Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: esittely:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sosiaalipsykologia

Sosiaalipsykologia tutkii sosiaalista vuorovaikutusta, ryhmiä sekä yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin välisiä suhteita. Sosiaalipsykologia sijoittuu tieteenalana psykologian ja sosiologian välille. Tampereen yliopistossa sosiaalipsykologia on perinteisesti ollut läheisessä suhteessa sosiologiaan. Sosiaalipsykologisen tutkimuksen kohteita Tampereella ovat sosiaalinen vuorovaikutus, keskustelut ja niitä ohjaavat sosiaaliset säännönmukaisuudet, minuuden ja identiteetin tuottaminen ja ylläpitäminen erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa, elämänkulku, elämän kriisit, perhe ja muut ryhmät ja yhteisöt, sekä ihmistieteen teoreettiset ja metodologiset kysymykset.

Sosiaalipsykologian opetuksen tavoitteena on tarjota sosiaalisten ilmiöiden erittelyssä tarvittavia teoreettisia ja metodologisia valmiuksia sekä taitoa soveltaa tutkimuksesta saatua tietoa ja ymmärrystä käytännössä. Sosiaalipsykologian opetusmuodot vaihtelevat luennoista ja kirjatenteistä kirjallisten harjoitustehtävien laatimiseen ja omaehtoiseen ryhmätyöskentelyyn. Osa opetuksesta on yhteistä muiden sosiaalitieteiden kanssa. Sosiaalipsykologista tietoa sovelletaan esimerkiksi sosiaali- ja mielenterveystyössä, erilaisissa koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä tiedotustoiminnassa. Tampereen yliopistosta sosiaalipsykologia pääaineena valmistuneista suurin osa on, sivuainevalintojen mukaan, sijoittunut opetuksen ja koulutuksen alueille, tutkimustyöhön sekä sosiaali- ja tiedotusalan tehtäviin.

Opintojen kulku

Sosiaalipsykologian opinnot jakautuvat perus- ja aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Kussakin jaksossa opiskelija oppii ja syventää tieteenalan perustuntemusta sekä harjoittaa tutkimuksen tekoon liittyviä metodologisia ja kirjallisia valmiuksia. Perus- ja aineopinnot kuuluvat kolmessa vuodessa suoritettavaan kandidaatin tutkintoon ja sen jälkeen suoritettavat syventävät opinnot kaksivuotiseen maisterin tutkintoon. Kandidaatin tutkinnon opinnot koostuvat pääaineopinnoista, sivuaineopinnoista, kieliopinnoista ja tiedekunnan yhteisistä opinnoista. Maisterin tutkinto sisältää pääaineen syventävät opinnot.

Sosiaalipsykologiaa pääaineena opiskelevien omat sivuainevalinnat suuntaavat työmarkkinoille sijoittumista antamalla valmiuksia erityistehtäviin. Tampereen yliopistossa sivuaineiden valinta on pääsääntöisesti vapaata. Mielekkäistä aineyhdistelmistä voi keskustella opettajien kanssa.

Lisätietoja sosiaalipsykologian opiskelusta: katso oppaineen kotisivut

Tutkimus sosiaalipsykologiassa.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.2.2013 15.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti