Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: historian tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historian tutkinto-ohjelma
In English
Haapala, Pertti

Pertti Haapala

FT, Suomen historian professori

Kokemuksen historian huippuyksikön johtaja

Huone: Pinni B 3087
Vastaanotto: sopimuksen mukaan
Puhelin: +358 (0)50 5242284
Sähköposti: pertti.haapala@uta.fi
Erityiset tutkimus- ja opetusalat:
Suomalaisen yhteiskunnan rakennehistoria
Teollisen yhteiskunnan historia
Historian teoria

Julkaisuja:
 • Uudemmat julkaisut SoleCRIS-tietokannassa
 • Tehtaan valossa. Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820-1920 (1986).
 • Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen (1989).
 • Sosiaalihistorian lupaus. Teoksessa: Historia nyt (1990).
 • Talous, valta ja valtio. Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta (toim.1990,1999).
 • Hyvinvointivaltio ja historian oikut (toim. 1993).
 • Työajan lyhyt historia. Teoksessa: Työ ja työttömyys. Helsinki 1994, s. 6-29.
 • Kun yhteiskunta hajosi. Suomi 1914-1920 (1995).
 • The Fate of the Welfare State. The Finnish Journal of History 2/1998, pp. 142-149.
 • Suomen kansan historia. Historiallinen Aikakauskirja 3/2000, s. 197-203.
 • Väinö Linnan historiasota. Historiallinen Aikakauskirja 1/2001, 25-34.
 • Nuoriso numeroina. Teoksessa: Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuorison historia. SKS 2003, s. 67-86.
 • Rihkamakansa - Työväestö sivistyneiden silmin 1870-1940. Teoksessa: Suomen kulttuurihistoria III, Tammi 2003, s. 156-177.
 • The Rise and Fall of Industrial Society. Teoksessa: Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience. Marjaana Niemi & Ville Vuolanto (ed.). FLS. Helsinki 2003, pp. 80-95.
 • Roots as Narrative. Framework 2004/1, pp. 5-6.
 • Mitä menneisyys kertoo tulevaisuudesta? Duodecim 2004/14, s. 23-29.
 • Väki vähenee - maatalousyhteiskunnan hidas häviö. Teoksessa: Suomen maatalouden historia III, SKS 2004. s. 233-254.
 • History of Tampere: The very long road to informational city. Teoksessa: e-City: Analysing Efforts to Generate Local Dynamism in the City of Tampere, Tampere University Press 2005, pp. 163-182.
 • Courte histoire de l'État providence finlandais. Revue d'histoire nordique no 1 (2005), p. 72-82.
 • Suomalainen rakennemuutos. Teoksessa: Historiallinen käänne. Toim. Juho Saari. Gaudeamus 2006, s. 91-124.
 • Nouseva maakunta. Satakunnan historia 1870-1939 (päätoimittaja). Pori 2006 (614 s.).
 • Kun kaikki alkoi liikkua. Suomalaisen arjen historia 3, s. 46-64. Weilin+Göös 2007.
 • Kulturgeschichte i den finländska historieforskningen. Teoksessa: Den dubbla blicken, Sekel 2007, s. 51-62.
 • Sairas menneisyys - terve tulevaisuus. Teoksessa: Taide ja taudit. TUP 2007, s. 155-167.
 • Suomen historian kartasto (päätoimittaja). Karttakeskus 2007, 302 s.
 • Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905. Toim. Pertti Haapala & al. Teos 2008, 487 s.
 • Monta totuutta. Teoksessa: Tampere 1918. Vapriikki 2008, s. 255-261.
 • Nordic National Histories (Aronsson, Fulsås, Haapala, Jensen). Teoksessa: The Contested Nation. Palgrave-McMillan 2008, s. 256-282.
 • Modernisation of Finland 1800-2000. Teoksessa: Perspectives to Global Social Development. TUP 2009, s. 48-66.
 • Sisällissodan pikkujättiläinen (toim. Pertti Haapala ja Tuomas Hoppu), WSOY 2009, 502 s.
 • Talous- ja sosiaalihistorian tutkimus Suomessa 1900-luvulla. Teoksessa: Historia eilen ja tänään, Suomen tiedeseura 2009, s. 70-82.
 • Vallan rakenteet ja yhteiskunnan muutos: mielikuvaharjoitus 1800-2000-lukujen Suomesta. Teoksessa: Valta Suomessa, Gaudeamus 2010, s. 21-33.
 • Finland. Teoksessa: Atlas of European historiography, Palgrave Macmillan 2010, s. 75-77.
 • Tampere in Global History. Teoksessa: Living Industrial Past, Tampere Museums 2010, s. 13-27.
 • The Many Truths of 1918. Teoksessa: Tampere 1918: A Town in the Civil War, Tampere Museums 2010.
 • Tampere: A History of Industrial Society. Teoksessa Hinnerichsen Mia (toim.) Reusing the Industrial Past by the Tammerkoski Rapids : Discussions on the Value of Industrial Heritage. Tampere: City of Tampere, Museum Services, 9-19.
 • Tampere maailmanhistoriassa. Teoksessa Lind Mari, Antila Kimmo, Liuttunen Antti (toim.) Tammerkoski ja kosken kaupunki. Tampere: Tampereen museot, 56-69.
 • Haapala Pertti, Tikka Marko. (2012). Revolution, Civil War, and Terror in Finland in 1918. Teoksessa Gerwarth Robert, Horne John (toim.) War in Peace. Paramilitary Violence in Europe after the Great War. Oxford: Oxford UP, 72-84.
 • Été 1914 - été 1915: les répercussions de la Premiere Guerre mondiale sur l'économie et la société finlandaises. Revue d'Histoire nordique 2012 (15), 137-151.
 • Tikka Marko, Haapala Pertti. (2013). Revoliucija, pilietinis karas ir teroras Suomijoje 1918 M. Teoksessa Gerwarth Robert, Horne John (toim.) Karas taikos metu : Paramilitarizmas po Pirmojo pasaulinio karo 1917-1923 m. Vilnius: Mintis, 93-107.
Tutkimushankkeita:
HEX - Kokemuksen historian huippuyksikkö
Yhteiskunnan historian huippuyksikkö: Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400-2000

"Hiljaa vaan, hiljaa maailmakin pyörii" - lokaali viisaus Kangasalta.
 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.3.2012 14.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti