Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: historian tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historian tutkinto-ohjelma
In English
Salminen, Tapio

Tapio Salminen

FT

Tutkija

Huone: Pinni B3069
Vastaanotto: Sovittaessa
Puhelin: 050 318 6207
Sähköposti: tapio.salminen@uta.fi
Erityiset tutkimus- ja opetusalat:
 • Suomen ja Itämeren alueen historia esiteollisella ajalla, erityisesti myöhäiskeskiajalla
 • Kommunikaation ja liikenteen historia
 • Tekstualisoitumisen ja informaationhallinnan historia keskiajalla ja uuden ajan alussa.
Väitöskirja: Obscure Hands – Trusted Men. Textualization, the Office of the City Scribe and the Written Management of Information and Communication of the Council of Reval (Tallinn) before 1460. Väitöskirja, Tampereen yliopisto, Historia, 2016. Open Access -julkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0084-5.

Julkaisuja:
 • Suuri Rantatie - Stora Strandvägen. Tiemuseon julkaisuja 7. Helsinki 1993.
 • Huovintie Satakunnassa. Oripään ja Ulvilan välisen keskiaikaisen maantien linjaus ja sen muutokset uudella ajalla. Satakuntaliitto, sarja A:210. Tiemuseon raportteja 4/1993. Pori 1993.
 • Pohjanmaan tiet ja tieverkko vuoteen 1635. Pohjanmaan kautta - Via Österbotten. Tiet ja tieliikenne Pohjanmaalla keskiajalta 1990-luvulle - Vägar och vägtrafik i Österbotten från medeltiden till 1990-talet. Toim./Red. Timo Haavisto. Tiemuseon julkaisuja - Vägmuseets publikationer 15. Jyväskylä 1997.
 • Multilinguality and Written Correspondence in the Late Medieval Northern Baltics - Reflections of Literacy and Language in the Communication between the Council of Reval and the Finnish Bailiffs. Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung. Zeitschrift des Mediävistenverbandes. Band 2, Heft 1. (1997).
 • Tidigare okända medeltida brev från Finland i Revals stadsarkiv. Historisk Tidskrift för Finland 83 (1998).
 • In the Pope's Clothes: Legatine Representation and Apostolical Insignia in High Medieval Europe. Roma, magistra mundi, Itineraria culturae medievalis. Mélanges offerts au Père L.E. Boyle à l'occasion de son 75E anniversaire. FIDEM. Louvain-la-Neuve 1998.
 • Finland, Tallinn and the Hanseatic League - Foreign Trade and the Orientation of Roads in Medieval Finland. Traffic, Needs, Roads; Perspectives on the Past, Present and Future of Roads in Finland and the Baltic Area. Toim. Tapani Mauranen. Helsinki 1999.
 • Mit Schrift und Mund: Schriftlichkeit in die Kommunikation des Revaler Rats Von Stadtschreiber Hermannus bis Joachim Muter (1374-1456). Die Stadt im europäischen Nordosten: Kulturbeziehungen vom Lübischen Recht bis zur Aufklärung. Hrsg von Robert Schweitzer und Waltraud Bastman-Bühner. Veröffentlichungen der Aue Stiftung 12. Helsinki und Lübeck 2001
 • Novgorod, Reval and the Finnish Castles - Aspects of Communication and Trade in 1412-1448. Horst Wernicke (Hrsg.) Beiträge zur Geschichte des Ostseeraumes. Vorträge der ersten und zweiten Konferenz der Historiker des Ostseeraumes (SKHO) Katzow 1996/Greifswald 1998. Greifswalder Historische Studien 4.Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2002
 • Unknown Hands, Trusted Men. Professional Writing in Finnish Medieval Town Administration. Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience. Ed. by Marjaana Niemi & Ville Vuolanto. Studia Fennica Historica 6. Finnish Literature Society, Helsinki 2003
 • Aspects on Multilinguality in Late Medieval Livonia and Finland. Einfluss, Vorbilder, Zweilfel. Studien zu den Finnisch-Deutschen Beziehungen vom Mittelalter bis zum Kalten Krieg. Hrsg. von Vesa Vares. 6. Deutsch-finnisches Historikerseminar in Tampere 27.31.3.2003. Institut für Geschichte, Tampere Universität, Publikationen 20. Tampere 2006
 • The earliest Missives and Missivebooks of the Council of Reval - Some Remarks on the Management of Information in Fourteenth Century Town Administration. Vervaltung und Schriftlichkeit in den Hansestädten. Hrsg. von Jürgen Sarnowsky. Hansische Studien XVI. Hansische Geschichtsverein. Porta Alba Verlag, Trier, 2006
 • Liikkeellä maailmalla ja Hallinnon arki. Arjen historia 1. Toim. Anssi Mäkinen et al. WSOY, Porvoo 2006.
 • Joki ja sen väki. Kokemäen ja Harjavallan historia jääkaudesta 1860-luvulle. Kokemäen ja Harjavallan historia I:1. Kokemäen ja Harjavallan kaupungit ja seurakunnat. Gummerus, Jyväskylä 2007.
 • Kokemäen ja Harjavallan talonhaltijat vuoteen 1900, torpat 1891-1900 sekä papisto ennen vuotta 1870 (yhdessä Tuula Hockmanin kanssa). Kokemäen ja Harjavallan historia I:2. Kokemäen ja Harjavallan kaupungit ja seurakunnat. Gummerus, Jyväskylä 2007.
 • Kokemäen käsikirjakoodeksi F1 (1548-1549). Näkökulmia reformaatiokauden kirkkokäsikirjasidoksen paikalliseen käyttöhistoriaan ja ajoitusmahdollisuuksiin. Suomen kirkkohistoriallisen seuran Vuosikirja 98 (2008).
 • Kokemäen linna, Aborch ja Vreghdenborch - lähteiden ja tutkimuksen uudelleenarviointi. Suomen Museo 2008 (115. vuosikerta). Toim. Tuukka Talvio. Suomen Muinaismuistoyhdistys, Helsinki 2009.
 • Common, imposed or public? Aspects on the understanding of roads in late medieval and early modern Finland. In: Ajalooline ajakiri - The Estonian Historical Journal 2009, 3/4 (129/130).
 • Common Road, Common Duty - Public Road, Private Space? King Magnus Eriksson's law and the understanding of road as a space in late medieval Finland and the Swedish realm. In: Scandinavian Journal of History 2010.
 • Fishing with Monks - Padise Abbey and the River Vantaanjoki from 1351-1429. In: Marjo Poutanen (Ed.), Colonists on the Shores of the Gulf of Finland: Medieval Settlement in the Coastal Regions of Estonia and Finland. Vantaa City Museum Publications, 22. Vantaan Kaupunginmuseo, Lahti, 2011, s. 37-64.
 • Uusmaalaisten Tallinnanperinnöt 1350-1560 - Uusimalaste Tallinna-pärandused 1350.-1560. aastal. Teoksessa/In: Erki Russow (Toim.), Padise ja Vantaa: Keskiaja sild Padise ja Vantaa vahel - Keskiajan silta Padisen ja Vantaan välillä. Padise Vallavalitsus ja Vantaan kaupunki/historiatoimikunta, Tallinn 2012, s. 183-257.
 • The Medieval Holdings of the Tallinn City Archives and the Study of the Finnish Middle Ages. Some Remarks on Early Finnish Contacts with the Ratsarchiv. In: Lea Köiv and Peep Pillak (Hrsg./Eds.) Die Archiven Estlands im europäischen Kontext. Vorträge der Konferenz im Tallinner Stadtarchiv vom 15. bis zum 16 September 2005/Estonian Arcives in the European Context. Papers of the Conference in the Tallinn City Archives on September 15-16, 2005. Verein Estnischer Archivare/Estonian Society of Archivists, Tallinn 2012, s.156-170.
 • Vantaan ja Helsingan pitäjän keskiaika. Vantaan kaupunki, Vantaan kaupunginmuseo, Gummerus, 2013.
 • Sinne ja takaisin - maantiet, kulkureitit ja liikkuminen Suomessa ja Suomesta Eurooppaan keskiajalla. Teoksessa: Katajala-Peltomaa Sari, Krötzl Christian, Meriluoto-Jaakkola Marjo (toim.) Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla: kun maailma aukeni. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 1399. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 2014, p. 201–218.
 • Medeltiden i Vanda och Helsinga socken. Vanda Stad, 2015.
 • Vantaan ja Helsingan pitäjän keskiaika. Andreas Koivisto (toim.), Helsingin pitäjä – Vantaa, Helsinge – Vanda 2016. Vantaa Seuran vuosikirja. Vantaa-seura – Vandasällskapet ry. Porvoo 2015, 68–77.
 • Tapio Salminen, Witte - Fritze. Pieni lisä Helsingan pitäjän ja Tallinnan välisiin yhteyksiin 1550-luvulla. Andreas Koivisto (toim.), Helsingin pitäjä - Vantaa 2017. Suomi 100 - Kansainvälinen Vantaa. Vantaa: Vantaa-Seura - Vandasällskapet ry 2016, 28-31.

 • Muita: Academia.edu
Tutkimushankkeita:
 • Raaseporin linnan asiakirjakulttuuri, kirjeenvaihto ja informaationhallinta 1370-luvulta vuoteen 1558.
 • Nottbeckit ja Rauchit - kahden baltiansaksalaisen suvun ylisukupolvinen habitus ja translokaali identiteetti Venäjän imperiumin läntisillä reuna-alueilla ennen vuotta 1907.
 • Davidin kapina vuonna 1438 Pirkanmaalla.
Menneitä
 • Suomesta Tallinnaan ennen vuotta 1530 lähetetyt pergamenttiasiakirjat ja kirjeet. Inventointi. Diplomatarium Fennicum, Kansallisarkisto, 2016.
 • Historiatieteiden valtakunnallisen tohtoriohjelman koordinaattori 1999-2002, 2006-15.
 • Vantaan ja Helsingan pitäjän keskiaika. Vantaan kaupunki. 2010-13.
 • Kokemäen ja Harjavallan historia jääkaudesta vuoteen 1869. Kokemäen ja Harjavallan kaupungit, Tampereen yliopisto, 2002-7.
 • Huovintien historiallisen linjauksen karttainventointi ja tutkimus Satakunnassa. Satakunnan seutukaavaliitto, Tielaitos, Tiemuseo, Satakunnan Museo, 1992.
 • Suuren Rantatien historiallisen linjauksen tutkimus ja maastoinventointi Turusta Vaalimaalle. Tielaitos, Tiemuseo, seutukaavaliitot, Ympäristöministeriö, Museovirasto, 1991-93.
 • Suuren Postitien historiallisen linjauksen inventointi Suomen mantereella. Yhdessä Anitta Lehtosen kanssa. Varsinais-Suomen seutukaavaliitto, Tielaitos, Tiemuseo, 1989.
 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.3.2012 14.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti