Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: esittely:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sosiaaliantropologia

Sosiaaliantropologia on tiede, joka tutkii yhteiskuntien ja kulttuurien monimuotoisuutta. Klassinen antropologia on painottunut Euroopan ulkopuolisten kulttuurien tutkimukseen, mutta nykyantropologiassa painotetaan sitä, että kulttuurien kohtaamista tapahtuu myös kansallisten rajojen sisäpuolella ja kansalaisyhteiskunta näyttäytyy uudenlaisena toiminnan ja toimijoiden kenttänä. Antropologia on kiinnostunut kulttuurisesta muutoksesta niin meillä kuin muuallakin ja antropologisen tiedon tarvetta on lisännyt se, että vieraat kulttuurit eivät enää sijaitse pelkästään kaukana muualla. Antropologia tarjoaa välineitä 2000-luvun kulttuuristen muutosten ja ylirajaisten suhteiden tarkasteluun. Antropologian opetus ja tutkimus Tampereen yliopistossa painottuvat transnationaalien eli kansallisvaltioiden rajat ylittävien prosessien tarkasteluun. Ylirajainen näkökulma antaa välineitä paitsi muuttoliikkeiden ja monimuotoisten identiteettien myös esimerkiksi perheen, uskonnollisten yhteisöjen tai kansalaisaktivismin uudenlaisen ylirajaisuuden tutkimiseen sekä eriarvoisuuden paikallisten ja globaalien ulottuvuuksien ymmärtämiseen.

Antropologinen näkökulma painottaa monikulttuurisuuden ja ylirajaisten elämäntapojen monimuotoisuutta ja rikkautta. Etnografia ja monet osallistavat metodit ovat antropologisessa tutkimuksessa keskeisiä.

Opintojen kulku

Sosiaaliantropologian opinnot jakautuvat perus- ja aineopintoihin sekä syventäviin opintoihin. Kussakin jaksossa opiskelija oppii ja syventää tieteenalan perustuntemusta sekä harjoittaa tutkimuksen tekoon liittyviä metodologisia ja kirjallisia valmiuksia. Perus- ja aineopinnot kuuluvat kolmessa vuodessa suoritettavaan kandidaatin tutkintoon ja sen jälkeen suoritettavat syventävät opinnot kaksivuotiseen maisterin tutkintoon. Kandidaatin tutkinnon opinnot koostuvat pääaineopinnoista, sivuaineopinnoista, kieliopinnoista ja yksikön yhteisistä opinnoista. Maisterin tutkinto sisältää pääaineen syventävät opinnot. Sosiaaliantropologiaa pääaineena opiskelevien omat sivuainevalinnat suuntaavat työmarkkinoille sijoittumista antamalla valmiuksia erityistehtäviin. Tampereen yliopistossa sivuaineiden valinta on
pääsääntöisesti vapaata. Mielekkäistä aineyhdistelmistä voi keskustella opettajien kanssa.

Lisätietoja sosiaaliantropologian opiskelusta: katso oppiaineen kotisivut.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 22.8.2011 13.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti