To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: research center for knowledge, science, technology and innovation studies tasti: publications:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
Research Center for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies TaSTI

Publications 2006

Hiltunen, Kirsi & Pasanen, Hanna-Mari (2006). Tulevat tohtorit. Jatko-opiskelijoiden kokemukset ja arviot tohtorikoulutuksesta 2005 (Future PhDs. Students' experiences and evalutions on the doctoral education in 2005). Opetusministeriön julkaisuja 2006:48.

Hyypiä, Marja & Kautonen, Mika (2006). Suomi liike-elämän palveluiden kansainvälistymisessä ja keskittymisessä. Innovaatiopalvelujen kansainvälistyminen ja alueellistuminen -tutkimushankkeen tilastoraportti (Finland in the internalization and concentration of business services. Statistical report of the research project "Internationalization and regionalization of innovation services"). Rahoitetut tutkimukset 4/2006, Teknologiaosasto, KTM, Helsinki.

Kautonen, Mika (2006). The Regional Innovation System Bottom-up: A Finnish Perspective. A Firm-Level Study with Theoretical and Methodological Reflections. Acta Universitatis Tamperensis, 1167. Tampere University Press, Tampere.

Kautonen, Mika & Höglund, Kirsi (2006). Yritykset, alueet ja innovaatioympäristöt globaalitaloudessa (Firms, regions and innovation milieus in the global economy). In Antti Saloniemi (ed.): Työ, tutkimus, Satakunta (Work, research, Satakunta region). Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja 1, 2006. Tampereen yliopisto, Tampere.

Marttila, Liisa (2006). Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä (Universities of applied sciences in the regional innovation system). Kever 1/2006.

Marttila, Liisa & Kautonen, Mika (2006). Ammattikorkeakoulut alueellisissa innovaatioympäristöissään: vaikeita strategisia valintoja (Universities of applied sciences in their regional innovation systems: difficult strategic choices). Kever 1/2006.

Miettinen, Marita & Vuolanto, Pia (2006). Naisena ja miehenä tiedeyhteisössä (As a woman and man in the scientific community). Book review of Liisa Husu & Kristina Rolin (2005): Tiede, tieto ja sukupuoli (Science, knowledge and gender), Gaudeamus 2005. Tekniikan Waiheita 1/2006.

Schienstock, Gerd (2006). The Making of a Local Information Economy and the Role of Universities: Tampere Region, Finland. XI APDR National Meeting. Proceedings. Faro: APDR.

Suvinen, Nina & Kautonen, Mika & Niemonen, Heidi & Marttila, Liisa & Lyytinen, Anu (2006). Ammattikorkeakoulujen ja uusien osaamisalojen kohtaaminen: Kontekstianalyysi. Osaraportti I (Convergence of universities of applied sciences and new fields of expertise: Context analysis. Interim report I). Työelämän tutkimuskeskus, työraportteja 77/2006. Tampereen yliopisto, Tampere.

Vuolanto, Pia & Pasanen, Hanna-Mari & Aittola, Helena (2006). Employment of PhDs in Finland. Prospects and expectations of doctoral students. VEST - Journal for Science and Technology studies, 19, 31-56.

Ylijoki, Oili-Helena (2006). Kadonneen ajan metsästäjät (Raiders of the lost time). In Hans Mäntylä, Pertti Tiittula & Maaret Wager (eds.) Pää hetkeksi pinnan alle. Akateeminen melontamatka (Head momentarily under the surface. Academic canoeing excursion.). Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B 65, Helsinki.

Ylijoki, Oili-Helena & Hakala, Johanna (2006). Tehokkuutta, arviointia ja markkinahenkeä (Effectiveness, evaluation and market atmosphere). In Sanna Kivimäki, Merja Kinnunen & Olli Löytty (eds.): Tilanteen taju. Opettaminen yliopistossa (Sense of the situation. Teaching in the university). Vastapaino, Tampere.

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 22.12.2011 12.26 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results