Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: logopedian tutkinto-ohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Logopedian tutkinto-ohjelma

Tutkimus logopediassa

Logopedian tutkimus kohdistuu vuorovaikutuksen, puheen ja kielen, äänenkäytön ja nielemistoimintojen kehitysedellytyksiin, poikkeavuuksien luonteeseen ja kuntoutukseen ihmisen elinkaaren eri vaiheissa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suoraan kliinisessä puheterapiatyössä.

Logopedinen tutkimus, kuten ihmiseen ja käyttäytymiseen kohdistuva tutkimus yleensäkin, on perustaltaan monitieteistä ja hyödyntää monien tutkimusalojen käyttämiä menetelmiä. Tutkimusyhteistyötä tehdään tiiviisti yliopistollisten sairaaloiden ammattikuntien sekä eri yliopistojen ja potilasyhdistysten kanssa.

Logopedinen tutkimus jäsentyy teemoiksi, joista keskeisimpiä ovat

 • Neurologopediset kysymykset
  • Lapsen tavanomaisesti ja epätyypillisesti kehittyvät vuorovaikutustaidot, puhe, kieli ja viestintä
  • Terveen ja patologisen ikääntymisen tuomat puheen, kielen ja viestinnän muutokset sekä elämänlaatu
 • Puhetyöläisten äänen kuormittuvuus ja ääniergonomia
  • Ääniergonomiset riskitekijät ja opettajan äänen kuormittuminen luokkahuoneessa
  • Ääniterapia opettajan työympäristössä
 • Muita aiheita ovat mm.
  • Puhe-elimistön rakenteellisten poikkeavuuksien (esim. suusyöpäleikkauksen) aiheuttamat puheen ja nielemisen muutokset sekä elämänlaatu
  • Selkäydinvammapotilaan nielemisvaikeus ja sen kuntoutuminen
  • Kuntoutuksen menetelmät ja vaikuttavuus

Logopedia on nuori tutkimusala Tampereen yliopistossa. Koulutus alkoi vuonna 2005, ja ensimmäinen väitöskirja valmistui vuonna 2016 (Elo, Hanna: Acquiring language as a twin: Twin children´s early health, social environment and emerging language skills).

Henkilökunnan tieteellinen toiminta

Tiedot logopedian oppiaineen henkilökunnan tieteellisestä toiminnasta löytyvät Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tietokannasta (SoleCRIS) sekä alla olevien henkilölinkkien kautta.

Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka 
Leena Rantala 
Tarja Kukkonen

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 23.1.2018 15.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti