To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: research center for knowledge, science, technology and innovation studies tasti: publications:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
2010

Publications 2010

Aittola, Helena & Marttila, Liisa (eds.) (2010): Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2010:5. Helsinki: Opetusministeriö.

Andersen, Kristina Vaarst, Hansen, Hoslashgni Kalsoslash, Isaksen, Arne & Raunio, Mika (2010): Nordic City Regions in the Creative Class Debate - Putting the Creative Class Thesis to a Test. Industry & Innovation 17 (2), 215-240.

Auranen, Otto & Nieminen, Mika (2010): University research funding and publication performance—An international comparison. Research Policy 39 (6), 822-834.

Kaukonen, Erkki & Välimaa, Jussi (2010): Yliopistopolitiikan ja rakenteellisen kehittämisen taustoja. In Aittola, Helena & Marttila, Liisa (eds.): Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishakkeen (2008-2009) loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2010:5. Helsinki: Opetusministeriö, 13-20.

Kautonen, Mika & Hyypiä, Marja (2010): Knowledge Intermediaries or Routine Service Producers? Exploring Finnish M-KIBS Using the Innovation System Approach. In Doloreux, D., Freel, M. & Shearmur, R. (eds.): Knowledge-Intensive Business Services: Geography and Innovation. Ashgate, Farnham, 123-143.

Konttinen, Jari, Nieminen, Mika & Suvinen, Nina (2010): Välittäjäorganisaatioiden merkitys tutkimuslähtöisessä yritystoiminnassa. Tiedepolitiikka 35 (1), 7-18.

Lyytinen, Anu, Marttila, Liisa, Ylijoki, Oili-Helena & Kaukonen Erkki (2010): Rakenteet muuttuvat - muuttuuko tutkimus? In Aittola, Helena & Marttila, Liisa (eds.): Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2010:5. Helsinki: Opetusministeriö, 23-49.

Marttila, Liisa (2010): Mistä ammattikorkeakouluopettajuus on tehty? Lisensiaatintutkimus, Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto.

Marttila, Liisa, Lyytinen, Anu, Ylijoki, Oili-Helena & Kaukonen, Erkki (2010): Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos. Laitosjohtajakyselyn tulokset. Työraportteja 5/2010. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Nieminen, Mika & Auranen, Otto (2010): Arvioita suomalaisen yliopistotutkimuksen tuloksellisuudesta. Tieteessä tapahtuu 28 (3), 14-22.

Pihlajamaa, Elina, Raunio, Mika & Karppi, Ilari (2010): Työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelut Pirkanmaalla. Kehityksen suunta, haasteet ja mahdollisuudet. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2010.

Puuska, Hanna-Mari (2010): Effects of scholar’s gender and professional position on publishing productivity in different publication types. Analysis of a Finnish university. Scientometrics 82 (2), 419-437.

Raunio, Mika, Korhonen, Marjaana & Hoffman, David (2010): Kannattaako kansainvälistyä? Suomen yliopistot kansainvälisinä akateemisina ympäristöinä. Loppuraportti. Työraportteja 7/2010. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Suvinen, Nina, Konttinen, Jari & Nieminen, Mika (2010): How Necessary are Intermediary Organizations in the Commercialization of Research? European Planning Studies 18 (9), 1365-1390.

Vehviläinen, Marja, Vuolanto, Pia & Ylijoki, Oili-Helena (2010): Gender Equality in Interface Organizations between Science, Technology and Innovation. Journal of Technology Management & Innovation 5 (1), 64-74.

Vuolanto, Pia, Puuska, Hanna-Mari & Kaukonen, Erkki (2010): Tutkimusresurssien kehitys Suomen yliopistoissa vuosina 1991-2006. Työraportteja 6/2010. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Ylijoki, Oili-Helena (2010): Future orientations in episodic labour: Short-term academics as a case in point. Time & Society 19 (3), 365-386.

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 22.12.2011 12.17 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results