To page body
university of tampere: faculty of social sciences: studies: disciplines: history: history staff:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
History
Suomeksi
Sarsila, Juhani

Juhani Sarsila

PhD, lecturer, Title of Docent

Room: Pinni B 3061
Admittance: wed 14-15
Phone: 050 318 6211
e-Mail: juhani.sarsila@uta.fi
Publications:
 • Some Aspects of the Concept of Virtus in Roman Literature until Livy. Studia Philologica Jyväskyäensia 16. Diss. Jyväskylä 1982. 148 pp.
 • Historian väärennöksiä ja väärentämisen historiaa. Toinen, korjattu ja laajennettu laitos. Helsinki 1988. 232 s.
 • Daniel Juslenius, Suomalaisten puolustus [Vindiciae Fennorum]. Suomentanut sekä johdannon ja selitykset kirjoittanut Juhani Sarsila. SKS, Karisto, Hämeenlinna 1994, 104 s.
 • Avgrunnens datter. Randbemerkninger til Jostein Gaarders Sofies verden. Nordistica Tamperensia. Bidrag till nordisk litteratur (red. av Antti J. Pitkänen). Tammerfors 1995, 107-120.
 • Humanismin eetos. Teoksessa: mieli, merkitys ja ymmärtäminen. Yhdeksän puheenvuoroa humanismista Tampereella 1994. Toim. Yrjö Varpio ja Anne Järvinen. Tampere 1995, 35-49.
 • Truth in Hell- Lie on Earth. Teoksessa: Aspekteja. Toim. Natalia Baschmakoff, Arja Rosenholm ja Hannu Tommola. Slavica Tamperensia V. Tampere 1996, 277-287.
 • Basileides eli Hegel antiikissa? - Teoksessa: Luonto toisena. Toinen luontona. Kirjoituksia Lauri Mehtosen 50-vuotispäivän kunniaksi. Tampereen yliopisto 1996 (päätoim. Timo Klemola), 243-259.
 • Boethius, Filosofian lohdutus. Vastapaino. Gummerus, JKL, 2001, 188 s.
 • Scripta serenissima. Retorisia esseitä. Tekstejä toiselta vuosituhannelta. 3:s korjattu, parannettu laitos. Tampereen yliopiston filologian laitos II. Cityoffset, Tampere 2001, 208 s.
 • Bitter Lemons. Eulogy of Love and Cyprus. Tampere University Press (Cityoffset, Tampere), 2002, xii + 28 pp.
 • Daniel Juslenius, Suomen onnettomuus. De miseriis Fennorum. Toimitus, suomennos, johdanto, jälkisanat Juhani Sarsila. Juvenes Print. niin & näin -lehden filosofinen julkaisusarja. Tampere 2004, 171 s.
 • A Short History of Manliness. Outlines of "Virtus" in Roman Republican Literature until Livy. Tampere 2005. 286 pp.
 • Being a Man. The Roman 'Virtus' as a Contribution to Moral Philosophy. European Studies in the History of Science and Ideas. Edited by G. Gimpl and Juha Manninen. Vol. 14. Peter Lang GMBH, Frankfurt am Main etc. 2006. 245 pp.
 • Efeseon Herakleitos: filolosofian komeus ja kurjuus. Teoksessa: Ajattele - jos uskallat. Filosofi Toivo Salosen 60-vuotisjuhlakirja. Toim. Seppo I Sotasaari. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi 2009, 42-67.
 • Vladimir Uljanov - latinisti ja Rooman tsaari. Teoksessa: Korkeempi kaiku. Sanan magiaa ja puheen poetiikkaa (toim. Seppo Knuuttila ja Ulla Piela). SKS. Helsinki 2009, 40-59.
 • Ne mainiot helleenit. Tarinoita antiikin Kreikasta / The Good Old Hellenes / Tales from Ancient Greece / Hellenes illi eximii. Anecdota antiqua Graeca (yhdessä Maija-Leena Kallelan kanssa). Musiikin, kulttuurin ja taiteen edistämisyhdistys. Jyväskylä 2010, 141 ss.
 • Melancholica : poleemisia esseitä, Tampere University Press, Tampere 2013, 346 ss.
 • Eläytymisen metodi. Oswald Spenglerin historianfilosofiaa. Teoksessa: Ajatuksia tutkimiseen. Metodisia lähtökohtia. Toimittaneet Toivo Salonen & Seppo I Sotasaari. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi 2015, 64-105
 
History, Faculty of Social Sciences
Pinni B, FI-33014 University of Tampere
tel. +358 (0)3 355 111
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 8.3.2012 13.06 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results