To page body
university of tampere: faculty of social sciences: studies: disciplines: history: history staff:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
History
Suomeksi

Riikka Miettinen

Ph.D.

Postdoctoral Researcher

Room: Pinni B 3098
Admittance: By appointment
Phone: 050 4377345
e-Mail: riikka.miettinen@uta.fi

Postdoctoral researcher at the Centre of Excellence in History of Experiences (HEX).

Between 2017 and 2019 also in a project on disability history, funded by the Kone Foundation. More information and blog (in Finnish): http://www.vammaishistoria.fi/

Information about other scientific activities:
http://uta-fi.academia.edu/RiikkaMiettinen


Research interests and specialities

Early modern history, esp. Sweden and Finland
History of insanity and disability
The rural landless
History of poor relief
History of suicides
Legal history
Court records


Publications incl.

Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800. Eds. Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi. The Finnish Literature Society, 2018.

Vaivaiset ja työkyvyttömät uuden ajan alun maaseudulla. In Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Eds. Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi. The Finnish Literature Society, 2018, 284-340.

Maaseudun itselliset ja ”inhyses” hallinnollisena kategoriana. In Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Eds.. Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi. The Finnish Literature Society, 2018, 205-263.

’’Lord, have mercy on me’’. Spiritual Preparations for Suicide in Early Modern Sweden.’ In Dying Prepared in Medieval and Early Modern Northern Europe. Eds. Anu Lahtinen & Mia Korpiola. Brill: Northern World, 2017, 160–186.

Hullut, pahat, olosuhteiden uhrit? Eettiset kysymykset itsemurhien historian tutkimuksessa.’ In Historiantutkimuksen etiikka. Eds. Satu Lidman, Anu Koskivirta & Jari Eilola. Gaudeamus, 2017, 139–162.

Ph.D. Thesis: Suicide in Seventeenth-Century Sweden: The Crime and Legal Praxis in the Lower Courts. University of Tampere: The School of Social Sciences and Humanities: History, 2015.

Oman käden kautta – Itsemurhan historian merkitys. In Mitä väliä on historialla? Marko Nenosen juhlakirja. Eds. Tiina Miettinen & Raisa Toivo. Tampere: Tampere University Press, 2016, 155-174.

On Suicides Today and in Seventeenth-Century Sweden and Finland. Thanatos, vol. 4, no. 2 (2/2015: Theme issue: Images of Afterlife), 93‒95.

Gendered Suicide in Early Modern Sweden and Finland. In Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. Eds. Marianna Muravyeva & Raisa Maria Toivo. Routledge: Routledge Research in Gender and History, 2013, 173-190.

Fear and Loathing? Suicide and the Treatment of the Corpse in Early Modern Austria and Sweden. (with Evelyne Luef). Frühneuzeit-Info, vol. 23, no. 1-2 (Special issue: The Use of Court Records and Petitions 23/2012), 105-118.

Itsemurhan rituaalisen rankaisemisen merkitykset uuden ajan alun Ruotsissa ja Suomessa. Thanatos (Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura), vol 1., no. 1 (1/2012), artikkelinumero 3.

Vampulan Paukkion tilan tragedia suurten kuolonvuosien alla. Paukkion talonpoikaissuvun vaiheita 1600-luvun jälkipuoliskolla ja vuosisadan vaihteessa. Genos. Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja, vol. 80, no. 1 (1/2009), 4–12.

’’Metsään vietäväksi ja roviolla poltettavaksi’’ – Itsemurhan käsittely Lounais-Suomen maaseudun käräjillä 1600-luvulla. Ennen ja nyt – historian tietosanomat, 1/2009.



 
History, Faculty of Social Sciences
Pinni B, FI-33014 University of Tampere
tel. +358 (0)3 355 111
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 8.3.2012 13.06 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results