To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: research center for knowledge, science, technology and innovation studies tasti: publications:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
Research Center for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies TaSTI

Publications 2002-2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Publications 2010

Aittola, Helena & Marttila, Liisa (eds.) (2010): Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2010:5. Helsinki: Opetusministeriö.

Andersen, Kristina Vaarst, Hansen, Hoslashgni Kalsoslash, Isaksen, Arne & Raunio, Mika (2010): Nordic City Regions in the Creative Class Debate - Putting the Creative Class Thesis to a Test. Industry & Innovation 17 (2), 215-240.

Auranen, Otto & Nieminen, Mika (2010): University research funding and publication performance—An international comparison. Research Policy 39 (6), 822-834.

Kaukonen, Erkki & Välimaa, Jussi (2010): Yliopistopolitiikan ja rakenteellisen kehittämisen taustoja. In Aittola, Helena & Marttila, Liisa (eds.): Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishakkeen (2008-2009) loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2010:5. Helsinki: Opetusministeriö, 13-20.

Kautonen, Mika & Hyypiä, Marja (2010): Knowledge Intermediaries or Routine Service Producers? Exploring Finnish M-KIBS Using the Innovation System Approach. In Doloreux, D., Freel, M. & Shearmur, R. (eds.): Knowledge-Intensive Business Services: Geography and Innovation. Ashgate, Farnham, 123-143.

Konttinen, Jari, Nieminen, Mika & Suvinen, Nina (2010): Välittäjäorganisaatioiden merkitys tutkimuslähtöisessä yritystoiminnassa. Tiedepolitiikka 35 (1), 7-18.

Lyytinen, Anu, Marttila, Liisa, Ylijoki, Oili-Helena & Kaukonen Erkki (2010): Rakenteet muuttuvat - muuttuuko tutkimus? In Aittola, Helena & Marttila, Liisa (eds.): Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos. RAKE-yhteishankkeen (2008-2009) loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2010:5. Helsinki: Opetusministeriö, 23-49.

Marttila, Liisa (2010): Mistä ammattikorkeakouluopettajuus on tehty? Lisensiaatintutkimus, Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto.

Marttila, Liisa, Lyytinen, Anu, Ylijoki, Oili-Helena & Kaukonen, Erkki (2010): Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos. Laitosjohtajakyselyn tulokset. Työraportteja 5/2010. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Nieminen, Mika & Auranen, Otto (2010): Arvioita suomalaisen yliopistotutkimuksen tuloksellisuudesta. Tieteessä tapahtuu 28 (3), 14-22.

Pihlajamaa, Elina, Raunio, Mika & Karppi, Ilari (2010): Työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelut Pirkanmaalla. Kehityksen suunta, haasteet ja mahdollisuudet. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2010.

Puuska, Hanna-Mari (2010): Effects of scholar’s gender and professional position on publishing productivity in different publication types. Analysis of a Finnish university. Scientometrics 82 (2), 419-437.

Raunio, Mika, Korhonen, Marjaana & Hoffman, David (2010): Kannattaako kansainvälistyä? Suomen yliopistot kansainvälisinä akateemisina ympäristöinä. Loppuraportti. Työraportteja 7/2010. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Suvinen, Nina, Konttinen, Jari & Nieminen, Mika (2010): How Necessary are Intermediary Organizations in the Commercialization of Research? European Planning Studies 18 (9), 1365-1390.

Vehviläinen, Marja, Vuolanto, Pia & Ylijoki, Oili-Helena (2010): Gender Equality in Interface Organizations between Science, Technology and Innovation. Journal of Technology Management & Innovation 5 (1), 64-74.

Vuolanto, Pia, Puuska, Hanna-Mari & Kaukonen, Erkki (2010): Tutkimusresurssien kehitys Suomen yliopistoissa vuosina 1991-2006. Työraportteja 6/2010. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Ylijoki, Oili-Helena (2010): Future orientations in episodic labour: Short-term academics as a case in point. Time & Society 19 (3), 365-386.

*****

Publications 2009

Aittola, Helena, Kiviniemi, Ulla, Honkimäki, Sanna, Muhonen, Reetta, Huusko, Mira & Ursin, Jani (2009). The Bologna Process and internationalization - Consequences for Italian academic life. Higher Education in Europe 34, 3-4, 303–312.

Experience the Creative Economy Delegation 2008 (among others Mika Raunio) (2009): Practice the Creative Economy. Martin Prosperity Research Working Paper Series 2009-MPIWP-004. Rotman School of Management, University of Toronto.

Hakala, Johanna (2009): The future of the academic calling? Junior researchers in the entrepreneurial university. Higher Education 57, 2, 173-190.

Hakala, Johanna (2009): Socialization of junior researchers in new academic research environments: two case studies from Finland. Studies in Higher Education 34, 5, 483-500.

Hakala, Johanna (2009): Academic cultures in the Finnish mass research university: change and continuity. Acta Universitatis Tamperensis, 1400. Tampere University Press, Tampere.

Himanen, Laura & Auranen, Otto & Puuska, Hanna-Mari & Nieminen, Mika (2009): Influence of research funding and science policy on university research performance: a comparison of five countries. Science and Public Policy 36, 6, 419-430.

Kaukonen, Erkki (2009): A short history of university policy. The Finnish Architectural Review 1/2009, 69.

Kaukonen, Erkki & Miettinen, Marita & Piirainen, Tatu & Puuska, Hanna-Mari & Vuolanto, Pia (2009): Internationalisation of university research: practices and problems. In Petri-Paavo Ahonen, Mari Hjelt, Erkki Kaukonen & Pia Vuolanto (eds.): Internationalisation of Finnish scientific research. Publications of the Academy of Finland 7/09.  

Kautonen, Mika & Daniels, P. & Monnoyer, M.-C. (2009): Service Competitiveness and Cohesion - Introduction to the Special Issue. The Service Industries Journal 29, 4 (April).

Kautonen, Mika & Hyypiä, Marja (2009): Internationalizing Business Services and the National Innovation System. The Finnish Business Services Sector in a European Comparison. International Journal of Services Technology and Management 11, 3, 229-246.

Konttinen, Jari & Suvinen, Nina & Nieminen, Mika (2009): Välittäjäorganisaatiot tutkimuslähtöisen yritystoiminnan edistäjinä (The role of intermediary organizations in promoting research-based spin-offs). VTT Tiedotteita - Research notes 2501. VTT, Espoo.

Lehenkari, Janne, Kautonen, Mika, Lemola, Tarmo & Viljamaa, Kimmo (2009): Innovaatiotoiminta muutoksessa: Uudet toimintatavat ja niitä tukevat politiikkatoimenpiteet alue- ja paikallistasolla. Työ- ja elinkeinokeinoministeriön julkaisuja, Innovaatio 69/2009. Edita, Helsinki.

Lyytinen, Anu & Marttila, Liisa (2009): Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminta - rajoja, rakenteita ja yhteistyötä. KeVer 8 (4), 1-23.

Lyytinen, Anu & Marttila, Liisa (2009): Tutkimus- ja kehitystoiminta ammattikorkeakoulun ja sen toimintaympäristön välisenä vuorovaikutuksena. In Riikka Ahmaniemi & Mauri Panhelainen (eds.): Jyväskylän ammattikorkeakoulu tulevaisuuden tekijänä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja -sarja. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 27-38.

Marttila, Liisa (2009): Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyö – lisää relevanssia, millä ehdoilla ja kenelle? KeVer 8 (4), 1-4.

Pihlajamaa, Elina (2009): Oslon alueen työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelujen kehittyminen. Työraportteja 3/2009. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Raunio, Mika (2009). Korkeasti koulutetut asiantuntijat 2000-luvun alun Suomessa: Kuka kaipaa kulttuuria? In T. Joronen (ed.): Maahanmuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla. City of Helsinki Urban Facts. Research series 2009/4. City of Helsinki, 127-141.

Raunio, Mika &  Forsander, Annika (2009): The Welfare State in Competition for Global Talent. From National Protectionism to Regional Connectivity - the Case of Finland. Peter Lang, Frankfurt am Main.

Raunio, Mika, Pihlajamaa, Elina & Carroll, Hanna (2009): Työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelut: Ulkomaalaisen osaamisen kanava Suomen elinkeinoelämään. Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuksia 3. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki.

Vuolanto, Pia & Vehviläinen, Marja & Ylijoki, Oili-Helena (2009): Female employees in intermediary organisations: tasks, careers and networks. Working Papers 4/2009. Unit for Science, Technology and Innovation Studies, Institute for Social Research, University of Tampere.

Ylijoki, Oili-Helena (2009): Yliopiston lumo (Enchantment of university). In Tuukka Tomperi (ed.): Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta (Academic question? Criticism of the University Law and the controversy over new university). Vastapaino, Tampere, 83-92.

*****

Publications 2008

Aaltojärvi, Inari & Arminen, Ilkka & Auranen, Otto & Pasanen, Hanna-Mari (2008). Scientific Productivity, Web Visibility and Citation Patterns in Sixteen Nordic Sociology Departments. Acta Sociologica 51, 1, 5-22.

Andersen, K., Hansen, H., Isaksen, A. & Raunio, Mika (2008). Nordic city regions in the creative class debate - putting creative class thesis to a test. In H. K. Hansen (ed.): Urban Turn and the location of Economic activites. University of Lund, Lund, 163-198.

Andersen, K., Bugge, M., Hansen, H-K., Isaksen, A. & Raunio, Mika (2008). Regional development in Nordic regions: The impact of people climate and public climate. In H. K. Hansen (ed.): Urban Turn and the Location of Economic activites. University of Lund, Lund, 199-224.

Auranen, Otto & Himanen, Laura & Nieminen, Mika & Puuska, Hanna-Mari (2008): Connections between university research funding, publication performance and impact of research. Comparison of five countries. In Local organizing committee (ed.). Excellence and Emergence. A New Challenge for the Combination of Quantative and Qualitative Approaches. Book of Abstracts, 10th International Conference on Science and Technology Indicators, Vienna, Austria, 17-20 September 2008. Austrian Research Centers, Vienna, 147-151.

Himanen, Laura & Pasanen, Hanna-Mari (2008). Julkaisut yliopistojen perusrahoituksen indikaattorina. Australian, Iso-Britannian ja Norjan rahoitusmallien vertailu. (Publications as indicators for the allocation of core funding to universities. Comparison of funding models of Australia, the UK and Norway.) Työraportteja 1/2008. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Kautonen, Mika (2008). Alueellinen innovaatiopolitiikka Suomessa: miten, mistä, mihin? (Regional innovation policy in Finland: how, where from, where to?) PTT-katsaus 2/2008, Pellervo Economic Research Institute PTT, Helsinki, 10-18.

Kautonen, Mika (2008). Yksi alue, monta innovaatioympäristöä (One region, many innovation environments). In Nina Mustikkamäki & Markku Sotarauta (eds.). Innovaatioympäristön monet kasvot. Tampere University Press, Tampere.

Kautonen, Mika & Tuhkunen, Anne (2008): Intermediating between the international and local levels: business consultancy and advertising firms and their clients in Finland. International Journal of Services Technology and Management 10, 2-4, 235-253.

Lemola, Tarmo & Lehenkari, Janne & Kaukonen, Erkki & Timonen, Juhani (2008). Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit (Impact framework and indicators). Suomen Akatemian julkaisuja 6/08. Suomen Akatemia, Helsinki.

Lyytinen, Anu & Marttila, Liisa (2008). Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminta - haasteita ja mahdollisuuksia (Polytechnics´ research and development activity - challenges and possibilities). Tiedepolitiikka 33 (1), 31-39. 

Lyytinen, Anu & Marttila, Liisa & Kautonen, Mika (2008). Tutkimus- ja kehitystoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia monialaisissa ammattikorkeakouluissa (The Challenges and Possibilities of R&D in Multidisciplinary Polytechnics in Finland). Työraportteja 2/2008. Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto.

Marttila, Liisa (2008). Ammattikorkeakoulu yrityksen yhteistyökumppanina (Polytechnic as a partner of firms). In M.-L. Kakkonen, H. Kotila & A. Mutanen (eds.): Tutkimuksen ja opetuksen kiasma (Chiasm of research and teaching). Helsinki: Edita, 71–89.

Marttila, Liisa & Lyytinen, Anu & Kautonen, Mika (2008): Finnish polytechnics as providers of knowledge-intensive services. The Service Industries Journal 28, 3, 415-427.

Noki, Susanna & Kovanen, Katariina (2008). Maahanmuutto- ja innovaatiopolitiikat kansainvälisessä osaajakilpailussa. Tarkastelussa Suomi, Irlanti, Iso-Britannia, Kanada, Saksa ja Yhdysvallat (Immigration and Innovation Policies in the International Competition for the Highly Skilled. Comparing Finland, Ireland, United Kingdom, Canada, Germany and United States). Opetusministeriön julkaisuja 2008:19. Yliopistopaino, Helsinki.

Puuska, Hanna-Mari & Miettinen, Marita (2008). Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla (Disciplinary differences in publishing practices). Opetusministeriön julkaisuja 2008:33. Yliopistopaino, Helsinki.

Raunio, Mika (2008): Innovatiivisuus työmarkkinoiden kansainvälistymispalveluiden kehittämisessä. In Nina Mustikkamäki & Markku Sotarauta (eds.): Innovaatioympäristön monet kasvot. Tampere University Press, Tampere, 185-217.

Välimaa, Jussi & Ylijoki, Oili-Helena (eds.) (2008). Cultural Perspectives on Higher Education. Springer.

Ylijoki, Oili-Helena (2008). A Clash of Academic Cultures – The Case of Dr. X. In Jussi Välimaa & Oili-Helena Ylijoki (eds.). Cultural Perspectives on Higher Education. Springer, 75-90.

Ylijoki, Oili-Helena (2008): Tutkimus yhteiskunnassa. In Kirsti Lempiäinen & Olli Löytty & Merja Kinnunen (eds.): Tutkijan kirja. Vastapaino, Tampere, 28-39.

******

Publications 2007

Kaukonen, Erkki & Löfgren, Joan & Schienstock, Gerd (2007). Problems of Economic and Industrial Transformation in Russia. An Innovation System Perspective. In Gerhard Banse (ed.): Technological and Environmental Policy: Studies in Eastern Europe. Edition Sigma, Berlin, 255-274.

Kautonen, Mika & Sotarauta, Markku (2007). Learning Processes in a Policy Network: Regional Centre of Expertise Programme in Tampere, Finland. Regions, No 267, 16-18.

Kautonen, Mika & Tuhkunen, Anne (2007). Intermediating between International and Local Levels. Business Consultancy and Advertising Firms and Their Clients in Finland. Conference Pro-ceedings of the XVII International RESER Conference on "Service Competitiveness and Co-hesion - Balancing Dynamics in the Knowledge Society", September 13-15 2007, Tampere, Finland.

Löytty, Olli & Ylijoki, Oili-Helena (2007). Kysymyksiä (Questions). In Sipilä, Jorma: Valta yliopistossa (Power in the university). Tampere, Vastapaino.

Marttila, Liisa & Lyytinen, Anu (2007). Opinnäytetyö ammattikorkeakoulun T&K -toiminnan peilinä (Thesis as a mirror of R&D activity of university of applied sciences). In J. Levonen (ed.). Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Työelämäläheistä asiantuntemusta kehittämässä (University of applied sciences master's degree - developing the work life based expertise). Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisverkosto. Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna, 139-154.

Marttila, Liisa & Andolin, Mikael & Kautonen, Mika & Lyytinen, Anu & Suvinen, Nina (2007). Uutta luomassa. Ammattikorkeakoulu osana uusien osaamisalojen alueellisia kehittäjäyhteisöjä. Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 78/2007. Tampere.

Poropudas, Olli & Miettinen, Maija & Selovuori, Jorma & Pasanen, Hanna-Mari (2007): Bibliometristen aineistojen käytettävyys yliopistojen julkaisujen laadun ja tuottavuuden arvioinnissa (Usability of bibliometric data in the evaluation of universities' publication quality and productivity). Opetusministeriön julkaisuja 2007:2. Opetusministeriö, Helsinki.

Raunio, Mika (2007). Creative regions and globalized social capital: connecting foreign ICT experts to Finnish innovation environments. In Cooke, P. & Schwartz, D. (eds.): Creative regions. Technology, culture and knowledge entrepreneurship. Routledge, 23-40.

Raunio, Mika (2007). Renewing services for internationalizing labor markets - Finnish service sector creating the channels for the foreign skills to Finnish labor markets. Conference proceedings, 17th International RESER conference, Service Competitiveness and Cohesion - Balancing Dynamics in a Knowledge Society. Tampere, Finland, 13th of September 2007.

Raunio, Mika (2007). Työmarkkinoiden kansainvälistyminen ja johtamisen kompetenssit (Internationalization of labour market and the competence of leadership). In E. Horttanainen, & R. Salo (eds.): Kunnat ja globalisaatio (Municipalities and globalization). Suomen kuntaliitto, 53-71.

Schienstock, Gerd (2007). Innovation Systems - A Conceptual Framework. In Gerhard Banse (ed.): Technological and Environmental Policy. Studies in Eastern Europe, Gesellschaft-Technik-Umwelt, Neue Folge 6. Edition sigma, Berlin, 183-207.

Schienstock, Gerd (2007) From Path Dependency to Path Creation? Baden-Württemberg and the Future of the German Model. In Hämäläinen Timo J. & Risto Heiskala (eds.): Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies. Cheltenham, Edward Elgar, 159-213.

Schienstock, Gerd (2007). Path Dependency and Path Creation in Finland. In Antoni Kuklinski, Cezary Lusinski & Krzysztof Pawlowski (eds.): Towards a New Creative and Innovative Europe. Recifer Eurofutures Publication Series REUPUS, Wyzsa Szkola Bisbesu-National-Louis University, Nowy Sacz, 33-50.

Schienstock, Gerd (2007). Regional Development: From Spaces of Technologically Specialized Places to Spaces of Global Knowledge Flows. In Antoni Kuklinski, Cezary Lusinski & Krzysztof Pawlowski (eds.): Towards a New Creative and Innovative Europe. Recifer Eurofutures Publication Series REUPUS, Wyzsa Szkola Bisbesu-National-Louis University, Nowy Sacz, 366-369.

Schienstock, Gerd (2007). Die finnische Forschungs-, Technologie und Innovationspolitik - Entwicklung und Perspektiven. In Frank Gerlach & Astrid Ziegler (eds.): Innovationspolitik: Wie kann Deutschland von anderen Lernen? Schüren Verlag GmbH, 51-79.

Schienstock, Gerd (2007). From Path Dependency to Path Creation: Finland on its Way to the Knowledge-based Economy. Current Sociology, 55, 1, 92-109.

Schienstock, Gerd (2007). Vom Nachzügler zum Vorreiter. Die Entwicklung der Innovationspolitik in Finnland. Soziale Technik: Zeitschrift fur sozial- und umweltverträgliche Technikgestaltung 1/2007, 3-6.

Sotarauta, Markku & Kautonen, Mika (2007). Co-evolution of the Finnish National and Local Innovation and Science Arenas: Towards a Dynamic Understanding of Multi-level Governance. Regional Studies 41, 8, 1085-1098.

Suvinen, Nina, Konttinen, Jari & Nieminen, Mika (2007): Is there any room for intermediary services in innovation production? In

Mikael Andolin, Minna Merinen, Mika Kautonen (eds.): Service Competitiveness and Cohesion-Balancing Dynamics in the Knowledge Society. XVII International RESER Conference, 13-15 September 2007, Tampere, Finland. RESER 2007 Conference Proceedings (on cd-rom).

Suvinen, Nina & Nieminen, Mika (2007): Triple Helix linkages and dynamics in the university-based regional knowledge clusters: case optoelectronics. Proceedings of Triple Helix VI International Conference on University, Industry and Government Linkages (on cd-rom).

******

Publications 2006

Hiltunen, Kirsi & Pasanen, Hanna-Mari (2006). Tulevat tohtorit. Jatko-opiskelijoiden kokemukset ja arviot tohtorikoulutuksesta 2005 (Future PhDs. Students' experiences and evalutions on the doctoral education in 2005). Opetusministeriön julkaisuja 2006:48.

Hyypiä, Marja & Kautonen, Mika (2006). Suomi liike-elämän palveluiden kansainvälistymisessä ja keskittymisessä. Innovaatiopalvelujen kansainvälistyminen ja alueellistuminen -tutkimushankkeen tilastoraportti (Finland in the internalization and concentration of business services. Statistical report of the research project "Internationalization and regionalization of innovation services"). Rahoitetut tutkimukset 4/2006, Teknologiaosasto, KTM, Helsinki.

Kautonen, Mika (2006). The Regional Innovation System Bottom-up: A Finnish Perspective. A Firm-Level Study with Theoretical and Methodological Reflections. Acta Universitatis Tamperensis, 1167. Tampere University Press, Tampere.

Kautonen, Mika & Höglund, Kirsi (2006). Yritykset, alueet ja innovaatioympäristöt globaalitaloudessa (Firms, regions and innovation milieus in the global economy). In Antti Saloniemi (ed.): Työ, tutkimus, Satakunta (Work, research, Satakunta region). Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja 1, 2006. Tampereen yliopisto, Tampere.

Marttila, Liisa (2006). Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä (Universities of applied sciences in the regional innovation system). Kever 1/2006.

Marttila, Liisa & Kautonen, Mika (2006). Ammattikorkeakoulut alueellisissa innovaatioympäristöissään: vaikeita strategisia valintoja (Universities of applied sciences in their regional innovation systems: difficult strategic choices). Kever 1/2006.

Miettinen, Marita & Vuolanto, Pia (2006). Naisena ja miehenä tiedeyhteisössä (As a woman and man in the scientific community). Book review of Liisa Husu & Kristina Rolin (2005): Tiede, tieto ja sukupuoli (Science, knowledge and gender), Gaudeamus 2005. Tekniikan Waiheita 1/2006.

Schienstock, Gerd (2006). The Making of a Local Information Economy and the Role of Universities: Tampere Region, Finland. XI APDR National Meeting. Proceedings. Faro: APDR.

Suvinen, Nina & Kautonen, Mika & Niemonen, Heidi & Marttila, Liisa & Lyytinen, Anu (2006). Ammattikorkeakoulujen ja uusien osaamisalojen kohtaaminen: Kontekstianalyysi. Osaraportti I (Convergence of universities of applied sciences and new fields of expertise: Context analysis. Interim report I). Työelämän tutkimuskeskus, työraportteja 77/2006. Tampereen yliopisto, Tampere.

Vuolanto, Pia & Pasanen, Hanna-Mari & Aittola, Helena (2006). Employment of PhDs in Finland. Prospects and expectations of doctoral students. VEST - Journal for Science and Technology studies, 19, 31-56.

Ylijoki, Oili-Helena (2006). Kadonneen ajan metsästäjät (Raiders of the lost time). In Hans Mäntylä, Pertti Tiittula & Maaret Wager (eds.) Pää hetkeksi pinnan alle. Akateeminen melontamatka (Head momentarily under the surface. Academic canoeing excursion.). Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B 65, Helsinki.

Ylijoki, Oili-Helena & Hakala, Johanna (2006). Tehokkuutta, arviointia ja markkinahenkeä (Effectiveness, evaluation and market atmosphere). In Sanna Kivimäki, Merja Kinnunen & Olli Löytty (eds.): Tilanteen taju. Opettaminen yliopistossa (Sense of the situation. Teaching in the university). Vastapaino, Tampere.

*****

Publications 2005

Aittola, Helena & Ylijoki, Oili-Helena (eds.) (2005). Tulosohjattua autonomiaa. Akateemisen työn muuttuvat käytännöt (Externally steered autonomy. Changing practices in academic work). Gaudeamus, Helsinki.

Auranen, Otto, Kaukonen, Erkki & Nieminen, Mika (2005): Kansainväliset yliopistotutkimuksen rahoitusjärjestelmät. TaSTI tutkimusraportti 9/2005.

Goddard, John, Kaukonen, Erkki & Kolehmainen, Jari (2005). OECD Territorial Reviews: Finland, chapter "Innovation-led policies", 86-116. OECD, Paris.

Hakala, Johanna (2005). Nuoret tutkijat akateemisissa tutkimusyhteisöissä (Junior researchers in academic research communities). In Helena Aittola & Oili-Helena Ylijoki (eds.) (2005). Tulosohjattua autonomiaa. Akateemisen työn muuttuvat käytännöt (Externally steered autonomy. Changing practices in academic work). Gaudeamus, Helsinki, 109-129.

Hyypiä, Marja & Kautonen, Mika (2005). Expertise, Proximity and KIBS-Client Relationships - Theoretical Considerations based on Empirical Observations on Service Interactions in Knowledge-Intensive Industries in Helsinki, Finland. In Growth, employment and location of services: new trends in a global world. XVth International Reser Conference in Granada, Spain, Volumen 1, 125-145.

Kautonen, Mika & Hyypiä, Marja & Kuusisto, Jari (2005). Asiantuntijapalvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen Uudenmaan osaamiskeskusohjelman osaamisaloilla (Convergence of demand and supply of expertise services in fields of know-how of Uusimaa region Centre of Expertise). In P. Lith, M. Kautonen, M. Hyypiä & J. Kuusisto (eds.). Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä (Uusimaa region as a center of knowledge-intensive business services). Culminatum, Helsinki, 59-147.

Nieminen, Mika (2005). Academic Research in Change. Transformation of Finnish University Policies and University Research during the 1990s. Commentationes scientiarum socialum 65. Finnish Society of Sciences and Letters, Helsinki.

Schienstock, G. (2005). Sustainable Development and the Regional Dimension of the Innovation System. In Matthias Weber & Jens Hemmelskamp (eds.). Towards Environmental Innovation Systems. Springer, Berlin, 97-113.

Ylijoki, Oili-Helena (2005). Academic nostalgia - A narrative approach to academic work. Human Relations 58, 5, 555-576.

Ylijoki, Oili- Helena & Mäntylä, Hans (2005). Time experiences in work: academia as a case in point. In Dawn Caseby (ed.). In Search of Time. Fabio Orlando Editore, Palermo.

****

Publications 2004

Hakala, Johanna & Kaukonen, Erkki & Koski, Pasi & Piirainen, Tatu (2004). Tiedettä ja teknologiaa yli rajojen: kansainvälistymisen uudet haasteet (Science and technology across the borders: the new challenges of internationalization). In Tarmo Lemola & Petri Honkanen (eds.). Innovaatiopolitiikka (Innovation policy). Gaudeamus, Helsinki.

Hänninen, Vilma & Ylijoki, Oili-Helena (eds.) (2004). Muuttuuko ihminen? (Will human being change?) Tampere University Press, Tampere.

Kaukonen, Erkki (2004). Going local and global in S&T in a small country: trends and issues. In Public Proofs - Science, technology and democracy, 4S & EASST conference, Paris, 827.

Kaukonen, Erkki (2004). Yliopistollisen tutkimuksen yhteiskunnallinen ulottuvuus (The societal dimension of university research). In Kari Kankaala, Erkki Kaukonen, Pirjo Kutinlahti Tarmo Lemola, Mika Nieminen & Jussi Välimaa: Yliopistojen kolmas tehtävä (Universities' third mission?). Edita, Helsinki, 69-86.

Kautonen, Mika & Hyypiä, Marja & Mulari, Riku & Penttilä, Liina (2004): Tietointensiivisten liike-elämänpalvelujen ennakointi Pirkanmaalla Fore-KIBS. (Foresight of Knowledge-Intensive Business Services in Pirkanmaa Region.) Pirkanmaan TE-keskuksen julkaisuja 4.

Kautonen, Mika & Koski, Pasi & Schienstock, Gerd (2004). From the national industrial heartland towards a node in global knowledge economy. In Gerd Schienstock (ed.). Catching up and Forging ahead: The Finnish Success Story. Edward Elgar.

Marttila, Liisa & Kautonen, Mika & Niemonen, Heidi & von Bell, Kaarina (2004). Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö (R&D collaboration of firms and universities of applied sciences). Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä: koulutuksen ja työelämän verkottumisen mallit, osaprojekti III. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Työelämän tutkimuskeskus, Työraportteja 69/2004, Yliopistopaino, Tampere.

Schienstock, G. & Kautonen, M. & Koski, P. (2004). Escaping Path Dependency: The Case of Tampere Region, Finland. In P. Cooke & M. Heidenreich (eds.). Regional Innovation Systems. 2nd Edition. UCL Press, London.

Nieminen, Mika (2004). Lähtökohtia yliopistojen kolmannen tehtävän tarkastelulle (Starting Points for Analysing Universities' Third Mission). In Kari Kankaala, Erkki Kaukonen, Pirjo Kutinlahti, Tarmo Lemola, Mika Nieminen, Jussi Välimaa: Yliopistojen kolmas tehtävä (Universities' Third Mission?). Edita, Helsinki.

Nieminen, Mika (2004). Dynamics and Innovativeness in the Changing Academic Research Organization in Finland. In Sven Hemlin, Carl Martin Allwood & Ben Martin (eds.). Creative Knowledge Environments. Edward Elgar.

Nieminen, Mika & Kaukonen, Erkki (2004). Universities and Science-Industry Relationships: Making a Virtue out of Necessity? In Gerd Schienstock (ed.). Embracing the Knowledge Economy. The Dynamic Transformation of the Finnish Innovation System. Edward Elgar.

O'Gorman, Corm & Kautonen, Mika (2004). Policies Promoting New Knowledge Intensive Agglomerations. Entrepreneurship & Regional Development 16, 6, 459-479.

Piirainen, Tatu & Koski, Pasi (2004). Integrating workplace development policy and innovation policy. A challencing task. Experiences from the the Finnish workplace development programme. In Werner Fricke & Peter Totterdill (eds.). Action Research in Workplace Innovation and Regional Development. John Benjamins, Amsterdam.

Schienstock, Gerd (ed.) (2004). Embracing the Knowledge Economy: The Dynamic Transformation of the Finnish Innovation System. Edward Elgar, Cheltenham.

Schienstock, Gerd (2004). Learning competition and business restructuring in the enlarging EU. European Journal of Vocational Training, 33, 23-29.

Schienstock, Gerd (2004). Reflexive Learning, the Network Organisation and Employment. In Arno Bammé, Günther Getzinger & Bernhard Wieser (eds). Yearbook 2003 of the Institute of Advanced Studies on Science, Technology and Society. Profil Verlag, Munich.

Schienstock, Gerd (2004). Organizational Innovations: Some Reflections on the Concept. Yearbook 2004 of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society. Profil Verlag, Munich/Vienna.

********

Publications 2003

Hakala, Johanna (2003). Finnish Science and Technology Policy in the Context of Internationalisation and Europeanisation. In J. Edler, S. Kuhlmann & M. Behrens (eds). Changing Governance of Research and Technology Policy: The European Research Area. Edward Elgar.

Hakala, Johanna & Koski, Pasi & Piirainen, Tatu (2003). Internationalizing the Finnish science and technology system: convergence and divergence of aims, resources and future prospects. In Aging Societies - New Sociology, ESA-Conference Abstracts, Murcia.

Hakala, Johanna & Kaukonen, Erkki & Nieminen, Mika & Ylijoki, Oili-Helena (2003). Yliopisto - Tieteen kehdosta projektimyllyksi? Yliopistollisen tutkimuksen muutos 1990-luvulla (University - From the Birthplace of Science to a Project-mill? Change of University Research in the 1990s). Gaudeamus, Helsinki.

Hakala, Johanna & Ahrio, Leena & Kaukonen, Erkki & Nieminen, Mika (2003). Tutkimusohjelmien anatomia. Suomen Akatemian ohjelmatoiminta hankejohtajien ja koordinaattorien silmin (Anatomy of Research Programs. Research Programs of the Academy of Finland in the Eyes of Project Managers and Coordinators). Suomen Akatemia, Helsinki.

Kaukonen, Erkki (2003). Yliopiston yhteiskuntasuhde ja akateeminen tieteenharjoitus (The changing university - society relationship and academic research). In Harri Melin & Jouko Nikula (eds.). Yhteiskunnallinen muutos (Societal change). Vastapaino, Tampere, 101-118.

Kaukonen, Erkki (2003). The concept and practice of internationality in science and technology: a small country perspective. In Aging Societies - New Sociology, ESA-Conference Abstracts, Murcia, 333-334.

Kautonen, Mika (2003). Diverse Innovators in Evolving Innovation Systems. Empirical Evidence from Two Finnish Growth Regions. Reinventing Regions in a Global Economy, Regional Studies Association International Conference. Pisa Conference Centre, Pisa, Italy, 12th-15th April.

Kolehmainen, Jari & Kautonen, Mika & Koski, Pasi (2003). Korkeakoulut ja alueellisen innovaatiopolitiikan visiot (Higher Education Institutions and the Visions of Regional Innovation Policy). In Helena Aittola (ed.). EKG? Eurooppa, korkeakoulutus, globalisaatio? (Europe, Higher Education, Globalization?). Koulutuksen tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto.

Koski, Pasi (2003). Learning at Work in Traditional Manufacturing. Analysing Organizational Learning Processes in a Tyre Factory. 3rd International Conference on Researching Work and Learning, July 25th-27th 2003, Tampere, Proceedings Book IV.

Lyytinen, Anu & Kuusinen, Riitta & Niemonen, Heidi (2003). Näkökulmia ammattikorkeakoulun rooliin innovaatiojärjestelmässä (Perspectives on the role of university of applied sciences in innovation system). Tampereen yliopistopaino, Tampere.

Nieminen, Mika (2003). Yliopistollisen tutkimuksen muutos ja innovatiivisuus (Transformation of Academic Research and Innovativeness). In Helena Aittola (ed.). Eurooppa, korkeakoulutus, globalisaatio? (Europe, Higher Education, Globalization?). Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Piirainen, Tatu & Koski, Pasi (2003). Finnish Workplace Development programme (TYKE-FWDP) from innovation policy perspective. In Robert Arnkil et al. (eds.). The Finnish workplace development programme. A small giant? Evaluation report. Työministeriö, Helsinki.

Ylijoki, Oili-Helena (2003). Entangled in academic capitalism? A case-study on changing ideals and practices of university research. Higher Education 45, 307-335.

Ylijoki, Oili-Helena & Mäntylä, Hans (2003). Conflicting time perspectives in academic work. Time & Society 12, 1, 55-78.

Ylijoki, Oili-Helena & Mäntylä, Hans (2003). Aika ja ajattomuus tutkijan työssä (Time and timelessness in researcher's work). In Helena Aittola (ed.). EKG? Eurooppa, korkeakoulutus, globalisaatio? (Europe, Higher Education, Globalization?). Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Jyväskylä.

****

Publications 2002

Hakala, Johanna (2002). Internationalisation of research - necessity, duty or waste of time? Academic cultures and profiles of internationalization. VEST: Journal for science and technology studies 15, 1, 7-32.

Hakala, Johanna & Niskanen, Pirjo & Kaukonen, Erkki (2002). Becoming International, Becoming European: EU Research Collaboration at Finnish Universities. Innovation - The European Journal of Social Sciences 15, 4, 357-379.

Kautonen, Mika (2002). Sistemas Regionales de Innovacion desde la Perspectiva de las Trayectorias Technologicas. In M. Olazaran & M. Gomez-Uranga (eds.). Sistemas Regionales de Innovacion. Publishing Service of the University of the Basque Country, Leioa, Bilbao.

Kautonen, Mika & Kolehmainen, Jari (2002). Mitä isot edellä, sitä pienet ja keskisuuret perässä? (SMEs in co-operation with higher education institutes). Korkeakoulutieto 1/2002, 33-36.

Kautonen, Mika & Kolehmainen, Jari & Koski, Pasi (2002). Yritysten innovaatioympäristöt. Tutkimus yritysten innovaatiotoiminnasta ja alueellisesta innovaatiopolitiikasta Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa (Firms' Innovation Milieus. A Study on Firms' Innovation Activities and on Regional Innovation Policies in Tampere and Central Finland Regions). TEKES, Teknologiakatsaus 120/2002, Helsinki.

Nieminen, Mika (2002). Laadun jäsennyksiä (Outlines of quality). Yhteiskuntapolitiikka 67, 1.

Sotarauta, M. & Kautonen, M. & Lähteenmäki, T. (2002). Tulevaisuustiedosta kilpailuetua. Teknologian ennakointikonsepti Pirkanmaalla (Future knowledge as competitive advantage. A concept of technology foresight in Tampere Region). Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente-julkaisuja 14/2002, Tampereen yliopisto.

Tulkki, Pasi (2002). Constructing a Life Sciences Cluster? Tilastokeskus, International Business Statistics: Economic Trends 1/2002.

Ylijoki, Oili-Helena (2002). Yliopisto-opiskelun hyveet ja paheet (Virtues and vices of university studies). In Sakari Ahola & Jussi Välimaa (eds.). Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa (Tribes, cultivation of the mind, and administration). Kasvatustieteiden tutkimuslaitos & Korkeakoulututkimuksen seura, Jyväskylä.

Ylijoki, Oili-Helena (2002). Humboldt kohtaa markkinavoimat (Humboldt meets market-forces). Tiedepolitiikka 27, 1, 41-54.

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 4.5.2016 14.46 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results