To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: research center for knowledge, science, technology and innovation studies tasti: research: projects:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
Research Center for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies TaSTI

European state nobility and fatal problems: Imaginaries of the Finnish political and administrative elite in the European Union

Fatal problems in the form of the runaway global economy, environmental crisis, inequality and lack of security loom over our heads in the globalizing world. For smaller states, a route to a sustainable solution of such problems may be cooperation within political units such as the EU. The project studies how the field of action of the Finnish political and administrative elite responsible for the Finnish line in the EU or working for the EU is structured, how they themselves conceptualize the reality in which they act, whether they find the fatal problems important and possible to solve, and how they perceive the role of the EU in this. Statistics, policy documents, research literature, pamphlets and blogs are used to describe the objective structures of the field. The in-depth study of the ‘possible worlds’ in which the Finnish segment of the ‘European state nobility’ lives and how it relates to the fatal problems will be based on 40-60 extensive expert interviews of its members.

Valloilleen riistäytyneen talouden, ympäristökriisin, epätasa-arvon ja turvattomuuden kaltaiset kohtalokkaat ongelmat varjostavat elämäämme globalisoituvassa maailmassa. Suomen kaltaisille pienille valtioille yhteistyö EU:n kaltaisissa poliittisissa yksiköissä saattaa olla reitti ongelmien kestävään ratkaisemiseen. Projekti tutkii, kuinka Suomen EU-politiikasta vastaavan tai EU:ssa toimivan poliittisen ja hallinnollisen eliitin toimintakenttä on rakentunut, kuinka he itse käsitteellistävät todellisuuden, jossa toimivat, kokevatko he kohtalokkaat ongelman tärkeiksi ja mahdollisiksi ratkaista, ja kuinka he ymmärtävät EU:n roolin tässä. Tilastoja, politiikkadokumentteja, tutkimuskirjallisuutta, pamfletteja ja blogeja käytetään kentän objektiivisten rakenteiden kuvaamiseen. Syvälle luotaava tutkimus ’mahdollisesta maailmasta’, jossa ’eurooppalaisen valtioaatelin’ suomalainen segmentti elää ja tavasta, jolla se suhtautuu kohtalokkaisiin ongelmiin, perustuu sen 40 – 60 jäsenen syvähaastatteluun.

Project proposal financed by the Academy of Finland for years 2017 - 2021

Contact

Principal investigator: Professor Risto Heiskala. Institute for Advanced Social Research, FI - 33014 University of Tampere. risto.heiskala(at)uta.fi

Researchers:  Dr. Jari Aro. Institute for Advanced Social Research, FI - 33014 University of Tampere. jari.aro(at)uta.fi

 

Opinnäytteiden ohjaus / Thesis supervision

https://research.uta.fi/sosiologiangradut/risto-heiskala/

Publications

Policy Design in the European Union. An Empire of Shopkeepers in the Making? Risto Heiskala & Jari Aro (eds.) Palgrave, 2018. 

 

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 26.4.2018 13.53 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results