To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: research center for knowledge, science, technology and innovation studies tasti: publications:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
Research Center for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies TaSTI

Publications 2004

Hakala, Johanna & Kaukonen, Erkki & Koski, Pasi & Piirainen, Tatu (2004). Tiedettä ja teknologiaa yli rajojen: kansainvälistymisen uudet haasteet (Science and technology across the borders: the new challenges of internationalization). In Tarmo Lemola & Petri Honkanen (eds.). Innovaatiopolitiikka (Innovation policy). Gaudeamus, Helsinki.

Hänninen, Vilma & Ylijoki, Oili-Helena (eds.) (2004). Muuttuuko ihminen? (Will human being change?) Tampere University Press, Tampere.

Kaukonen, Erkki (2004). Going local and global in S&T in a small country: trends and issues. In Public Proofs - Science, technology and democracy, 4S & EASST conference, Paris, 827.

Kaukonen, Erkki (2004). Yliopistollisen tutkimuksen yhteiskunnallinen ulottuvuus (The societal dimension of university research). In Kari Kankaala, Erkki Kaukonen, Pirjo Kutinlahti Tarmo Lemola, Mika Nieminen & Jussi Välimaa: Yliopistojen kolmas tehtävä (Universities' third mission?). Edita, Helsinki, 69-86.

Kautonen, Mika & Hyypiä, Marja & Mulari, Riku & Penttilä, Liina (2004): Tietointensiivisten liike-elämänpalvelujen ennakointi Pirkanmaalla Fore-KIBS. (Foresight of Knowledge-Intensive Business Services in Pirkanmaa Region.) Pirkanmaan TE-keskuksen julkaisuja 4.

Kautonen, Mika & Koski, Pasi & Schienstock, Gerd (2004). From the national industrial heartland towards a node in global knowledge economy. In Gerd Schienstock (ed.). Catching up and Forging ahead: The Finnish Success Story. Edward Elgar.

Marttila, Liisa & Kautonen, Mika & Niemonen, Heidi & von Bell, Kaarina (2004). Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö (R&D collaboration of firms and universities of applied sciences). Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä: koulutuksen ja työelämän verkottumisen mallit, osaprojekti III. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Työelämän tutkimuskeskus, Työraportteja 69/2004, Yliopistopaino, Tampere.

Schienstock, G. & Kautonen, M. & Koski, P. (2004). Escaping Path Dependency: The Case of Tampere Region, Finland. In P. Cooke & M. Heidenreich (eds.). Regional Innovation Systems. 2nd Edition. UCL Press, London.

Nieminen, Mika (2004). Lähtökohtia yliopistojen kolmannen tehtävän tarkastelulle (Starting Points for Analysing Universities' Third Mission). In Kari Kankaala, Erkki Kaukonen, Pirjo Kutinlahti, Tarmo Lemola, Mika Nieminen, Jussi Välimaa: Yliopistojen kolmas tehtävä (Universities' Third Mission?). Edita, Helsinki.

Nieminen, Mika (2004). Dynamics and Innovativeness in the Changing Academic Research Organization in Finland. In Sven Hemlin, Carl Martin Allwood & Ben Martin (eds.). Creative Knowledge Environments. Edward Elgar.

Nieminen, Mika & Kaukonen, Erkki (2004). Universities and Science-Industry Relationships: Making a Virtue out of Necessity? In Gerd Schienstock (ed.). Embracing the Knowledge Economy. The Dynamic Transformation of the Finnish Innovation System. Edward Elgar.

O'Gorman, Corm & Kautonen, Mika (2004). Policies Promoting New Knowledge Intensive Agglomerations. Entrepreneurship & Regional Development 16, 6, 459-479.

Piirainen, Tatu & Koski, Pasi (2004). Integrating workplace development policy and innovation policy. A challencing task. Experiences from the the Finnish workplace development programme. In Werner Fricke & Peter Totterdill (eds.). Action Research in Workplace Innovation and Regional Development. John Benjamins, Amsterdam.

Schienstock, Gerd (ed.) (2004). Embracing the Knowledge Economy: The Dynamic Transformation of the Finnish Innovation System. Edward Elgar, Cheltenham.

Schienstock, Gerd (2004). Learning competition and business restructuring in the enlarging EU. European Journal of Vocational Training, 33, 23-29.

Schienstock, Gerd (2004). Reflexive Learning, the Network Organisation and Employment. In Arno Bammé, Günther Getzinger & Bernhard Wieser (eds). Yearbook 2003 of the Institute of Advanced Studies on Science, Technology and Society. Profil Verlag, Munich.

Schienstock, Gerd (2004). Organizational Innovations: Some Reflections on the Concept. Yearbook 2004 of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society. Profil Verlag, Munich/Vienna.

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 22.12.2011 12.31 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results