Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: historian tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historian tutkinto-ohjelma
In English
Sarsila, Juhani

Juhani Sarsila

FT, lehtori, Dosentti

Huone: Pinni B 3061
Vastaanotto: ke 14-15
Puhelin: 050 318 6211
Sähköposti: juhani.sarsila@uta.fi
Erityiset tutkimus- ja opetusalat:
Retoriikan teoria ja käytäntö
Antiikin ja keskiajan aatehistoria
Moraalisten arvojen käsitehistoria
Kulttuurifilosofia
Sananvapaus ja kirjasensuuri
Daniel Jusleniuksen nationalismi

Julkaisuja:
 • Some Aspects of the Concept of Virtus in Roman Literature until Livy. Studia Philologica Jyväskyäensia 16. Diss. Jyväskylä 1982. 148 pp.
 • Historian väärennöksiä ja väärentämisen historiaa. Toinen, korjattu ja laajennettu laitos. Helsinki 1988. 232 s.
 • Daniel Juslenius, Suomalaisten puolustus [Vindiciae Fennorum]. Suomentanut sekä johdannon ja selitykset kirjoittanut Juhani Sarsila. SKS, Karisto, Hämeenlinna 1994, 104 s.
 • Avgrunnens datter. Randbemerkninger til Jostein Gaarders Sofies verden. Nordistica Tamperensia. Bidrag till nordisk litteratur (red. av Antti J. Pitkänen). Tammerfors 1995, 107-120.
 • Humanismin eetos. Teoksessa: mieli, merkitys ja ymmärtäminen. Yhdeksän puheenvuoroa humanismista Tampereella 1994. Toim. Yrjö Varpio ja Anne Järvinen. Tampere 1995, 35-49.
 • Truth in Hell- Lie on Earth. Teoksessa: Aspekteja. Toim. Natalia Baschmakoff, Arja Rosenholm ja Hannu Tommola. Slavica Tamperensia V. Tampere 1996, 277-287.
 • Basileides eli Hegel antiikissa? - Teoksessa: Luonto toisena. Toinen luontona. Kirjoituksia Lauri Mehtosen 50-vuotispäivän kunniaksi. Tampereen yliopisto 1996 (päätoim. Timo Klemola), 243-259.
 • Boethius, Filosofian lohdutus. Vastapaino. Gummerus, JKL, 2001, 188 s.
 • Scripta serenissima. Retorisia esseitä. Tekstejä toiselta vuosituhannelta. 3:s korjattu, parannettu laitos. Tampereen yliopiston filologian laitos II. Cityoffset, Tampere 2001, 208 s.
 • Bitter Lemons. Eulogy of Love and Cyprus. Tampere University Press (Cityoffset, Tampere), 2002, xii + 28 pp.
 • Daniel Juslenius, Suomen onnettomuus. De miseriis Fennorum. Toimitus, suomennos, johdanto, jälkisanat Juhani Sarsila. Juvenes Print. niin & näin -lehden filosofinen julkaisusarja. Tampere 2004, 171 s.
 • A Short History of Manliness. Outlines of "Virtus" in Roman Republican Literature until Livy. Tampere 2005. 286 pp.
 • Being a Man. The Roman 'Virtus' as a Contribution to Moral Philosophy. European Studies in the History of Science and Ideas. Edited by G. Gimpl and Juha Manninen. Vol. 14. Peter Lang GMBH, Frankfurt am Main etc. 2006. 245 pp.
 • Efeseon Herakleitos: filolosofian komeus ja kurjuus. Teoksessa: Ajattele - jos uskallat. Filosofi Toivo Salosen 60-vuotisjuhlakirja. Toim. Seppo I Sotasaari. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi 2009, 42-67.
 • Vladimir Uljanov - latinisti ja Rooman tsaari. Teoksessa: Korkeempi kaiku. Sanan magiaa ja puheen poetiikkaa (toim. Seppo Knuuttila ja Ulla Piela). SKS. Helsinki 2009, 40-59.
 • Ne mainiot helleenit. Tarinoita antiikin Kreikasta / The Good Old Hellenes / Tales from Ancient Greece / Hellenes illi eximii. Anecdota antiqua Graeca (yhdessä Maija-Leena Kallelan kanssa). Musiikin, kulttuurin ja taiteen edistämisyhdistys. Jyväskylä 2010, 141 ss.
 • Melancholica : poleemisia esseitä, Tampere University Press, Tampere 2013, 346 ss.
 • Eläytymisen metodi. Oswald Spenglerin historianfilosofiaa. Teoksessa: Ajatuksia tutkimiseen. Metodisia lähtökohtia. Toimittaneet Toivo Salonen & Seppo I Sotasaari. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi 2015, 64-105
Tutkimushankkeita:
 • Vanhan Kreikan luonnonfilosofia
 • Perustavien arvojen ristiriitaisuus
 • Humanismin käsitesisältö
 • Hyve Rooman keisariajalla
 • Antiikin ja keskiajan kirjasensuuri
Blogit:Harrastukset:
Kalastus, varsinkin soutu-uistelu, elämänfilosofiset keskustelut, matkakirjojen luku sekä joskus oikea matkailu
 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.3.2012 14.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti