To page body
university of tampere: faculty of social sciences: studies: degree programmes: degree programme in social work: research: issues of substance abuse:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
Degree Programme in Social Work

Issues of substance abuse

Publications

 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1990 |

2015

Saarnio, P. (2015) Mikä toimii psykososiaalisessa päihdehoidossa? [What works in psychosocial substance abuse treatment?]. Yhteiskuntapolitiikka 80 (2), 194.

Saarnio, P. Kuusisto, K. & Artkoski, T. (in press) Päihdeasiakkaan profiili: kuvaileva tutkimus avopäihdehoidon asiakkaista [A descriptive study on Finnish outpatient clients treated for substance abuse]. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti.

2013

Saarnio, P. (2013) Miesalkoholistien kuolleisuus laitoshoidon jälkeen [Mortality in male alcoholics after inpatient treatment]. Tulokset kahdenkymmenenneljän vuoden seurannasta [Results of a 24-year follow-up]. Yhteiskuntapolitiikka 78 (4), 395-401.

Kuusisto, K. & Artkoski, T. (2013) The female therapist and the client's gender. Clinical Nursing Studies 1 (3), 39-56.

Artkoski, T. & Saarnio, P. (2013) Therapist’s gender, femininity and masculinity: Impact on attitudes toward clients in substance abuse treatment. Journal of Addiction (Open access).

2012

Knuuttila, V. Kuusisto, K. Saarnio, P. & Nummi, T. (2012) Early working alliance in outpatient substance abuse treatment: Predicting substance use frequency and client satisfaction. Clinical Psychologist 16 (3), 123-135. [see the abstract]

Knuuttila, V. Kuusisto, K. Saarnio, P. & Nummi, T. (2012) Effect of early working alliance on retention in outpatient substance abuse treatment. Counselling Psychology Quarterly 25 (4), 361-375. [see the abstract]

Artkoski, T. & Saarnio, P. (2012) Therapist effects in substance abuse treatment: A naturalistic study. Journal of Substance Use 17 (5-6), 456-467. [see the abstract]

Kuusisto, K. (2012) Spontaani toipuminen [Spontaneous recovery]. In: J. Heinonen (toim.), Kuin kala verkossa: ihminen ja alkoholi. Helsinki: Prometheus Kustannus.

Kuusisto, K. & Saarnio, P. (2012) Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa [Effectiveness of substance abuse treatment in light of common factors]. Katsaus projektin tuloksiin [A review on the results of the project]. Yhteiskuntapolitiikka 77 (3), 290-301.

Artkoski, T. Kuusisto, K. & Saarnio, P. (2012) Terapeutin vaikutus päihdehoidon toimivuuteen [Therapists' impact on the effectiveness of substance abuse treatment]. Systemoitu katsaus 2000-luvun tutkimuksiin [A systematic review]. Psykologia 47 (1), 38-55.

2011

Ruisniemi, A. Saarnio, P. & Tolonen, K. (2011) Päihdetyöntekijöiden uranvalinta [Career choices in substance abuse treatment]. Perheterapia 27 (4), 18-24.

Saarnio, P. (2011) Therapist’s preference on motivational interviewing and its relationship to interpersonal functioning and personality traits. Counselling Psychology Quarterly 24 (3), 171-180. [see the abstract]

Kuusisto, K. Knuuttila, V. & Saarnio, P. (2011) Clients' self–efficacy and outcome expectations: Impact on retention and effectiveness in outpatient substance abuse treatment. Addictive Disorders & Their Treatment 10 (4), 157-168. [see the abstract]

Saarnio, P. (2011) Therapists’ big five personality traits and interpersonal functioning in the substance abuse field: A cluster–analytic study. Journal of Substance Use 16 (5), 348-358. [see the abstract]

Knuuttila, V. Kuusisto, K. & Saarnio, P. (2011) Client characteristics and therapist style: A combined analysis of impact on retention and effectiveness in outpatient substance abuse treatment. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 28 (4), 321-338. [see the abstract]

Kuusisto, K. Knuuttila, V. & Saarnio, P. (2011) Pre–treatment expectations in clients: Impact on retention and effectiveness in outpatient substance abuse treatment. Behavioural and Cognitive Psychotherapy 39 (3), 257-271. [see the abstract]

Saarnio, P. (2011) The relationship between general therapeutic orientation, big five personality traits and interpersonal functioning in substance abuse therapists: An explorative study. Addictive Disorders & Their Treatment 10 (1), 29-36. [see the abstract]

Kuusisto, K. Artkoski, T. & Saarnio, P. (2011) Päihdehoidon naistyöntekijä ja asiakkaan sukupuoli [Female therapist and client's gender in substance abuse treatment]. Naistutkimus 24 (1), 30-42.

2010

Kuusisto, K. (2010) Kolme toipumisreittiä [Three routes to recovery]. Yhteiskuntapolitiikka 75 (3), 330-334.

Saarnio, P. (2010) Big five personality traits and interpersonal functioning in female and male substance abuse therapists. Substance Use & Misuse 45 (10), 1463-1473. [see the abstract]

Saarnio, P. (2010) Personality traits and interpersonal functioning in substance abuse therapists with and without personal recovery status. Alcoholism Treatment Quarterly 28 (4), 451-463. [see the abstract]

Kuusisto, K. (2010) Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen [Three routes to recovery from alcoholism]. Tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa [A study on change through professional treatment, mutual help and spontaneous recovery]. Tampere: University of Tampere (doctoral dissertation).

2009

Saarnio, P. (2009) Suomalaisen päihdetyöntekijän muotokuva [Portrait of a Finnish substance abuse therapist]. Yhteiskuntapolitiikka 74 (6), 632-643.

Kuusisto, K. (2009) Päihderiippuvuudesta toipumisen eri reitit [Different routes to recovery from substance abuse]. In: T. Tammi, M. Aalto & A. Koski-Jännes (toim.), Irti päihdeongelmista. Tutkimuksia ehkäisyn ja hoidon menetelmistä. Helsinki: Edita.

Saarnio, P. (2009) Psykososiaalisen päihdehoidon tutkimus [Research on psychosocial treatment of substance abuse: A review]. In: T. Tammi, M. Aalto & A. Koski-Jännes (toim.), Irti päihdeongelmista. Tutkimuksia ehkäisyn ja hoidon menetelmistä. Helsinki: Edita.

Saarnio, P. (2009) Kun jalat vievät viinakauppaan – pohdintoja riippuvuudesta ja toipumisesta [When legs take with you to liquer store – thinking about addiction and recovery]. In: K. Kaipio & A. Ruisniemi (toim.), Ihan oikea ihme. Kirjoituksia päihdetyöstä. Hyvinkää: Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyhdistys.

2008

Koski-Jännes, A. Riittinen, L. & Saarnio, P. (2008) Kohti muutosta: motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin [Toward change: methods to motivate clients with substance abuse and behavioral problems]. Helsinki: Tammi.

Saarnio, P. & Knuuttila, V. (2008) Readiness to change profiles in two different groups of alcohol–other drug abusers in the United States and Finland. Alcoholism Treatment Quarterly 26 (3), 333-346. [see the abstract]

2007

Saarnio, P. & Knuuttila, V. (2007) A study of readiness to change profiles in alcohol and other drug abusers. Journal of Addictions Nursing 18 (3), 117-122. [see the abstract]

Saarnio, P. & Knuuttila, V. (2007) Muutosvalmius kahdessa erilaisessa päihdehoitopopulaatiossa [Substance abusers' readiness to change in two different treatment populations]. Psykologia 42 (2), 113-120.

Kekoni, T. (2007) Kannabiksen käyttö, yhteiskunnallinen reagointi ja siihen vastaaminen [The use of cannabis, societal reaction and responses to it]. Kannabisaktivistien näkökulma [The perspective of cannabis activists]. Tampere: University of Tampere (doctoral dissertation).

2006

Saarnio, P. & Knuuttila, V. (2006) Tutkimus päihdeongelmaisten muutosvalmiusprofiileista [A study of readiness to change profiles in substance abusers]. Yhteiskuntapolitiikka 71 (1), 33-40.

Ruisniemi, A. (2006)  Minäkuvan muutos päihderiippuvuudesta toipumisessa [The change in self-concept during recovery from substance abuse]. Tutkimus yhteisöllisestä päihdekuntoutuksesta [A research about therapeutic community]. Tampere: University of Tampere (doctoral dissertation).

2005

Saarnio, P. (2005) Alkoholistien kuolleisuus – tulokset kuudentoista vuoden seurannasta [A sixteen–year mortality study of alcoholics]. Duodecim 121 (19), 2099-2103.

Saarnio, P. (2005) Viisi välähdystä päihdetutkimukseen [Five insights into the substance abuse research]. FinSoc News 9 (2), 7-12.

Salaspuro, M. Alho, H. Autti-Rämö, I. Eskola, K. Holopainen, A. Lönnqvist, J. Mäkelä, R. Poikolainen, K. Roine, R. Saarnio, P. Seppä, K. Teirilä, J. & Vorma, H. (2005) Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito-suositus [The treatment of alcohol problems. Current care guideline]. Duodecim 121 (7), 788-803.

2004

Kuusisto, K. (2004) Spontaani toipuminen alkoholiongelmasta [A spontaneous recovery from substance abuse]. Yhteiskuntapolitiikka 69(6), 619-629.

Saarnio, P. (2004) Päihdeongelmista toipumisen punaista lankaa punomassa [Basic principles in the recovery from substance abuse]. Yhteiskuntapolitiikka 69 (3), 287-299.

2003

Saarnio, P. & Knuuttila, V. (2003) A study of risk factors in dropping out from inpatient treatment of substance abuse. Journal of Substance Use 8 (1), 33-38. [see the abstract]

Saarnio, P. & Knuuttila, V. (2003) Päihdeongelmaisten muutosvalmius hoidon jatkuvuutta ennakoivana tekijänä [Readiness to change and the continuity of substance abuse treatment]. Psykologia 38 (1), 16-23.

2002

Saarnio, P. (2002) Miehet ja naiset päihdehoidossa: kolme empiiristä tutkimustulosta [Men and women in substance abuse treatment: three empirical results]. Yhteiskuntapolitiikka 67 (3), 269-273.

Saarnio, P. (2002) Factors associated with dropping out from outpatient treatment of alcohol–other drug abuse. Alcoholism Treatment Quarterly 20 (2), 17-33. [see the abstract]

Saarnio, P. & Mäntysaari, M. (2002) Rating therapists who treat substance abusers. International Social Work 45 (2), 167-183. [see the abstract]

2001

Saarnio, P. & Knuuttila, V. (2001) Päihdehuollon laitoskuntoutusasiakkaan muuttuva kuva [A study on the changing figure of patients in the inpatient treatment of substance abuse]. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 38 (3), 274-278

Saarnio, P. (2001) Mitkä tekijät vaikuttavat terapiasuhteen keskeyttämiseen avopäihdehoidossa? [Factors associated with dropping out from outpatient treatment of substance abuse]. Yhteiskuntapolitiikka 66 (3), 224-232.

2000

Saarnio, P. & Mäntysaari, M. (2000) Tutkimus päihdehuollon terapeuttien arvioinnissa käytettävistä menetelmistä [Rating therapists who treat substance abusers]. Janus 8 (4), 356-369.

Saarnio, P. (2000) Alkoholin ja kannabiksen haittavaikutusten kautta suomalaiseen huumausainepolitiikkaan [Through the adverse effects of alcohol and cannabis to Finnish drug policy]. Yhteiskuntapolitiikka 65 (2), 159-165.

1998

Saarnio, P. Tolonen, M. Heikkilä, K. Kangassalo, S. Mäkeläinen, M.-L. Niitty-Uotila, P. Vilenius, L. & Virtanen, K. (1998) Päihdeongelmaisten selviytyminen hoidon jälkeen [Coping after the inpatient treatment of substance abuse]. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 35 (4), 207-219.

1997

Saarnio, P. & Mäkelä, P. (1997) Tutkimus alkoholistien kuolleisuudesta [A study on the mortality of alcoholics]. Alkoholipolitiikka 62 (5), 344-349.

1996

Saarnio, P. (1996) Kognitiv funkciók alkoholistáknál és a kezelés sikeressége: mi az összefüggés? Szenvedélybetegségek [Hungarian Journal of Addictions] 4 (3),164-169.

Saarnio, P. (1996) Cognitive functions in alcoholics and success in treatment: How are they related? Japanese Journal of Alcohol Studies and Drug Dependence 31 (3), 205-214 [see the abstract]

1995

Saarnio, P. (1995) WAIS Digit Symbol and Block Design scores in abstinent alcoholics: A replication. Perceptual and Motor Skills 80 (1), 112-114. [see the abstract]

Saarnio, P. Kojo, S. Krok, S. Kuisma, T. Spets, P. Syysnummi, P. & Tamminen, M. (1995) Alkoholin vaikutukset nonverbaaliseen päättelyyn [Effects of alcohol on nonverbal reasoning]. Alkoholipolitiikka 60 (4), 246-250.

1994

Saarnio, P. (1994) Measuring the effect of the duration of problem drinking on cognitive functions in alcoholics. Japanese Journal of Alcohol Studies and Drug Dependence 29 (2), 108-113. [see the abstract]

Saarnio, P. (1994) An asymmetry between the WAIS Digit Symbol and Block Design scores in abstinent alcoholics. Perceptual and Motor Skills 78 (2), 875-880. [see the abstract]

Saarnio, P. (1994) A comparative study of dynamic and static testing in abstinent alcoholics. Journal of Clinical Psychology 50 (2), 272-280. [see the abstract]

1993

Saarnio, P. Haliseva, M. & Saxbäck, R. (1993) Alkoholiongelmien hoidon SHS-arviointikriteeristö [Assessment criteria for the treatment of alcohol problems]. Alkoholipolitiikka 58 (4), 271-276.

Saarnio, P. (1993) Question-asking strategies in abstinent alcoholics: A study of learning potential. Alcohol & Alcoholism 28 (5), 585-592. [see the abstract]

1992

Saarnio, P. (1992) Measuring the learning potential of abstinent alcoholics. Drug and Alcohol Dependence 30 (2), 199-207. [see the abstract]

1990

Saarnio, P. (1990) Alkoholistien hoidon ja kuntoutuksen peruslähtökohtia [Starting points for the treatment and rehabilitation of alcoholics]. Tutkimus huoltola-asiakkaiden kognitiivisista toiminnoista, sosiaalisesta tilanteesta ja selviytymiskeinoista [A study of the cognitive functions, social situation and coping behaviours of alcoholics]. Helsinki: Helsingin yliopisto (doctoral dissertation).

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 19.4.2015 20.29 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results