To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: research center for knowledge, science, technology and innovation studies tasti: publications:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
Research Center for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies TaSTI

Publications 2008

Aaltojärvi, Inari & Arminen, Ilkka & Auranen, Otto & Pasanen, Hanna-Mari (2008). Scientific Productivity, Web Visibility and Citation Patterns in Sixteen Nordic Sociology Departments. Acta Sociologica 51, 1, 5-22.

Andersen, K., Hansen, H., Isaksen, A. & Raunio, Mika (2008). Nordic city regions in the creative class debate - putting creative class thesis to a test. In H. K. Hansen (ed.): Urban Turn and the location of Economic activites. University of Lund, Lund, 163-198.

Andersen, K., Bugge, M., Hansen, H-K., Isaksen, A. & Raunio, Mika (2008). Regional development in Nordic regions: The impact of people climate and public climate. In H. K. Hansen (ed.): Urban Turn and the Location of Economic activites. University of Lund, Lund, 199-224.

Auranen, Otto & Himanen, Laura & Nieminen, Mika & Puuska, Hanna-Mari (2008): Connections between university research funding, publication performance and impact of research. Comparison of five countries. In Local organizing committee (ed.). Excellence and Emergence. A New Challenge for the Combination of Quantative and Qualitative Approaches. Book of Abstracts, 10th International Conference on Science and Technology Indicators, Vienna, Austria, 17-20 September 2008. Austrian Research Centers, Vienna, 147-151.

Himanen, Laura & Pasanen, Hanna-Mari (2008). Julkaisut yliopistojen perusrahoituksen indikaattorina. Australian, Iso-Britannian ja Norjan rahoitusmallien vertailu. (Publications as indicators for the allocation of core funding to universities. Comparison of funding models of Australia, the UK and Norway.) Työraportteja 1/2008. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Kautonen, Mika (2008). Alueellinen innovaatiopolitiikka Suomessa: miten, mistä, mihin? (Regional innovation policy in Finland: how, where from, where to?) PTT-katsaus 2/2008, Pellervo Economic Research Institute PTT, Helsinki, 10-18.

Kautonen, Mika (2008). Yksi alue, monta innovaatioympäristöä (One region, many innovation environments). In Nina Mustikkamäki & Markku Sotarauta (eds.). Innovaatioympäristön monet kasvot. Tampere University Press, Tampere.

Kautonen, Mika & Tuhkunen, Anne (2008): Intermediating between the international and local levels: business consultancy and advertising firms and their clients in Finland. International Journal of Services Technology and Management 10, 2-4, 235-253.

Lemola, Tarmo & Lehenkari, Janne & Kaukonen, Erkki & Timonen, Juhani (2008). Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit (Impact framework and indicators). Suomen Akatemian julkaisuja 6/08. Suomen Akatemia, Helsinki.

Lyytinen, Anu & Marttila, Liisa (2008). Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminta - haasteita ja mahdollisuuksia (Polytechnics´ research and development activity - challenges and possibilities). Tiedepolitiikka 33 (1), 31-39. 

Lyytinen, Anu & Marttila, Liisa & Kautonen, Mika (2008). Tutkimus- ja kehitystoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia monialaisissa ammattikorkeakouluissa (The Challenges and Possibilities of R&D in Multidisciplinary Polytechnics in Finland). Työraportteja 2/2008. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Marttila, Liisa (2008). Ammattikorkeakoulu yrityksen yhteistyökumppanina (Polytechnic as a partner of firms). In M.-L. Kakkonen, H. Kotila & A. Mutanen (eds.): Tutkimuksen ja opetuksen kiasma (Chiasm of research and teaching). Helsinki: Edita, 71–89.

Marttila, Liisa & Lyytinen, Anu & Kautonen, Mika (2008): Finnish polytechnics as providers of knowledge-intensive services. The Service Industries Journal 28, 3, 415-427.

Noki, Susanna & Kovanen, Katariina (2008). Maahanmuutto- ja innovaatiopolitiikat kansainvälisessä osaajakilpailussa. Tarkastelussa Suomi, Irlanti, Iso-Britannia, Kanada, Saksa ja Yhdysvallat (Immigration and Innovation Policies in the International Competition for the Highly Skilled. Comparing Finland, Ireland, United Kingdom, Canada, Germany and United States). Opetusministeriön julkaisuja 2008:19. Yliopistopaino, Helsinki.

Puuska, Hanna-Mari & Miettinen, Marita (2008). Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla (Disciplinary differences in publishing practices). Opetusministeriön julkaisuja 2008:33. Yliopistopaino, Helsinki.

Raunio, Mika (2008): Innovatiivisuus työmarkkinoiden kansainvälistymispalveluiden kehittämisessä. In Nina Mustikkamäki & Markku Sotarauta (eds.): Innovaatioympäristön monet kasvot. Tampere University Press, Tampere, 185-217.

Välimaa, Jussi & Ylijoki, Oili-Helena (eds.) (2008). Cultural Perspectives on Higher Education. Springer.

Ylijoki, Oili-Helena (2008). A Clash of Academic Cultures – The Case of Dr. X. In Jussi Välimaa & Oili-Helena Ylijoki (eds.). Cultural Perspectives on Higher Education. Springer, 75-90.

Ylijoki, Oili-Helena (2008): Tutkimus yhteiskunnassa. In Kirsti Lempiäinen & Olli Löytty & Merja Kinnunen (eds.): Tutkijan kirja. Vastapaino, Tampere, 28-39.

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 22.12.2011 12.21 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results