To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: wrc:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
WRC

New website launched (this website is no longer updated):
https://research.uta.fi/wrc-en/

Work Research Center (WRC) - Current Research Projects

WORK, WELL-BEING AND QUALITY OF LIFE

FLEXLIFE - Temporal flexibility of work and its effect on later work and family life (2014-2018)

Coordinator: Jouko Nätti
Funding: Academy of Finland

Kohtaavatko työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemykset hyvästä työntekijästä? Monimenetelmällinen tutkimus hyveistä ja odotuksista vaativassa ihmissuhdetyössä (2016-2017)

Coordinator: Mervi Ruokolainen
Funding: The Finnish Work Environment Fund

Organizational commitment and knowledge sharing in knowledge intensive organizations (2015–2016)

Coordinator: Tuula Heiskanen
Funding: The Finnish Work Environment Fund

Osa- ja määräaikainen työ ja myöhempi tulokehitys (2015-2016)

Koordinaattori: Jouko Nätti
Funding: Palkansaajasäätiö

Recovery from work stress: Integrating perspectives of work and environmental psychology (2012-2016)

Coordinators: Ulla Kinnunen and Kalevi Korpela
Funding: Academy of Finland

Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015-2017)

Coordinator: Jouko Nätti
Funding: The Finnish Work Environment Fund

Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa (2015-2018)

Consortium: University of Tampere and Finnish Institute of Occupational Health 
Coordinator: Johanna Ruusuvuori

Work, in/equality and public policy. WIP (2015-2021)

Coordinator: Jouko Nätti is senior member of the research team, project leader Matti Tuomala
Funding: Academy of Finland, Strategic Research Council

Working hours, health, well-being and participation into working life (WOW). Creating new working time models and solutions to Nordic countries (2015-2020)

Coordinator: Tampereen yliopistossa: Jouko Nätti
Consortium: Finnish Institute of Occupational Health and Scandinavian universities
Funding: NordForsk

 

POWER RELATIONSHIPS IN WORKING LIFE AND GENDER

Gendering practices and agreements in new work (2016–2018)

Coordinator: Tuija Koivunen
Funding: The Finnish Work Environment Fund

Y-sukupolvea etsimässä. Nuoret, työ ja tulevaisuus (2015-2018)

Coordinator: Päivi Korvajärvi
Funding: Kone Foundation

 

LABOUR MARKETS AND USE OF LABOUR FORCE

Chronic unemployment in Germany and Finland (2015-)

Consortium: University of Tampere, Institute of Employment Research, Nürnberg
Researcher: Simo Aho

Economic crises, well-being at work and career development (2015-2017)

Coordinator: Pasi Pyöriä

Irtisanottujen työurat (2012-2016)

Project manager: Pertti Koistinen
Funding: The Finnish Work Environment Fund and KELA

Maahanmuuttajien osallistuminen työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja menestys työmarkkinoilla (2015-2016)

Coordinators: Simo Aho, Ari Mäkiaho
Funding: Ministry of Employment and the Economy

Towards a Two-speed Finland? Longer Working Life, Retirement Pathways and Inequality (2015-2017)

Coordinator: Pirjo Nikander
Funding: Kone Foundation ja The Finnish Work Environment Fund

Työpolitiikan vaikuttavuus ja vaihtoehdot. Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta (TYVA) (2014-2016)

Coordinators: Simo Aho, Ari Mäkiaho
Funding: Prime Minister's Office

Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (TYPYKE) (2015-2016)

Coordinator: Simo Aho
Funding: Prime Minister's Office

 

WORK COMMUNITIES, CHANGE AND DEVELOPMENT

Organisaatioon sitoutumisen ja työn imun esteet ja edellytykset -vertailututkimus suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivissa yksiköissä (2016-2018)

Coordinators: Harri Melin and Tiina Saari
Funding: The Finnish Work Environment Fund

Productivity and competitive strength through joy of working and well-being (2016-2017)

Coordinator: Sirpa Syvänen
Consortium:University of Tampere, Seinäjoki University of Applied Sciences, Tampere University of Applied Sciences, Savonia University of Applied Sciences

Funding: ESR

Kehittämistyön sparraus Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma KunTekossa (2015-2019)

Coordinator: Sirpa Syvänen

Hyvän elämän mahdollistajat, HELMA-hanke (2015-2017)

Coordinator: Sirpa Syvänen
Funding: Tekes

Management practices, economic performance, innovation and well-being at work (MEADOW II) (2015-2016)

Coordinator: Simo Aho
Funding: Tekes

Robots and the Future of Welfare Services (ROSE) (2016-)

Coordinator: Pertti Koistinen
Funding: Academy of Finland

 
Visiting address: Kalevantie 5, Linna 5. floor
Mailing address: WRC, School of Social Sciences and Humanities
FI-33014 University of Tampere, Finland
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 17.10.2018 8.34 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results