Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: esittely:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätietoa

Tampereen yliopiston laatukäsikirja (pdf) ja yksiköiden toimintakäsikirjat

Johtamisen ja toiminnnaohjauksen, voimavarojen hallinnan sekä perustehtävien ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keskeisten prosessien laadunhallinnan menettelytavat sekä työnjako.

Laatujärjestelmän verkkosivut

Perusasiat laadunhallinnan organisoimisesta ja menettelytavoista yliopiston sidosryhmille.

Laatujärjestelmä intrassa

Tietoa organisoitumisesta, menettelytavoista sekä ajankohtaisista asioista yliopiston henkilökunnalle sekä opiskelijoille.

Linkit

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön

Toimintakäsikirja (intra)

Toiminta- ja taloussuunnitelma (intra)

Tutkimuksen linjat

 

Tampereen yliopisto

Suunnittelu ja seuranta (intra)

Koulutuksen suunnittelun tuki (intra)

Henkilöstön kehittäminen (intra)

Arvioinnit ja auditoinnit (intra)

Laatu, arviointi ja kehittäminen yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä

Laadunhallinnalla tarkoitetaan Tampereen yliopistossa toiminnan järjestelmällistä suunnittelua, toteutusta, arviointia sekä kehittämistä (PDCA). Tampereen yliopiston tavoitteita ja periaatteita ohjaa yliopiston strategia ja sitä tukeva laatujärjestelmä.

Tampereen yliopiston laatujärjestelmä koostuu

  • johtamisen ja toiminnanohjauksen,
  • perustehtävien (koulutus, tutkimus) ja niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
  • sekä tukipalveluiden

prosesseja, menettelytapoja, työnjakoa ja tuloksia koskevasta laadunhallinnasta.

Yliopiston johtosäännön mukaisesti yliopiston laatujärjestelmästä vastaa rehtori ja tulosyksiköiden laadunhallinnasta vastaavat niiden johtajat. Tutkinto-ohjelmien laadunhallinnasta vastaavat erikseen nimetyt tutkinto-ohjelmavastaavat.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö toimii Tampereen yliopiston yhteisten laatua varmistavien käytäntöjen mukaisesti. Yhteiset käytännöt ja menettelytavat on kuvattu yliopiston tasolla Tampereen yliopiston laatukäsikirjassa ja niiden yksikkökohtainen toteuttaminen ja kehittäminen yksikön toimintakäsikirjassa.

Keskeiset laatua varmistavat menettelytavat

1. Yksikön toiminta- ja taloussuunnitelma, joka sisältää henkilöstösuunnitelman. Yksikkö suunnittelee toimintansa ja voimavaransa pitkällä tähtäimellä yhteisten periaatteiden mukaan.

2. Koulutuksen suunnittelu ja toteutus yliopiston yhteisten periaatteiden mukaan

  • Toimintakäsikirjan koulutus-osuus
  • Yhteiset ohjeet

3. Yksikön tutkimuslinjaus ohjaa yksikön tutkimustoimintaa yliopiston strategiaa täydentäen.

4. Säännönmukaiset itsearvioinnit, jotka kohdistuvat yksiköissä erityisesti

  • johtamiseen, johtokunnan sekä johtoryhmän itsearvioinnit
  • keskeisiin toimintatapoihin ja tuloksiin, CAF-mallin sovellus
  • sekä tutkinto-ohjelmiin

5. Vuosittaisten kehityskeskustelut sekä opettajien ja tutkijoiden työsuunnitelmat, jotka yhdistävät yksikön ja yksilön tavoitteet sekä toimet niiden saavuttamiseksi.

  • Yksikön ohjeet
  • Yliopiston henkilöstönkehittäminen sivusto

6. Ulkoisiin arviointeihin osallistuminen yliopiston yhteisen aikataulun mukaisesti sekä yksikkökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Vuonna 2014 Tampereen yliopisto osallistuu tutkimuksen kansainväliseen arviointiin ja yliopiston laatujärjestelmä auditoidaan Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta.

Laadunhallinnan roolit ja vastuut

Toimija Tehtävä
Rehtori vastaa yliopiston laatujärjestelmästä.
Tulosyksikön johtaja vastaa yksikkönsä laadunhallinnasta.
Tutkinto-ohjelmavastaava vastaa tutkinto-ohjelmansa laadunhallinnasta.
Laatukoordinaattori huolehtii laatutyön käytännön toteuttamisesta ja tiedottamisesta yksiköissä. Osallistuu koordinaattoritapaamisiin, joiden kautta varmistetaan yhtenäiset laadunhallinnan menettelytavat ja tiedonkulku.
Yliopiston työntekijä vastaa omalta osaltaan toimintansa laadusta.
Opiskelija vastaa omien opintojensa suunnittelusta ja toteutumisesta sekä koulutusta koskevan palautteen antamisesta.
Laatuohjausryhmä linjaa laadunhallinnan kehittämistä yliopiston tasolla.
Laatupäällikkö vastaa menettelytavoista, aikataulutuksesta, tiedottamisesta sekä tarvittavan koulutuksen järjestämisestä.
Opetuksen kehittämispäällikkö koordinoi ja ohjeistaa tutkinto-ohjelmien laadunhallintaa yliopiston yleisten ja opetusneuvoston linjausten mukaisesti. 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 1.9.2014 13.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti