Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: historian tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historian tutkinto-ohjelma
In English
Harjula, Minna

Minna Harjula

FT, Dosentti

yliopistotutkija

Huone: B3090
Puhelin: 050 318 6079
Sähköposti: minna.harjula@uta.fi

Erityiset tutkimus- ja opetusalat/ Current Research and Fields of Supervision:

hyvinvointivaltio, terveys, kansalaisuus, kokemus /welfare state, health, citizenship, experience

Julkaisuja / Major publications:

 • Towards Universal Health Services? Healthcare and the Construction of the Welfare State in Finland. Revue Historique Nordique 23/2018,141-155.
 • Health Citizenship and Access to Health Services: Finland 1900-2000. Social History of Medicine 29 (3) 2016, 573-589.
 • Hoitoonpääsyn hierarkiat. Terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 1900-luvulla. Tampere: TUP, 2015.
 • Köyhät ja kipeät: sosiaalinen kansalaisuus ja terveyspalveluiden saatavuus Suomessa 1900-luvulla. Teoksessa Forssén Katja et al (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?. Kuopio: UNIpress 2012, 31-53.
 • Köyhä, kelvoton, kansalainen? Köyhäinapu yleisen äänioikeuden esteenä Suomessa. Janus 18 (1) 2010, 4-19.
 • Excluded from Universal Suffrage: Finland 1906-1917. Teoksessa Irma Sulkunen, Seija-Leena Nevala-Nurmi, Pirjo Markkola (toim.) Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reform. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2009, 106-119.
 • Suurlakon tyttäret. Teoksessa Pertti Haapala et al. (toim.) Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Teos 2008, 121-136.
 • Terveyden jäljillä. Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla. Tampere University Press, Tampere 2007, 168 s.
 • Kelvoton valtiokansalaiseksi? Yleisen äänioikeuden rajoitukset ja äänioikeusanomukset Suomessa 1906-1917. Historiallinen Aikakauskirja 4/2006, 368-381.
 • Tehdaskaupungin takapihat: Ympäristö ja terveys Tampereella 1880-1939. Tampereen Historiallisen Seuran julkaisuja XVII. Tampereen Historiallinen Seura, Tampere 2003, 225 s.
 • Vaillinaisuudella vaivatut. Vammaisuuden tulkinnat suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle. SHS, Bibliotheca Historica 15, Helsinki 1996. (Väitöskirja).

Tutkimushankkeita / Research projects:

 • Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) tutkijajäsen/Member of the Finnish Centre of Excellence in History of Experiences HEX

 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.3.2012 14.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti