To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: research center for knowledge, science, technology and innovation studies tasti: publications:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
Research Center for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies TaSTI

Publications 2011

Alastalo, Marja (2011) Miten muodostui tahto tilastoida väestön elinoloja. Teoksessa Marja Alastalo & Maria Åkerman (toim.) Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Vastapaino, Tampere, 167-195. 

Alastalo, Marja & Åkerman, Maria (toim.) (2011) Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Vastapaino, Tampere.

Alastalo, Marja & Åkerman, Maria (2011) Tietokäytännöt ja hallinnan politiikka. Teoksessa Marja Alastalo & Maria Åkerman (toim.) Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Vastapaino, Tampere, 17-38.

Himanen, Laura, Muhonen, Reetta & Puuska, Hanna-Mari (2011) Yliopistotutkimuksen tuottavuuden mekanismit ja mittaaminen. Teoksessa Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen, Hanna-Mari Puuska, Nina Talola ja Otto Auranen (toim.) Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa, 10-15. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:12. Helsinki: Yliopistopaino.

Hoffman, David M., Babila Sama, Thomas, El-Massri, Ahmad, Korhonen, Marjaana & Raunio, Mika (2011): Parasta tiedettä, parasta tiedettä suomeksi – /ja englanniksi /–vai parhaat suomalaiset tieteentekijät? Teoksessa Lasonen, Johanna & Ursin, Jani (toim.) Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia. Suomen kasvatustieteellinen seura: Jyväskylä.

Hoffman David M., Raunio Mika, Korhonen Marjaana. (2011). Finnish Universities : Car Dealerships, Churches or Cultural Institutions?. Teoksessa Teixeira Pedro N., Dill David D. (toim.) Public Vices, Private Virtues? Assessing the Effects of Marketization in Higher Education. Rotterdam: Sense Publishers, 273-296.

Kaukonen, Erkki, Himanen, Laura, Muhonen, Reetta, Puuska, Hanna-Mari, Talola, Nina & Auranen, Otto (toim.) Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:2.

Liu, Ju (2011). Regional Institutional Environment and Its Impact on Intra-firm and Interorganizational Innovation Networks: A Comparative Case Study in China and Switzerland, CIRCLE working paper series: WP 2011/07, Sweden.

Liu Ju, Baskaran Angathevar, Mummo Muchie (2011). Global Recession and the National System of Innovation in China: ‘A Blessing in Disguise’? African Journal of Science, Technology, Innovation & Development, Vol. 3, No.4., pp:109-142.

Lyytinen, Anu & Marttila, Liisa & Ylijoki, Oili-Helena (2011) Yliopistojen tutkimustoiminnan profiilit - yksikkötason analyysi. Tiedepolitiikka 36:3, 7-20.

Muhonen, Reetta (2011): Opiskelua Humboldtin hengessä - ikääntyvien yliopistot yliopistollisuutta etsimässä. Teoksessa Lasonen, Johanna & Ursin, Jani (toim.) Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia. Suomen kasvatustieteellinen seura: Jyväskylä, 136–159.

Muhonen, Reetta & Puuska, Hanna-Mari (2011) Yliopistotutkimuksen rahoitusmuutokset ja tuottavuus. Teoksessa Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen, Hanna-Mari Puuska, Nina Talola ja Otto Auranen (toim.) Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa, 109-112. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:12. Helsinki: Yliopistopaino.

Muhonen, Reetta & Talola, Nina (2011) Suomalaisten yliopistojen tutkimustuottavuuden kehitys. Teoksessa Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen, Hanna-Mari Puuska, Nina Talola and Otto Auranen (toim.) Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa, 47-79. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:12. Helsinki: Yliopistopaino.

Sitaatioindeksityöryhmä II (Poropudas Olli, Auranen Otto, Leino Yrjö, Miettinen Maija, Muhonen Reetta, Nuutinen Anu, Puuska Hanna-Mari, Pölönen Janne) (2011). Sitaatioindeksityöryhmä II:n raportti: suomalaisten tutkimusorganisaatioiden Web of Science -julkaisut ja niiden vaikuttavuus vuosina 1990–2009. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:34.

Välimaa, Jussi, Ursin, Jani, Lasonen, Johanna, Aittola, Helena, Hoffman, David, Kärkkäinen, Katarzyna, Muhonen, Reetta, Piesanen, Ellen ja Volanen, Matti Vesa (2011) Koulutuksen ja yhteiskunnan välistä suhdetta kartoittamassa. Teoksessa Lasonen, Johanna & Ursin, Jani (toim.)  Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia. Suomen kasvatustieteellinen seura: Jyväskylä, 9-21.

Ylijoki Oili-Helena, Lyytinen Anu, Marttila Liisa. (2011). Different research markets : a disciplinary perspective. Higher Education 62 (6), 721-740.

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 25.9.2012 16.44 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results