Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: esittely:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sosiologia

Sosiologia on tiede, joka tutkii yhteiskuntaa kokonaisuutena ja ihmistä yhteiskunnan jäsenenä. Se on taloustieteen ja valtio-opin ohella yksi perusyhteiskuntatieteistä. Sosiologia tutkii niin yksilöiden ja ryhmien välistä sosiaalista vuorovaikutusta, erilaisia yhteisöjä ja organisaatioita kuin kokonaisia yhteiskuntia ja maailmanjärjestelmiä. Sosiologinen tutkimus nojaa havaintoihin ihmisten toiminnasta ja yhteiskunnallisista rakenteista sekä ihmisten näille antamista merkityksistä. Tutkimuskohteet vaihtelevat yksityisten ihmisten arkipäivän ongelmista laajojen yhteiskunnallisten instituutioiden ja muutosten kartoittamiseen. Yhteiskuntaa käsittelevän tiedon kokoaminen ja analysointi auttavat kyseenalaistamaan monia yhteiskuntaa koskevia uskomuksia ja antavat usein aihetta yhteiskuntakritiikkiin. Pätevä ja perusteltu
tieto on yhteiskunnan toiminnan arvioinnin ja kehittämisen perusedellytys. Nykyinen muuttuva maailma on sosiologisesti erityisen mielenkiintoinen. Globalisaatioon liittyvät poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset muutostekijät, monikulttuurisuuden kysymykset ja vaikkapa Euroopan Unionin syveneminen ovat tärkeitä haasteita ja tutkimuskohteita sosiologialle. Ne pakottavat kysymään, mikä yhteiskunta lopulta on, mikä entisestä säilyy ja mikä muuttuu. Tampereen yliopistossa sosiologia on pyrkinyt vastaamaan haasteisiin muun muassa kansainvälisten tutkimushankkeiden ja monitieteisyyden avulla.

Oppiaineen painopisteisiin kuuluvat kansalliset ja transnationaaliset muutosprosessit, vuorovaikutuksen ja teknologian tutkimus sekä kulttuurintutkimus. Sosiologit tutkivat muun muassa perhettä, nuoruutta,työtä, hyvinvointia, eriarvoisuutta, yhteiskunnallisia liikkeitä, tietoyhteiskuntaa sekä tiedettä ja teknologiaa. Sosiologian opiskelu Tampereen yliopistossa on monitieteistä, sillä osa opetuksesta järjestetään yhteistyössä sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipolitiikan ja naistutkimuksen oppiaineiden kanssa. Sosiologian laaja-alaisuus antaa yleisiä intellektuaalisia valmiuksia, tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia yksilölliseen erikoistumiseen ja työelämään sijoittumiseen. Valmistuneet sosiologit ovat sijoittuneet erityisesti tutkimus-, hallinto-, tiedotus- ja opetustehtäviin. Oppialan perusteiden hallinta luo hyvän pohjan myös soveltavien yhteiskuntatieteiden opiskeluun. Sosiologia onkin yksi Tampereen yliopiston suosituimmista sivuaineista.

Opintojen kulku

Sosiologian opinnot jakautuvat perus- ja aineopintoihin sekä syventäviin opintoihin. Kussakin jaksossa opiskelija oppii uutta ja syventää tieteenalan perustuntemusta sekä harjoittaa tutkimuksen tekoon liittyviä metodologisia ja kirjallisia valmiuksiaan. Perus- ja aineopinnot kuuluvat kolmessa vuodessa suoritettavaan kandidaatin tutkintoon, jonka jälkeen suoritettavat syventävät opinnot muodostavat kaksivuotisen maisteritutkinnon. Kandidaatin tutkinnon opinnot koostuvat pääaineopinnoista, sivuaineopinnoista, kieliopinnoista ja tiedekunnan yhteisistä opinnoista.

Sosiologiaa pääaineena opiskelevien omat sivuainevalinnat suuntaavat työmarkkinoille sijoittumista antamalla valmiuksia erityistehtäviin. Tampereen yliopistossa sivuaineiden valinta on pääsääntöisesti vapaata. Mielekkäistä aineyhdistelmistä voi keskustella opettajien kanssa.

Lisätietoja sosiologian opiskelusta: katso oppiaineen kotisivut.

Sosiologinen tutkimus

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.2.2013 14.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti