Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: historian tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historian tutkinto-ohjelma
In English
Katajala-Peltomaa, Sari

Sari Katajala-Peltomaa

FT, Dosentti

Yliopistotutkija

Huone: Pinni B3091
Vastaanotto: Sopimuksen mukaan
Puhelin: 050 318 6112
Sähköposti: sari.katajala-peltomaa@staff.uta.fi
Erityiset tutkimus- ja opetusalat:
Keskiaika, kokemuksen historia, sukupuoli, perhe ja maallikoiden eletty usko, hagiografia, paholaisen riivaus

JULKAISUJA:

Monographs:
 • Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla (Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) Helsinki: Gaudeamus, 2013, 2015.
 • Gender, Miracles and Daily Life. The Evidence of Fourteenth-Century Canonization Processes. Turnhout: Brepols 2009.
 • Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle. (Yhdessä Raisa Maria Toivon kanssa) Jyväskylä: Atena Kustannus 2009.
 • Gender and Spheres of Interaction. Devotional Practices in Fourteenth-Century Canonisation Processes. Ei-painettu väitöskirja (väitöspäivä 25.11.2006,Tampereen yliopisto)
Edited Books:
 • (yhdessä Christian Krötzlin kanssa) Miracles in Medieval Canonization Processes. Structures, Functions, and Methodologies (Turnhout: Brepols, 2018)
 • (yhdessä Raisa Toivon kanssa) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700 (Leiden: Brill, 2017)
 • (yhdessä Kirsi Salosen kanssa) Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016)
 • (yhdessä Irma Sulkusen ja Marjaana Niemen kanssa) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle (Helsinki: SKS, 2016)
 • (yhdessä Christian Krötzlin ja Marjo Meriluoto-Jaakkolan kanssa) Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. (Helsinki: SKS, 2014, 2015)
 • (Yhdessä Susanna Niirasen kanssa) Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe. Leiden: Brill, 2014.
 • (Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) Religious Participation in Ancient and Medieval Societies. Rituals, Interaction, and Identity. Acta IRF 41. Rooma: Institutum Romanum Finlandiae, 2013.
 • (Yhdessä Raisa Maria Toivon kanssa) Paholainen, noituus ja magia – kristinuskon kääntöpuoli. Pahuuden kuvasto vanhassa maailmassa. [English Summary: The Devil, Witchcraft and Magic – The Reverse Side of Christianity. Imagery of Evil in Premodern Europe] Helsinki: SKS, 2004.
 • (Yhdessä Sari Aution & Ville Vuolannon kanssa) Historioitsijan arki & tutkimuksen prosessi. Tampere: Vastapaino, 2001.
Articles in Refereed Academic Journals:
 • 'Diabolical Rage? Children, Violence, and Demonic Possession in the Late Middle Ages,' Journal of Family History 2016.
 • 'Fatherhood, Masculinity and Lived Religion in Late Medieval Sweden,' Scandinavian Journal of History 38:2 (2013), 223-244.
 • (Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) 'Children and Agency: Religion as Socialisation in Late Antiquity and Late Medieval West,' Childhood in the Past 4 (2011), pp. 79-99.
 • 'Recent Trends in the Study of Medieval Canonizations.' History Compass 8/9 (2010): 1083-1092.
 • (Yhdessä Raisa Maria Toivon kanssa) ‘Tila ja hoivan käytänteet keskiajalla ja uuden ajan alussa.’ Haik 1/2010, pp. 15-28.
 • ’Hoiva, sukupuoli ja todistaminen 1300-luvun kanonisaatioprosesseissa.’ Naistutkimus 3/2009, pp. 35–46
 • (Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) ’Lapsuus ja sosialisaatio myöhäisantiikissa ja sydänkeskiajalla’ /Kasvatus & aika 3/2009. [English abstract: Children and Religion: Approaching Socialization Processes in Late Antiquity and the High Middle Ages
 • ‘Bilan de l’historiographie dans l’Angleterre et dans la Scandinavie – de l’histoire des femmes á l’histoire du genre’, in Genre&Histoire, Revue de l'association Mnémosyne, no 3/2008.
 • "Revertere ad ecclesiam meam!" Näyt, unet ja pyhiinvaelluskehoitukset Nicholas Tolentinolaisen kanonisaatioprosessissa [English Summary: Dreams, visions and exhortations to undertake a pilgrimage in the canonisation process of Nicola of Tolentino] Mirator 1/2007, pp. 37–51.
 • Naiset rooliodotusten marginaalissa? Askeettiset pyhiinvaellukset votiivilahjoina. [English Summary: Liminal Gender Roles? Women’s Ascetic Pilgrimages as Votive Offerings] Teologinen aikakauskirja 1/2006, pp. 95–104.
Articles in refereed scientific edited volumes and conference proceedings:
 • (yhdessä Christian Krötzlin kanssa) 'Approaching Twelfth- to fifteenth-Century Miracles: Miracle Registers, Collections, and Canonization Processes as Source Material,' teoksessa Christian Krötzl & Sari Katajala-Peltomaa (toim.), Miracles in Medieval Canonization Processes. Structures, Functions, and Methodologies (Turnhout: Brepols, 2018), 1-39.
 • 'Narrative Strategies in the Depositions: Gender, Family, and Devotion' teoksessa Christian Krötzl & Sari Katajala-Peltomaa (toim.), Miracles in Medieval Canonization Processes. Structures, Functions, and Methodologies (Turnhout: Brepols, 2018), 227-256.
 • 'Hiljalleen yhtenäistyvä alue,' teoksessa Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (toim.) Kulkemattomat polut. Mahdollinen Suomen historia (Helsinki: Gaudeamus, 2017), 22-55.
 • 'Finland år 1417: långsamt på väg mot enhet,' teoksessa Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (toim.) Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417-2017 (Helsinki: SLS, 2017), 29-65.
 • 'Devotional Strategies in Everyday Life: Laity’s Interaction with Saints in the North in the Fourteenth and Fifteenth Centuries,' teoksessa Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (toim.), Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700 (Leiden: Brill, 2017), 21-45.
 • (yhdessä Raisa Toivon kanssa), 'Religion as Experience,' teoksessa Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (toim.), Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700 (Leiden: Brill, 2017), 1-19.
 • (yhdessä Kirsi Salosen ja Kurt Villads Jensenin kanssa) 'In the Name of Saints Peter and Paul. Popes, Conversion, and Sainthood in Western Christianity,' teoksessa Kirsi Salonen & Sari Katajala-Peltomaa (toim.), Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016), s. 11-35.
 • 'Riivattu Cristina. Yksilö, yhteisö ja rituaalit keskiajan maailmankuvassa,' teoksessa Irma Sulkunen, Marjaana Niemi & Sari Katajala-Peltomaa (toim.), Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle (Helsinki: SKS, 2016), s. 35-65.
 • (yhdessä Irma Sulkusen ja Marjaana Niemen kanssa) 'Johdanto. Maailmankuvat ja identiteetit pitkällä aikavälillä,' teoksessa Irma Sulkunen, Marjaana Niemi & Sari Katajala-Peltomaa (toim.), Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle (Helsinki: SKS, 2016), s. 8-31.
 • ’Learning by Doing: Pilgrimages as a Means of Socialisation in the Late Middle Ages,’ teoksessa Katariina Mustakallio & Jussi Hanska (toim.), Agents and Objects. Children in Pre-Modern Europe. Acta IRF 42 (Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2015), s. 133-146.
 • 'Arki, hoiva ja pyhiinvaellukset', teoksessa Sari Katajala-Peltomaa, Christian Krötzl ja Marjo Meriluoto-Jaakkola (toim.) Suomalaisten Pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. (Helsinki: SKS, 2014), s 163-179.
 • (yhdessä Christian Krötzlin ja Marjo Meriluoto-Jaakkolan kanssa) ' Kun maailma aukeni - näkökulmia suomalaisten pyhiinvaelluksiin', teoksessa Sari Katajala-Peltomaa, Christian Krötzl ja Marjo Meriluoto-Jaakkola (toim.) Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. (Helsinki: SKS, 2014), s 7-25.
 • 'Riivaukset ja perheiden hyvinvointi', teoksessa Marko Lamberg & Kirsi Kanerva (toim.) Hyvä elämä keskiajalla (Helsinki: SKS, 2014), 113-136.
 • 'Demonic Possession as Physical and Mental Disturbance in the Later Medieval Canonization Processes', teoksessa S: Katajala-Peltomaa & S. Niiranen (toim.), Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe. Leiden: Brill, 2014, 108-127.
 • (Yhdessä Susanna Niirasen kanssa) 'Perspectives to Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe', teoksessa S: Katajala-Peltomaa & S. Niiranen (toim.), Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe. Leiden: Brill, 2014, 1-20.
 • (Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) 'Religious Practices and Social Interaction in the Ancient and Medieval World,' teoksessa S. Katajala-Peltomaa & V. Vuolanto (toim.), Religious Participation in Ancient and Medieval Societies. Rituals, Interaction, and Identity. Acta IRF 41. Rooma: Institutum Romanum Finlandiae, 2013, 11-24.
 • 'A Good Wife?: Demonic Possession and Discourses of Gender in Late Medieval Culture,' teoksessa M. Muravyeva & R. Toivo (toim.) Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. New York: Routledge, 2013, 73-88.
 • 'Bishops Fighting with Demons in Swedish Canonization Processes,' teoksessa John S. Ott & Trpimir Vedriš (toim.), Saintly Bishops and Bishops’ Saints. Zagreb: Hagiotheca 2012, 217-233.
 • 'Constructing a Relationship with the Sacred: Measuring Rituals as Forms of Communication ,' teoksessa P. Golinelli (toim.) Agiografia e culture popolari. Hagiogprahy and popular cultures. Bologna: CLUEB, 2012, 313-328.
 • ‘Gender, Networks, and Collaboration: Pilgrimages in Fourteenth-Century Canonization Processes,’ in K. Mustakallio & C. Krötzl (eds), De Amicitia. Friendship and Social Networks in Antiquity and the Middle Ages. Acta Instituti Romani Finlandiae, vol 36. Rome: Institutum romanum Finlandiae, 2011, pp. 231-243.
 • ‘Socialization Gone Astray? Children and Demonic Possession in Later Middle Ages,’ in K. Mustakallio and C. Laes (eds), Dark Side of Childhood in Late Antiquity and the Middle Ages. Oxford: Oxbow 2011, 95-112.
 • ‘Rituals and Reputation: Immature Death in the Fourteenth-Century Canonization Processes, teoksessa C. Krözl & K. Mustakallio (toim.), On Old Age. Approaching Death in Antiquity and the Middle Ages. Turnhoult: Brepols, 2011, pp. 315-331.
 • Parental Roles in the Canonisation Processes of Saint Nicola of Tolentino and Saint Thomas Cantilupe, teoksessa K. Mustakallio, J. Hanska, H.-L. Sainio & V. Vuolanto (toim.), Hoping for Continuity. Childhood, Education and Death in Antiquity and the Middle Ages. Acta Instituti Romani Finlandiae XXXIII. Rome: Institutum romanum Finlandiae, 2005, pp. 145-155.
 • 'Canonization' teoksessa Taylor, Larissa J. et al. (toim.) Brill's Encyclopedia of Medieval Pilgrimage. Leiden: Brill 2009, pp. 81-82.
 • 'Barriers to Pilgrimages' teoksessa Taylor, Larissa J. et al. (toim.) Brill’s Encyclopedia of Medieval Pilgrimage. Leiden: Brill 2009, pp. 40-42.
 • (yhdessä Raisa Maria Toivon kanssa) Miten lähestyä pahaa? - tutkimuksen lähtökohtia [English Summary: Approaching Evil? – Points of View in Research.] Teoksessa S. Katajala-Peltomaa & R. Toivo (toim.), Paholainen, noituus ja magia – kristinuskon kääntöpuoli. Pahuuden kuvasto vanhassa maailmassa. Helsinki: SKS, 2004, 9-33.
 • Paholainen, demonit ja riivatut raukat – keskiaikaisia käsityksiä sielunvihollisesta. [English Summary: The Devil, Demons, and Demoniacs in Medieval Popular Religion] teoksessa S. Katajala-Peltomaa & R. Toivo (toim.), Paholainen, noituus ja magia – kristinuskon kääntöpuoli. Pahuuden kuvasto vanhassa maailmassa. Helsinki: SKS, 2004, 78-115.
 • (Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) Tulkinnan kerrokset – tutkimuskohteena antiikin ja keskiajan perhe. Teoksessa S. Autio, S. Katajala-Peltomaa & V. Vuolanto (toim.), Historioitsijan arki & tutkimuksen prosessi. Tampere: Vastapaino, 2001, pp. 29-47.
Other Academic Articles:
 • "Erat miraculose illuminata" Näönpalauttamisihmeitä Thomas Cantilupen ja Nicola da Tolentinon kanonisaatioprosesseissa. In Keskiajan Rajoilla. Lamberg Marko & Niiranen Susanna (eds.) Atena Kustannus Jyväskylä, pp. 208–231.
 • Devotissime votum fecit - Naisten toiminta pyhimyskulteissa. In Ristin ja Olavin kansaa. Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa. Linder Marja-Liisa, Saloniemi Marjo-Riitta, Krötzl Christian (eds.). Tampereen museot, pp. 175-181.
  Tutkimushankkeita:
  • Eletty usko ja kokemusten historia: https://research.uta.fi/hex-fi/
  • Paholaisen riivaus ja sukupuoli myöhäiskeskiajan Euroopassa.
   Gender and Demonic Possession in Later Medieval Europe (Suomen akatemian tutkijatohtorin projekti 2011-2014)

   
  Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
  puh. (03) 355 111
  Ylläpito: soc.info@uta.fi
  Muutettu: 6.3.2012 14.55 Muokkaa

  Tampereen yliopisto

  Tampereen yliopisto
  03 355 111
  kirjaamo@uta.fi


  KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

  YLIOPISTO
  Tutkimus
  Opiskelijaksi
  Ajankohtaista
  Yhteistyö ja palvelut
  Yliopisto

  AJANKOHTAISTA
  Aikalainen
  Avoimet työpaikat
  Rehtoriblogi
  Tampere3

  PALVELUT
  Aktuaarinkanslia
  Avoin yliopisto
  Hallinto
  Kansainvälisen koulutuksen keskus
  Kielikeskus
  Kielipalvelut
  Kirjaamo
  Kirjasto
  Liikuntapalvelut
  Viestintä
  Tietohallinto
  Tutkimuspalvelut
  Täydennyskoulutus
  Tietoarkisto
  » lisää palveluita

  OPISKELU
  Opetusohjelma
  Opinto-oppaat
  Opiskelijan työpöytä

  SÄHKÖISET PALVELUT
  Andor-hakupalvelu
  Uusi lainasi
  Intra
  Moodle (learning2)
  NettiOpsu / NettiRekka
  NettiKatti
  Sähköinen tenttipalvelu
  TamPub
  Office 365 webmail
  Utaposti webmail
  Wentti