Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: historian tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historian tutkinto-ohjelma
In English
Nevala, Seija-Leena

Seija-Leena Nevala

FT

Tutkija

Huone: PinniB 3047
Puhelin: (03) 050 318 6241
Sähköposti: seija-leena.nevala@uta.fi

Erityiset tutkimus- ja opetusalat / Current Research and Fields of Supervision:
Nais- ja sukupuolihistoria 1900-luvulla, mikrohistoria, perhehistoria, sukupuolihistorian tutkielmaryhmä /
Gender History in the 20th century, Microhistory, Family History, Gender history research group

Julkaisuja / Major publications:

  • Lottatytöt ja sotilaspojat, Minerva Kustannus, Helsinki 2007.
  • Girls and Boys in the Finnish Voluntary Defence Movement, Ennen ja Nyt 3/2006.
  • Nuoria maanpuolustajia vai suomalaisia lapsisotilaita? Historiallinen aikakauskirja 104: 2/2006.
  • Pikkulotat ja Suojeluskuntapojat kansakuntaa rakentamassa. In Nuoruuden vuosisata - Suomalaisen nuorison historia. Toim. Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen, SKS, Helsinki 2003.
  • The Lotta Svärd Organisation and Gender Difference in Rural Finland. In Rustica Nova. The New Countryside and Transformations in Operating Environment. Edited by Kalle Pihlainen and Erik Tirkkonen, Publications of the Institute of History nr. 17, University of Turku, Turku 2002.
  • Kansakunta pienoiskoossa - Lotta- ja Suojeluskuntaperhe. Teoksessa Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Toim. Tuula Gordon ja Kirsti Lempiäinen, Vastapaino, Tampere 2002.
  • Lotta Svärd Suomussalmen paikallisosasto 1921-1944. Teoksessa Suomussalmi Sodissa, toim. Pekka Keränen, Kajaani 2000.
  • Lotta Svärd-organisationen och den agrara offentligheten. Föreställningar om kön. Ett genusperspektiv på jordbrukets modernisering. Red. Kirsti Niskanen, Stockholm 1998.

Tutkimushankkeita / Research projects:
Väitöskirjatyö Lotta Svärd- ja suojeluskuntaperheestä vuosina 1918-1944. /
Ph.D Thesis Gender and Generation in the Voluntary Defence Movement in Finland 1918-1944.

 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.3.2012 14.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti