To page body
university of tampere: faculty of social sciences: studies: disciplines: history: history staff:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
History
Suomeksi
Nevala, Seija-Leena

Seija-Leena Nevala

PhD

Researcher

Room: PinniB 3047
Phone: (03) 050 318 6241
e-Mail: seija-leena.nevala@uta.fi

Erityiset tutkimus- ja opetusalat / Current Research and Fields of Supervision:
Nais- ja sukupuolihistoria 1900-luvulla, mikrohistoria, perhehistoria, sukupuolihistorian tutkielmaryhmä /
Gender History in the 20th century, Microhistory, Family History, Gender history research group

Julkaisuja / Major publications:

  • Lottatytöt ja sotilaspojat, yhdessä Ilkka Levän kanssa, Minerva Kustannus, Helsinki 2007 (tulossa/forthcoming).
  • Girls and Boys in the Finnish Voluntary Defence Movement, Ennen ja Nyt 3/2006.
  • Nuoria maanpuolustajia vai suomalaisia lapsisotilaita? Historiallinen aikakauskirja 104: 2/2006.
  • Pikkulotat ja Suojeluskuntapojat kansakuntaa rakentamassa. In Nuoruuden vuosisata - Suomalaisen nuorison historia. Toim. Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen, SKS, Helsinki 2003.
  • The Lotta Svärd Organisation and Gender Difference in Rural Finland. In Rustica Nova. The New Countryside and Transformations in Operating Environment. Edited by Kalle Pihlainen and Erik Tirkkonen, Publications of the Institute of History nr. 17, University of Turku, Turku 2002.
  • Kansakunta pienoiskoossa - Lotta- ja Suojeluskuntaperhe. Teoksessa Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Toim. Tuula Gordon ja Kirsti Lempiäinen, Vastapaino, Tampere 2002.
  • Lotta Svärd Suomussalmen paikallisosasto 1921-1944. Teoksessa Suomussalmi Sodissa, toim. Pekka Keränen, Kajaani 2000.
  • Lotta Svärd-organisationen och den agrara offentligheten. Föreställningar om kön. Ett genusperspektiv på jordbrukets modernisering. Red. Kirsti Niskanen, Stockholm 1998.

Tutkimushankkeita / Research projects:
Väitöskirjatyö Lotta Svärd- ja suojeluskuntaperheestä vuosina 1918-1944. /
Ph.D Thesis Gender and Generation in the Voluntary Defence Movement in Finland 1918-1944.

 
History, Faculty of Social Sciences
Pinni B, FI-33014 University of Tampere
tel. +358 (0)3 355 111
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 8.3.2012 13.06 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results