Sisältöön
tampereen yliopisto: faculty of social sciences: studies: disciplines: history: history staff:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
History
In English

Riikka Miettinen

FT

Tutkijatohtori

Huone: Pinni B 3098
Vastaanotto: Sopimuksen mukaan
Puhelin: 050 4377345
Sähköposti: riikka.miettinen@uta.fi

Tutkijatohtori Kokemuksen historian huippuyksikössä (Centre of Excellence in History of Experiences, HEX).

Vuosina 2017–2019 myös Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa ”Vammaisuuden vaiettu historia. Identiteetti, osallisuus, yhteiskunta”. Lisätietoja: http://www.vammaishistoria.fi/

Muuta tieteellistä toimintaa:
http://uta-fi.academia.edu/RiikkaMiettinen


Erityiset tutkimusalat

Uuden ajan alun (n. 1500-1800) Suomi ja Ruotsi
Mielisairaiden ja vammaisten historia
Maaseudun tilattomat
Vaivaishoidon historia
Itsemurhien historia
Oikeus- ja rikoshistoria
Tuomiokirjat
Suurvalta-ajan sosiaali-, kulttuuri- ja uskontohistoria


Julkaisuja valikoidusti

Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Toim. Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi. SKS, Historiallisia tutkimuksia 278, 2018.

Vaivaiset ja työkyvyttömät uuden ajan alun maaseudulla. Teoksessa Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Toim. Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi. SKS, 2018, 284-340.

Maaseudun itselliset ja ”inhyses” hallinnollisena kategoriana. Teoksessa Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Toim. Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi. SKS, 2018, 205-263.

’’Lord, have mercy on me’’. Spiritual Preparations for Suicide in Early Modern Sweden.’ Teoksessa Dying Prepared in Medieval and Early Modern Northern Europe. Toim. Anu Lahtinen & Mia Korpiola. Brill: Northern World, 2017, 160–186.

Hullut, pahat, olosuhteiden uhrit? Eettiset kysymykset itsemurhien historian tutkimuksessa. Teoksessa Historiantutkimuksen etiikka. Toim. Satu Lidman, Anu Koskivirta & Jari Eilola. Gaudeamus, 2017, 139–162.

Suicide in Seventeenth-Century Sweden: The Crime and Legal Praxis in the Lower Courts. Painamaton väitöskirja. Tampereen yliopisto: Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Historian tutkinto-ohjelma 2015.

Oman käden kautta – Itsemurhan historian merkitys. Teoksessa Mitä väliä on historialla? Marko Nenosen juhlakirja. Toim. Tiina Miettinen & Raisa Toivo. Tampere: Tampere University Press, 2016, 155-174.

On Suicides Today and in Seventeenth-Century Sweden and Finland. Thanatos, vol. 4, no. 2 (2/2015: Theme issue: Images of Afterlife), 93‒95.

Gendered Suicide in Early Modern Sweden and Finland. Teoksessa Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. Eds. Marianna Muravyeva & Raisa Maria Toivo. Routledge: Routledge Research in Gender and History, 2013, 173-190.

Fear and Loathing? Suicide and the Treatment of the Corpse in Early Modern Austria and Sweden. (with Evelyne Luef). Frühneuzeit-Info, vol. 23, no. 1-2 (Special issue: The Use of Court Records and Petitions 23/2012), 105-118.

Itsemurhan rituaalisen rankaisemisen merkitykset uuden ajan alun Ruotsissa ja Suomessa. Thanatos (Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura), vol 1., no. 1 (1/2012), artikkelinumero 3.

Vampulan Paukkion tilan tragedia suurten kuolonvuosien alla. Paukkion talonpoikaissuvun vaiheita 1600-luvun jälkipuoliskolla ja vuosisadan vaihteessa. Genos. Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja, vol. 80, no. 1 (1/2009), 4–12.

’’Metsään vietäväksi ja roviolla poltettavaksi’’ – Itsemurhan käsittely Lounais-Suomen maaseudun käräjillä 1600-luvulla. Ennen ja nyt – historian tietosanomat, 1/2009. 
History, Faculty of Social Sciences
Pinni B, FI-33014 University of Tampere
tel. +358 (0)3 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.3.2012 13.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti