To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: research center for knowledge, science, technology and innovation studies tasti: publications:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
Research Center for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies TaSTI

Publications 2005

Aittola, Helena & Ylijoki, Oili-Helena (eds.) (2005). Tulosohjattua autonomiaa. Akateemisen työn muuttuvat käytännöt (Externally steered autonomy. Changing practices in academic work). Gaudeamus, Helsinki.

Auranen, Otto, Kaukonen, Erkki & Nieminen, Mika (2005): Kansainväliset yliopistotutkimuksen rahoitusjärjestelmät. TaSTI tutkimusraportti 9/2005.

Goddard, John, Kaukonen, Erkki & Kolehmainen, Jari (2005). OECD Territorial Reviews: Finland, chapter "Innovation-led policies", 86-116. OECD, Paris.

Hakala, Johanna (2005). Nuoret tutkijat akateemisissa tutkimusyhteisöissä (Junior researchers in academic research communities). In Helena Aittola & Oili-Helena Ylijoki (eds.) (2005). Tulosohjattua autonomiaa. Akateemisen työn muuttuvat käytännöt (Externally steered autonomy. Changing practices in academic work). Gaudeamus, Helsinki, 109-129.

Hyypiä, Marja & Kautonen, Mika (2005). Expertise, Proximity and KIBS-Client Relationships - Theoretical Considerations based on Empirical Observations on Service Interactions in Knowledge-Intensive Industries in Helsinki, Finland. In Growth, employment and location of services: new trends in a global world. XVth International Reser Conference in Granada, Spain, Volumen 1, 125-145.

Kautonen, Mika & Hyypiä, Marja & Kuusisto, Jari (2005). Asiantuntijapalvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen Uudenmaan osaamiskeskusohjelman osaamisaloilla (Convergence of demand and supply of expertise services in fields of know-how of Uusimaa region Centre of Expertise). In P. Lith, M. Kautonen, M. Hyypiä & J. Kuusisto (eds.). Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä (Uusimaa region as a center of knowledge-intensive business services). Culminatum, Helsinki, 59-147.

Nieminen, Mika (2005). Academic Research in Change. Transformation of Finnish University Policies and University Research during the 1990s. Commentationes scientiarum socialum 65. Finnish Society of Sciences and Letters, Helsinki.

Schienstock, G. (2005). Sustainable Development and the Regional Dimension of the Innovation System. In Matthias Weber & Jens Hemmelskamp (eds.). Towards Environmental Innovation Systems. Springer, Berlin, 97-113.

Ylijoki, Oili-Helena (2005). Academic nostalgia - A narrative approach to academic work. Human Relations 58, 5, 555-576.

Ylijoki, Oili- Helena & Mäntylä, Hans (2005). Time experiences in work: academia as a case in point. In Dawn Caseby (ed.). In Search of Time. Fabio Orlando Editore, Palermo.

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 22.12.2011 12.28 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results