Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: filosofian tutkinto-ohjelma: yhteystiedot - henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Filosofian tutkinto-ohjelma

haaparanta.JPGLeila Haaparanta

FT, Professori

Huone: Pinni B4148
Vastaanotto sopimuksen mukaan
Puhelin: +358(0)401909780
Sähköposti: leila.haaparanta@uta.fi

 

 

 

 
SoleCRIS

Henkilökohtainen kotisivu

Erityisalueet

Logiikan filosofia, logiikan historia, 1900-luvun filosofia, epistemologia, metafysiikka

Meneillään oleva tutkimus

  • logiikan, epistemologian ja metafysiikan suhteet 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa
  • Fregen, Husserlin ja Peircen filosofia
  • 1900-luvun filosofiset traditiot ja niiden näkemykset filosofian luonteesta
  • ontologia
  • inhimillinen rationaalisuus
  • arvostelmateoriat
  • emootiot

Tutkimushankkeita

Julkaisuja (valikoima)

“Philosophy and its Recent History: Remarks on What is Analytic Philosophy?, by Hans-Johann Glock," Journal for the History of Analytical Philosophy 2:2, 2013, pp. 2 - 5.

(ed. with H.J. Koskinen) Categories of Being: Essays on Metaphysics and Logic, Oxford University Press, New York, 2012, 489 pp.

“On ‘Being’ and Being: Frege between Carnap and Heidegger,” in Haaparanta and Koskinen (2012), pp. 319 - 337.

(with M. Hartimo) “Phenomenology and Philosophy of Mathematics,” in S. Luft and S. Overgaard (eds.), Handbook of Phenomenology, Routledge and Kegan Paul, New York and London, 2011, pp. 449 - 460.

(ed.) Rearticulations of Reason: Recent Currents, Acta Philosophical Fennica 88, 2010, 274 pp.

“Can We Choose Our Emotions?”, in Haaparanta (2010), pp. 163 - 179.

“Filosofiset ongelmat ja filosofian paradoksaalisuus,” in H. Rydenfelt and H.A. Kovalainen (eds.), Mitä on filosofia?, Gaudeamus, Helsinki, 2010, pp. 21 – 30.

(ed.) The Development of Modern Logic, Oxford University Press, New York, 2009, 994 pp.

“The Relations between Logic and Philosophy 1874 – 1931,” in Haaparanta (2009), pp. 222 – 262.

(ed. with T. Klemola, J. Kotkavirta and S. Pihlström) Kuva, Acta Philosophica Tamperensia, Vol. 5, 2009, 334 pp.

“The Method of Analysis and the Idea of Pure Philosophy in Husserl’s Transcendental Phenomenology,” in M. Beaney (ed.), The Analytic Turn: Analysis in Early Analytic Philosophy and Phenomenology, Routledge, New York and London, 2007, pp. 257 - 269.

“The Third Realm Revisited,” in S. Pihlström et al. (eds.), Approaching Truth, College Publications, London, 2007, pp. 19 - 31.

“Husserl’s Argument Against Naturalism and His Own Foundation of Pure Philosophy,” in B. Löwe, V. Peckhaus and T. Rasch (eds.), Foundations of the Formal Sciences: The History of the Concept of the Formal Sciences, Studies in Logic,  College Publications, London, 2006, pp. 69 - 79.

“Finnische Untersuchungen über Phänomenologie und phänomenologisiche Untersuchungen in Finnland,” in Jahrbuch fü finnisch-deutsche Literaturbeziehungen, Nr. 38, 2006, Mitteilungen aus der Deutschen Bibliothek, Helsinki, 2006, pp. 190 – 199.

“Finländsk filosofi: internationell filosofi i ett nötskal,” Ikaros 4/2006, p. 15.

“Can Hope Have Reasons?”, in Å. Carlson (ed.), Philosophical Aspects on Emotions, Thales, Stockholm, 2005, pp. 327 – 340.

(ed. with I. Niiniluoto) Analytic Philosophy in Finland, Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, Rodopi, Amsterdam, New York, 2003, 594 pp.

“Finnish Studies in Phenomenology and Phenomenological Studies in Finland: Interfaces of Analytic Philosophy and Phenomenology,” in Haaparanta and Niiniluoto (2003), pp. 487 - 504.

“Uskonnollinen kokemus,” in T. Helenius, T. Koistinen and S. Pihlström (eds.), Uskonnonfilosofia, WSOY, Helsinki, 2003, pp. 268 – 290.

“On Peirce’s Methodology of Logic and Philosophy,” Cognitio 3, 2002, pp. 32 – 45.

(ed. with E. Oesch) Kokemus, Acta Philosophica Tamperensia, Vol 1, 2002, 385 pp.

“Existence and Propositional Attitudes: A Fregean Analysis,” Logical Analysis and History of Philosophy 4, 2001, pp. 75 - 86.

“Perspectives on Peirce’s Logic,” Semiotica 133, 2001, pp. 157 - 167.

“Religious Experience and Contemporary Models of the Mind,” in G. Holmström-Hintikka (ed.), Medieval Philosophy and Modern Times, Kluwer, Dordrecht, 2000, pp 35 - 43.

“On the Possibility of Naturalistic and of Pure Epistemology,” Synthese 118, 1999, pp. 31 - 47.

“Millainen on filosofinen ongelma?” niin & näin, No. 3, 1999, pp. 3 – 6.

“L’Analyse comme méthode de justification: quelques remarques sur les études logiques de Husserl,” in Jaakko Hintikka, Questions de logique et de phénoménologie, édite par Élisabeth Rigal, J. Vrin, Paris, 1998, pp. 234 - 245.

“Moderni logiikka,” in P. Korkman and M. Yrjönsuuri (eds.), Filosofisia kehityslinjoja, Gaudeamus, Helsinki, 1998, pp. 383 - 399.

“Feministisen politiikan mahdollisuuden ehdoista,” niin&näin 3/97, pp. 9 - 13.

“The Model of Geometry in Logic and Phenomenology,” Philosophia Scientiae 1, 1996, pp. 58 - 71.

(with A. Korhonen) “Kolmannen valtakunnan vieraina: Huomautuksia loogisten objektien olemassaolosta,” in I.A. Kieseppä, S. Pihlström and P. Raatikainen (eds.), Tieto, totuus ja todellisuus, Gaudeamus, Helsinki, 1996, pp. 38 - 44.

“Ockhamin mentaalikieli ja Husserlin fenomenologia,” in T.M. Holopainen and T.J. Holopainen (eds.), Sielun liikkeitä: Filosofianhistoriallisia kirjoitelmia, Gaudeamus, Helsinki, 1996, pp. 146 - 155.

“Ajatuksia filosofiasta,” niin & näin 3/96, pp. 8 - 9.

“Modernin logiikan synty,” in Tutkimuksen etulinjas­sa, WSOY, Helsinki, 1995, pp. 133 - 145.

(ed. with E. Hyvönen, J. Seppänen and J. Silvonen) Älyn ulottuvuudet ja oppihistoria, Suomen Tekoälyseuran julkaisuja, No. 13, 1995, 299 pp.

“Älykäsitykset ja moderni logiikka,” in Haaparanta et al. (1995), pp. 39 - 46.

(ed. with S. Heinämaa) Mind and Cognition: Philosophical Perspectives on Cognitive Science and Artificial Intelligence, Acta Philosophica Fennica 58, 1995, 419 pp.

(ed.) Mind, Meaning and Mathematics: Essays on the Philosophical Views of Husserl and Frege, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1994, 278 pp.

“Intentionality, Intuition, and the Computational Theory of Mind,” in Haapa­ranta (1994), pp. 211-233.

“Charles Peirce and the Drawings of the Mind,” Histoire, Epistémologie, Langage 16, 1994, pp. 37-52.

“The Analogy Theory of Thinking,” Dialectica 46, 1992, pp. 169-183.

“Some Remarks on Logical Psychologism,” in E. Hyvönen et al. (eds.), Tekoälyn uudet suunnat, Vol. 2: Symposia, a Symposium on Philosophy and Artificial Intelli­gence, The Finnish Artificial Intelligence Society, Publications, 1992.

(ed. with M. Kusch and I. Niiniluoto) Language, Knowledge, and Intentionality: Perspec­tives on the Philosophy of Jaakko Hintikka, Acta Philosophica Fennica 49, 1990, 487 pp.

“Edmund Husserlin uusi tiede”, Tiede ja edistys 14:3, 1989, pp. 203-211.

“Naistutkimus ja filosofinen menetelmä,” in S. Heinämaa (ed.), Naisen tieto, Art House, Helsinki, 1989, pp. 44-55.

“A Note on Nietzsche's Moral Argument,” The Philosophical Quar­terly 38, 1988, pp. 490-495.

“Analysis as the Method of Logical Discovery: Some Remarks on Frege and Husserl,” Synthese 77, 1988, pp. 73-97.

“Frege and His German Contemporaries on Alethic Modalities,” in S. Knuuttila (ed.), Modern Modalities: Studies of the History of Modal Theories from Medieval Nomi­nalism to Logical Positivism, Kluwer, Dor­drecht, 1988, pp. 239-274.

“On Frege's Concept of Being,” in S. Knuuttila and J. Hintikka (eds.), The Logic of Being: Historical and Critical Studies, Reidel, Dordrecht, 1986, pp. 269-289.

(ed. with J. Hintikka) Frege Synthesized: Essays on the Philosophi­cal and Foun­dational Work of Gottlob Frege, D. Reidel, Dordrecht, 1986, 395 pp.

“Frege on Existence,” in Haaparanta and Hintikka (1986), pp. 155-174; also in H. Sluga (ed.), Philosophy of Frege, Vol. 2: Logic and Foundations of Mathematics in Frege's Philosophy, Garland Pub­lishing, Hamden, 1993.

(ed. with L. Alanen and T. Lumme) Nainen, järki ja ihmisarvo: Esseitä filo­sofian klassi­koiden naiskäsityksistä (Woman, Reason, and Human Dignity: Essays on the Classics' Views of Woman), WSOY, Helsinki, 1986, 335 pp.

“Voiko Nietzschen yli‑ihminen olla nainen?”, in Alanen, Haa­paranta and Lumme (1986), pp. 271-292.

“Kant i filosofskie osnovanija logiki Frege,” Kantovskij Sbornik 11, Kaliningrad, 1986, pp. 16-28.

(with I. Niiniluoto)  Johdatus tieteelliseen ajatteluun, Helsingin yli­opis­ton Filoso­fian laitok­sen julkaisuja, n:o 3, 1986, 102 pp.; revised ed. 1991.

Frege's Doctrine of Being, Acta Philosophica Fennica 39, 1985, 182 pp.

“Frege's Context Principle,” Communication & Cognition 18, 1985, pp. 81-94; also in J. Hintikka and F. Vandamme (eds.), Logic of Discovery and Logic of Discourse, Plenum Press, New York and London, 1986, pp. 83-96; also in H. Sluga (ed.), Philosophy of Frege, Vol. 3: Meaning and Ontology in Frege's Philo­sophy, Garland Publishing, Hamden, 1993.

“The Concept of Intuition in Frege's Philosophy of Mathematics,” in G. Wech­sung (ed.), Frege Con­ference 1984, Akademie-Verlag, Berlin, 1984, pp. 278-283.

Ama nesciri - huomioita kristillisestä ihmiskäsityksestä,” Aja­tus 41: Ih­miskäsi­tysten filosofia, 1984, pp. 106-118.

“Kielen tutkimus ajattelun tutkimuksena?”, Psykologia 16, 1981, pp. 363-366.

“Behaviorismi ja intentionaalisuus,” Psykologia 14, 1979, pp. 39-41.

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.8.2016 14.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti