Sisältöön
tampereen yliopisto: faculty of social sciences: studies: disciplines: history: history staff:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
History
In English
Hietala, Marjatta

Marjatta Hietala

FT, VTK, Yleisen historian professori, emerita

President, International Committee of Historical Sciences (CISH)

Huone: Pinni B 3046
Puhelin: +358 50 562 0839
Sähköposti: marjatta.hietala@uta.fi
Curriculum Vitae

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:
Kaupunkihistoria
Innovaatioiden leviämisen tutkimus
Tieteen historia
Aate- ja oppihistoria, kulttuurihistoria
Historian tutkimusmenetelmät

Julkaisuja:

Kaupunkihistoria, tieteen historia ja innovaatioiden leviäminen
 • Hietala Marjatta, Bell Marjatta, Helsinki - The Innovative City. Historical Perspectives. SKS 2002.
 • Marjatta Hietala, Tutkimuksen rahoitus ja kansainväliset yhteydet, Suomen Tieteen Historia 4. Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulta lähtien , (toim. Päiviö Tommila, Allan Tiitta) WSOY 2002, 492-509, 525-561.
 • Marjatta Hietala & Lars Nilsson (eds.with an introduction) Women in towns. The Social Position of Urban Women in a Historical Context, SHS 1999.
 • Marjatta Hietala, Services and Urbanization at the Turn of the Century. The Diffusion of Innovations. Studia Historica 23, SHS 1987.
 • Marjatta Hietala, Innovaatioiden ja kansainvälistymisen vuosikymmenet, Tietoa, taitoa asiantuntemusta. Helsinki eurooppalaisessa kehityksessä 1875-1917 I-III. Historiallinen Arkisto 99:1/SHS, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1992:2:1, 1992.
Historian metodologia, aatehistoria ja sosiaalihistoria
 • Marjatta Hietala, From Race Hygiene to Sterilization: The Eugenics Movement in Finland. In: Eugenics and the the Welfare State. Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland, eds. Gunnar Broberg and Nils Roll-Hansen, Michigan University Press 1996, 195-258.
 • Marjatta Hietala (& Kristiina Graae), Suullista historiaa. Veteraanikansanedustajat haastateltavina. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä I. Eduskunnan kirjasto 1994.
 • Eino Jutikkala - Marjatta Hietala, Kokkola - Gamlakarleby. Scandinavian Atlas of Historic Towns, New Series No 1, Finland. SHS - Odense University Press 1990.
 • Aira Kemiläinen - Marjatta Hietala - Pekka Suvanto (toim.) Mongoleja vai germaaneja - rotuteorioiden suomalaiset. Historiallinen Arkisto 86, 1985, jossa seuraavat artikkelit Marjatta Hietala: Rotuhygienia, 105-162, Suomalaisen naistyypin etsiminen, 421-446.
 • Marjatta Hietala (& Kari Myllys, toim.) Tutkijan tilastolliset tiedonlähteet. Helsinki 1982.
 • Marjatta Hietala, Der neue Nationalismus in der Publizistik Ernst Jüngers und des Kreises um ihn 1920-1933. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser B, Tom 194, Helsinki 1975. (Väitöskirja)
Tieteelliset artikkelit referee-julkaisuissa
 • Marjatta Hietala, Transfer of German and Scandinavian Administrative Knowledge: Examples from Helsinki and the Association of Finnish Cities, 1870-1939, in Formation and Transfer städtischen Verwaltungswissens, Hrs Nico Randeraad, Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte 15, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2003,109-130.
 • Marjatta Hietala, Tutkijoiden verkostoista yliopistojen vaihtosuhteisiin ­ kansainvälisten yhteyksien kehittyminen, teoksessa Suomen tieteen vaiheet, toim. Päiviö Tommila ja Aura Korppi-Tommola. Helsinki, Yliopistopaino 2003, 127-142.
 • Marjatta Hietala. Minne menet historiantutkimus? Historiantutkimuksen tila ja tulevaisuus, Historiallinen aikakauskirja 100 vuotta, Historiallinen aikakauskirja 1/2003,105-112.
 • Marjatta Hietala, Fear of Fires. Impact of Fires on Towns in Finland at the Beginning of the 19th Century, Cities and Catastrophes. Villes et catastrophes. Coping with Emergency in European History. Réactions face à l´urgence dans l´histoire européenne, Geneviève Massard-Gilbaud, Harold L. Platt, Dieter Schott (eds.), Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2002, 141-162.
 • Marjatta Hietala, Urban history in Finland. teoksessa: City of Helsinki Urban Facts /Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu Quarterly/Kvartti 3/2002, 14-17.
 • Marjatta Hietala, Foundation of Libraries in the Historical Context, teoksessa: Finnish Public Libraries in the 20th Century, ed. Ilkka Mäkinen, Tampere University Press 2001, 7-19.
 • Marjatta Hietala, Mitä tutkia ja miten?, teoksessa: Historioitsijan arki & tutkimuksen prosessi, toim. Sari Autio, Sari Katajala-Peltomaa & Ville Vuolanto, Vastapaino 2001, 15-28.
 • Marjatta Hietala, Stadtfreiheit und Kulturaustausch als Konstanten im Wesen der Stadt? Zusammenfassende Bemerkungen, teoksessa: Die Stadt im Europäischen Nordosten. Kulturbeziehungen von der Ausbreitung des Lübischen Rechts bis zur Aufklärung, hrsg. von Robert Schweitzer und Waltraud Bastman-Bühner, Aue-Stiftung, Helsinki und Lübeck 2001, 319-334.
 • Marjatta Hietala, Katastrofit kaupungeissa - historiallinen näkökulma, teoksessa AcademiaScientiarum Fennica/Suomalainen tiedeakatemia. Vuosikirja 2000, Suomalainen tiedeakatemia 2001, 195-208.
Muita julkaisuja
 • Eurocities verkkokurssi:
  Urban Growth, http://blackboard.eur.nl/
  Infrastructures, http://blackboard.eur.nl/
 • Artikkeleita Kansallisbiografiassa: Marjatta Hietala, Friberg Maikki. In: 100 faces from Finland: a biographical kaleidoscope. Helsinki 2000.
 • Kansallisbiografia verkossa. 10 artikkelia.
 • Marjatta Hietala, Opiskelupaikkana Berliini suomalaisten naisopiskelijoiden Maikki Fribergin ja Agnes Sjöbergin kokemana, Meillä Euroopassa. Juhlakirja professori Päivi Setälälle 20.1.2003. Otava. Keuruu 2003, 193-207.
 • Marjatta Hietala, Historia ja yhteiskuntaoppi, oppi osaamiseksi ­ Tieto tulokseksi. Ylioppilastutkinnon 150-vuotisjuhlaseminaari. toim Aatos Lahtinen ­ Lea Houtsonen, Helsinki 2003.
 • Marjatta Hietala, perheen merkitys - historiallinen näkökulma. Kokeneet Viisaat. Perhe, voima ja vahvuus 20.9.2001. Tulevaisuusvaliokunta, toim Paavo Löppönen. Studia Parlamentaria 2002, 3-12.
 • Marjatta Hietala, Evakkopolulla. Mikrohistoriallinen katsaus Viipurin läänin Johanneksen pitäjän Kaijalan kylän naisten selvitymistarinaan. Teoksessa: Ihmisiä, ilmiöitä ja rakenteita historian virrassa, eds. Jukka Korpela, Tapio Hämynen and Arto Nevala, Festschrift for Professor Antero Heikkinen. Studia Karelica Humanistica 16, Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 2001, 245-256.
CV ja pidempi julkaisuluettelo pdf-muodossa.
Longer CV and list of publications in pdf-format.

Tutkimushankkeita:
 
History, Faculty of Social Sciences
Pinni B, FI-33014 University of Tampere
tel. +358 (0)3 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.3.2012 13.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti