Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: historian tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historian tutkinto-ohjelma
In English
Tikka, Marko

Marko Tikka

FT, Dosentti

Suomen historian yliopistonlehtori (ma)

Huone: Pinni B 3089
Vastaanotto: ke 13-14
Puhelin: 050 318 6225 / 040 752 5811
Sähköposti: marko.tikka@uta.fi
Erityiset tutkimus- ja opetusalat:
1900-luvun alkukymmenten Suomen historia, väkivallan ja populaarikulttuurin historia.
Kiinnostuksen kohteita: 1900-luvun alku, ideologiset liikkeet, populaarimusiikin historia.

Julkaisuja:
 • Kirjeitä sodasta. Kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina. Marko Tikka, Ilari Taskinen ja Seija-Leena Nevala-Nurmi (toim.) Postimuseo ja Tampereen Historiallinen Seura 2015.
 • "Kai mennään huomenna Porin rintamalle ja kirjoita!" Sisällissodan punaisia kirjeitä. Teoksessa Kirjeitä sodasta. Kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina. Marko Tikka, Ilari Taskinen ja Seija-Leena Nevala-Nurmi (toim.) Postimuseo ja Tampereen Historiallinen Seura 2015.
 • Suomalaisen harmonikan historia. Toimittaneet Vesa Kurkela ja Marko Tikka. Harmonikkainstituutti 2014.
 • Viisirivinen ristiriita. Harmonikan paikka Suomessa 1860-2000. (Yhdessä Vesa Kurkelan kanssa). Teoksessa Suomalaisen harmonikan historia. Toimittaneet Vesa Kurkela ja Marko Tikka. Harmonikkainstituutti 2014.
 • Suuret soittajat. Teoksessa Suomalaisen harmonikan historia. Toimittaneet Vesa Kurkela ja Marko Tikka. Harmonikkainstituutti 2014.
 • Suomalainen alkoholipolitiikka Matti Jurvan levylauluissa. Teoksessa Valistus on viritetty. Esseitä musiikista, huvittelusta ja historiasta. Toim. Olli Heikkinen et al. Sibelius-Akatemian julkaisuja 13, Tampere 2014.
 • Sortokausi vai kultakausi. Teoksessa Tabellarius. Postimuseon ystävät ry:n julkaisuja 16. 2014.
 • Lakien synty ja oikeudenkäytön ihanteet. Yhdessä Jari Eilolan kanssa. Teoksessa Kansallisten instituutioiden muotoutuminen. Petri Karonen ja Antti Räihä (toim.) SKS Vantaa 2014.
 • Säätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat. Yhdessä Vesa Karosen kanssa. Teoksessa Kansallisten instituutioiden muotoutuminen. Petri Karonen ja Antti Räihä (toim.) SKS Vantaa 2014.
 • Kapinointi, separatismi ja vastarinnan legitimiteetti. Yhdessä Piia Einosen ja Antti Räihän kanssa. Teoksessa Kansallisten instituutioiden muotoutuminen. Petri Karonen ja Antti Räihä (toim.) SKS Vantaa 2014.
 • Vallankumous, sisällissota ja terrori Suomessa vuonna 1918. Pertti Haapala ja Marko Tikka; Teoksessa Sodasta rauhaan. Väkivallan vuodet Euroopassa 1918-1923. toimittaneet Robert Gerwarth ja John Horne. Vastapaino, Tallinna 2013.
 • Revoliucija, pilietinis karas ir teroras Suomijoje 1918 M. (Yhdessä Pertti Haapalan kanssa) Teoksessa Gerwarth Robert, Horne John (toim.) Karas taikos metu. Paramilitarizmas po Pirmojo pasaulinio karo 1917-1923 m.. Vilnius: Mintis, 2013, 93-107.
  Kanavan kansaa, rajan väkeä : Nuijamaan historia 1860-1989. Lappeenranta: Lappeenrannan kaupunki 2011.
 • Revolution, Civil War, and Terror in Finland in 1918. (Yhdessä Pertti Haapalan kanssa) Teoksessa Gerwarth Robert, Horne John (toim.) War in Peace. Paramilitary Violence in Europe after the Great War. Oxford: Oxford UP, 72-84.
 • Rymykansansoitin: harmonikan ambivalentista historiasta Suomessa. Teoksessa Huttu-Hiltunen Pekka et al (toim.) Sommelon säikeitä : Runolaulu-Akatemian seminaarijulkaisu 2009-2010. Jyväskylä 20011, Juminkeko-Säätiö, 89-97. (Juminkeon julkaisuja 86)
 • Field Courts Martial in Tampere. Teoksessa Tuomas Hoppu, Pertti Haapala (toim.) Tampere 1918 A Town in the Civil War. Tampere: Tampere Museums, 148-159. (Tampere Museums publications 113) 2010.
 • Kirkko ja suojeluskunnat. Järkiavioliitto, pakkoavioliitto vai epäpyhä allianssi?. Teoksessa Ilkka Huhta (toim.) Sisällissota 1918 ja kirkko. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, 133-144. (Societas Historiae Ecclesiasticae Fennica/Suomen kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia 212) 2009.
 • Punainen ja valkoinen terrori. Teoksessa Pertti Haapala ja Tuomas Hoppu (toim.) Sisällissodan pikku jättiläinen. Helsinki: WSOY 2009, 226-245.
 • Suojeluskunnat sodan jälkeen. Teoksessa Pertti Haapala ja Tuomas Hoppu (toim.) Sisällissodan pikku jättiläinen. Helsinki: WSOY 2009, 405-414.
 • Poliittinen Lappee 1870-1918. Artikkeli teoksessa Lappeen pitäjän historia II. (Lappeenrannan kaupunki 2011)
 • Kanavan kansaa, rajan väkeä. Nuijamaan historia 1860-1989. (Lappeenrannan kaupunki 2011)
 • Tanssiorkesteri Dallapé. Suomijatsin legenda 1925-2010. (Yhdessä Toivo Tammisen kanssa) (SKS 2011)
 • Kun kansa leikki kuningasta. Suomen suuri lakko 1905 (SKS 2010)
 • Harmonikan kuningas Vili Vesterinen (Ajatus 2007)
 • Terrorin aika. Suomen levottomat vuodet 1917-1921 (Ajatus 2006)
 • Valkoisen hämärän maa? Suojeluskunnat, virkavalta ja kansa 1918-1921 (SKS 2006)
 • Punainen painajainen vai saksalainen sekametelisoppa. Artikkeli teoksessa Mari K. Niemi & Ville Pernaa (toim.) Entäs jos? Vaihtoehtoinen Suomen historia. (Ajatus 2005)
 • Laillisuustaistelija. Artikkeli teoksessa Linnoitus ja kaupunki. Lappeenrannan historia 1812-1917, toimittaneet Anu Talka & Pia Puntanen (Lappeenranta 2005)
 • Satakunta sodassa 1918. Artikkeli teoksessa Nouseva maakunta. Satakunnan historia 1870-1939, toimittaneet Jussi Koivuniemi & Jarmo Peltola. (2006)
 • Kenttäoikeudet. Välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918. Väitöskirja (SKS 2004).
 • Teloitetut, ammutut ja murhatut. Artikkeli teoksessa Sotaoloissa vuosina 1914-1922 surmansa saaneet (VNK 2004).
 • Taistelun jälkeen välittömästi paikalla ammutut. Artikkeli (Yhdessä tutkija Aapo Roseliuksen kanssa) teoksessa Sotaoloissa vuosina 1914-1922 surmansa saaneet. (VNK 2004).
 • Venäläisiä Saimaan rannoilla. Venäläisten kohtaloita Lounais-Karjalassa syksystä 1917 talveen 1918. Artikkeli kirjassa Venäläissurmat Suomessa 1914-1922, osa 2.2. Sotatapahtumat 1918-1922 (VNK 2004).
 • Koston kevät. Lappeenrannan teloitukset 1918. Kirja, Yhdessä Antti O. Arposen kanssa (WSOY 1999).
Tutkimushankkeita:
Suomalainen fasismi -tutkimushanke 2012-2016 (yhdessä Aapo Roseliuksen ja Oula Silvennoisen kanssa)
Harmonikan historia Suomessa 2010-2014 (yhdessä Vesa Kurkelan kanssa)
Lappeen ja Nuijamaan historiaprojekti 2007-2009. Tutkijana.
Kun kansa leikki kuningasta... Vuoden 1905 suurlakko Suomessa. 2006-2007. Tutkijana.
Sotaoikeudellinen toiminta Suomen sisällissodassa 2002-2005
Suomen sotasurmat 1914-1922 -projektin tutkimusapulaisena ja tutkijana
1999-2002. (Sotasurmatietokanta)

Luottamustoimia:
Tampereen Historiallisen Seuran puheenjohtaja 2006-
Historiallisen Aikakauskirjan toimittaja 2006-2015
Suomen äänitearkiston puheenjohtaja 2014-
Suomen harmonikkainstituutin hallituksessa 2008-
Työväen historian ja perinteentutkimuksen seuran hallituksessa 2005-2009

Harrastukset:
gramofonilevymusiikki, antikvariaatit sekä eri järjestelmillä soitettavat harmonikat.

Motto:
"Vanhoja asioita, ketä ne kiinnostaa!"
 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.3.2012 14.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti