Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

» Takaisin

Sanna Raudaskoski sai Tatten ensimmäisen Fenix Collegium -palkinnon

Raudaskoski palkitaan erityisesti kyvystään rakentaa tieteellistä yhteisöä. Hänen toimintansa oli keskeistä Rebel Base -nimisen tutkijayhteisön synnyssä vuoden 2006 tienoilla. Raudaskosken ansiosta kasvoi samaan rakennukseen yliopiston eri laitoksilta sijoitetusta hajanaisesta tutkijain joukosta nopeasti erittäin tiivis yhteisö.

Yhteisölle oli keskeistä jäsenten välinen vertaistuki sekä tiedollisten ja taidollisten resurssien jakaminen, mikä toteutui Raudaskosken esimerkillisen mallin ohjaamana. Raudaskosken luotsaamana Rebel Base järjesti oppiainerajat ylittäneitä seminaareja, datasessioita, lukupiirejä sekä teoria- ja menetelmäkeskusteluja. Yhteisön jäsenet kokivat olevansa tieteellisessä ja henkisessä kodissaan.

Ruohonjuuritason yhteistoimintaa

Palkitsemalla Raudaskosken Fenix Collegium -palkinnolla Tatte haluaa osoittaa, ettei monitieteisten tutkimusryhmien syntymisen edellytys suinkaan aina perustu autoritaarisesti toimivien, korkeasti palkattujen huippututkijoiden ja johtajien ansioihin vaan ruohonjuuritason tutkijoiden omaehtoiseen, epäviralliseen ja monimuotoiseen yhteistoimintaan.

Fenix Collegium-palkinto on suuruudeltaan tuhat euroa, jonka palkinnon saaja voi käyttää työtovereidensa kesken tavalla, jonka katsoo parhaiten edistävän työyhteisönsä hyvinvointia. Tämän lisäksi luovutetaan palkinnonsaajan tiedeyhteisöön nuoren tamperelaistaiteilijan Mikko Tapion tekemä Fenix Collegium -kiertopalkinto. Palkinto luovutetaan Tatten vapputapahtumassa Tampereen yliopistolla 29. huhtikuuta.

Tunnustusta kollegiaalisuudesta

Tampereen yliopiston tieteentekijät ry haluaa Fenix Collegium -palkinnon avulla nostaa esiin tieteentekijöitä, jotka ovat omalla toiminnallaan rakentaneet epähierarkkista, kollegiaalista ja paikallista tiedeyhteisöä.

Tampereen yliopiston tieteentekijöiden palkinnossa feeniks-lintu symboloi tiedeyhteisön itse itseään korjaavaa ja rakentavaa voimaa, joka ei tarvitse uudistuakseen autoritaarista johtamiskulttuuria eikä tieteen tähtikulttia. Tatte haluaa palkinnolla osoittaa arvonantonsa tieteentekijöille, jotka näkevät tasa-arvoisen, kollegiaalisen tiedeyhteisön keskeisenä tieteen tekemisen edellytyksenä ja luovana voimana.

https://intrawww.uta.fi/yksikot/hallinto/tiedotus/iiris/0411/2604.html 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 9.12.2011 12.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti