To page body
university of tampere: faculty of social sciences: studies: disciplines: history: history staff:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
History
Suomeksi
Harjula, Minna

Minna Harjula

Ph.D., Title of Docent

University Researcher

Room: B3090
Phone: 050 318 6079
e-Mail: minna.harjula@uta.fi

Erityiset tutkimus- ja opetusalat/ Current Research and Fields of Supervision:

hyvinvointivaltio, terveys, kansalaisuus, kokemus / welfare state, health, citizenship, experience

Julkaisuja / Major publications:

 • Towards Universal Health Services? Healthcare and the Construction of the Welfare State in Finland. Revue Historique Nordique 23/2018,141-155.
 • Hoitoonpääsyn hierarkiat. Terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 1900-luvulla. Tampere: TUP, 2015.
 • Health Citizenship and Access to Health Services: Finland 1900-2000. Social History of Medicine 29 (3) 2016, 573-589.
 • Köyhät ja kipeät: sosiaalinen kansalaisuus ja terveyspalveluiden saatavuus Suomessa 1900-luvulla. Teoksessa Forssén Katja et al (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?. Kuopio: UNIpress 2012, 31-53.
 • Köyhä, kelvoton, kansalainen? Köyhäinapu yleisen äänioikeuden esteenä Suomessa. Janus 18 (1) 2010, 4-19.
 • Excluded from Universal Suffrage: Finland 1906-1917. Teoksessa Irma Sulkunen, Seija-Leena Nevala-Nurmi, Pirjo Markkola (toim.) Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reform. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2009, 106-119.
 • Suurlakon tyttäret. Teoksessa Pertti Haapala et al. (toim.) Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Teos 2008, 121-136.
 • Terveyden jäljillä. Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla. Tampere University Press, Tampere 2007, 168 s.
 • Kelvoton valtiokansalaiseksi? Yleisen äänioikeuden rajoitukset ja äänioikeusanomukset Suomessa 1906-1917. Historiallinen Aikakauskirja 4/2006, 368-381.
 • Tehdaskaupungin takapihat: Ympäristö ja terveys Tampereella 1880-1939. Tampereen Historiallisen Seuran julkaisuja XVII. Tampereen Historiallinen Seura, Tampere 2003, 225 s.
 • Vaillinaisuudella vaivatut. Vammaisuuden tulkinnat suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle. SHS, Bibliotheca Historica 15, Helsinki 1996. (Väitöskirja).

Tutkimushankkeita / Research projects:

 • Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) tutkijajäsen/Member of the Finnish Centre of Excellence in History of Experiences HEX

 
History, Faculty of Social Sciences
Pinni B, FI-33014 University of Tampere
tel. +358 (0)3 355 111
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 8.3.2012 13.06 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results