To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: research center for knowledge, science, technology and innovation studies tasti: publications:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
Research Center for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies TaSTI

Publications 2009

Aittola, Helena, Kiviniemi, Ulla, Honkimäki, Sanna, Muhonen, Reetta, Huusko, Mira & Ursin, Jani (2009). The Bologna Process and internationalization - Consequences for Italian academic life. Higher Education in Europe 34, 3-4, 303–312.

Experience the Creative Economy Delegation 2008 (among others Mika Raunio) (2009): Practice the Creative Economy. Martin Prosperity Research Working Paper Series 2009-MPIWP-004. Rotman School of Management, University of Toronto.

Hakala, Johanna (2009): The future of the academic calling? Junior researchers in the entrepreneurial university. Higher Education 57, 2, 173-190.

Hakala, Johanna (2009): Socialization of junior researchers in new academic research environments: two case studies from Finland. Studies in Higher Education 34, 5, 483-500.

Hakala, Johanna (2009): Academic cultures in the Finnish mass research university: change and continuity. Acta Universitatis Tamperensis, 1400. Tampere University Press, Tampere.

Himanen, Laura & Auranen, Otto & Puuska, Hanna-Mari & Nieminen, Mika (2009): Influence of research funding and science policy on university research performance: a comparison of five countries. Science and Public Policy 36, 6, 419-430.

Kaukonen, Erkki (2009): A short history of university policy. The Finnish Architectural Review 1/2009, 69.

Kaukonen, Erkki & Miettinen, Marita & Piirainen, Tatu & Puuska, Hanna-Mari & Vuolanto, Pia (2009): Internationalisation of university research: practices and problems. In Petri-Paavo Ahonen, Mari Hjelt, Erkki Kaukonen & Pia Vuolanto (eds.): Internationalisation of Finnish scientific research. Publications of the Academy of Finland 7/09.  

Kautonen, Mika & Daniels, P. & Monnoyer, M.-C. (2009): Service Competitiveness and Cohesion - Introduction to the Special Issue. The Service Industries Journal 29, 4 (April).

Kautonen, Mika & Hyypiä, Marja (2009): Internationalizing Business Services and the National Innovation System. The Finnish Business Services Sector in a European Comparison. International Journal of Services Technology and Management 11, 3, 229-246.

Konttinen, Jari & Suvinen, Nina & Nieminen, Mika (2009): Välittäjäorganisaatiot tutkimuslähtöisen yritystoiminnan edistäjinä (The role of intermediary organizations in promoting research-based spin-offs). VTT Tiedotteita - Research notes 2501. VTT, Espoo.

Lehenkari, Janne, Kautonen, Mika, Lemola, Tarmo & Viljamaa, Kimmo (2009): Innovaatiotoiminta muutoksessa: Uudet toimintatavat ja niitä tukevat politiikkatoimenpiteet alue- ja paikallistasolla. Työ- ja elinkeinokeinoministeriön julkaisuja, Innovaatio 69/2009. Edita, Helsinki.

Lyytinen, Anu & Marttila, Liisa (2009): Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminta - rajoja, rakenteita ja yhteistyötä. KeVer 8 (4), 1-23.

Lyytinen, Anu & Marttila, Liisa (2009): Tutkimus- ja kehitystoiminta ammattikorkeakoulun ja sen toimintaympäristön välisenä vuorovaikutuksena. In Riikka Ahmaniemi & Mauri Panhelainen (eds.): Jyväskylän ammattikorkeakoulu tulevaisuuden tekijänä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja -sarja. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 27-38.

Marttila, Liisa (2009): Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyö – lisää relevanssia, millä ehdoilla ja kenelle? KeVer 8 (4), 1-4.

Pihlajamaa, Elina (2009): Oslon alueen työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelujen kehittyminen. Työraportteja 3/2009. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Raunio, Mika (2009). Korkeasti koulutetut asiantuntijat 2000-luvun alun Suomessa: Kuka kaipaa kulttuuria? In T. Joronen (ed.): Maahanmuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla. City of Helsinki Urban Facts. Research series 2009/4. City of Helsinki, 127-141.

Raunio, Mika &  Forsander, Annika (2009): The Welfare State in Competition for Global Talent. From National Protectionism to Regional Connectivity - the Case of Finland. Peter Lang, Frankfurt am Main.

Raunio, Mika, Pihlajamaa, Elina & Carroll, Hanna (2009): Työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelut: Ulkomaalaisen osaamisen kanava Suomen elinkeinoelämään. Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuksia 3. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki.

Vuolanto, Pia & Vehviläinen, Marja & Ylijoki, Oili-Helena (2009): Female employees in intermediary organisations: tasks, careers and networks. Working Papers 4/2009. Unit for Science, Technology and Innovation Studies, Institute for Social Research, University of Tampere.

Ylijoki, Oili-Helena (2009): Yliopiston lumo (Enchantment of university). In Tuukka Tomperi (ed.): Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta (Academic question? Criticism of the University Law and the controversy over new university). Vastapaino, Tampere, 83-92.

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 22.12.2011 12.19 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results