Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: historian tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historian tutkinto-ohjelma
In English
Sulkunen, Irma

Irma Sulkunen

FT, TK

Suomen historian professori

Huone: Pinni B 3051
Vastaanotto: ti 11-12 ja ke 11-12
Puhelin: 040 1904 093
Sähköposti: Irma.Sulkunen@uta.fi
Metodisia suuntauksia/tutkimus- ja opetusaloja:
Henkilö- ja mikrohistoria
Uskonto ja mentaliteetit
Nationalismi ja historiankirjoitus
Gender- ja kansalaistumistutkimus

Julkaisuja:

Monografiat ja toimitetut teokset
 • Raittius kansalaisuskontona. Raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin. Historiallisia tutkimuksia 134. Jyväskylä 1986 (diss.)
 • Naisen kutsumus. Miina Sillanpää ja sukupuolten maailmojen erkaantuminen. Hanki ja jää/Juva 1989.
 • History of the Finnish Temperance Movement: Temperance as a Civic Religion. The Edwin Mellen Press/Lewinston, Queenston, Lampeter 1990.
 • Retki naishistoriaan (artikkelikokoelma). Hanki ja jää/Helsinki 1991.
 • Mandi Granfelt ja kutsumusten ristiriita. Hanki ja jää/Helsinki 1995.
 • Liisa Eerikintytär ja hurmosliikkeet 1700-1800 -luvulla. Hanki ja jää/Helsinki 1999.
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831-1892. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/Helsinki 2004.
 • Suomalaisten naisten äänioikeus kansainvälisessä vertailussa (The Suffrage of Finnish Women in an International Comparison). Irma Sulkunen - Maria Lähteenmäki - Aura Korppi-Tommola: Naiset eduskunnassa. Suomen eduskunta 100 vuotta 4. Edita/Helsinki 2006. På svenska: Finland - ett föregångsland inom kvinnlig rösträtt. Irma Sulkunen, Maria Lähteenmäki, Aura Korppi-Tommola, Kvinnorna i riksdagen. Edita/Helsingfors 2008.
 • Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms (ed. by Irma Sulkunen, Seija-Leena Nevala-Nurmi, Pirjo Markkola). Cambridge Scholars Publishing 2009.
 • Kirjoitettu kansakunta: Sukupuoli, uskonto ja kansallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa (toim. Marja Jalava, Tiina Kinnunen, Irma Sulkunen). SKS/Helsinki 2013.
Artikkeleita
 • Naisten yleinen järjestäytyminen ja naisasialiike. Sosiologia 1978/4.
 • Dryckesstreijkrörelsen. Historisk Tidskrift för Finland 1980/1.
 • Väckelserörelserna som ett förskede i organiseringens historia. Historisk Tidskrift för Finland 1983/1.
 • Temperance as a civic religion: The cultural foundation of the Finnish working-class temperance ideology. Contemporary Drug Problems, Summer 1985.
 • Naisten järjestäytyminen ja kaksijakoinen kansalaisuus. Kansa liikkeessä. (toim. Risto Alapuro, Ilkka Liikanen, Kerstin Smeds & Henrik Stenius). Kirjayhtymä/Vaasa 1987.
 • Raittiusliike ja työväestön järjestäytyminen (yhdessä Risto Alapuron kanssa) Kansa liikkeessä. Kirjayhtymä/Vaasa 1987.
 • Kvinnans rösträtt och medborgarorganiseringen. Historisk Tidskrift för Finland 1987/3.
 • The Women's Movement. Finland: People, Nation, State (ed. by Max Engman & David Kirby). Hurst & Company/Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1989.
 • The Mobilisation of Women and the Birth of Civil Society. The Lady with the Bow. Helsinki 1990.
 • Characterization, Collective Phenomena and Methodology of Biographical Research. 17th International Congress of Historical Sciences II. Chronological Section, Methodology: The historical biography. Madrid 1992.
 • Järjestäytyminen ja kansakunnan synty. Suomen kulttuurihistoria III. Tammi/Helsinki 2001.
 • Suomen synty: Kieli, kansa ja kulttuuri/ Finlands födelse:Språket, folket, kulturen/ The birth of Finland: a language, a culture. Johdantoartikkeli teoksessa Kansalliskirjaston kulttuuriaarteita. Otava 2004.
 • Mouvement tempérant et naissance des organization ouvrièrs en Finlande. Revue d´Histoire Nordique 2005/1.
 • Mikä historiassa on totta? - Kansallisen historian myytit ja todellisuus. - Historiallinen Aikakauskirja 2006/1.
 • Finnland - Pioneerland für das Frauenwahlrecht. Mit Macht zur Wahl. 100 Jahre Frauenwahlrecht in Europa. Bonn 2006.
 • Literature, Finnish Nationalism and Fear of Revolution. - 1848: The year The World Turned (ed. by Kay Boardman and Christine Kinealy). Cambridge Scholars Press 2007.
 • Suffrage, gender and citizenship: Finland in an international comparison. Nordeuropa Forum 1/2007.
 • Suffrage, Nation and Political Mobilisation – the Finnish Case in an International Context. Suffrage, Cender and Citizenship 2009 (ed. by Irma Sulkunen, Seija-Leena Nevala-Nurmi, Irma Sulkunen). Cambridge Scholars Publishing 2009.
 • Kiven verkostot kirjeiden kertomina. Aleksis Kivi – Kriittinen editio (toim. Juhani Niemi, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Jyrki Nummi). SKS/Helsinki 2012.
 • Kansallinen historiakulttuuri – näkökulmia yksiäänisyyden purkamiseen (yhdessä Marja Jalavan ja Tiina Kinnusen kanssa). Kirjoitettu kansakunta… SKS/Helsinki 2013.
 • Uskonto ja kansakunta – Juhani Aho kansallisen historian popularisoijana. Kirjoitettu kansakunta … SKS/Helsinki 2013.
 • Woman's Suffrage in an International Comparison: The Cases of Finland and New Zealand. To be published in Journal of Women's History (vol. 27).
Tutkimushankkeita:
 • Maailmankuva ja identiteetit
Motto:
"Aikansa kutakin." - perinteistä elämänviisautta.
 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.3.2012 14.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti