Pasi (2002). Yritysten innovaatioympäristöt. Tutkimus yritysten innovaatiotoiminnasta ja alueellisesta innovaatiopolitiikasta Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa (Firms' Innovation Milieus. A Study on Firms' Innovation Activities and on Regional Innovation Policies in Tampere and Central Finland Regions). TEKES, Teknologiakatsaus 120/2002, Helsinki.

Nieminen, Mika (2002). Laadun jäsennyksiä (Outlines of quality). Yhteiskuntapolitiikka 67, 1.

Sotarauta, M. & Kautonen, M. & Lähteenmäki, T. (2002). Tulevaisuustiedosta kilpailuetua. Teknologian ennakointikonsepti Pirkanmaalla (Future knowledge as competitive advantage. A concept of technology foresight in Tampere Region). Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente-julkaisuja 14/2002, Tampereen yliopisto.

Tulkki, Pasi (2002). Constructing a Life Sciences Cluster? Tilastokeskus, International Business Statistics: Economic Trends 1/2002.

Ylijoki, Oili-Helena (2002). Yliopisto-opiskelun hyveet ja paheet (Virtues and vices of university studies). In Sakari Ahola & Jussi Välimaa (eds.). Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa (Tribes, cultivation of the mind, and administration). Kasvatustieteiden tutkimuslaitos & Korkeakoulututkimuksen seura, Jyväskylä.

Ylijoki, Oili-Helena (2002). Humboldt kohtaa markkinavoimat (Humboldt meets market-forces). Tiedepolitiikka 27, 1, 41-54.

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 8.6.2011 17.28 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results