Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä tutkitaan ja opiskellaan monipuolisesti yhteiskunnan ja ihmisen välisiä suhteita ja niiden muutoksia. Yksikössä Tampereen yliopiston vankka yhteiskuntatieteellisen tutkimus yhdistyy humanististen tieteiden perinteisiin. 

Koulutus

Yksikössä voi suorittaa yhteiskuntatieteellisen, humanistisen ja psykologian alan alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja, sosiaalityön tai psykologian erikoistumiskoulutuksia sekä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.

Yksikön vahvuutena ovat laaja-alaiset kandidaatinopinnot, hyvin profiloidut maisterinohjelmat ja vaativat tohtoriopinnot. Monipuolisen koulutuksen pohjalta opiskelijat sijoittuvat hyvin erilaisiin tehtäviin sekä julkiselle sektorille että yksityiselle sektorille. Psykologiassa, sosiaalityössä ja logopediassa maisteritasoiset koulutukset tarjoavat asetukseen perustuvan ammattipätevyyden. Psykologiassa ja sosiaalityössä on myös mahdollisuus suorittaa erikoistumiskoulutus lisensiaatintutkintona.

Yksikkö tarjoaa perustutkinto-opetusta kuudessa tutkinto-ohjelmassa.

Tutkintoon johtavaa opetusta annetaan myös Porin yksikössä (sosiologia, sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö).

Yksikössä on neljä tohtoriohjelmaa:

  • Filosofian tohtoriohjelma 
  • Historian tohtoriohjelma
  • Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma
  • Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelmaan kuuluvat sosiaaliantropologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, sukupuolentutkimus sekä rauhan- ja konfliktintutkimuksen tutkimusala.

Laadukasta tutkimusta

Yksikkö tuottaa yhteiskunnallisesti relevanttia ja kansainvälisesti merkittävää yhteiskunnan ja kulttuurin alan tutkimusta.

Tutkimus sijoittuu suurelta osin Tampereen yliopiston strategisten painoalojen, yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen, alalle. Yhteiskunnan tutkimus eri näkökulmin ja menetelmin läpäisee koko tutkimuksen, mutta useilla tärkeillä tutkimusaloilla (työelämä, perhe, ammattikäytännöt, jne.) tutkimus sivuaa myös laajasti terveyden ja hyvinvoinnin haasteita.

Perustutkimusta tehdään oppiaineissa ja niiden projekteissa. Yksikössä toimii useita oman alansa tunnustettuja tutkimuskeskuksia.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 24.8.2016 11.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti